Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego

ebook

- 14%

Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego

Joanna Pęczek-Czerwińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9074-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja szczegółowo przedstawia miejsce prewspółczynnika w systemie VAT. Autorka w przystępny sposób wyjaśnia zasady stosowania przepisów dotyczących odliczania podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i innych celów, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. oraz w kompleksowy sposób analizuje nie tylko samą instytucję prewspółczynnika, ale także jej miejsce w systemie VAT.

W opracowaniu omówiono przepisy ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r., w tym m.in. następujące zagadnienia:


cel wprowadzenia przepisów o prewspółczynniku,
podmioty zobowiązane do stosowania preproporcji,
przedmiotowy zakres stosowania przepisów o prewspółczynniku,
kalkulację oraz sposoby określenia proporcji,
preproporcję u podatników rozpoczynających działalność,
system korekt.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla doradców podatkowych, księgowych, pracowników działów podatkowych i finansowych, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, spółek holdingowych oraz instytucji finansowych. Będzie przydatnym źródłem informacji dla pracowników stowarzyszeń, fundacji, uczelni, instytutów badawczych, a także instytucji kultury. Zainteresuje również teoretyków i praktyków prawa podatkowego.

Tytuł
Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego
Autor
Joanna Pęczek-Czerwińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9074-3
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2016
Liczba stron
260
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział 1
Systematyka publikacji | str. 19

Rozdział 2
Zasady ogólne dotyczące systemu podatku naliczonego | str. 21
2.1. Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego | str. 23
2.2. Ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego | str. 25
2.3. Współczynnik sprzedaży - towary i usługi wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT | str. 27
2.4. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 r., I FPS 9/10 | str. 29
2.5. Odliczenie podatku naliczonego od wydatków mieszanych w okresie przedakcesyjnym | str. 33

Rozdział 3
Prewspółczynnik a regulacje unijne | str. 42
3.1. Dyrektywa VAT | str. 42
3.2. Związek wydatków z czynnościami opodatkowanymi VAT | str. 46
3.3. Związek wydatków z czynnościami pozostającymi poza systemem VAT | str. 52

Rozdział 4
Nowelizacja ustawy VAT obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. | str. 58
4.1. Cel wprowadzenia przepisów o prewspółczynniku | str. 60
4.2. Miejsce przepisów dotyczących preproporcji w systemie podatku VAT | str. 62
4.3. Podmioty zobowiązane do stosowania preproporcji | str. 64
4.4. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów o prewspółczynniku | str. 66
4.5. Działalność gospodarcza oraz cele inne niż działalność gospodarcza | str. 68
4.6. Działalność gospodarcza | str. 70
4.6.1. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy VAT | str. 70
4.6.2. Działalność gospodarcza w rozumieniu dyrektywy VAT | str. 73
4.6.3. Niezgodność przepisów ustawy VAT z regulacjami unijnymi | str. 76
4.6.4. Czynności składające się na działalność gospodarczą | str. 77
4.6.5. Działalność gospodarcza zwyczajowa i okazjonalna | str. 78
4.6.6. Czynności niestanowiące działalności gospodarczej | str. 79
4.6.7. Nabycie, emisja lub sprzedaż akcji i udziałów | str. 81
4.6.8. Posiadanie akcji lub udziałów, otrzymywanie dywidend lub udziałów w zysku | str. 83
4.6.9. Nabywanie i posiadanie obligacji | str. 84
4.6.10. Udzielanie pożyczek | str. 84
4.6.11. Zakładanie lokat bankowych, depozytów i tym podobnych instrumentów finansowych oraz otrzymywanie odsetek z tego tytułu | str. 85
4.6.12. Zwykłe wykonywanie prawa własności | str. 87
4.6.13. Sprzedaż nieruchomości | str. 89
4.6.14. Wykorzystywanie majątku rzeczowego | str. 89
4.6.15. Wsparcie dla związków zawodowych | str. 90
4.6.16. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | str. 91
4.6.17. Działalność charytatywna | str. 92
4.6.18. Rozróżnienie transakcji prywatnych i gospodarczych | str. 93
4.7. Cele inne niż działalność gospodarcza | str. 94
4.8. Preproporcja a świadczenia nieodpłatne opodatkowane VAT | str. 100
4.9. Preproporcja a cele osobiste | str. 107
4.10. Preproporcja a pojazdy samochodowe | str. 112
4.11. Sposób określenia proporcji | str. 122
4.12. Jedna metoda w ramach sposobu określenia proporcji czy kilka metod równocześnie? | str. 127
4.13. Sposób określenia proporcji - dostępne dane | str. 132
4.13.1. Średnioroczna liczba osób, liczba godzin, powierzchnia | str. 134
4.13.2. Średnioroczna liczba osób i średnioroczna liczba godzin roboczych | str. 137
4.13.3. Średnioroczna powierzchnia | str. 143
4.13.4. Obrót roczny z działalności gospodarczej oraz otrzymane przychody z działalności innej niż działalność gospodarcza | str. 148
4.13.5. Delegacja ustawowa dla Ministra Finansów do ustanowienia innych sposobów określenia proporcji oraz wskazania danych | str. 155
4.13.6. Sposób określenia proporcji - inne dane | str. 158
4.13.7. Czego nie uwzględniać przy kalkulacji prewspółczynnika? | str. 161
4.14. Kalkulacja preproporcji - kwestie techniczne | str. . 170
4.15. Preproporcja u podatników rozpoczynających działalność | str. 172
4.16. Brak adekwatności danych do sytuacji podatnika | str. 179
4.17. System korekt | str. 180
4.17.1. Korekta wynikająca z urealnienia preproporcji za dany rok podatkowy | str. 180
4.17.2. Korekta wynikająca ze sprzedaży środków trwałych i WNiP lub likwidacji działalności gospodarczej w okresie korekty | str. 187
4.17.3. Zmiana przeznaczenia | str. 190
4.17.3.1. Zmiana przeznaczenia - środki trwałe oraz WNiP o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł | str. 191
4.17.3.2. Zmiana przeznaczenia - środki trwałe i WNiP o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł oraz towary i usługi inne niż środki trwałe oraz WNiP | str. 193
4.17.3.3. Zmiana przeznaczenia - towary handlowe i surowce | str. 194
4.17.3.4. Zmiana przeznaczenia - towary i usługi nabyte do wytworzenia środków trwałych oraz WNiP | str. 196
4.17.4. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 197
4.17.5. Korekta dokonywana przez podatników, dla których sposób określenia proporcji wskazuje rozporządzenie wykonawcze | str. 197
4.17.6. Zmiana sposobu określenia proporcji | str. 199
4.17.7. System korekt a brak wykazania podatku naliczonego do odliczenia | str. 200
4.17.8. Korekta a brak obowiązku składania deklaracji podatkowych przez podatników "zwolnionych" z podatku | str. 201
4.18. Preproporcja a nieruchomości | str. 202
4.18.1. Wydatki na wytworzenie lub nabycie nieruchomości (praw użytkowania wieczystego gruntów) | str. 205
4.18.2. Wydatki inne niż poniesione w związku z wytworzeniem lub nabyciem nieruchomości (praw wieczystego użytkowania gruntów) | str. 211
4.19. Zwroty podatku od wartości dodanej dla polskich podatników | str. 212
4.20. Wejście w życie przepisów o prewspółczynniku oraz regulacje przejściowe | str. 213
4.21. Czy przepisy o preproporcji mogą działać wstecz? | str. 214

Rozdział 5
Znaczenie prewspółczynnika dla wybranych podmiotów | str. 228
5.1. Jednostki samorządu terytorialnego | str. 228
5.2. Samorządowe i państwowe instytucje kultury | str. 233
5.3. Uczelnie publiczne | str. 234
5.4. Instytuty badawcze | str. 235
5.5. Fundacje | str. 237
5.6. Stowarzyszenia | str. 238
5.7. Związki zawodowe | str. 238
5.8. Spółki holdingowe | str. 239
5.9. Przedsiębiorcy posiadający akcje lub udziały w innych podmiotach | str. 246
5.10. Przedsiębiorcy zaangażowani w działalność charytatywną | str. 248

Zestawienie orzecznictwa TSUE | str. 251

Bibliografia | str. 257
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.