Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Problemy społeczne Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną Księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego

ebook

- 31%

Problemy społeczne Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną Księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Oficyna Naukowa

Cena: 30.60 zł 21.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-66056-34-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Stosownie do znanego w socjologii podziału na funkcje jawne i ukryte możemy stwierdzić, że jawnym celem niniejszej publikacji jest uhonorowanie siedemdziesiątej rocznicy urodzin i bogatego dorobku naukowego Profesora Kazimierza W. Frieskego, celem zaś ukrytym, nie mniej ważnym, wykorzystanie okazji do interdyscyplinarnego dyskursu wokół bieżących problemów życia zbiorowego z uwzględnieniem różnych metod i punktów widzenia składających się na wieloparadygmatyczność ujęcia rzeczywistości społecznej. Biorąc pod uwagę, że ostatnią pasją badawczą Jubilata jest „socjologia demaskatorska” (rozumiana nie jako wyodrębniony obszar badawczy, ale jako oparte na nonkonformizmie naukowym podejście do obowiązujących, uznawanych za oczywiste sposobów objaśniania rzeczywistości społecznej), wyrażamy nadzieję, że zebrane teksty będą inspirować do pokazywania realiów społecznych z różnych punktów widzenia, niekoniecznie zgodnych z obowiązującymi i modnymi paradygmatami ich opisu.

Tytuł
Problemy społeczne Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną
Podtytuł
Księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego
Język
polski
Wydawnictwo
Oficyna Naukowa
ISBN
978-83-66056-34-3
Rok wydania
2020 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
436
Format
pdf
Spis treści
Spis treści

Od Redaktorów / 11
Andrzej Kojder: Kto jest klasykiem w socjologii? / 13
Bibliografia /30

Problemy społeczne i ich diagnoza
Jerzy Kwaśniewski: Diagnozowanie i profilaktyka problemów społecznych w społecznościach lokalnych / 33
Funkcje diagnoz / 35
Ograniczenia metodologiczne / 39
Ograniczenia teoretyczne i poznawcze / 42
Inne ograniczenia użyteczności diagnoz / 44
Diagnoza a profilaktyka społeczna / 45
Związki profilaktyki z różnymi strategiami polityki społecznej / 47
Kreatywna profilaktyka społeczna / 50
Ograniczenia / 52
Bibliografia / 54

Władza i demokracja w gospodarce
Witold Morawski: Półwiecze demokracji przemysłowej w Polsce. Lekcje gniewu, nadziei i rozczarowania / 56
Myśl kierunkowa rozczarowań / 56
Lekcja pierwsza. W trójkącie społeczeństwo–gospodarka–polityka /58
Lekcja druga. Od demokracji przemysłowej do demokracji politycznej / 59
Lekcja trzecia. Tylko konfiguracja czynników strukturalnych i agencyjnych mogła przynieść zmianę systemu /61
Lekcja czwarta. „Życie na niby” — tak, ale tylko wtedy, kiedy to konieczne / 63
Lekcja piąta. Ruch społeczny → biznes → oszustwo / 66
Lekcja szósta. Czy rozwój zależny jest naszym przeznaczeniem? / 68
Bibliografia / 70

Monika Abucewicz: Władza korporacji i władza demokracji — wpływ politycznej aktywności biznesu (corporate political activity) na podejmowanie decyzji publicznych / 73
Dwa rodzaje władzy korporacji / 74
Polityczna aktywność korporacji (corporate political activity) /75
Uwagi końcowe / 93
Bibliografia / 94

Zbiorowe stosunki pracy
Marek Bednarski: Szara strefa a drobna przedsiębiorczość / 96
Szara strefa — problemy definicyjne / 96
Szara strefa w sektorze MŚP — mechanizm ekonomiczny / 101
Wykluczenie społeczne a przedsiębiorczość nieoficjalna / 110
Uwagi końcowe / 114
Bibliografia / 115

Zenon Wiśniewski: Ewolucja stosunków pracy w warunkach globalizacji /118
Instytucjonalne aspekty rynków pracy / 119
Czy kończy się era pracy? / 122
Rynki pracy na rozdrożu — elastyczność i prekariat / 124
W kierunku rynków pracy o bardziej ludzkim obliczu / 127
Bibliografia / 130

Piotr Ostrowski: „Tego pojęcia nie używam”. Dyskurs wokół umów śmieciowych w Polsce / 132
Bibliografia / 144

Rynek pracy i edukacja — wyzwania i problemy
Elżbieta Kryńska: Bierność zawodowa młodzieży. Przymus czy dobrowolność? /146
Wprowadzenie, czyli trochę o młodzieży / 146
Ujęcie tradycyjne, czyli od szkoły do aktywności zawodowej / 147
Ujęcie nietradycyjnie, czyli niekoniecznie i nie zawsze praca zawodowa / 155
Uwagi końcowe / 166
Bibliografia / 167

Marta Zahorska: UZM (uczniowie zagrożeni marginalizacją) jako kukułcze jajo polskiego systemu edukacyjnego / 170
Uczniowie zagrożeni marginalizacją / 170
Społeczne konsekwencje działania systemów szkolnych. Mobilność, reprodukcja czy… marginalizacja / 172
„Odpad” szkolny / 177
Gimnazja w Centrach Kształcenia Ustawicznego w Warszawie. Relacja z badań /179
Wykluczeni / 192
Bibliografia / 196

Wiesława Kozek: Walka z biedą i jej postrzeganie w kontekście kulturowym. Przypadek Radomia na tle wybranych miast europejskich / 198
Radom i cechy wspólne badanych miast / 203
Walka z negatywnymi skutkami deindustrializacji. Polityka walki z biedą / 206
Kultura wiele wyjaśnia? / 213
Uwagi końcowe / 216
Bibliografia / 218

Anna Kiersztyn: Pomiar niepewności czy niepewność pomiaru. O kłopotach z pojęciem prekariatu / 221
Jak zmierzyć niepewność zatrudnienia? / 222
Niepewność i konstruowanie rzeczywistości / 228
Strategie adaptacji wśród polskich prekariuszy / 233
Uwagi końcowe /246
Bibliografia / 248

Mateusz Trochymiak: Czarowanie efektami uczenia się. Demistyfikacja systemu ram kwalifikacji / 251
Wspólny język dla rynku pracy / 252
Magia kwalifikacji / 256
Opisać, zaklasyfikować, kontrolować / 263
Nowe metody regulacji /265
Uwagi końcowe / 271
Bibliografia / 272

Polityka społeczna i sposoby jej realizacji
Ryszard Bugaj: W poszukiwaniu modelu zabezpieczenia na starość / 276
Państwo przyjmuje odpowiedzialność za sytuację ludzi starych / 276
Zróżnicowanie publicznych systemów zabezpieczenia na starość / 279
Polskie ubezpieczenia przed „wielką reformą” / 282
Kształtowanie programu reformy / 284
Reforma w praktyce. Rosnący krytycyzm / 289
Korekty programu reformy / 294
Potrzeba dalszych zmian / 295
Bibliografia / 302

Bożena Balcerzak-Paradowska: Zawiłości polskiej polityki (pro?)rodzinnej /303
Niekonsekwencje w formułowaniu celów /304
Niestabilność instrumentów / 309
Niejasność — kogo wspieramy? / 311
Wątpliwości. Komu pomagamy? / 317
Wątpliwości co do zasadności uprzywilejowania niektórych grup beneficjentów /323
Uwagi końcowe / 325
Bibliografia / 327

Paweł Poławski: Warunkowość, sankcje socjalne i aktywizacja w pomocy społecznej / 329
Kontekst. Aktywizacja i warunkowość we współczesnym państwie opiekuńczym / 329
Warunkowość i praca socjalna / 334
Struktura i surowość sankcji / 337
Ograniczenia warunkowości — przykład kontraktu socjalnego / 345
Bibliografia / 352

Ryszard Szarfenberg: Aktywna polityka społeczna w czworokącie dobrobytu / 354
Ramy teoretyczne — czworokąt dobrobytu / 356
Przejścia „do” i „od” w czworokącie dobrobytu / 357
Przejścia „od” z uwzględnieniem kierunku / 359
Aktywna polityka społeczna — dwie interpretacje / 365
Uwagi końcowe / 370
Bibliografia / 371

Dariusz Zalewski: Kilka refleksji o dobrej i złej zmianie / 374
Lata dziewięćdziesiąte. Dekada zmian systemowych / 379
O naturze zmian inkrementalnych w kontekście polskich reform końca lat dziewięćdziesiątych / 386
Inkrementalizm, którego nam zabrakło i wciąż brakuje / 396
Bibliografia / 407

*
Indeks osób / 412
Notka biograficzna Kazimierza W. Frieskego / 423
Wykaz publikacji Kazimierza W. Frieskego / 425
Contents /434
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

ABC Projektariatu O nędzy projektowego życia

-26%

ABC Projektariatu O nędzy projektowego życia

ABC Projektariatu jest raportem z życia projektariatu, czyli tych ludzi, którzy nie posiadają nic oprócz gotowości do włączenia się w projekt. Książka jest próbą uchwycenia pomruku projektowej maszynerii, która urządza nasze życie, a jednocześnie pozostaje na marginesach naszego pola widzenia. Realia pracy i życia w projekcie są pomijane w oficjalnych katalogach, recenzjach czy materiałach prasowych. ABC projektariatu idzie na przekór tej tendencji. Jest książką o ludziach żyjących i pracujących w projekcie.

Cena: 29.90 zł 22.00 zł
Białe maski / szare twarze Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej

-25%

Białe maski / szare twarze Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej

Formuła tytułu książki Białe maski / szare twarze – metaforyczna plama Rorschacha – stała się impulsem do rozważań na temat psychofizycznych dyskomfortów i cierpień odczuwanych przez mieszkańców peryferyjnej, środkowo-wschodniej Europy; zachętą do pochylenia się nad dolegliwościami zapisywanymi niestrudzenie przez miejscowych pisarzy, artystów i intelektualistów. W pierwszej części tomu zostały zgromadzone artykuły przedstawiające problematykę ucieleśnionych podmiotowości postrzeganych w kontekście wojny i komunizmu. Autorzy i autorki analizują w niej „przetaczanie się” przez trzy pokolenia perypetii nie/pamięci o Zagładzie i dziedzictwie dwu totalitaryzmów. Druga część książki składa się z tekstów skupionych na doświadczeniu środkowo-wschodnich Europejczyków postrzeganym w perspektywie napięć przestrzennych. Badaczki i badacze opisują rozmaite odmiany wykorzenienia i migracji oraz (utracone najczęściej) poczucie zadomowienia; proponują badanie ucieleśnionych podmiotowości kształtujących się w post/zależnościowym kontekście de/formującym relacje etniczne, klasowe oraz płciowe.

Cena: 16.00 zł 12.00 zł
Blaski i cienie imigracji Problemy cudzoziemców w Polsce

-8%

Blaski i cienie imigracji Problemy cudzoziemców w Polsce

Każda emigracja ma swoje blaski i cienie. Z punktu widzenia emigranta źródłem radości bywa możliwość ucieczki od nieznośnych warunków życia, szansa zdobycia miejsca bezpiecznego lub dającego oczekiwane perspektywy rozwoju indywidualnego oraz awansu społecznego dzieci. Cieniem okazują się nieoczekiwane trudności, różnice kulturowe, obcość nowego środowiska społecznego. Po stronie społeczeństwa przyjmującego blaskiem może być uzupełnienie braków na rynku pracy, zetknięcie się z ciekawą odmiennością. Nierzadko jednak towarzyszy temu cień w postaci zachowań niezrozumiałych, nieznanych, dziwacznych, czasem wręcz nieakceptowanych, odbieranych jako groźne i odrażające. (Ewa Nowicka)

*********

Prof. dr hab. Ewa Nowicka – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej UW oraz profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi badania z zakresu antropologii społecznej, problematyki akulturacji, różnorodności kulturowej społeczeństwa polskiego, adaptacji migrantów w Polsce, mniejszości etnicznych w Polsce, Europie i na Syberii. Opublikowała m.in.: "Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą" (2000); "U progu otwartego świata. Poczucie polskości i nastawienia Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988-1998" (ze Sławomirem Łodzińskim, 2001); "Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja?" (z Teresą Halik, 2002); "Romowie o sobie i dla siebie. Nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej" (red., 2003); "Homecoming. An Anthropology of Return Migrations" (red., z Homą Firouzbakhch, 2008).

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Borders and Fields

-22%

Borders and Fields

The item considered by all of us to be particularly significant in interpreting social realities, but also ourness-otherness, is space and especially its corresponding social concepts of territoriality. Undertaking an analysis of territoriality, we should not assume that it is a crucial component in the construction of any notion of social differentiation. Without a doubt, however, a denial of territoriality as an organizing principle in social order, and the concept of non-territoriality of cultural differences suggest an important role played by space in constructing the social world. These concepts thus uphold the importance of this category in scholarly discourse. Our discussion of the role of space and territoriality in constructing cultural interpretations of social realities may be divided into two main perspectives as reflected in the volume's two parts. First, space is an element of a social conception of the world. This perspective permits studying its various understandings by contemporaries. [...] Part II addresses the problem of multiple symbolic orders and their superimposition as experienced by territory-bound communities as well as immigrants. Here the concept of social field is suggested as a theoretical tool permitting effective description of the symbolic entanglements resulting from such multiplicity.
Introduction, pp. 8-9

Cena: 25.58 zł 20.00 zł
Colloquia Anthropologica II/ Kolokwia antropologiczne II. Problemy współczesnej antropologii społecznej

-32%

Colloquia Anthropologica II/ Kolokwia antropologiczne II. Problemy współczesnej antropologii społecznej

Jest to książka niebanalna, niekiedy intrygująca, a na pewno intelektualnie zaawansowana, tak jak zaawansowana jest dzisiejsza antropologia kulturowa. Dzięki zróżnicowanemu doborowi tekstów daje pojęcie o tym, że antropologiczny wachlarz jest obecnie wyjątkowo wielobarwny, zarówno jeśli chodzi o badane problemy, jak i stosowane podejścia badawcze. Czytelnik odniesie wrażenie, że autorzy przedstawili swoje teksty nie tylko po to, by dać obraz badanych zjawisk, ale też by zarekomendować swoją wizję nowoczesnej antropologii i nowe sposoby jej praktykowania.
Pojawiają się tu dalekosiężne ambicje poznawcze: wypracowanie takich praktyk badawczych, które zasypałyby rów między badaczem a badanym – przyjmowany dotychczas jako nieusuwalny, a może nawet pożądany. To oczywiście pokłosie funkcjonującej od pewnego czasu w antropologii radykalnej krytyki dawnej postawy hegemonicznej badacza wobec przedmiotu badań, której efektem było jego egzotyzowanie, orientalizowanie, słowem – wszelkie substancjalizowanie odmienności Innego.
Teksty zostały pogrupowane w pary: do każdego tekstu wyjściowego został dołączony komentarz, który lokuje go na mapie dyscypliny i wypunktowuje ustalenia. Choć każdy nawiązuje do tekstu poprzedzającego, wnosi też samoistną wartość.
Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego S. Wasilewskiego

Cena: 23.40 zł 16.00 zł
Critical Realism and Humanity in the Social Sciences

-15%

Critical Realism and Humanity in the Social Sciences

Teoria opracowana przez brytyjską socjolog Margaret Scotford Archer może być słusznie uważana za jedną z najbardziej znaczących we współczesnych naukach społecznych. Teksty monografii dotyczą paradygmatycznych i meta-metodologicznych problemów, które rozpatruje współczesna socjologia.

Cena: 20.00 zł 17.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.