Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej

ebook

- 14%

Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej

Piotr Brzozowski, Michał Behnke, Andrzej Lipiński, Bartłomiej Mazurkiewicz, Tomasz Lewandowski, Jakub Kolan, Dorota Dorska-Havaris, Katarzyna Miklaszewska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9016-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla jednostek pomocy społecznej
więcej informacjiWszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych oraz pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.


W piątej książce z tej serii omówiono wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego, które są szczególnie istotne dla pracowników jednostek pomocy społecznej. Poszczególne tematy przedstawiono w praktyczny i przystępny sposób, pomijając rozważania teoretyczne, posiłkując się bogatym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz licznymi przykładami. Dodatkowym atutem jest prosty i zrozumiały język publikacji.


Autorzy - uznani specjaliści praktycy - omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemowych sytuacji.


Czytelnicy znajdą tu również wybrane wzory dokumentów oraz teksty najważniejszych aktów prawnych z omawianego zakresu.

Tytuł
Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej
Autorzy
Piotr Brzozowski, Michał Behnke, Andrzej Lipiński, Bartłomiej Mazurkiewicz, Tomasz Lewandowski, Jakub Kolan, Dorota Dorska-Havaris, Katarzyna Miklaszewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9016-3
Rok wydania
2015
Liczba stron
316
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Część I
KOMENTARZ

Rozdział 1
Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 17

1. Wprowadzenie | str. 17

2. Podstawowe kwestie | str. 18

3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania właściwości miejscowej organów samorządowych w świetle orzecznictwa - wybrane przykłady | str. 23

4. Podsumowanie | str. 25

Rozdział 2
Ustalanie właściwości rzeczowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 27

1. Wprowadzenie | str. 27

2. Właściwość rzeczowa musi wynikać z przepisów prawa | str. 29

3. Ustalenie właściwości rzeczowej organów jednostek samorządu terytorialnego | str. 29

4. Właściwość rzeczowa organu a skarga na bezczynność, przewlekłość do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 33

5. Rozszerzenie i ograniczenie właściwości rzeczowej | str. 34

6. Organy mogą utracić zdolność prawną do prowadzenia orzecznictwa administracyjnego, gdy zostaną wobec nich zastosowane środki nadzoru (art. 96 u.s.g | str. 35

7. Kierownicy służb, inspekcji i straży | str. 35

8. Podsumowanie | str. 36

Rozdział 3
Spory o właściwość i spory kompetencyjne | str. 37

1. Wprowadzenie | str. 37

2. Podstawowe kwestie | str. 38

3. Rozstrzyganie sporów wewnętrznych z punktu widzenia organów jednostek samorządu terytorialnego | str. 41

4. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych | str. 43

5. Rozstrzyganie sporów między organami jednostek samorządu terytorialnego a sądami powszechnymi | str. 44

6. Spory kompetencyjne i spory o właściwość w świetle orzecznictwa | str. 45

7. Skutki prawne w trakcie trwania sporu o właściwość | str. 49

8. Podsumowanie | str. 50

Rozdział 4
Strona postępowania administracyjnego | str. 53

1. Zagadnienia ogólne | str. 53

2. Ustalenie strony postępowania administracyjnego | str. 57

3. Przykłady z orzecznictwa | str. 59

4. Podsumowanie | str. 63

Rozdział 5
Strona postępowania administracyjnego - zdolność prawna i procesowa, następstwo prawne | str. 64

1. Zdolność prawna i procesowa strony | str. 64

2. Następstwo prawne | str. 68

3. Podsumowanie | str. 69

Rozdział 6
Prowadzenie metryki w postępowaniu administracyjnym - zagadnienia ogólne i uwagi praktyczne | str. 70

1. Wprowadzenie | str. 70

2. Podstawowe kwestie | str. 72

3. Kilka uwag praktycznych | str. 74

4. Podsumowanie | str. 77

Rozdział 7
Prowadzenie metryki w postępowaniu administracyjnym - obowiązek prowadzenia metryki, wzór metryki | str. 79

1. W jakich sprawach metrykę zakładać, a kiedy nie ma takiej potrzeby | str. 79

2. Analiza wzoru i sposobu prowadzenia metryki | str. 81

Rozdział 8
Wszczęcie postępowania administracyjnego | str. 85

1. Podstawowe kwestie | str. 85

2. Szczególnie ważny interes strony jako przesłanka wszczęcia postępowania | str. 88

3. Data wszczęcia postępowania | str. 90

4. Podsumowanie | str. 92

Rozdział 9
Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego oraz współuczestnictwo formalne | str. 93

1. Odmowa wszczęcia postępowania | str. 93

2. Wielość stron postępowania - współuczestnictwo formalne | str. 96

3. Podsumowanie | str. 98

Rozdział 10
Wnoszenie podań w ogólnym postępowaniu administracyjnym - definicja, forma oraz treść podania | str. 99

1. Definicja podania | str. 99

2. Forma oraz treść podania | str. 100

3. Podsumowanie | str. 106

Rozdział 11
Wnoszenie podań w ogólnym postępowaniu administracyjnym - brak właściwości organu, do którego wniesiono podanie; podanie zawierające więcej niż jedno żądanie | str. 107

1. Brak właściwości organu | str. 107

2. Podanie zawierające więcej niż jedno żądanie | str. 110

3. Podsumowanie | str. 111

Rozdział 12
Wnoszenie podań w ogólnym postępowaniu administracyjnym - braki formalne podania | str. 113

Rozdział 13
Doręczenia właściwe w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 117

1. Wprowadzenie | str. 117

2. Podstawowe kwestie | str. 119

3. Podmioty, którym doręcza się pisma | str. 120

4. Wpływ zmiany adresu na skuteczność doręczenia | str. 123

5. Miejsce doręczenia osobie fizycznej | str. 124

6. Nieobecność adresata | str. 126

7. Doręczenie w siedzibie (doręczenie innym podmiotom niż osoby fizyczne) | str. 128

8. Podsumowanie | str. 129

Rozdział 14
Doręczenie zastępcze, potwierdzenie odbioru i odmowa przyjęcia pisma, doręczenie przedstawicielowi w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 131

1. Wprowadzenie | str. 131

2. Doręczenie zastępcze - awizo | str. 133

3. Potwierdzenie odbioru pisma | str. 135

4. Odmowa przyjęcia pisma | str. 136

5. Doręczenie przedstawicielowi | str. 137

6. Podsumowanie | str. 138

Rozdział 15
Doręczenia w formie elektronicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 139

1. Wprowadzenie | str. 139

2. Doręczenia drogą elektroniczną | str. 140

3. Podsumowanie | str. 142

Rozdział 16
Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym | str. 143

1. Wprowadzenie | str. 143

2. Miesiąc na załatwienie sprawy | str. 144

3. Terminy załatwiania spraw zawarte w kodeksie | str. 144

3.1. Załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki | str. 145

3.2. Nawet sprawy zawiłe załatwiać należy bez zbędnej zwłoki | str. 145

3.3. Termin miesięczny na załatwienie sprawy | str. 146

3.4. Postępowanie wyjaśniające i szczególny stopień skomplikowania sprawy | str. 147

3.5. Obowiązek informowania o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie | str. 147

4. Terminy załatwiania spraw zawarte w przepisach szczególnych | str. 148

5. Podsumowanie | str. 148

Rozdział 17
Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym | str. 150

1. Wprowadzenie | str. 150

2. Podstawowe kwestie | str. 151

3. Przywrócenie terminów przywracalnych | str. 153

3.1. Przesłanki przywrócenia terminu | str. 154

3.2. Prośba (wniosek) o przywrócenie terminu oraz złożenie tej prośby w terminie i dopełnienie czynności, dla której określony był termin | str. 155

3.3. Uprawdopodobnienie przez zainteresowanego, że uchybił terminowi bez własnej winy | str. 156

4. Rozstrzygnięcia w sprawie przywrócenia terminu | str. 158

Rozdział 18
Bezczynność organu administracji | str. 160

1. Wprowadzenie | str. 160

2. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie | str. 161

3. Sądowoadministracyjna kontrola działalności administracji publicznej w zakresie bezczynności organu | str. 161

3.1. Bezczynność organu administracji | str. 162

3.2. Skarga na bezczynność organu administracji | str. 162

3.3. Roszczenie o odszkodowanie | str. 165

Rozdział 19
Obligatoryjne zawieszenie postępowania administracyjnego | str. 166

1. Wprowadzenie | str. 166

2. Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania administracyjnego | str. 167

3. Skutki ustania przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania | str. 173

4. Podsumowanie | str. 174

Rozdział 20
Fakultatywne zawieszenie postępowania administracyjnego. Forma prawna zawieszenia postępowania | str. 175

1. Fakultatywne zawieszenie postępowania administracyjnego | str. 175

2. Forma prawna zawieszenia postępowania | str. 178

3. Podsumowanie | str. 179

Rozdział 21
Obowiązki organu administracji publicznej w czasie zawieszenia postępowania | str. 181

1. Obowiązki organu administracji publicznej w czasie zawieszenia postępowania | str. 181

2. Zawieszenie postępowania a termin na załatwienie sprawy | str. 184

3. Podsumowanie | str. 185

Rozdział 22
Prawidłowa budowa decyzji administracyjnej | str. 187

1. Wprowadzenie | str. 187

2. Elementy decyzji | str. 190

3. Elementy dodatkowe w decyzji administracyjnej | str. 195

4. Podsumowanie | str. 196

Rozdział 23
Składniki postanowienia administracyjnego | str. 198

1. Wprowadzenie | str. 198

2. Elementy postanowienia | str. 200

3. Elementy dodatkowe postanowienia administracyjnego | str. 206

4. Podsumowanie | str. 207

Rozdział 24
Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 208

1. Zagadnienia ogólne | str. 208

2. Prawo odwołania | str. 210

Rozdział 25
Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym - organ właściwy do rozpatrzenia odwołania, treść, tryb i termin wniesienia odwołania | str. 217

1. Organ wyższego stopnia jako organ właściwy do rozpoznania odwołania | str. 217

2. Treść odwołania | str. 218

3. Tryb i termin wniesienia odwołania | str. 220

Rozdział 26
Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym - wykonalność decyzji, udział stron w postępowaniu odwoławczym, autokontrola, cofnięcie odwołania, zakaz reformationis in peius | str. 222

1. Odwołanie a wykonalność decyzji administracyjnej | str. 222

2. Zapewnienie udziału stron w postępowaniu odwoławczym | str. 223

3. Autokontrola oraz przekazanie akt do organu drugiej instancji | str. 224

4. Cofnięcie odwołania | str. 226

5. Zakaz reformationis in peius | str. 226

Rozdział 27
Postępowanie przed organem odwoławczym | str. 228

Rozdział 28
Uchylenie, zmiana decyzji ostatecznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym bez zgody strony | str. 235

1. Wprowadzenie | str. 235

2. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej bez zgody strony | str. 237

Rozdział 29
Uchylenie, zmiana decyzji ostatecznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym za zgodą strony | str. 241

1. Uchylenie lub zmiana decyzji za zgodą strony | str. 241

2. Uchylenie lub zmiana decyzji (art. 154, 155 k.p.a.) po wyroku sądu administracyjnego | str. 244

3. Podsumowanie | str. 245

Rozdział 30
Rozpatrywanie skarg przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego | str. 247

1. Wprowadzenie | str. 247

2. Złożenie skargi | str. 248

3. Kwalifikacja złożonej skargi (pisma) oraz jej rozpatrzenie | str. 250

4. Czy można zaskarżyć uchwałę wydaną na podstawie przepisów działu VIII k.p.a | str. 255

5. Podsumowanie | str. 258

Część II
WZORY DOKUMENTÓW

Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na opał z rygorem natychmiastowej wykonalności | str. 263

Decyzja przyznająca zasiłek okresowy | str. 265

Postanowienie o przywróceniu terminu do dokonania czynności procesowej | str. 270

Wezwanie do usunięcia braków podania | str. 272

Wzór decyzji kierującej osobę do domu pomocy społecznej | str. 273

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego | str. 276

Zażalenie na postanowienie o obciążeniu kosztami postępowania | str. 277

Część III
AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony | str. 281

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy | str. 309

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków | str. 312
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.