Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty

ebook

- 14%

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty

Lidia Marciniak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-301-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy – Prawo oświatowe.


Dotyczą one takich zagadnień jak:
– zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych,
– powierzanie i odwoływanie funkcji kierowniczych w oświacie,
– obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i nauki,
– kształcenie zawodowe, kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne,
– dotacje dla szkół i placówek oraz pomoc materialna dla uczniów,
– kontrola zarządcza w placówce oświatowej,
– system informacji oświatowej – procedura uzyskiwania danych dostępowych oraz bezpieczeństwo przekazywania danych do bazy SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO,
– rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli,
– BHP w placówce oświatowej,
– ochrona danych osobowych.


Każda procedura wskazuje odpowiednio: termin wykonania danego zadania, podmioty uczestniczące w jego realizacji, wzory dokumentów oraz podstawę prawną wraz z komentarze.Praktyczny charakter publikacji podkreślają wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.procedury-oswiatowe-tom1-wyd3.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Procedury zostały przygotowane w oparciu o opracowania znajdujące się w serwisie LEX Prawo Oświatowe.Książka uwzględnia stan prawny wynikający ze zmian wprowadzonych przepisami rozporządzeń:
– Ministra Edukacji i Nauki z 26.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 561),
– Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.).Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów szkół i nauczycieli wszystkich publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, a także dla organów prowadzących oraz organów nadzoru pedagogicznego.

Tytuł
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty
Autor
Lidia Marciniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-301-9
Rok wydania
2021
Liczba stron
508
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów • 25
I. Zakładanie, prowadzenie i likwidacja placówek publicznych i niepublicznych
1. Zakładanie i prowadzenie przedszkola, szkoły i placówki oświatowej przez j.s.t., dla której ich prowadzenie nie należy do zadań własnych • 33
2. Wpis niepublicznego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej do ewidencji prowadzonej przez właściwą j.s.t. • 36
3. Wykreślenie niepublicznego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej z ewidencji prowadzonej przez właściwą j.s.t. • 43
4. Wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez starostę • 47
5. Utworzenie zespołu szkół lub placówek • 50
6. Likwidacja publicznego przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t. • 53
7. Ustalanie planu sieci szkół publicznych • 62
II. Powierzenie funkcji kierowniczych w oświacie i odwołanie z nich
1. Powierzenie funkcji kierowniczej w placówce oświatowej • 69
2. Odwołanie dyrektora z funkcji kierowniczej w placówce oświatowej • 84
III. Wychowanie przedszkolne
1. Ustalanie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego • 91
2. Zapewnienie dowozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub najbliższej innej formy wychowania przedszkolnego • 93
3. Zapewnienie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego • 96
IV. Dotacje dla szkół i placówek
1. Ustalanie, rozliczanie i kontrola dotacji udzielanej przedszkolu publicznemu, oddziałowi przedszkolnemu oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną • 101
2. Ustalanie, rozliczanie i kontrola dotacji udzielanej szkole publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną • 120
3. Ustalanie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przedszkolu publicznemu, oddziałowi przedszkolnemu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego • 137
V. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki
1. Kontrola realizacji oraz egzekucji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki • 143
2. Spełnianie obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza przedszkolem i szkołą • 153
3. Postępowanie przy przechodzeniu uczniów z jednego typu szkół do innych • 163
4. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego • 169
5. Skreślenie z listy uczniów w publicznej szkole i publicznym przedszkolu • 175
VI. Dokumenty szkolne i dokumentacja szkolna
Opracowywanie, zatwierdzanie i zmiana arkusza organizacyjnego przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej • 185
VII. Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne
1. Indywidualny program lub tok nauki • 193
2. Procedura objęcia dziecka kształceniem specjalnym • 217
3. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka • 223
4. Organizacja indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży • 230
VIII. Kształcenie zawodowe
1. Dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych • 245
2. Ustalanie zawodów w publicznej i niepublicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe • 252
IX. Kształcenie i dokształcanie kadr nauczycielskich
1. Kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, formach pozaszkolnych, na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich • 265
2. Sposób określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz nauczycieli kształcenia na odległość • 281
X. Nadzór pedagogiczny
Procedury nadzoru pedagogicznego • 287
XI. BHP w placówce oświatowej
1. Postępowanie w razie wypadku dziecka / ucznia w placówce oświatowej • 307
2. Przygotowanie budynków szkolnych i przedszkolnych do użytku • 317
3. Postępowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie szkoły • 321
4. Zawieszanie zajęć w szkole, przedszkolu, placówce ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19) • 327
XII. Zarządzanie finansami publicznymi
1. Opracowywanie i zatwierdzanie planu finansowego przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej • 335
2. Procedura wdrożenia oraz dokumentowania kontroli zarządczej w placówce oświatowej • 339
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych • 362
XIII. Pomoc materialna dla uczniów
1. Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym • 379
2. Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego z powodu zdarzenia losowego • 391
XIV. Krajoznawstwo i turystyka szkolna
Organizacja wycieczek szkolnych • 407
XV. System Informacji Oświatowej
1. Procedura uzyskiwania danych dostępowych do bazy danych SIO • 423
2. Bezpieczeństwo przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO • 430
XVI. Ochrona danych osobowych
1. Upoważnienie do dostępu do danych osobowych w placówkach oświatowych • 437
2. Powołanie inspektora ochrony danych (IOD) w placówce oświatowej • 442
XVII. Egzaminy
1. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych • 453
2. Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych • 459
XVIII. Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli
1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli • 467
2. Rekrutacja do szkół publicznych • 478
3. Rekrutacja do publicznych szkół artystycznych • 494
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.