Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

ebook

- 14%

Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Agnieszka Piwowarczyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 31.50 zł 27.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 27.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-226-3075-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielających zamówień publicznych, w szczególności zamówień współfinansowanych ze środków UE. Opracowanie może okazać się także przydatne dla studentów prawa i administracji. W książce ukazano kolejne perspektywy finansowe w kontekście obowiązujących beneficjentów procedur z zakresu zamówień publicznych. Szczegółowo omówione zostały poszczególne programy operacyjne i wymagania dotyczące wydatkowania środków przyznanych w ramach konkretnego funduszu oraz programu operacyjnego. Przedstawione zostały również zagadnienia dotyczące nieprawidłowości identyfikowanych w procesie udzielania zamówień współfinansowanych, a także organy i instytucje uprawnione do kontroli udzielonych zamówień. Poruszony w opracowaniu problem badawczy był dotąd w polskim piśmiennictwie podejmowany w sposób fragmentaryczny, przygotowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie.

Tytuł
Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
Autor
Agnieszka Piwowarczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-226-3075-4
Rok wydania
2017 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
222
Format
pdf
Spis treści
Spis treści Wykaz skrótów / 9 Wprowadzenie / 13 Rozdział 1: Udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych / 17 1.1. Fundusze strukturalne – zagadnienia ogólne / 17 1.2. Zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów środków unijnych / 22 1.3. Specyfika zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych / 30 1.4. Źródła prawa zamówień publicznych w kontekście aktów prawa unijnego / 37 Rozdział 2: Procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych w świetle postanowień umowy o dofinansowanie i wytycznych programowych / 45 2.1. Umowa o dofinansowanie / 48 2.1.1. Charakter prawny umowy o dofinansowanie projektu / 48 2.1.2. Elementy umowy o dofinansowanie / 52 2.2. Zamówienia publiczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego / 53 2.2.1. Udzielanie zamówień współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / 53 2.2.2. Udzielanie zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 / 63 2.3. Zamówienia publiczne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / 69 2.3.1. Udzielanie zamówień publicznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2004–2006 / 69 2.3.1.1. Procedury zamówień współfinansowanych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / 70 2.3.1.2. Procedury zamówień współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw / 73 2.3.1.3. Procedury zamówień współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport / 75 2.3.1.4. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna / 77 2.3.2. Udzielanie zamówień publicznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2007–2013 / 78 2.3.2.1. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / 79 2.3.2.2. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka / 81 2.3.2.3. Procedury zamówień współfinansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych / 81 2.3.2.4. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej / 86 2.3.2.5. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna / 87 2.3.2.6. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej / 87 2.4. Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w perspektywie 2014–2020 / 88 2.4.1. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój / 90 2.4.2. Procedury zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / 92 2.4.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko / 96 2.4.4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa / 99 2.4.5. Program Operacyjny Polska Wschodnia / 102 2.4.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna / 103 2.4.7. Regionalne Programy Operacyjne / 104 Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych / 109 3.1. Podstawy prawne kontroli wydatków dokonywanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej / 111 3.2. Instytucje kontrolne / 112 3.3. Formy i procedury kontroli prowadzonych w ramach polityki spójności / 114 3.4. Kontrole sprawowane przez organy krajowe – wybrane przykłady / 121 3.4.1. Kontrole Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych / 121 3.4.1.1. Kontrola doraźna / 122 3.4.1.2. Kontrola uprzednia / 122 3.4.2. Najwyższa Izba Kontroli / 124 3.4.3. Kontrola Regionalnych Izb Obrachunkowych / 126 3.4.4. Kontrole skarbowe / 129 3.5. Kontrole sprawowane przez Instytucje Unii Europejskiej / 134 3.5.1. Kontrole Komisji Europejskiej / 134 3.5.2. Kontrole Europejskiego Trybunału Obrachunkowego / 135 3.5.3. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych / 137 3.6. Szczególne rodzaje kontroli procedur związanych z wydatkowaniem środków unijnych – wybrane przykłady / 139 3.6.1. Kontrola zarządcza / 139 3.6.2. Kontrola sądowa / 142 3.6.3. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego / 142 Rozdział 4: Nieprawidłowości w procedurach udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych / 147 4.1. Podstawy prawne wykrywania nieprawidłowości w procesie wydatkowania funduszy strukturalnych / 147 4.2. Pojęcie nieprawidłowości / 149 4.2.1. Przesłanka naruszenia prawa / 151 4.2.2. Działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego / 152 4.2.3. Przesłanka powstania szkody / 153 4.3. Charakter nieprawidłowości identyfikowanych w procedurze udzielania zamówień współfinansowanych z funduszy unijnych / 154 4.3.1. Nieprawidłowości o charakterze systemowym / 157 4.3.2. Nieprawidłowości związane z transpozycją prawa unijnego / 169 4.3.3. Nieprawidłowości pojedyncze / 174 Rozdział 5: Konsekwencje naruszenia procedur udzielania zamówień publicznych / 177 5.1. Sankcje stosowane wobec beneficjentów funduszy strukturalnych w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych / 177 5.2. Niekwalifikowalność wydatków sankcją za naruszenia procedur udzielania zamówień publicznych / 178 5.3. Zwrot środków i wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymania środków z funduszy unijnych / 182 5.4. Korekty finansowe za naruszenia procesu udzielania zamówień publicznych / 183 5.4.1. Metodologia nakładania korekt finansowych / 186 5.4.2. Rozbieżności w taryfikatorach / 188 5.5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a uchybienia w procedurze udzielania zamówień publicznych / 192 5.5.1. Podmioty odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych / 195 5.5.2. Zdarzenia kwalifikowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych / 197 Bibliografia / 205 Summary / 217 Zusammenfassung / 219
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.