Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku

ebook

- 14%

Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku

Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 101.00 zł 87.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 87.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-045-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie cywilne przedstawiono tu według porządku chronologicznego czynności procesowych, nie zaś według systematyki kodeksowej.


Każda czynność procesowa została zobrazowana stosownym wzorem pisma procesowego, orzeczenia lub zarządzenia. Zagadnienia o szczególnie istotnym znaczeniu praktycznym autorzy poddali analizie w poszerzonych komentarzach naukowych, prezentujących wybrane instytucje prawnoprocesowe na gruncie poglądów nauki prawa oraz dorobku orzecznictwa sądowego.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych i osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje, pełnomocników procesowych oraz wszystkich poszukujących praktycznych informacji, które ułatwią przygotowanie się do uczestnictwa w procesie cywilnym.

Tytuł
Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku
Autorzy
Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-045-1
Rok wydania
2020
Liczba stron
284
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Słowo wstępne | str. 13
Od autorów | str. 15
Rozdział 1. Przed wniesieniem pozwu | str. 19
Komentarz naukowy: zagadnienia ogólne | str. 19
Tryby postępowania cywilnego | str. 25
Tok postępowania: wprowadzenie | str. 28
Komentarz naukowy: zarys przebiegu procesu cywilnego | str. 32
Tok postępowania: wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu | str. 42
Wzór wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu | str. 43
Wzór zarządzenia o wezwaniu do usunięcia braków formalnych | str. 45
Wzór wezwania do usunięcia braków formalnych | str. 46
Wzór zarządzenia o zwrocie wniosku | str. 49
Wzór wniosku o sporządzenie uzasadnienia | str. 51
Wzór uzasadnienia zarządzenia o zwrocie wniosku | str. 52
Wzór wniosku o nadanie sprawie dalszego biegu | str. 54
Wzór zarządzenia | str. 54
Wzór postanowienia o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu | str. 55
Komentarz naukowy: zastępstwo procesowe | str. 58
Samodzielny udział w procesie | str. 59
Pouczenia | str. 60
Pełnomocnik z urzędu i pełnomocnik z wyboru | str. 61
Podwyższony formalizm | str. 66
Tok postępowania: przedsądowe wezwanie do zapłaty | str. 68
Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty | str. 69
Wzór pisma przedprocesowego | str. 70
Rozdział 2. Pisemny etap postępowania | str. 72
Tok postępowania: pozew | str. 72
Wzór pozwu o zapłatę | str. 72
Komentarz naukowy: naczelne zasady procesowe | str. 82
Zasada prawdy | str. 83
Równość stron | str. 84
Dyspozycyjność (rozporządzalność) | str. 85
Kontradyktoryjność | str. 86
Koncentracja materiału dowodowego | str. 87
Swobodna ocena dowodów | str. 88
Kierownictwo sędziowskie | str. 88
Bezpośredniość | str. 89
Ustność | str. 89
Formalizm (rygoryzm procesowy) | str. 90
Tok postępowania: wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych | str. 91
Wzór postanowienia o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych | str. 92
Wzór pisma procesowego | str. 95
Tok postępowania: postępowanie upominawcze | str. 97
Wzór nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym | str. 98
Wzór pouczenia pozwanego w postępowaniu upominawczym | str. 102
Wzór pełnomocnictwa procesowego | str. 107
Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty | str. 109
Rozdział 3. Ustny etap postępowania | str. 115
Komentarz naukowy: podstawy ustalania faktów w procesie cywilnym | str. 115
Włączenie dowodu do postępowania | str. 118
Postanowienia dowodowe sądu | str. 120
Niedopuszczalny dowód z akt innego postępowania | str. 122
Kwestionowanie oceny dowodów przedstawionej przez sąd | str. 123
Tok postępowania: posiedzenie przygotowawcze | str. 124
Wzór zarządzenia o wyznaczeniu posiedzenia przygotowawczego | str. 128
Wzór wezwania na termin posiedzenia przygotowawczego | str. 130
Wzór załącznika do protokołu | str. 132
Wzór protokołu posiedzenia przygotowawczego | str. 133
Wzór planu rozprawy | str. 137
Komentarz naukowy: dowody w procesie cywilnym | str. 143
Dowód z dokumentu | str. 144
Zeznania świadków i stron | str. 146
Opinie biegłych | str. 147
Inne środki dowodowe | str. 150
Orzeczenia innych sądów | str. 151
Związanie sądu cywilnego prawomocnym wyrokiem skazującym | str. 151
Tok postępowania: rozprawa | str. 154
Wzór wezwania świadka na termin rozprawy | str. 154
Wzór zarządzenia w przedmiocie zwrócenia się o akta . | str. 156
Wzór pisma w przedmiocie zwrócenia się o akta | str. 157
Wzór protokołu rozprawy – cz. I | str. 160
Wzór postanowienia o skazaniu świadka na grzywnę | str. 165
Wzór protokołu rozprawy – cz. II | str. 166
Wzór odezwy do biegłego sądowego | str. 172
Wzór postanowienia o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia | str. 175
Wzór pisma sądowego w sprawie terminu na dokonanie czynności | str. 177
Wzór pisma procesowego z zarzutami do opinii biegłego | str. 178
Wzór zarządzenia o telefonicznym wezwaniu na rozprawę | str. 180
Wzór protokołu rozprawy – cz. III | str. 181
Wzór postanowienia o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia (2) | str. 185
Wzór protokołu rozprawy – cz. IV | str. 187
Rozdział 4. Wyrokowanie przez sąd pierwszej instancji | str. 190
Komentarz naukowy: orzeczenia i zarządzenia | str. 190
Orzeczenia sądowe | str. 191
Rodzaje wyroków | str. 192
Skład sądu wyrokującego | str. 195
Zasady wyrokowania | str. 199
Zakres wyrokowania | str. 201
Uzasadnianie orzeczeń | str. 201
Rektyfikacja orzeczeń | str. 203
Postanowienia sądu | str. 206
Nakazy zapłaty | str. 207
Zarządzenia | str. 209
Tok postępowania: wyrok sądu pierwszej instancji | str. 211
Wzór protokołu ogłoszenia wyroku | str. 211
Wzór wyroku | str. 212
Wzór zasadniczych motywów wyroku (przedstawianych ustnie) | str. 213
Wzór wniosku o uzasadnienie wyroku | str. 216
Wzór uzasadnienia wyroku | str. 218
Rozdział 5. Postępowanie apelacyjne | str. 233
Komentarz naukowy: zaskarżanie orzeczeń | str. 233
Zaskarżanie postanowień formalnych | str. 239
Cofnięcie środka zaskarżenia | str. 241
Skarga na przewlekłość postępowania | str. 242
Tok postępowania: apelacja | str. 243
Wzór apelacji | str. 244
Wzór zarządzenia o przekazaniu apelacji | str. 249
Wzór zarządzenia dotyczącego wezwania do usunięcia braków apelacji | str. 250
Wzór wezwania do usunięcia braków fiskalnych apelacji | str. 251
Wzór zarządzenia dotyczącego doręczenia odpisu apelacji | str. 252
Wzór odpowiedzi na apelację | str. 253
Wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia terminu rozprawy | str. 256
Wzór protokołu rozprawy apelacyjnej | str. 256
Wzór wyroku sądu odwoławczego | str. 258
Wzór wygłoszonego ustnie uzasadnienia wyroku | str. 260
Wzór zarządzenia o zwrocie akt | str. 265
Wzór zarządzenia końcowego | str. 266
Bibliografia | str. 271
Orzecznictwo | str. 277
Wykaz schematów | str. 281
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.