Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje

ebook

- 14%

Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje

Sławomir Steinborn, Wojciech Cieślak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 153.00 zł 132.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 132.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6423-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Myśl o organizacji konferencji, której plonem jest niniejsza księga, poddał nam Pan Profesor doktor habilitowany Stanisław Waltoś. Pomysł zatem był, wypadało wybrać pewną formułę, w której czuliby się swobodnie wszyscy ci, którzy chcieliby wziąć udział w tym przedsięwzięciu i podzielić się swymi wspomnieniami czy wrażeniami ze spotkań z Profesorem Marianem Cieślakiem i Jego twórczością naukową. Zależało nam na tym, aby byli to przedstawiciele wszystkich pokoleń polskich karnistów, a zatem ci, którzy mieli z Profesorem kontakt osobisty, jego współpracownicy i uczniowie, ci, którzy znają Jego twórczość, jak i ci, dla których Jego dzieła były inspiracją, zachętą czy punktem wyjścia dla własnych rozważań naukowych. Zdając sobie sprawę z oczywistego
faktu, że każdy z nas pozostawia swe ślady w świadomości innych ludzi, i wiedząc, że owe ślady mogą mieć różny kształt, chcieliśmy z tych fragmentów ułożyć swego rodzaju mozaikę, która mogłaby w sposób możliwie pełny oddać sylwetkę naszego Mistrza. Tę koncepcję staraliśmy się zrealizować wraz z naszymi Gośćmi w trakcie konferencji Profesor Marian Cieślak - dzieło i kontynuacje, która odbyła się w dniach 11-12 października 2011 r. Podobny zamysł przyświecał nam, gdy redagowaliśmy
niniejszą książkę. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza z nich to zapis przebiegu czterech sesji, zatytułowanych kolejno: Profesor Marian Cieślak - dzieło naukowe, Zasada humanizmu w prawie karnym, Kara - istota, cel, uzasadnienie oraz Zasada sprawiedliwości w prawie karnym. Chcielibyśmy podkreślić, iż staraliśmy się oddać możliwie wiernie treść referatów i głosów w dyskusji, tak aby nie zatracać ich spontaniczności. Stąd nie próbowaliśmy "wygładzać" wypowiedzi ani nie oczekiwaliśmy od Autorów referatów i wypowiedzi podczas dyskusji opatrzenia tekstu przypisami. Część druga niniejszego opracowania, zatytułowana: Kontynuacje, to 70 artykułów, jakie zechcieli podarować nam przedstawiciele nauki polskiego prawa karnego ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju. Zostały one zgrupowane w trzech działach, tj. prawo karne materialne, prawo karne procesowe i varia, gdzie zamieściliśmy artykuły dotyczące zagadnień prawa karnego wykonawczego oraz nauk pokrewnych prawu karnemu.Czy i w jakim zakresie udało się zrealizować naszą koncepcję? Ocena należy oczywiście do Czytelnika. My możemy jedynie żywić taką nadzieję, jednocześnie uprzejmie dziękując tym, którzy nas wspomagali: naszym Gościom, uczestnikom konferencji, Autorom zamieszczonych publikacji, władzom Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kolegom z Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii oraz Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska. Winni też jesteśmy przeprosiny tym z Państwa, którzy byli słusznie zaniepokojeni tempem, w jakim prowadzone były prace nad wydaniem tej książki.

Wojciech Cieślak

Sławomir Steinborn
Gdańsk, sierpień 2013 r.

Tytuł
Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje
Autorzy
Sławomir Steinborn, Wojciech Cieślak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6423-2
Rok wydania
2013
Liczba stron
1328
Format
pdf
Spis treści
Wstęp | str. 5

Część pierwsza. profesor Marian Cieślak - osoba i dzieło

I. Sesja pierwsza: profesor Marian Cieślak - dzieło naukowe

Profesor Marian Cieślak - jego krakowskie lata
Stanisław Waltoś | str. 11

Profesor Marian Cieślak - dzieło naukowe w okresie pracy na Uniwersytecie Gdańskim
Jarosław Warylewski | str. 19

Próba oceny wkładu Profesora Mariana Cieślaka w rozwój nauk penalnych - analiza statystyczna (kontynuacja)
Grażyna Artymiak | str. 26

Dyskusja | str. 43

Uroczyste nadanie Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Mariana Cieślaka oraz prezentacja publikacji
"Marian Cieślak - dzieła wybrane" | str. 52

II. Sesja druga: zasada humanizmu w prawie karnym

Zasada humanizmu w prawie karnym
Piotr Hofmański | str. 61

Dyskusja | str. 69

III. Sesja trzecia: Kara - istota, cel, Uzasadnienie

Z rozważań nad racjonalizacją sądowego wymiaru kary
Tomasz Kaczmarek | str. 85

Dyskusja | str. 103

IV. Sesja czwarta: zasada sprawiedliwości w prawie Karnym

Zasada sprawiedliwości we współczesnym prawie karnym procesowym
Piotr Kruszyński | str. 113

Dyskusja | str. 118

Część Druga. Kontynuacje

I. Prawo Karne Materialne

Ochrona dziecka zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem matki (poglądy na ten temat prof. dr. Mariana Cieślaka)
Krystyna Daszkiewicz | str. 145

Środek karny obowiązku naprawienia szkody po nowelizacji w kontekście zasady lex mitior retro agit
Bartłomiej Filek | str. 153

Uwagi na temat kontratypów zwyczajowych związanych z zawarciem małżeństwa
Marta Flis -Świeczkowska | str. 164

Sprawca nieumyślny a sprawca przypadkowy
Waldemar Gontarski | str. 194

Rozwój kary według Juliusza Makarewicza (na podstawie rozdziału IV dzieła Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe)
Alicja Grześkowiak | str. 239

Wykroczenie jako element składowy tak zwanego przestępstwa ciągłego
Maciej Janowski, Mariusz Nawrocki, Remigiusz Rabiega,
Maciej Wrześniewski | str. 253

Czy powstanie nowe prawo nieletnich w Polsce?
Marianna Korcyl -Wolska | str. 271

Przestępstwa i wykroczenia narciarskie - uwagi w świetle ustawy z dnia 18 sierpnia 2001 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Michał Leciak | str. 295

Czy karanie może być humanistyczne?
Marek J. Lubelski | str. 315

Historyczna analiza zgody ofiary na bezprawność czynu zabójstwa oraz zabójstwo eutanatyczne w świetle prawa karnego Ukrainy oraz innych krajów postradzieckich
Kateryna Markova | str. 331

Kilka uwag o granicach nieletniości w prawie polskim w świetle historycznych, obowiązujących i projektowanych rozwiązań prawnych
Magdalena Mączyńska | str. 350

Poglądy Profesora Mariana Cieślaka na niektóre problemy dotyczące kar i ich wymiaru
Mirosława Melezini, Andrzej Sakowicz | str. 368

Problem usiłowania przy przestępstwie groźby karalnej
Katarzyna Nazar -Gutowska | str. 383

Współczesne modele odpowiedzialności karnej za udział w bójce lub pobiciu
Aleksandra Nowosad | str. 393

Zarys koncepcji celów kary kryminalnej Profesora Mariana Cieślaka
Paweł Petasz | str. 404

Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej - wybrane zagadnienia sporne
Ewa Plebanek | str. 412

Problematyka prawnokarnej ochrony życia i zdrowia w świetle poglądów naukowych Profesora Mariana Cieślaka
Stanisław Pikulski, Marta Romańczuk -Grącka | str. 434

O niemożności wykonania nakazanego działania spowodowanej zachowaniem się zobowiązanego do działania (przyczynek do analizy zaniechania w prawie karnym)
Łukasz Pohl | str. 447

Zabójstwo eutanatyczne jako forma eutanazji
Jacek Potulski | str. 456

Aksjologiczne i dogmatyczne aspekty prawnokarnego rozrachunku z przeszłością dokonywanego w warunkach zmiany systemu politycznego
Katarzyna Sychta | str. 465

Prawa pracownika jako dobro prawne
Joanna Unterschütz | str. 488

Rozwój międzynarodowej ochrony dóbr prawnych według Juliusza Makarewicza
Krzysztof Wiak, Damian Szeleszczuk | str. 508

W obronie art. 212 k.k., czyli jak przekonać korzystających z prawa do krytyki, że nie grozi im odpowiedzialność karna za zniesławienie
Katarzyna Wielichowska -Opalska | str. 516

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w prawie karnym skarbowym
Leszek Wilk | str. 532

Funkcja kompensacyjna prawa karnego oraz wybrane zagadnienia egzekucji roszczeń zasądzonych w postępowaniu karnym
Wojciech Zalewski, Ryszard Skarbek | str. 545

O przedmiocie oceny społecznej szkodliwości czynu
Robert Zawłocki | str. 565

II. Prawo Karne procesowe

Reguły ne peius w myśli Profesora Mariana Cieślaka - kontynuacja czy zmierzch idei?
Marzena Andrzejewska | str. 587

Charakter prawny terminu "wniesienie wniosku o wyrażenie zgody następczej" - przyczynek do dyskusji
Grażyna Artymiak | str. 602

Przesłuchanie jako czynność dowodowa w rosyjskim procesie karnym - zagadnienia wybrane
Beata T. Bieńkowska | str. 619

O metanormie w procesie karnym (uwagi na tle istoty normatywnej art. 4 k.p.k.)
Antoni Bojańczyk | str. 634

Umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - wybrane uwagi
Łukasz Chojniak | str. 655

Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio w polskim procesie karnym
Łukasz Cora | str. 666

Podstawy społecznego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie. Problematyka art. 304 § 1 k.p.k., art. 113 § 1 k.k.s. i art. 4 § 1 i 2 u.p.n.
Stanisław Cora | str. 681

Umowa międzynarodowa jako źródło prawa we współczesnej polskiej procedurze karnej
Anna Gerecka -Żołyńska | str. 697

Udział pokrzywdzonego w postępowaniu w przedmiocie środków zapobiegawczych
Justyna Głębocka | str. 707

Uwagi na temat swobody wypowiedzi oskarżonego w polskim procesie karnym
Katarzyna Hałgas | str. 725

Informacje niejawne i tajemnice w postępowaniu karnym
Stanisław Hoc | str. 737

Ułaskawienie w prawie polskim a prawo międzynarodowe
Katarzyna Kaczmarczyk -Kłak | str. 754

Sygnalizacja jako wyraz profilaktycznej funkcji postępowania karnego na tle wystąpień o charakterze zapobiegawczym kierowanych przez inne organy państwa
Justyna Karaźniewicz | str. 775

Bezwzględne przyczyny odwoławcze a dopuszczalność konwalidacji orzeczenia
Dorota Karczmarska | str. 791

Dowód naukowy i jego kryteria w procesie karnym
Jerzy Kasprzak | str. 808

Poznanie procesowe w sprawach karnych
Monika Klejnowska | str. 819

Karnoprocesowe aspekty spraw o zniesławienie - de lege ferenda
Romuald Kmiecik | str. 841

Samoistność pozycji obrońcy w procesie karnym
Radosław Koper | str. 854

Dobro wymiaru sprawiedliwości jako przesłanka dokonywania czynności procesowych w postępowaniu karnym
Jacek Kosonoga | str. 869

Tryb ścigania przestępstwa w przypadku zbiegu przepisów ustawy
Magdalena Kowalewska, Maciej Szczepański | str. 904

Sprawiedliwa kara a konsensualne formy zakończenia postępowania karnego (uwagi na tle orzecznictwa sądowego)
Cezary Kulesza | str. 923

Jeszcze w sprawie pojęcia granic środka odwoławczego w procesie karnym
Kazimierz Marszał | str. 942

Lojalność organów procesowych a kwestia wyodrębniania nowych zasad w systemie prawa karnego procesowego
Hanna Paluszkiewicz | str. 953

Tymczasowe aresztowanie a konstytucyjne gwarancje praw i wolności obywatelskich
Barbara Nita | str. 966

Charakter prawny przepisów karnoprocesowych normujących szczególne formy przesłuchania
Dorota Orkiszewska | str. 986

Niezmienność i niepodzielność przedmiotu procesu a tożsamość czynu
Maciej Rogalski | str. 999

Kwestia dopuszczalności stosowania podstępu wobec uczestników procesu a względna postać zasady informacji prawnej (art. 16 § 2 k.p.k.)
Piotr Rogoziński | str. 1012

Rola, pozycja procesowa i rodzaje specjalistów w polskim postępowaniu karnym
Marek Skwarcow | str. 1032

Sąd przysięgłych w Rosji: tradycja historyczna i stan współczesny
Denis Sołodow | str. 1043

Konsekwencje dla świadka w razie bezpodstawnego uchylania się od zeznania
Ryszard A. Stefański | str. 1055

O procesowych konsekwencjach niedopuszczalnej kontynuacji prawomocnie zakończonego postępowania karnego (na tle poglądów Mariana Cieślaka)
Sławomir Steinborn | str. 1078

Rola biegłego w tzw. procesach medycznych
Katarzyna Syroka -Marczewska | str. 1089

Regulacje procedury karnej w aspekcie praw zagwarantowanych art. 6 ust. 3 EKPC
Krystyna Szczechowicz, Bogna Orłowska -Zielińska | str. 1106

Dowód z taśmy magnetofonowej w polskim procesie karnym (wybrane zagadnienia)
Adam Taracha | str. 1125

Głos w dyskusji. Instytucja sędziego śledczego w polskim procesie karnym
Danuta Tarnowska | str. 1141

Bierność strony jako przyczyna utraty zarzutów odwoławczych
Marcin Warchoł | str. 1148

Zeznania świadków w judaistycznym procesie karnym
Damian Wąsik | str. 1177

Zdolność karnoprocesowa uczestników procesu karnego
Krzysztof Woźniewski | str. 1190

III. Varia

Kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego
Przemysław Lech Grosicki | str. 1201

Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej
Brunon Hołyst | str. 1214

Instytucja skargi w postępowaniu wykonawczym. Rozważania na tle pojęcia statusu prawnego skazanego
Tomasz Kalisz, Adam Kwieciński | str. 1241

Eliminacyjne kary dyscyplinarne w ustawach korporacyjnych (notariusze, radcowie prawni, adwokaci) a zasada humanizmu (humanitaryzmu)
Czesław Paweł Kłak | str. 1259

Rozpoznanie rozmiaru przestępczości skarbowej
Feliks Prusak | str. 1279

Omnis vita servitium est - o kontroli zachowania osadzonych słów kilka
Łukasz Twarowski | str. 1292

Wykaz skrótów | str. 1305

Autorzy | str. 1311
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 3/2017

-29%

Administrator 3/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Usuwanie drzew w świetle prawa,
● Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw,
● Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot,
● Co trapi zarządców?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.