Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

ebook

- 31%

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Joanna Mucha-Kujawa

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 109.00 zł 75.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 75.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-66300-14-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Problematyka ochrony dobra publicznego (własności publicznej), a zwłaszcza ochrony interesów majątkowych państwa oraz zastępstwa prawnego (procesowego) państwa (Skarbu Państwa) należy do zagadnień doniosłych pod względem społeczno-gospodarczym, złożonych pod względem jurydycznym, a przy tym budzących kontrowersje w doktrynie, gdyż znajdują się one na styku dwóch metod regulacyjnych: metody prywatnoprawnej i metody publicznoprawnej.
W książce poddano analizie – z uwzględnieniem tła prawno-porównawczego – regulację prawną ochrony dobra publicznego (własności publicznej). W płaszczyznach gospodarczej i prawnej współistnieją w tej sferze w Europie różne i o różnym natężeniu metody regulacyjne (o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym) zarządu majątkiem państwa i reprezentacji interesów państwa (Skarbu Państwa) na gruncie prawnoprocesowym.
Głównym celem rozważań prezentowanych w książce jest ocena pod kątem teoretycznoprawnym Prokuratorii Generalnej RP jako przedstawiciela ustawowego (instytucjonalnego) państwa (Skarbu Państwa) w sferze prawnoprocesowej, w tym ustalenie, czy w czasach europeizacji krajowy model reprezentacji i ochrony majątku państwa odpowiada wymogom efektywnego działania.

Tytuł
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa
Autor
Joanna Mucha-Kujawa
Język
polski
Wydawnictwo
Instytut Nauk Prawnych PAN
ISBN
978-83-66300-14-9
Seria
Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
1
Format
pdf
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ROZDZIAŁ I. GENEZA I EWOLUCJA PROKURATORII GENERALNEJ JAKO
ORGANU OCHRONY PRAWNEJ DOBRA PUBLICZNEGO (MAJĄTKU
PAŃSTWOWEGO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1 . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 17
2 . Rzymskie korzenie instytucjonalnej ochrony prawnej dobra publicznego (majątku
państwa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3 . Scentralizowany czy zdecentralizowany model ochrony prawnej dobra publicznego
(majątku państwowego) w Europie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 22
3 .1 . Modele ochrony prawnej dobra publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 22
3 .2 . Zdecentralizowany model ochrony interesów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 23
3 .3 . Scentralizowany model ochrony interesów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 33
3 .4 . Mieszany model ochrony interesów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4 . Austriacki system scentralizowanego organu ochrony prawnej dobra publicznego
(Finanzprokuratur) wzorem dla Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5 . Reprezentacja materialnoprawna i procesowa Skarbu Państwa w I Rzeczypospolitej
Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6. Konstrukcja Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . 55
7. Konstrukcja prawna Prokuratorii Generalnej według ustawy z 2005 r. . . . . . . . . . . . . 67
8. Nowa konstrukcja prawna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
(od 2016 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ROZDZIAŁ II. NATURA PRAWNA SKARBU PAŃSTWA JAKO GŁÓWNEGO
PODMIOTU ZASTĘPOWANEGO W SFERZE PRAWNO-PROCESOWEJ PRZEZ
PROKURATORIĘ GENERALNĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . . . . . . . . . . . . . 82
1 . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2. Rzymska geneza fiskusa jako symbolu państwa w obrocie prawnym . . . . . . . . . . . . . . 87
3. Fiskus (Skarb Państwa) jako osoba prawa publicznego na gruncie wybranych
porządków prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 89
4. Skarb Państwa jako osoba prawa publicznego uosabiająca państwo na gruncie prawa
polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.1. Ujęcie doktrynalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2. Reprezentacja Skarbu Państwa w obrocie prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.3. Spojrzenie na Skarb Państwa w czasach gospodarki planowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.3.1. Ewolucja regulacji prawnej Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 113
4 .3 .2 . Teoretycznoprawne ujmowanie natury prawnej Skarbu Państwa . . .. . . . . . . . . 115
4.4. Mienie Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.5. Podmioty uprawnione do zarządzania mieniem państwowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5. Zagadnienie zdolności sądowej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
Skarbu Państwa jako osoby prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6. Podstawowe cechy Skarbu Państwa jako osoby prawa publicznego . . . . . . . . . . . . . . 130
ROZDZIAŁ III. GENERALNE ZASTĘPSTWO PRAWNOPROCESOWE, CZYLI
OBLIGATORYJNE KOMPETENCJE PROKURATORII GENERALNEJ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
1. Pojęcie prawne zastępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
1.1. Pełnomocnictwo procesowe na gruncie prawa niemieckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
1.2. Pełnomocnictwo procesowe na gruncie prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
1.3. Pojęcie zastępstwa wykonywanego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej
Polskiej w ujęciu cywilnoprawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
1.3.1. Podział ogólny zastępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1.3.2. Podmiot reprezentujący Skarb Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 158
1 .3 .3 . Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
2. Zastępstwo Skarbu Państwa przez prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej
Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
2.1. Rodzaje zastępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
2.1.1. Wyłączne zastępstwo Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym . . . . . . . . . . . 167
2.1.2. Zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi i polubownymi . . . . . .174
2.1.2.1. Zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2.1.2.2. Zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami polubownymi (arbitrażowymi) . . . . 178
2.1.3. Względny charakter zastępstwa obowiązkowego (przekazanie zastępstwa) . . . . .178
2.2. Zastępstwo państwowych osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2.2.1. Pojęcie zastępstwa państwowych osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2.2.2. Zakres podmiotowy zastępstwa osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 180
2.2.3. Rodzaje i zakres przedmiotowy zastępstwa osób prawnych .. . . . . . . . .. . . . . . . . 184
2.3. Obligatoryjne zastępstwo osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2.3.1. Zastępstwo państwowych osób prawnych przed sądami powszechnymi i Sądem
Najwyższym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
2.3.2. Zastępstwo państwowych osób prawnych przed sądami polubownymi . . . . . . . . .187
3 . Wydawanie opinii prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
3.1. Funkcja opiniodawcza Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . 188
3.2. Wydawanie opinii prawnych w sprawach dotyczących praw i interesów
Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
3.3. Wydawanie opinii prawnych w przedmiocie projektów umów o doradztwo prawne 194
3.4. Wydawanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących istotnych praw
i interesów Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
ROZDZIAŁ IV. ZASTĘPSTWO INDYWIDUALNE, CZYLI FAKULTATYWNE
KOMPETENCJE PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
1. Zastępstwo indywidualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
1.1. Przejęcie zastępstwa Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
1.1.1. Przejęcie zastępstwa przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
w sprawach cywilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 199
1.1.2. Przejęcie zastępstwa w postępowaniach przed sądami administracyjnymi . . . . . . 201
1.1.3. Przejęcie zastępstwa w postępowaniu karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
1.2. Przejęcie zastępstwa osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa oraz osób
prawnych z udziałem państwowych osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 204
1.2.1. Fakultatywne zastępstwo osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
1.2.2. Przejęcie zastępstwa na wniosek osoby prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
1.2.3. Przejęcie zastępstwa na polecenie Prezesa Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . 205
1.2.4. Przekazanie przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej wykonywania
zastępstwa zastępowanej osobie prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
1.3. Udział Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed
organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
2. Reprezentacja przed Trybunałem Konstytucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
3. Przedstawianie istotnych dla sprawy poglądów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
4. Zadania opiniodawczo-doradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
5. Występowanie z wnioskami do Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu
Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych . . 214
6 . Inne zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
6.1. Udział Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w negocjacjach
i mediacjach w postępowaniach, w których zastępstwo wykonuje . . . . . . .. . . . . . . . . . 217
6.2. Przygotowywanie wzorów postanowień umów lub innych czynności prawnych,
rekomendacje co do wzorów postanowień umów oraz innych czynności prawnych . . . 218
6.3. Zadania Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – organizacja
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . 219
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 241
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 245
Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Wykaz orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Wykaz skrótów i skrótowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 289
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa

Pobierz fragment

Produkty podobne

40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.