Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Propedeutyka leśnictwa

ebook

- 12%

Propedeutyka leśnictwa

Władysław Kusiak.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 25.00 zł 22.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7160-561-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Leśnictwo łączy wiadomości z wielu odległych dziedzin – nauk przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych. Leśnik musi zatem znać się zarówno na hodowli lasu, jak i geodezji leśnej, umieć realizować zadania związane z ochroną przyrody, być obeznany z maszynowym pozyskaniem drewna oraz z łatwością poruszać się w zagadnieniach z ekonomiki, zarządzania i informatyki, a także edukacji i historii. Zrozumienie podstawowych pojęć, problemów oraz zagadnień związanych z leśnictwem i gospodarką leśną nie jest łatwe. Mamy nadzieję, że „Propedeutyka leśnictwa” może być użyteczna dla osób, które nie stykając się z tym zawodem, często mają błędne wyobrażenie o pracy leśnika, kojarzonej zazwyczaj stereotypowo z lasem, leśniczówką, polowaniem i spokojem.

Tytuł
Propedeutyka leśnictwa
Autor
Władysław Kusiak
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ISBN
978-83-7160-561-1
Rok wydania
2009 Poznań
Wydanie
1
Liczba stron
192
Format
pdf
Spis treści
1. Wstęp 9

2. Podstawowe pojęcia 11

3. Zarys historii leśnictwa 13
3.1. Wprowadzenie 13
3.2. Dzieje polskich lasów 13
3.3. Rozwój gospodarki leśnej w Polsce 16
3.4. Przykłady wykorzystania lasów 22

4. Zarys geografi i lasów w Polsce 25
4.1. Ważniejsze lasy, bory i puszcze w Polsce 25
4.2. Regionalizacja przyrodniczoleśna 30

5. Organizacja leśnictwa w Polsce 34
5.1. Wprowadzenie 34
5.2. Ministerstwo Środowiska 34
5.3. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 35
5.4. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 36
5.5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 37
5.6. Wydziały leśne i instytuty badawcze 41
5.7. Leśne szkolnictwo średnie i inne instytucje 42
5.8. Branżowe organizacje leśne 43

6. Zasoby leśne w Polsce 45
6.1. Struktura własności lasów 45
6.2. Lesistość 45
6.3. Siedliska leśne i ich struktura 47
6.4. Najważniejsze gatunki drzew leśnych 51
6.5. Struktura gatunkowa 53
6.6. Struktura wiekowa 55
6.7. Struktura miąższościowa zasobów leśnych 58
6.8. Możliwości produkcyjne siedlisk i gatunków drzew 59

7. Funkcje lasów 62
7.1. Wprowadzenie 62
7.2. Podział lasów 63
7.3. Gospodarka leśna w lasach ochronnych nie chronionych prawem 65

8. Urządzanie lasu 67
8.1. Defi nicja i znaczenie urządzania lasu 67
8.2. Plan urządzenia lasu 67
8.3. Podział powierzchniowy 69
8.4. Mapy leśne 71
8.5. Podstawowe elementy opisu siedliska i drzewostanu 72
8.5.1. Wprowadzenie 72
8.5.2. Opis siedliska 72
8.5.3. Opis drzewostanu 74

9. Hodowla lasu 78
9.1. Defi nicja i znaczenie hodowli lasu 78
9.2. Sposoby zagospodarowania lasu 78
9.2.1. Wprowadzenie 78
9.2.2. Rębnie 79
9.2.3. Odnowienia i zalesienia 84
9.3. Pielęgnowanie drzewostanów 85
9.3.1. Defi nicja pielęgnowania drzewostanu 85
9.3.2. Pielęgnowanie upraw i nalotów 85
9.3.3. Pielęgnowanie młodników 86
9.3.4. Pielęgnowanie tyczkowin 87
9.3.5. Pielęgnowanie drągowin 87
9.3.6. Wprowadzanie podszytów i dolnych pięter 87
9.3.7. Podkrzesywanie 88
9.4. Nasiennictwo leśne 88
9.5. Szkółkarstwo leśne 90

10. Użytkowanie lasu 93
10.1. Użytkowanie główne 93
10.2. Sortymentacja drewna 97
10.3. Wady drewna 99
10.4. Zasady sprzedaży drewna 101
10.5. Użytkowanie uboczne lasu 104

11. Łowiectwo 107
11.1. Wprowadzenie 107
11.2. Charakterystyka ważniejszych zwierząt łownych 109
11.3. Gospodarka łowiecka 111
11.4. Rodzaje polowań 113
11.5. Broń myśliwska 113

12. Ochrona lasu 115
12.1. Wprowadzenie 115
12.2. Szkody abiotyczne 115
12.3. Szkody powodowane działalnością człowieka 117
12.4. Szkody przemysłowe i górnicze 118
12.5. Pożary lasu 119
12.6. Choroby lasu 120
12.6.1. Wprowadzeni 120
12.6.2. Szkodniki owadzie 121
12.6.3. Szkodniki grzybowe 123

13. Ochrona przyrody 125

14. Monitoring lasu 132

15. Edukacja leśna 136

16. Leśne Kompleksy Promocyjne 140

17. Zakończenie 142

Ryciny 145
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

50 idei, które powinieneś znać. Nauki ścisłe

-14%

50 idei, które powinieneś znać. Nauki ścisłe

Polskie wydanie światowego bestsellera literatury popularnonaukowej, część pasjonującej serii: 50 idei, które powinieneś znać

Książa prezentuje 50 najważniejszych idei, które uczeni sformułowali na przestrzeni lat. Nie mogło w niej zabraknąć opisu zasad dynamiki Newtona, szczególnej teorii względności Einsteina, mechaniki kwantowej, czy radioaktywności. Autor prezentuje także kluczowe odkrycia, które zapoczątkowały rozwój nanotechnologii, czy biologii syntetycznej. Podstawowe informacje na temat danej teorii uzupełniono krótkimi biografiami samych uczonych, pokazując ich wykształcenie i życie osobiste.

50 idei, które powinieneś znać to seria książek wprowadzających w fascynujący świat pytań i zagadnień – tych trudnych oraz tych zupełnie podstawowych – które od dawna towarzyszą ludzkości w misji zrozumienia świata. Seria prezentuje najważniejsze teorie i idee z głównych dziedzin wiedzy, stanowiąc świetny punkt wyjścia do dalszej nauki. Obowiązkowa lektura dla każdego początkującego erudyty!

Cena: 59.00 zł 51.00 zł
Biologia Środowiska

-30%

Biologia Środowiska

Podręcznik w przejrzysty sposób opisuje wybrane zagadnienia z ekologii, morfologii wybranych grup organizmów zasiedlających biosferę, rolę mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w przyrodzie czy biologiczne metody klasyfikacji wód. Przedstawia wodę, glebę i powietrze jako środowiska bytowania i przenoszenia mikroorganizmów. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów i pracowników naukowych uniwersytetów, akademii rolniczych i uczelni technicznych zajmujących się ochroną i inżynierią środowiska.

Zakres tematyczny podręcznika obejmuje podstawy biologii środowiska podane w 5-ciu rozdziałach, dotyczących kolejno:

Rozdział 1 Wybranych zagadnień z ekologii.
Rozdział 2 Morfologii wybranych grup organizmów zasiedlających biosferę.
Rozdział 3 Roli mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w przyrodzie.
Rozdział 4 Biologicznych metod klasyfikacji wód.
Rozdział 5 Wody, gleby i powietrza jako środowisk bytowania i przenoszenia mikroorganizmów.

Cena: 30.00 zł 21.00 zł
Bursztyn w Polsce i na świecie. Amber in Poland and in the World

-8%

Bursztyn w Polsce i na świecie. Amber in Poland and in the World

Dwujęzyczna, kolorowa publikacja prezentująca urodę, dzieje i szczególne właściwości bursztynu, uwzględniająca najnowszą literaturę przedmiotu. Dzięki bogactwie informacji książka ta może służyć jako podręcznik dla studentów oraz pracowników naukowych wydziałów nauk o ziemi na uniwersytetach oraz wyższych uczelniach technicznych. Pisana w sposób prosty i przystępny adresowana jest również do osób związanych zawodowo z obróbką żywic kopalnych oraz licznego grona miłośników tego szczególnego minerału, cieszącego się w naszym kraju wyjątkową popularnością. Omawia genezę, występowanie, nazewnictwo i obróbkę sukcynitu i innych żywic kopalnych w perspektywie światowej, historię ich obecności w naszej kulturze i związane z nimi tradycje, a także badania zawartego w kopalnych żywicach materiału organicznego.

Ostatnią część publikacji poświęcono prezentacji najciekawszych ośrodków związanych z bursztynem i jego kolekcjami. Autorka proponuje polski turystyczny szlak bursztynowy, przedstawiając równocześnie takie szlaki istniejące w naszych krajach sąsiednich.

Prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, z wykształcenia geolog, jest wybitną badaczką bursztynu. Od 1956 roku pracuje w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – w latach 1974–2007 i 2008–2010 jako kierownik Działu Bursztynu, wcześniej jako kierownik Działu Geologii.

Głównym przedmiotem jej badań są złoża bursztynu i ich rozprzestrzenienie w świecie, a obecnie także identyfikacja i metody oznaczania żywic kopalnych. Barbara Kosmowska-Ceranowicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Była członkiem założycielem Grupy Roboczej Minerałów Organicznych Międzynarodowego Towarzystwa Mineralogicznego, która działała od 1985 roku przez blisko 25 lat.

Jest członkiem założycielem oraz rzeczoznawcą w dziedzinie bursztynu i innych żywic kopalnych Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników oraz Światowej Rady Bursztynu w Gdańsku, a także członkiem Bernstein Arbeitskreis w Hamburgu. Od roku 1993 współpracuje również z organizatorami targów „Amberif” w Gdańsku, a od roku 2001 targów „Złoto, Srebro, Czas” w Warszawie, w zakresie popularyzacji wiedzy o bursztynie.

Jest autorką około 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych o bursztynie oraz licznych scenariuszy wystaw krajowych i zagranicznych. Konsultuje wiele polskich i międzynarodowych prac badawczych. Inicjuje i koordynuje krajową i międzynarodową interdyscyplinarną współpracę w gronie badaczy bursztynu.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Chrystianizm a świat zwierzęcy

-27%

Chrystianizm a świat zwierzęcy

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF.
Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu

Chrystianizm a świat zwierzęcy to dogłębna, chociaż może nie do końca wyczerpująca, analiza stosunku chrześcijaństwa do zwierząt w oparciu o Pismo Święte, tradycję, a nawet legendy chrześcijańskie. Książka niezwykle interesująca, ponieważ zajmuje się zagadnieniem niezbyt często poruszanym i analizowanym z punktu widzenia religii. Na pewno zasługująca na lekturę, bo pozwalająca nie tylko poznać wiele nowych spraw, ale i zmienić pokutujące w społeczeństwie stereotypy odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia. A oto tytuły rozdziałów: Echa tradycji kościelnej. Raj dla zwierząt. Zwierzęta a sztuka kościelna. U szczytów. Święci i zwierzęta. Kotka Najświętszej Maryi Pany. Demony. Pod opiekuńczym płaszczem Bogarodzicy. Zakończenie

Cena: 12.30 zł 9.00 zł
Fascynujący mózg

-14%

Fascynujący mózg

Fascynujący mózg to ekscytująca podróż po jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki – neurobiologii. Ludzie od dawna interesują się układem nerwowym i mózgiem. Od czasów antycznych naukowcy badają sposób działania umysłu i próbują odkryć jego tajemnice. Jednak mimo tysięcy lat analiz narząd ten wciąż pozostaje fascynującym obiektem o zaskakujących właściwościach. Badania nad mózgiem stały się modne i nowoczesne; nie ograniczają się wyłącznie do badań w laboratoriach, a ich zaskakujące wyniki coraz wyraźniej przenikają do naszego życia codziennego. W przyszłości badania nad mózgiem z pewnością przyniosą jeszcze wiele ciekawych wniosków, ponieważ jak dotąd tylko w niewielkim stopniu zrozumieliśmy jego działanie. Książka ma na celu ukazanie, jak fascynująca jest neurobiologia. Pokazanie, w jaki sposób wspaniała architektura komórek nerwowych tworzy anatomię mózgu. Przedstawienie procesów zachodzących w układzie nerwowym. A tym samym – przyczynienie się do lepszego zrozumienia mózgu i układu nerwowego.

Cena: 99.00 zł 85.00 zł
Geologia Europy

-14%

Geologia Europy

Pierwsze polskojęzyczne wydanie dotyczące geologii regionalnej Europy!
Choć żyjemy w Europie i wiele wiemy o jej starożytnej i nowożytnej historii, to o tej zapisanej w skałach zdecydowana większość osób żyjących w naszym kraju wie niewiele. Polskie opracowania z zakresu geologii poszczególnych krain naszego kontynentu są nieliczne i daleko niekompletne. A przecież otwarte szeroko granice sprzyjają poznawaniu Europy, nie tylko jej historii oraz kultury i sztuki, lecz również geologii. Poszczególne krainy geograficzne naszego kontynentu mają bardzo interesującą, wręcz fantastyczną, liczącą sobie miliony i miliardy lat historię, która może zafascynować każdego. Adresatem niniejszej książki jest każdy, kogo interesuje geologiczna przeszłość kontynentu europejskiego. W historii geologicznej kontynentu europejskiego jest jeszcze wiele znaków zapytania. Jednak Czytelnikowi trzeba podać treść jak najbardziej zbliżoną do prawdy, najmniej kontrowersyjną, ale jednocześnie akceptowaną przez autora, zgodną z jego punktem widzenia. Dlatego też „Geologia Europy”, podobnie jak poprzednie książki autora, przedstawia nie tylko obiektywnie istniejące fakty geologiczne, ale też prezentuje autorskie podejście do dyskutowanych kwestii.
„Geologia Europy” to książka przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów przyrodniczych, dla wykładowców i innych nauczycieli akademickich oraz pracowników służb geologicznych.

Cena: 74.00 zł 64.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.