Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prosta spółka akcyjna – praktyczny poradnik dla start-upowca

ebook

- 13%

Prosta spółka akcyjna – praktyczny poradnik dla start-upowca

Marta Wróblewska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 67.00 zł 58.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 58.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-391-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest praktycznym poradnikiem dotyczącym prowadzenia nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej, przeznaczonym dla start-upowców.


Będzie przydatna zarówno dla początkujących przedsiębiorców rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i dla tych podmiotów funkcjonujących na rynku, które zastanawiają się nad przekształceniem prowadzonych przez siebie start-upów w proste spółki akcyjne.Celem autorów jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i przekazanie specjalistycznej wiedzy prawnej w przystępny sposób, omawiając najważniejsze elementy determinujące istnienie i funkcjonowanie prostej spółki akcyjnej na praktycznych przykładach, z gotowymi do wykorzystania schematami i projektami dokumentów.Z recenzji wydawniczej:


"Prosta spółka akcyjna stanowi novum w polskim systemie prawa gospodarczego, chociaż treść regulacji, a nawet sama potrzeba jej przyjmowania budzi poważne kontrowersje. Warto jednak, by przedstawiciele rozwijających się środowisk startupowych mieli możliwość samodzielnej oceny przydatności tej formy organizacyjno-prawnej dla prowadzonych przez nich innowacyjnych biznesów. Z pewnością oddawany do rąk Czytelników poradnik będzie pomocny."


dr hab. Filip Grzegorczyk prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Tytuł
Prosta spółka akcyjna – praktyczny poradnik dla start-upowca
Autor
Marta Wróblewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-391-0
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2021
Liczba stron
208
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Wstęp | str. 13
1. Cele Poradnika | str. 14
2. Statystyka i tendencje | str. 14
3. Istotne cechy wyróżniające prostą spółkę akcyjną | str. 20
4. Umowy, które warto podpisać przed zawiązaniem prostej spółki akcyjnej | str. 27
4.1. Umowa założycielska (founders agreement) | str. 28
4.2. Umowa inwestycyjna | str. 29
4.3. Umowa o zachowaniu poufności (NDA – non-disclosure agreement) | str. 30
Rozdział I
Założenie i rejestracja PSA | str. 33
1. Utworzenie prostej spółki akcyjnej – zasady | str. 33
2. Powstanie prostej spółki akcyjnej – etapy | str. 36
3. Umowa prostej spółki akcyjnej | str. 36
3.1. Wymogi formalne umowy PSA | str. 36
3.1.1. Firma i siedziba spółki | str. 37
3.1.2. Przedmiot działalności spółki | str. 40
3.1.3. Wskazanie liczby, serii i numerów akcji, związanych z nimi uprzywilejowań, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz ceny emisyjnej akcji | str. 41
3.1.4. Określenie wkładów niepieniężnych | str. 42
3.1.5. Określenie organów spółki | str. 43
3.1.6. Czas trwania spółki | str. 44
3.1.7. Terminy wniesienia wkładów albo upoważnienie do ich określenia w uchwale akcjonariuszy | str. 45
3.2. Forma umowy PSA | str. 46
4. Prosta spółka akcyjna w organizacji | str. 50
4.1. Pojęcie PSA w organizacji | str. 50
4.2. Reprezentacja prostej spółki akcyjnej w organizacji | str. 52
4.3. Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki w organizacji | str. 53
4.4. Zmiany w umowie spółki w organizacji | str. 54
5. Procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej | str. 56
5.1. Sposób rejestracji | str. 56
5.2. Zgłoszenie PSA do rejestru | str. 57
5.3. Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego a wniosek przez Internet | str. 59
Rozdział II
Akcje i akcjonariusze | str. 61
1. Pojęcie i istota akcji | str. 61
2. Rodzaje akcji | str. 66
3. Rodzaje wkładów w prostej spółce akcyjnej | str. 67
4. Udział w zysku, dywidenda | str. 71
4.1. Udział w zysku | str. 71
4.2. Uprawnienie do dywidendy | str. 75
4.3. Zaliczka na poczet dywidendy | str. 76
4.4. Zwrot zaliczki na poczet dywidendy | str. 78
4.5. Wyrównanie dywidendy z akcji uprzywilejowanych z zysku w następnych latach | str. 79
5. Zabezpieczenie kapitału akcyjnego przez zasilenie zyskami | str. 80
6. Możliwość przekazania środków przeznaczonych do podziału między akcjonariuszy na kapitał akcyjny | str. 81
7. Świadczenia spełniane przez spółkę na rzecz akcjonariuszy | str. 82
8. Obowiązek zwrotu wypłaty dokonanej wbrew przepisom lub niezgodnie z umową spółki | str. 83
9. Podstawowe uprawnienia akcjonariuszy | str. 85
9.1. Prawo głosu | str. 85
9.2. Wyłączenie prawa głosu. Akcje nieme | str. 87
9.3. Zastaw i użytkowanie akcji a prawo głosu | str. 88
9.4. Indywidualne prawo kontroli | str. 89
10. Rodzaje uprzywilejowań | str. 91
11. Akcje założycielskie | str. 93
12. Uprawnienia indywidualne akcjonariuszy | str. 95
13. Forma akcji i rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy | str. 96
14. Charakter prawny akcji | str. 102
15. Rozporządzanie akcjami | str. 103
15.1. Forma zbycia lub obciążenia akcji | str. 103
15.2. Ograniczenia rozporządzania akcjami | str. 103
15.3. Konsekwencje zbycia akcji bez zgody wymaganej umową spółki | str. 105
15.4. Inne ograniczenia zbywalności akcji | str. 106
15.5. Prawo pierwszeństwa pochodnego nabycia akcji | str. 107
16. Umorzenie akcji | str. 108
17. Akcje własne | str. 111
18. Wyłączenie akcjonariusza z prostej spółki akcyjnej | str. 112
19. Ustąpienie akcjonariusza prostej spółki akcyjnej | str. 114
20. Unieważnienie akcji | str. 115
Rozdział III
Organy prostej spółki akcyjnej | str. 117
1. Organy w prostej spółce akcyjnej | str. 118
2. Swoboda wyboru struktury organizacyjnej spółki | str. 122
3. Przepisy wspólne | str. 124
3.1. Ograniczenia członków organów zarządczych wobec spółki | str. 125
3.2. Podstawowe obowiązki członków organów | str. 126
3.3. Mandat i kadencja członka organu | str. 129
3.4. Organizacja prac organu | str. 135
3.5. Reprezentacja spółki w umowie z firmą audytorską – art. 30060 k.s.h. | str. 140
3.6. Pisma i zamówienia handlowe spółki – art. 30061 k.s.h. | str. 141
4. Zarząd – organ zarządczy w modelu dualistycznym | str. 142
4.1. Istota zarządu, powołanie i odwołanie członków zarządu | str. 142
4.2. Kompetencje i organizacja prac zarządu | str. 144
4.3. Prokura | str. 147
4.4. Umowa między spółką a członkiem zarządu; spór spółki z członkiem zarządu | str. 148
5. Rada nadzorcza – organ nadzorczy w modelu dualistycznym | str. 149
5.1. Istota i skład rady nadzorczej – art. 30068, 30070 k.s.h. | str. 149
5.2. Kompetencje rady nadzorczej | str. 151
5.3. Zakaz łączenia stanowisk w radzie nadzorczej | str. 153
6. Rada dyrektorów – organ zarządczy i nadzorczy w modelu monistycznym | str. 154
6.1. Istota rady dyrektorów, powołanie i odwołanie dyrektora | str. 154
6.2. Kompetencje i organizacja prac rady dyrektorów | str. 156
6.2.1. Prowadzenie spraw spółki | str. 156
6.2.2. Reprezentacja spółki | str. 158
6.2.3. Prokura | str. 161
6.2.4. Nadzór nad prowadzeniem spraw spółki | str. 161
6.3. Umowa między spółką a dyrektorem, spór spółki z dyrektorem | str. 162
7. Walne zgromadzenie | str. 164
7.1. Uchwały akcjonariuszy | str. 164
7.2. Walne zgromadzenie | str. 168
7.2.1. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu | str. 171
7.2.2. Porządek obrad | str. 172
7.2.3. Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu | str. 173
7.2.4. Ważność zgromadzenia | str. 176
7.2.5. Protokół | str. 176
7.3. Ważne regulacje w praktyce | str. 177
7.3.1. Zmiana umowy spółki | str. 177
7.3.2. Emisja akcji | str. 178
Rozdział IV
Odpowiedzialność | str. 181
1. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności | str. 181
2. Katalog sytuacji umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnoprawnej | str. 183
2.1. Odpowiedzialność członków zarządu albo rady dyrektorów za podanie fałszywych danych (art. 300123 k.s.h.) | str. 183
2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce przy jej tworzeniu (art. 300124 k.s.h.) | str. 184
2.3. Odpowiedzialność członków organów za szkodę powstałą w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków (art. 300125–300126 k.s.h.) | str. 184
2.4. Odpowiedzialność członków zarządu albo rady dyrektorów za zobowiązania spółki – odpowiednio do likwidatorów (art. 300132 k.s.h.) | str. 186
3. Wytoczenie powództwa i przedawnienie | str. 187
4. Odpowiedzialność karnoprawna | str. 188
Rozdział V
Rozwiązanie i likwidacja PSA | str. 189
1. Pojęcie i procedura likwidacji | str. 189
2. Przejęcie całego majątku spółki przez akcjonariusza | str. 195
Suplement | str. 199
Bibliografia | str. 207
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Aktualne problemy prawne działalności gospodarczej

-13%

Aktualne problemy prawne działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza może funkcjonować tylko dzięki temu, że obowiązuje prawo. Jednocześnie jako coś zupełnie naturalnego istnieje oczekiwanie, że prawo rzeczywiście zapewni warunki dla właściwego i efektywnego funkcjonowania biznesu. Niestety, czasy stabilnego prawa nieodwołalnie odeszły w przeszłość, co zresztą wpływa na rozpowszechnianie się wśród przedsiębiorców postaw zachowawczych i ograniczanie przez nich rozwoju swoich przedsiębiorstw. Do tego przepisy, nie tylko wykonawcze, ale również rangi ustawowej, są na bieżąco dostosowywane do chwilowo istniejącego zapotrzebowania, w tym koniunktury politycznej a zjawiska wywołane kryzysem pandemicznym stały się w Polsce przyczyną uchwalenia zmian w przepisach, które już doczekały się miana „największej rewolucji podatkowej od 30 lat”. Dlatego też niniejsze opracowanie koncentruje swoją tematykę przede wszystkim wokół nowych (tj. przyjętych w ostatnich latach) rozwiązań prawnych i nowych trendów w wykładni prawa dotyczącego działalności gospodarczej.

Cena: 38.00 zł 33.00 zł
Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń

-15%

Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń

Wśród wielu podziałów prawa karnego istotne znaczenie ma rozróżnianie prawa karnego kodeksowego i pozakodeksowego. To pierwsze utożsamiane jest z Kodeksem karnym. Oprócz niego przepisy karne zawiera też wiele ustaw regulujących różne obszary. To one tworzą właśnie pozakodeksowe prawo karne. W książce zaprezentowano dwanaście różnych obszarów pozakodeksowego prawa karnego, które potwierdzają jego rozciągłość, ale też aktualność. Publikacja jest owocem zaangażowania naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Cena: 27.00 zł 23.00 zł
Akty notarialne. Komentarz

-14%

Akty notarialne. Komentarz

Prezentowana publikacja to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną moc dowodową, co wzmacnia bezpieczeństwo obrotu prawnego.

W komentarzu przedstawione zostały m.in. cele i funkcje aktu notarialnego, jego rodzaje, skutki obrotu nieformalnego, zagadnienia związane z doręczeniem wypisu aktu notarialnego w obrocie zagranicznym. Wiele miejsca Autor poświęcił strukturze aktu notarialnego. Omówione zostały wszystkie jego elementy, np. data sporządzenia aktu, oznaczenie uczestników aktu, dane osobowe notariusza i jego kancelarii.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

-13%

Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

Ustrojodawca w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 określił dwa rodzaje źródeł prawa, to znaczy akty prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznie obowiązującego. Zarówno akty pra-wa powszechnie obowiązującego, jak i akty prawa wewnętrznie obowiązującego są aktami normatywnymi wydanymi przez centralne organy państwowe. Nale-ży zauważyć, że w doktrynie nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego aktów prawa wewnętrznie obo-wiązującego. Niektórzy przedstawiciele doktryny wyrażają pogląd, że katalog aktów prawa wewnętrznie obowiązującego jest otwarty pod względem podmio-tów (między innymi prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego) upoważnionych do wydawania tego rodzaju aktów.
(fragment wstępu)

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.