Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prowadzenie dokumentacji medycznej. Aspekty prawne oraz zarządcze

ebook

- 14%

Prowadzenie dokumentacji medycznej. Aspekty prawne oraz zarządcze

Marcin Śliwka, Monika Urbaniak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-439-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji przedstawiono problematykę dotyczącą dokumentacji medycznej z perspektywy prawnej, jak i zarządczej, z uwzględnieniem zagadnień ubezpieczeniowych oraz kwestii sądowo-lekarskich. Autorzy szczegółowo omówili specyfikę postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw zdarzeń medycznych oraz standardy akredytacyjne.


Nowe wydanie zostało poszerzone o:

omówienie problematyki elektronicznej dokumentacji medycznej, stanowiącej nowy, istotny obowiązek podmiotów leczniczych, wynikający ze zmian wprowadzonych ustawa z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej związane z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz nowelizacja ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.Adresaci:


Książka przeznaczona jest dla osób zarządzających podmiotami leczniczymi, a także prawników zajmujących się sprawami dotyczącymi problematyki odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych oraz praw pacjenta, członków komisji wojewódzkich do spraw zdarzeń medycznych oraz osób dokonujących fachowej oceny podmiotów leczniczych.

Tytuł
Prowadzenie dokumentacji medycznej. Aspekty prawne oraz zarządcze
Autorzy
Marcin Śliwka, Monika Urbaniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-439-0
Seria
Poradniki ABC Zdrowie
Rok wydania
2018
Liczba stron
296
Format
pdf
Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW 11

WSTĘP 13
Marcin Śliwka, Monika Urbaniak

CZĘŚĆ PIERWSZA
ZARZĄDCZE ASPEKTY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ROZDZIAŁ I
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PODMIOTACH LECZNICZYCH 17
Grzegorz Łosik, Krzysztof Łyskawa
1. Wprowadzenie 17
2. Metody zarządzania ryzykiem 19
3. Skuteczne zarządzanie ryzykiem 21
4. Podsumowanie 25

ROZDZIAŁ II
STARANNE PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ JAKO ELEMENT..ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 26
Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka
1. Wprowadzenie 26
2. Ryzyko prawne prowadzenia działalności leczniczej 27
3. Dokumentacja medyczna jako element wpływający na proces zarządzania ryzykiem
w działalności medycznej 35
4. Podsumowanie 39

ROZDZIAŁ III
DOKUMENTACJA MEDYCZNA W ŚWIETLE AKREDYTACJI SZPITALI 41
Rafał Staszewski, Szczepan Cofta, Anna Ruszczak
1. Wprowadzenie 41
2. Jakość w medycynie – znaczenie akredytacji 41
3. Rola dokumentacji medycznej 42
4. Standardy akredytacyjne a obowiązujące przepisy prawa w zakresie dokumentacji medycznej 43
5. Zarządzanie dokumentacją medyczną 51
6. Zgoda pacjenta 52
7. Najczęstsze błędy popełniane przez podmioty lecznicze 53
8. Podsumowanie 54

ROZDZIAŁ IV
OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ – ZNACZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 55
Piotr Daniluk
1. Wprowadzenie 55
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego 55
3. Znaczenie dokumentacji medycznej 56
4. Specyfika audytów ubezpieczeniowych w obszarach dotyczących dokumentacji medycznej 60
5. Podsumowanie 70

CZĘŚĆ DRUGA
PRAWA PACJENTA A. DOKUMENTACJA MEDYCZNA

ROZDZIAŁ V
PRAWO DO PRYWATNOŚCI W KONTEKŚCIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRAKTYKA ORZECZNICZA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA 73
Agata Wnukiewicz-Kozłowska
1. Wprowadzenie 73
2. Konstrukcja i zakres prawa do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 74
3. Prywatność pacjenta a dokumentacja medyczna 76
3.1. Ochrona prawna treści dokumentacji medycznej – podstawowe zasady 76
3.2. Poufność dokumentacji 77
3.3. Dostęp do dokumentacji 81
4. Podsumowanie 85

ROZDZIAŁ VI
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ 87
Grzegorz Łosik
1. Wprowadzenie 87
2. Przesłanki i zakres udostępniania informacji oraz dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń 88
3. Zakres informacji żądanych przez zakład ubezpieczeń 89
4. Forma zgody 91
5. Wystąpienie zakładu ubezpieczeń 92
6. Odpowiedź podmiotu prowadzącego działalność leczniczą 94
7. Formy udostępnienia dokumentacji medycznej 96
8. Odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej 97
9. Jakość dokumentacji medycznej 99
10. Wnioski 100

ROZDZIAŁ VII
DOKUMENTACJA MEDYCZNA PO ŚMIERCI PACJENTA 102
Kamila Cal-Całko
1. Wprowadzenie 102
2. Ochrona informacji o stanie zdrowia 104
3. Tryb udostępniania dokumentacji medycznej. Forma i czas obowiązywania upoważnienia 108
4. Forma i czas udostępnienia dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta 112
5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa do dokumentacji medycznej 115
6. Podsumowanie 118

ROZDZIAŁ VIII
ZGODA PACJENTA – IMPLIKACJE DOWODOWE 120
Małgorzata Świderska, Natalia Karczewska-Kamińska
1. Wprowadzenie 120
2. Ciężar dowodu 121
3. Wymóg formy pisemnej 126
4. Formularze zgody pacjenta 128

CZĘŚĆ TRZECIA
DOWÓD Z DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM ORAZ PRZED WOJEWÓDZKIMI KOMISJAMI DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH

ROZDZIAŁ IX
UWAGI O CIĘŻARZE DOWODU W PROCESACH MEDYCZNYCH 139
Beata Janiszewska
1. Pojęcie ciężaru dowodu w rozumieniu materialnym 139
2. Pojęcie ciężaru dowodu w rozumieniu formalnym 142
3. Dowód główny, dowód przeciwny i dowód przeciwieństwa 143
4. Trudności dowodowe w sprawach medycznych 147
5. Współczesne uwarunkowania dowodzenia w procesach medycznych 150
6. Wnioski odnoszące się do stosowania art. 6 k.c. 152
7. Proceduralne aspekty dowodzenia 154

ROZDZIAŁ X
POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKIMI KOMISJAMI DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH 156
Kinga Bączyk-Rozwadowska
1. Uwagi wprowadzające 156
2. Komisje wojewódzkie do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych 159
3. Procedury kompensacyjne 163
3.1. Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych 163
3.2. Oferta odszkodowania i konsekwencje jej złożenia 175
4. Postać i zakres odszkodowania 179
5. Podsumowanie 181

ROZDZIAŁ XI
DOWÓD Z DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTĘPOWANIU PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH 185
Tamara Zimna
1. Wprowadzenie 185
2. Szczególna moc dowodowa dokumentacji medycznej 186
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej w postępowaniu przed komisją 187
4. Nieczytelność dokumentacji medycznej 189
5. Niewłaściwa autoryzacja wpisów w dokumentacji medycznej 190
6. Braki w dokumentacji medycznej 191
7. Ograniczenia dowodowe w postępowaniu przed komisją 193
8. Właściwość orzecznicza komisji wojewódzkiej 194
9. Dopuszczalność złożenia wniosku 197
10. Dowód z okoliczności faktycznych przebiegu leczenia w szpitalu 198
11. Dowód z następstw leczenia w szpitalu 200
12. Podsumowanie 202

ROZDZIAŁ XII
DOKUMENTACJA MEDYCZNA A DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO 204
Barbara Świątek
1. Wprowadzenie 204
2. Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej 207
3. Metodyka wykorzystywania dokumentacji medycznej 213
4. Podsumowanie 214

ROZDZIAŁ XIII
WIARYGODNOŚĆ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – ASPEKTY KARNOPRAWNE ORAZ KRYMINALISTYCZNE 215
Karol Śliwka
1. Wprowadzenie 215
2. Specyfika pracy specjalisty medycyny sądowej 215
3. Obserwacje praktyczne 218
4. Podsumowanie 226

ROZDZIAŁ XIV
PRAWNE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 227
Monika Urbaniak
1. Wprowadzenie 227
2. Pojęcie i obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej 228
3. Rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej 231
4. Podsumowanie 236

ROZDZIAŁ XV
ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA A PRAWA PACJENTA 237
Juliusz Szewczyk
1. Wprowadzenie 237
2. Krajowe źródła praw pacjenta 237
3. Podstawy prawne implementacji EDM do polskiego systemu ochrony zdrowia 238
4. Elektroniczna dokumentacja medyczna a prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 240
5. Elektroniczna dokumentacja medyczna a prawo pacjenta do informacji i prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego 244
6. Elektroniczne dane medyczne a prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych 245
7. Elektroniczna dokumentacja medyczna a prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 247
7.1. Elektroniczna dokumentacja medyczna a prawa pacjenta w kontekście prawa do ochrony danych osobowych 248
7.2. Elektroniczna dokumentacja medyczna a zgoda pacjenta w kontekście prawa do ochrony danych osobowych 259
8. Podsumowanie 260

ROZDZIAŁ XVI
ELEKTRONICZNA RECEPTA W UJĘCIU TRANSGRANICZNYM 261
Lucyna Łuczak-Noworolnik
1. Wprowadzenie 261
2. Elektroniczna recepta w Polsce 263
3. Uwarunkowania prawne elektronicznej recepty transgranicznej 268
4. Wnioski końcowe 271

ZAKOŃCZENIE 273
Marcin Śliwka, Monika Urbaniak

ZAŁĄCZNIKI
WZORCOWE FRAGMENTY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 277
Wzór nr 1. Wywiad i badanie przedmiotowe – część wspólna dla wszystkich oddziałów 277
Wzór nr 2. Formularz zgody na znieczulenie ogólne 281
Wzór nr 3. Karta profilaktyki przeciwzakrzepowej 286
Wzór nr 4. Karta oceny bólu 287
Wzór nr 5. Zawartość historii choroby oddziału chirurgii onkologicznej 290
Wzór nr 6. Wniosek o dostęp do danych osobowych/udostępnienie dokumentacji medycznej 291

AUTORZY 293
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.