Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty

ebook

- 14%

Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty

Jolanta Jabłońska-Bonca

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-706-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu "Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. »Niepaństwowe prawo?«". Objęto nimi podmioty zajmujące się prywatną ochroną bezpieczeństwa, ich zadania oraz tworzone przez te podmioty akty legislacji autonomicznej. Autorka odpowiada na pytanie, czy i ewentualnie jakie są wzajemne zależności między związkiem:

organizacji pozapaństwowych i państwa oraz
norm pozaprawnych ("niepaństwowego prawa") i prawa.


W książce analizowane są kwestie zmian sposobu ochrony bezpieczeństwa przez państwa w XXI w. i ich wpływ na prawo oraz pozycję innych regulacji, poziom zaufania obywateli do państwa, a także znaczenie prywatnych podmiotów ochrony bezpieczeństwa. Autorka ustala, że normy tworzone przez podmioty prywatne mają obecnie znaczenie przekraczające wewnętrzne ramy firm i tworzą wraz z prawem policentryczny, złożony system źródeł ochrony bezpieczeństwa, który powinien być poddawany systematycznie szczegółowym badaniom teoretycznoprawnym.

Tytuł
Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty
Autor
Jolanta Jabłońska-Bonca
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-706-4
Seria
Monografie
Rok wydania
2017
Liczba stron
860
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Wstęp | str. 19
1. Cel i założenia | str. 19
2. Zakres i ograniczenia | str. 26
3. Wielopłaszczyznowość i "triangulacja" | str. 28
4. Przykłady | str. 36
5. Pytania do dyskusji - analiza przypadków | str. 50

Rozdział I
Współczesne prawo i inne regulacje | str. 54
1. Wprowadzenie | str. 54
1.1. Model systemu prawa | str. 54
1.2. Model samowładnego i całowładnego państwa | str. 58
1.3. Korekta modeli w teorii oraz ilustracja problemów granic w praktyce | str. 59
2. Punkt wyjścia | str. 67
2.1. Tradycyjny model systemu prawa | str. 67
2.2. Multicentryczność prawa | str. 68
2.3. Soft law | str. 72
2.4. Regulacje wielkich korporacji gospodarczych a prawo | str. 77
2.4.1. Reakcje globalnych korporacji przemysłowych | str. 84
2.4.2. Reakcje korporacji bankowo-finansowo-ubezpieczeniowych | str. 86
2.4.3. Reakcje korporacji usługowych | str. 88
3. Pluralizm prawny (normatywny) i alienacja prawa | str. 90
4. Pytania. Aspekt polityczno-prawny | str. 92

Rozdział II
Współczesne państwo, naród i obywatel a zadania publiczne | str. 95
1. Państwo - terytorium, władza, ludność | str. 95
2. Współczesna redefinicja suwerenności | str. 97
3. Ewolucja pojęcia "naród" | str. 99
4. Od państwa "stróża nocnego" do "kapitalizmu interwencyjnego" | str. 103
5. Nowe zagrożenia w XXI wieku | str. 105
6. Ewolucja modelu prawnego "obywatela" | str. 107
7. Koniec czy kryzys państwa dobrobytu, państwa opiekuńczego, państwa socjalnego? | str. 108
8. Utrata monopolu państwa na prawomocne użycie siły | str. 111
9. Prywatyzacja zadań państwa i nowe źródła władzy | str. 113
10. Deterytorializacja państw i kulturowe "odkotwiczenia" | str. 116
11. "Kontrolowana transformacja systemu" po 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej | str. 118
12. Rozproszone regulacje. Skutki pluralizmu regulacyjnego | str. 121
13. Przegląd współczesnych koncepcji państwa | str. 122
13.1. W stronę partycypacji czy w stronę "państwa petentów"? | str. 122
13.2. "Relacje" jako kapitał społeczny | str. 128
13.3. W stronę "państwa nadzoru" i "państwa konsumenckiego" | str. 132
13.4. Powrót idei silnych państw narodowych | str. 140
14. Zadania publiczne | str. 145
15. Ochrona bezpieczeństwa jako zadanie publiczne | str. 149
16. Prywatyzacja zadań publicznych a outsourcing, partnerstwo publiczno-prywatne i partnerstwo publiczno-społeczne | str. 151

Rozdział III
Transformacja koncepcji bezpieczeństwa - transformacja ochrony bezpieczeństwa obywateli? | str. 157
1. Wprowadzenie | str. 157
2. Konstruktywizm, sekurytyzacja, human security | str. 164
3. Zacieranie prawnej i faktycznej granicy między publiczną i prywatną ochroną bezpieczeństwa - obszary działania agencji prywatnej ochrony | str. 167
4. Problem "obcych" i "niepotrzebnych" | str. 174
5. Środki przymusu | str. 176
6. "Korporacyjne armie" | str. 182
7. Doktryny wojenne | str. 186
8. Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo jednostki | str. 194
9. Luki bezpieczeństwa i sposoby ich wypełniania | str. 197
10. Samoobrona (osobista, firmowa, cybersamoobrona, miejska) | str. 199
11. Straże obywatelskie i straże "antyobywatelskie" | str. 202
12. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym | str. 207
13. Nihil novi sub sole | str. 208
14. Wywiad, PMC i detektywi na usługach prywatnych podmiotów gospodarczych i państw | str. 209
15. Szacunki wielkości rynku ochrony bezpieczeństwa - kontekst ekonomiczny | str. 218
16. Dwa oblicza prywatyzacji ochrony bezpieczeństwa | str. 222
17. "Państwo nadzoru" a prywatna ochrona | str. 235
18. Ambiwalencja wad i zalet | str. 243
19. Normy prawne dotyczące organizacji prywatnego bezpieczeństwa i normy samych firm - uwagi wstępne | str. 247
20. Detektywi o potrzebie standaryzacji praw i obowiązków - ilustracja stanu świadomości | str. 248

Rozdział IV
Typy podmiotów prywatnej ochrony bezpieczeństwa | str. 254
1. Wprowadzenie | str. 254
2. Prywatna agencja wojskowa | str. 261
3. Prywatna agencja ochrony bezpieczeństwa osób i mienia oraz prywatna agencja bezpieczeństwa morskiego | str. 263
4. Agencja detektywistyczna | str. 265
5. "Prywatna policja" | str. 267
6. Prywatna agencja wywiadu biznesowego | str. 268
7. Stowarzyszenia, fundacje i organizacje non profit zajmujące się bezpieczeństwem | str. 271
8. Społeczne organizacje proobronne | str. 272
9. Lokalne "straże obywatelskie" i grupy samoobrony ad hoc | str. 274
10. Inne podmioty | str. 274
11. Przykłady problemów granicznych | str. 276

Rozdział V
Kontekst historyczny | str. 280
1. Wprowadzenie | str. 280
2. Prywatne wojny i prywatny wymiar sprawiedliwości w historii | str. 280
3. Samoobrona i prywatne ściganie przestępców | str. 284
4. Korsarze, najemnicy, prywatne wojska, prywatne firmy wojskowe i kontraktorzy | str. 287
5. Detektywi i wywiadowcy biznesowi | str. 302
6. Od stróża nocnego do agenta ochrony bezpieczeństwa | str. 313
7. Stowarzyszenia służące ochronie bezpieczeństwa i ratownictwu | str. 316
8. Organizacje pozarządowe byłych oficerów służb specjalnych, wojska i policji | str. 318

Rozdział VI
Typowe obszary prywatnej ochrony bezpieczeństwa | str. 320
1. Wprowadzenie | str. 320
2. Analiza przykładów | str. 325
2.1. Prywatna ochrona otwartej przestrzeni publicznej | str. 325
2.2. Nieudane prace nad projektem ustawy o monitoringu wizyjnym w Polsce | str. 345
2.3. Prywatna ochrona zamkniętej przestrzeni do użytku publicznego | str. 349
2.4. Prywatna ochrona bezpieczeństwa imprez masowych | str. 359
2.5. Ochrona osób prywatnych i ich mienia | str. 367
2.6. Prywatna ochrona infrastruktury krytycznej państwa | str. 370
2.6.1. Przykład 1. Port morski | str. 380
2.6.2. Przykład 2. Dworce kolejowe i pociągi | str. 385
2.6.2.1. Nieudane projekty nowej ustawy o SOK | str. 388
2.6.3. Przykład 3. Lotnisko cywilne | str. 393
2.7. Prywatna ochrona jednostek wojskowych i urzędów centralnych | str. 401
2.7.1. Przykład 1. Jednostki wojskowe | str. 402
2.7.2. Przykład 2. Kancelaria Prezydenta RP | str. 405
2.8. Prywatna ochrona bezpieczeństwa osób i mienia na statkach handlowych na morzach i oceanach | str. 406
2.9. Bezpieczeństwo informacyjne | str. 412
2.10. Ochrona wartości pieniężnych i ochrona konwojów | str. 422
2.11. Prywatne wsparcie wymiaru sprawiedliwości, policji, więziennictwa | str. 425
2.12. Klęski żywiołowe | str. 435
2.13. Wojny, konflikty zbrojne, operacje pokojowe i stabilizacyjne | str. 438
2.14. Prywatne firmy ochrony szkolące służby specjalne | str. 441

Rozdział VII
Agencje detektywistyczne | str. 443
1. Wprowadzenie | str. 443
2. Zadania agencji detektywistycznych | str. 445
3. Problemy granic legalnej działalności detektywów | str. 452
4. Agencje detektywistyczne na świecie | str. 460
5. Międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia agencji detektywistycznych | str. 465
6. Usytuowanie agencji detektywistycznych w porządku prawnym | str. 469
7. Specyfika rynku detektywistycznego z udziałem byłych funkcjonariuszy służb specjalnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | str. 478
8. Podstawy prawne działania agencji detektywistycznych w Polsce | str. 481
9. Detektyw - zawód wolny i regulowany. Czy powinien być zawodem zaufania publicznego? | str. 484
10. Krytyka polskiej ustawy o usługach detektywistycznych. Punkt widzenia detektywów | str. 488
11. Standaryzacja zasad wykonywania zawodu detektywa | str. 491
12. Atuty agencji detektywistycznych w oczach detektywów | str. 493
13. "Czynności operacyjno-rozpoznawcze" a legalne metody pracy detektywa | str. 498
14. Nieudana próba regulacji - projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych z 2008 r. | str. 508
15. Detektywi "na granicy prawa" - samoocena | str. 509

Rozdział VIII
Agencja prywatnego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego | str. 513
1. Wprowadzenie | str. 513
2. Wywiad i kontrwywiad - przemiany | str. 515
3. Zakres działania i typowe zadania agencji wywiadu biznesowego | str. 523
4. Oferta polskich firm wywiadu biznesowego | str. 529
5. Stowarzyszenia prywatnego wywiadu biznesowego oraz zajmujące się prywatnym ściganiem oszustw i nadużyć gospodarczych | str. 536
6. Wywiady: "biały", "szary" i "czarny" | str. 537
7. Agencje wywiadu biznesowego a państwo | str. 545
8. Rozproszona ochrona bezpieczeństwa gospodarczego | str. 547
9. Agencje wywiadu biznesowego na świecie | str. 549
10. Agencje wywiadu biznesowego w Polsce | str. 554
11. "Sygnaliści" - obrońcy prawa i bezpieczeństwa? | str. 561

Rozdział IX
Prywatne agencje ochrony bezpieczeństwa osób i mienia | str. 564
1. Wprowadzenie | str. 565
2. Agencje ochrony na świecie | str. 574
3. Stowarzyszenia agencji ochrony na świecie - samoorganizacja i samoregulacja środowiska | str. 579
4. Agencje ochrony osób i mienia w Polsce oraz ich stowarzyszenia | str. 582
5. Specyfika działania agencji ochrony osób i mienia w okresie kontrolowanej transformacji ustrojowej w Polsce | str. 588
6. Ochrona osób i mienia w Polsce - aktualny stan prawny | str. 593
7. Trudne okoliczności działania | str. 596
8. Kwalifikacje pracowników ochrony | str. 607
9. Środki przymusu bezpośredniego i broń palna w rękach pracowników prywatnej ochrony | str. 613
10. Prywatne agencje militarne a państwo | str. 620
11. Dyskusyjne przypadki prywatyzacji ochrony bezpieczeństwa w Polsce | str. 622
12. Pracownik ochrony obiektu a obywatel - brak zaufania | str. 624

Rozdział X
Prywatne agencje wojskowe | str. 627
1. Wprowadzenie | str. 627
2. Broń palna w rękach kontraktorów, najemników i przestępców | str. 635
3. Przegląd stanowisk politycznych demokratycznych państw prawa w sprawie roli i zadań PMC | str. 640
4. Problemy prawne kontraktorów i PMC | str. 645
5. Długa droga od soft law do hard law | str. 649
6. Kto może legalnie zlecić usługi wojskowe w rejonie konfliktu? | str. 661
7. Profile działania PMC | str. 667
8. Perspektywy PMC | str. 670
9. Przykłady agencji PMC | str. 672
10. Samoorganizacja prywatnych agencji wojskowych - stowarzyszenia PMC | str. 678
11. Problem paramilitarnych prywatnych organizacji o ukrytych albo niejawnych celach | str. 679
12. Militaryzacja społeczeństw? | str. 680

Rozdział XI
Morskie agencje ochrony | str. 682
1. Wprowadzenie - piraci, rabusie i terroryści morscy | str. 682
2. Obszary ataków piratów i koszty okupów | str. 685
3. Kto powinien zapewnić ochronę bezpieczeństwa na statkach handlowych na morzu otwartym? Próby opanowania sytuacji przez organizacje międzynarodowe | str. 687
4. Stanowiska w sprawie dopuszczalności prywatnej, uzbrojonej ochrony na statkach handlowych i pasażerskich | str. 691
5. Nierozwiązane problemy prywatnej uzbrojonej ochrony na statkach | str. 696
6. Punkt widzenia kontraktorów morskich | str. 700
7. Samoregulacja środowiskowa, tzw. akty legislacji autonomicznej | str. 701
8. Kwalifikacje zawodowe pracowników ochrony morskiej | str. 704
9. Szacunki dotyczące rynku PMS | str. 706

Rozdział XII
"Niepaństwowe prawo"? | str. 709
1. Podsumowanie | str. 709
2. Prawo nieoficjalne. Postprawo. Prawo kosmopolityczne | str. 713
3. Przegląd stanowisk: pluralizm prawny, żywe prawo, diaspora prawa i ekumenizm prawny, instytucjonalne porządki normatywne, nowe prawo zwyczajowe, wspólne doświadczenia normatywne | str. 725
4. Normy formalne i nieformalne | str. 733
4.1. Przepisy porządkowe: regulaminy i instrukcje wewnętrzne | str. 734
4.2. Normy techniczne | str. 753
4.3. Kodeksy etyki zawodowej | str. 758
4.4. Globalne standardy | str. 765
4.5. Normy bezpieczeństwa w planach ochrony | str. 772
4.6. Inne akty normatywne | str. 786
4.7. Niepisane normy kolizyjne tworzone przez kierowników i pracowników | str. 787
4.8. Adresaci norm na "zwodzonym moście" | str. 796

Literatura | str. 805

Private security protection
Concepts, entities, norms, tasks and contexts
Summary | str. 853
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.