Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

ebook

- 14%

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Zdzisław Kubot, Jarosław Błaszczak, Michał Błaszczyszyn, Sebastian Kowalski, Rafał Skarul, Edyta Smolarczyk, Barbara Serafinowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-819-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to pierwsza monografia, która kompleksowo przedstawia tę tematykę, łącząc aspekty teoretyczne i praktyczne.


Rozważania w głównej mierze dotyczą niedopuszczalnych form w zatrudnianiu cywilnoprawnym i samozatrudnianiu, roli organów kontrolnych, a także przeciwdziałania niedozwolonym praktykom.


Materiał zawarty w książce pozwala uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

jak PIP i ZUS reagują na ujawniane w toku postępowań kontrolnych przypadki niedopuszczalnego zatrudniania;
w jaki sposób NSZZ „Solidarność” odpowiada na zgłaszane przez pracowników przypadki niedopuszczalnego zatrudniania;
czy z niedopuszczalnym zatrudnianiem łączy się odpowiedzialność za wykroczenie;
jaki jest zakres związania sądu cywilnego wyrokiem sądu karnego lub decyzją ZUS, w których określono kwalifikację prawną zatrudnienia.Wartością dodaną niniejszej publikacji jest doświadczenie autorów, którzy zajmując się w praktyce sprawami związanymi z niejestrowanym zatrudnianiem lub ukrywaniem stosunku pracy – przedstawiają omawiają problematykę w szerokiej perspektywie.


Adresaci:
Monografia jest skierowana do praktyków zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy: sędziów, adwokatów, radców prawnych, syndyków, inspektorów pracy oraz inspektorów ZUS, jak również pracowników urzędów pracy. Książka może także zainteresować przedsiębiorców oraz pracowników działów kadr i HR.

Tytuł
Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia
Autorzy
Zdzisław Kubot, Jarosław Błaszczak, Michał Błaszczyszyn, Sebastian Kowalski, Rafał Skarul, Edyta Smolarczyk, Barbara Serafinowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-819-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
240
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 15

Zdzisław Kubot
Przeciwdziałanie niedopuszczalnemu zatrudnieniu cywilnoprawnemu oraz samozatrudnieniu | str. 17
1. Uwagi wstępne | str. 17
2. Pojęcie niedopuszczalnego zatrudnienia oraz samozatrudnienia | str. 18
3. „Świat przedstawiony i świat nie przedstawiony” | str. 20
4. Zatrudnienie cywilnoprawne oraz samozatrudnienie menedżerów, specjalistów oraz wykonawców prostych prac | str. 21
5. Artykuł 22 § 1 k.p. jako podstawa przeciwdziałania niedopuszczalnemu zatrudnieniu cywilnoprawnemu oraz samozatrudnieniu | str. 22
6. Artykuł 22 § 1 k.p. jako podstawa przeciwdziałania zawieraniu umów cywilnoprawnych obok umowy o pracę | str. 23
7. Interpretacje art. 22 § 1 k.p. | str. 23
8. Nieprawidłowe stosowanie art. 22 § 1 k.p. | str. 24
9. Kwalifikacja zatrudnienia cywilnoprawnego oraz samozatrudnienia według pojęć prawnych | str. 25
10. Bliźniacze pojęcia prawne | str. 26
11. Pojęcie podwładnego w kwalifikacji umów o zatrudnienie cywilnoprawne oraz samozatrudnienie | str. 27
12. Artykuł 83 ust. 1 pkt 3 u.s.u.s. jako podstawa przeciwdziałania niedopuszczalnemu zatrudnieniu cywilnoprawnemu oraz samozatrudnieniu | str. 29
13. Niedopuszczalność zatrudnienia cywilnoprawnego obok zatrudnienia pracowniczego | str. 30
14. Niedopuszczalność samozatrudnienia pracowników | str. 32
15. Spory wokół dopuszczalności dyżurów kontraktowych lekarzy będących pracownikami szpitala | str. 33
16. Dopuszczalność dyżurów kontraktowych według przepisów szczególnych | str. 35
17. Dyżury kontraktowe lekarzy będących pracownikami szpitala w aspekcie art. 132–133 u.ś.o.z. | str. 37
18. Dopuszczalność równoległego zatrudnienia cywilnoprawnego oraz samozatrudnienia w świetle art. 8 ust. 2a u.s.u.s. | str. 39
19. Niedopuszczalność samozatrudnienia menedżerów zajmujących stanowiska w strukturze organizacyjnej osoby prawnej | str. 44
20. Obejście prawa jako przeciwdziałanie niedopuszczalnemu zatrudnieniu cywilnoprawnemu oraz samozatrudnieniu | str. 47
21. Pozorność albo obejście prawa w zakresie przeciwdziałania niedozwolonemu zatrudnieniu cywilnoprawnemu oraz samozatrudnieniu | str. 48
22. Pozorność i obejście prawa jako przeciwdziałanie niedozwolonemu zatrudnieniu cywilnoprawnemu oraz samozatrudnieniu | str. 49
23. Zależność kwalifikacji umów według prawa prywatnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego | str. 50
24. Zmiana przez ZUS kwalifikacji umów o zatrudnienie cywilnoprawne oraz umów o samozatrudnienie | str. 51
25. Szczególne zagadnienia prawne kwalifikacji umów o zatrudnienie cywilnoprawne oraz o samozatrudnienie | str. 54
26. Dopuszczalność i niedopuszczalność związków umów oraz związków stosunków zatrudnienia i samozatrudnienia | str. 58
27. Konkluzje | str. 59
Bibliografia | str. 62
Streszczenie | str. 64
Summary | str. 65

Edyta Smolarczyk
Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia ze stanowiska NSZZ „Solidarność” | str. 67
1. Formy zatrudnienia uznawane przez NSZZ „Solidarność” za niedopuszczalne | str. 68
2. Przykłady niedopuszczalnych rozwiązań umownych w zatrudnianiu pracowników niektórych branż | str. 70
3. Obowiązki państwa w zakresie przeciwdziałania niedopuszczalnym formom zatrudnienia z punktu widzenia NSZZ „Solidarność” | str. 76
4. NSZZ „Solidarność” a propozycje zmian legislacyjnych | str. 79
5. Podsumowanie | str. 86
Bibliografia | str. 87
Streszczenie | str. 88
Summary | str. 89

Barbara Serafinowska
Działania podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy przeciw ukrywaniu zatrudnienia pracowniczego | str. 91
1. Praca nierejestrowana oraz pozorowanie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej | str. 92
2. Problematyka kwalifikacji prawnej stosunku zatrudnienia w praktyce inspektorów pracy | str. 97
3. Doświadczenia kontrolne dolnośląskich inspektorów pracy | str. 102
4. Analiza przyczyn ukrywania zatrudnienia pracowniczego | str. 107
5. Obowiązek kontroli wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do umów o świadczenie usług | str. 111
6. Niektóre postulaty zgłaszane przez inspektorów pracy dotyczące zmian legislacyjnych | str. 113
7. Uwagi końcowe | str. 116
Bibliografia | str. 116
Streszczenie | str. 117
Summary | str. 118

Rafał Skarul
Działania podejmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie kwalifikacji prawnych stosunków zatrudnienia | str. 120
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych a ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych | str. 120
2. Kontrola płatnika składek | str. 123
3. Pracownik w świetle kodeksu pracy oraz art. 8 ust. 2a u.s.u.s. | str. 125
4. Ukrywanie zatrudnienia pracowniczego | str. 131
5. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny | str. 132
6. Stosunek pracy a samozatrudnienie | str. 136
7. Zgłoszenia pozorne lub mające na celu obejście prawa | str. 139
8. Sądowa kontrola decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 141
9. Podsumowanie | str. 145
Bibliografia | str. 147
Streszczenie | str. 147
Summary | str. 148

Sebastian Kowalski
Wykroczenia związane z nieujawnieniem nawiązania stosunku pracy | str. 149
1. Odpowiedzialność za wykroczenia | str. 150
2. Nieujawnienie stosunku pracy z punktu widzenia ochrony karnoprawnej | str. 154
3. Wykroczenie zawarcia umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę | str. 157
4. Wykroczenie niepotwierdzenia umowy o pracę | str. 162
5. Niezgłoszenie wymaganych danych do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego | str. 165
6. Niezgłoszenie wymaganych danych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy | str. 170
7. Konkluzje | str. 172
Bibliografia | str. 174
Streszczenie | str. 175
Summary | str. 177

Jarosław Błaszczak, Sebastian Kowalski
Wpływ ustalenia istnienia stosunku pracy w postępowaniach dotyczących czynów zabronionych lub w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy | str. 178
1. Istnienie stosunku pracy a wola stron i dowody na jego istnienie | str. 179
2. Obowiązek ujawnienia stosunku pracy | str. 182
3. Przypisanie czynu zabronionego poprzedzone ustaleniem istnienia stosunku pracy | str. 188
4. Rozstrzygnięcie sądu karnego a wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy | str. 191
5. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone ustaleniem istnienia stosunku pracy | str. 195
6. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy | str. 198
7. Wykorzystanie dowodów z postępowania dotyczącego czynu zabronionego lub postępowania administracyjnego w postępowaniu cywilnym | str. 202
8. Podsumowanie | str. 206
Bibliografia | str. 208
Streszczenie | str. 209
Summary | str. 210

Michał Błaszczyszyn
Zagadnienia kontroli podstawy prawnej zatrudnienia w postępowaniu upadłościowym | str. 212
1. Syndyk jako zastępca pośredni, działający w imieniu własnym na rzecz (upadłego) pracodawcy | str. 213
2. Rodzaje kontroli podstaw prawnych zatrudnienia | str. 216
3. Przejęcie dokumentacji upadłego związanej z zatrudnianiem i czynności wstępne dotyczące relacji z zatrudnianymi przez upadłego | str. 218
4. Pracownicza podstawa zatrudnienia a ogłoszenie upadłości | str. 221
5. Cywilnoprawna podstawa zatrudnienia a ogłoszenie upadłości | str. 223
6. Badanie podstawy prawnej zatrudnienia | str. 225
7. Syndyk w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych | str. 232
8. Podsumowanie | str. 235
Bibliografia | str. 236
Streszczenie | str. 236
Summary | str. 237

Autorzy | str. 239
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego

-13%

Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego

W książce zostały omówione następujące zagadnienia ukazane z różnych perspektyw: proces promocji zachowań wyrażających poszanowanie prawa, norm i zasad życia społecznego (etapy, metodyka, matryca promowanych wartości), kompetencje społecznych kuratorów sądowych w ujęciu aksjologicznym (uwzględniające wymiar kompetencji moralnych, źródła motywów do podjęcia funkcji, matrycę wartości warunkujących ich funkcjonowanie w przyjętej roli) oraz rezultaty działań probacyjnych. W zakończeniu autorka zawarłam odpowiedzi na postawione problemy badawcze, a także przedstawiła implikacje dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej.

Cena: 38.00 zł 33.00 zł
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

-13%

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

Niniejsza publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym stanowi kompleksowe ujęcie procedury zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Książka łączy praktyczne podejście do zagadnienia z analizą teoretyczną. W opracowaniu zawarto studia przypadków i przykłady obrazujące zastosowanie przepisów. Zamieszczono w nim ponadto wzory pism wraz z komentarzem, wykaz orzecznictwa i piśmiennictwa, a także dane statystyczne samorządowych kolegiów odwoławczych.


Adrasaci:

Książka przeznaczona jest dla użytkowników wieczystych, którym ułatwi zrozumienie czynności podejmowanych przez organy właścicielskie w celu zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ukaże możliwości działania na poszczególnych etapach postępowania aktualizacyjnego i wyjaśni jego tok. Dla urzędników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zarządców nieruchomości, deweloperów i podmiotów dokonujących inwestycji na rynku nieruchomości opracowanie będzie stanowiło kompendium z propozycjami rozwiązań problemów napotykanych przez nich
w praktyce. Adwokatom i radcom prawnym pozwoli zaś w przejrzysty sposób na szybkie zapoznanie się z procedurą zmiany opłaty rocznej i przygotowanie do profesjonalnej obsługi klientów w tych sprawach.

Cena: 68.00 zł 59.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.