Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przemoc w pracy. Środki ochrony prawnej i metody przeciwdziałania

ebook

- 14%

Przemoc w pracy. Środki ochrony prawnej i metody przeciwdziałania

Mateusz Gajda

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-700-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Autor poddaje analizie przepisy polskiego prawa związane z przeciwdziałaniem przemocy w pracy, a także podaje liczne praktyczne porady dla pracodawców zainteresowanych podjęciem walki z przemocą w miejscu zatrudnienia. Opracowanie zostało wzbogacone wieloma orzeczeniami sądów odnoszącymi się do poruszanej tematyki.


Książka zawiera także omówienie prewencyjnych regulacji przyjętych przez ponad dziesięciu zagranicznych legislatorów oraz rozważania na temat tego, czy polskie standardy ochrony prawnej przed przemocą w pracy zapewniają poziom ochrony porównywalny z wyznaczonym przez zagranicznych ustawodawców. Przepisy pol­skiego prawa zostały również ocenione przez pryzmat konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 190 dotyczącej walki z przemocą i molestowaniem w świecie pracy.


Publikacja zainteresuje prawników zajmujących się prawem pracy. Stanowi także cenne źródło wiedzy dla kadry zarządzającej i pracowników działów HR w orga­nizacjach, które podchodzą profesjonalnie do problematyki przemocy w pracy i poszukują efektywnych środków prewencyjnych.

Tytuł
Przemoc w pracy. Środki ochrony prawnej i metody przeciwdziałania
Autor
Mateusz Gajda
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-700-8
Rok wydania
2022
Liczba stron
400
Format
pdf
Spis treści
Wykaz najczęściej stosowanych skrótów | str. 11
Wstęp | str. 15
Rozdział I
Przemoc w pracy – zagadnienia ogólne | str. 23

Pojęcie przemocy w pracy | str. 23
Najczęstsze formy przemocy w pracy | str. 28

2.1. Molestowanie seksualne | str. 28
2.2. Molestowanie | str. 33
2.3. Mobbing | str. 36
2.4. Inne formy przemocy w pracy | str. 42
2.5. Zachowania mylone z przemocą w pracy | str. 43

Zakres podmiotowy przemocy w pracy | str. 47

3.1. Ofiara przemocy w pracy | str. 47
3.2. Sprawca przemocy w pracy | str. 51
3.3. Podmiot odpowiedzialny za przemoc w pracy | str. 52

Granice czasowo-miejscowe przemocy w pracy | str. 54

Rozdział II
Międzynarodowe i zagraniczne standardy ochrony przed przemocą w pracy | str. 59

Historia rozwoju ochrony przed przemocą w pracy | str. 59
Ochrona przed przemocą w pracy w prawie międzynarodowym publicznym oraz w prawie europejskim | str. 64

2.1. Przemoc w pracy a prawo międzynarodowe publiczne | str. 64
2.1.1. Międzynarodowa Karta Praw Człowieka | str. 64
2.1.2. Międzynarodowe standardy pracy MOP | str. 66
2.2. Prawo europejskie | str. 78
2.2.1. Europejska Konwencja Praw Człowieka | str. 78
2.2.2. Europejskie Karty Społeczne | str. 80
2.2.3. Prawo unijne | str. 82

Zakaz przemocy w pracy jako prawny transplant | str. 88
Ochrona przed przemocą w pracy w Stanach Zjednoczonych Ameryki | str. 91

4.1. Uwagi ogólne  | str. 91
4.2. Zakres ochrony przed przemocą w pracy | str. 93
4.3. Przemoc w pracy a obowiązki pracodawcy | str. 103

Kanada | str. 105

5.1. Uwagi ogólne  | str. 105
5.2. Zakres ochrony przed przemocą w pracy | str. 107
5.3. Przemoc w pracy a obowiązki pracodawcy | str. 111

Francja | str. 113

6.1. Uwagi ogólne  | str. 113
6.2. Zakres ochrony przed przemocą w pracy | str. 115
6.3. Przemoc w pracy a obowiązki pracodawcy | str. 121

Niemcy | str. 124

7.1. Uwagi ogólne  | str. 124
7.2. Zakres ochrony prawnej przed przemocą w pracy | str. 125
7.3. Przemoc w pracy a obowiązki pracodawcy | str. 129

Belgia | str. 131

8.1. Uwagi ogólne | str. 131
8.2. Zakres ochrony przed przemocą w pracy | str. 132
8.3. Przemoc w pracy a obowiązki pracodawcy | str. 137

Inne porządki prawne | str. 139

9.1. Uwagi ogólne  | str. 139
9.2. Zakres ochrony przed przemocą w pracy | str. 140
9.3. Przemoc w pracy a obowiązki pracodawcy | str. 145
Rozdział III
Polskie standardy ochrony przed przemocą w pracy | str. 147

Uwagi wprowadzające | str. 147
Historia kształtowania się regulacji przeciwdziałających przemocy w pracy w polskim systemie prawnym | str. 148
Konstytucyjny standard ochrony przed przemocą w pracy | str. 158
Prawnokarna ochrona przed przemocą w pracy | str. 162

4.1. Uwagi wprowadzające | str. 162
4.2. Przemoc w pracy a odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową  | str. 164
4.3. Przemoc w pracy jako przestępstwo i wykroczenie | str. 168

Przemoc w pracy a cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych | str. 176
Ochrona przed przemocą w pracy w zatrudnieniu pracowniczym | str. 181

6.1. Uwagi wprowadzające | str. 181
6.2. Molestowanie i molestowanie seksualne | str. 184
6.2.1. Zakres ochrony przed molestowaniem i molestowaniem seksualnym | str. 184
6.2.2. Charakter prawny odpowiedzialności pracodawcy za molestowanie i molestowanie seksualne | str. 191
6.2.3. Roszczenia przysługujące ofiarom molestowania i molestowania seksualnego | str. 195
6.3. Mobbing | str. 199
6.3.1. Zakres ochrony przed mobbingiem | str. 199
6.3.2. Charakter prawny odpowiedzialności pracodawcy za mobbing | str. 204
6.3.3. Roszczenia przysługujące ofiarom mobbingu | str. 206
6.4. Ochrona przed innymi przejawami przemocy w pracy | str. 214

Ochrona przed przemocą w pracy w zatrudnieniu niepracowniczym | str. 216

7.1. Uwagi wprowadzające | str. 216
7.2. Ustawa wdrożeniowa | str. 216
7.3. Zatrudnienie niepracownicze typu cywilnoprawnego | str. 220
7.4. Zatrudnienie w ramach umowy o praktykę absolwencką  | str. 225
7.5. Odbywanie stażu przez bezrobotnych | str. 226
7.6. Zatrudnienie służbowe | str. 229
7.7. Zatrudnienie penalnoprawne | str. 232
7.8. Działalność wolontariuszy | str. 234
Rozdział IV
Ochrona przed przemocą w pracy w Polsce – uwagi krytyczne | str. 237

Dyferencjacja poziomu ochrony osób świadczących pracę | str. 237
Niejednoznaczność obowiązku przeciwdziałania przemocy w pracy | str. 245
Ochrona przed przemocą w pracy pracowników tymczasowych | str. 249
Przemoc w pracy jako naruszenie przepisów bhp | str. 253
Podobieństwa pomiędzy definicjami mobbingu, molestowania i molestowania seksualnego oraz ich konsekwencje | str. 258
Przemoc w pracy a związki zawodowe i inni przedstawiciele pracowników | str. 260
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów zakazujących przemocy w pracy przez Państwową Inspekcję Pracy | str. 263
Wnioski | str. 267

Rozdział V
Przeciwdziałanie przemocy w pracy w praktyce  | str. 277

Zarządzanie ryzykiem przemocy w pracy | str. 277
Ocena ryzyka przemocy | str. 280
Metody przeciwdziałania przemocy w pracy | str. 283

3.1. Dobór środków prewencyjnych | str. 283
3.2. Rekrutacja odpowiedniego personelu | str. 285
3.3. Wdrożenie polityki antyprzemocowej | str. 289
3.4. Szkolenia antyprzemocowe | str. 299
3.5. Monitoring | str. 301

Weryfikacja wdrożonych środków | str. 302

Zakończenie | str. 323
Bibliografia  | str. 327
       
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.