Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny Studium międzynarodowoprawne

ebook

- 26%

Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny Studium międzynarodowoprawne

Karolina Wierczyńska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 46.00 zł 34.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 34.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-814-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowana monografia dotyczy przesłanek dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny, czyli określonych w obowiązujących przepisach warunków, od których uzależniona jest możliwość prowadzenia sprawy przed tym Trybunałem.

Szczegółowej analizie poddano przesłanki wymienione w art. 17 Statutu MTK:
– brak działania państwa,
– brak woli,
– niezdolność do prowadzenia postępowania,
– wystarczającą wagę sprawy oraz
– zakaz ne bis in idem.
Opracowanie wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie oraz weryfikuje tezy postawione przez autorów zagranicznych. W żadnej z pozycji literatury zagranicznej czy polskiej nie przedstawiono pełnego standardu zachowania państwa w odniesieniu do postępowań przed MTK. W tym zakresie niniejsza monografia stanowi wkład do dyskusji nad międzynarodowym prawem karnym.

dr Karolina Wierczyńska – adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, sekretarz redakcji periodyku Polish Yearbook of International Law. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół szeroko pojmowanego międzynarodowego prawa karnego, a także praw człowieka i odpowiedzialności międzynarodowej państwa i jednostki.

Tytuł
Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny
Podtytuł
Studium międzynarodowoprawne
Autor
Karolina Wierczyńska
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-814-7
Rok wydania
2016
Liczba stron
332
Format
pdf
Spis treści
Spis treści

Lista skrótów 9
Uwagi wprowadzające 11
1. Problem badawczy i struktura pracy 11
2. Terminologia 17
3. Założenia metodologiczne 27
Rozdział 1
Jurysdykcja i dopuszczalność w pracach nad Statutem
Międzynarodowego Trybunału Karnego 30
Wprowadzenie 30
1.1. Jurysdykcja i dopuszczalność w pracach przygotowawczych KPM…
i Zgromadzenia Ogólnego w okresie powojennym 39
1.2. Wznowienie prac nad statutem
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 47
1.3. Pierwsze projekty statutu 52
1.4. Projekt z 1994 roku 54
1.5. Dalsze prace nad statutem 60
1.6. Powołanie i prace Komitetu Przygotowawczego 64
1.7. Konferencja w Rzymie 67
Podsumowanie 73
Rozdział 2
Jurysdykcja i przesłanki dopuszczalności jej wykonywania
w postanowieniach Statutu MTK. Uwagi wprowadzające 74
Wprowadzenie 74
2.1. Jurysdykcja Trybunału 75
2.2. Dopuszczalność sprawy przed MTK 86
Podsumowanie 115
Rozdział 3
Brak działania ze strony państwa (inaction) 117
Wprowadzenie 117
3.1. Pierwsze orzeczenia MTK 118
3.2. Niewypowiedziana przesłanka? 120
3.3. Co można zakwalifikować jako brak działania?… Brak działania
a priori i brak działania a posteriori 122
3.4. Ograniczenia reakcji karnej – uwagi wprowadzające 130
3.5. Ograniczenie reakcji karnej przez władze krajowe w świetle praktyki
i opinii doktryny 137
Podsumowanie 148
Rozdział 4
Brak woli osądzenia jako przesłanka dopuszczalności wykonywania
jurysdykcji przez MTK 150
Wprowadzenie 150
4.1. Przejawy braku woli 150
4.2. Zasady due process jako element oceny braku woli 152
4.3. Przedmiot oceny MTK 156
4.4. Nieusprawiedliwiona zwłoka jako przejaw braku woli 167
4.5. Niezawisłe i bezstronne postępowanie prowadzone z zamiarem
wymierzenia sprawiedliwości 170
Podsumowanie 176
Rozdział 5
Niezdolność państwa do prowadzenia postępowania jako przesłanka
dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez MTK 177
Wprowadzenie 177
5.1. Niezdolność, brak chęci, brak działania 179
5.2. Ocena niezdolności do przeprowadzenia postępowania
w praktyce 185
Podsumowanie 192
Rozdział 6
Zasada ne bis in idem a postępowanie przed MTK 195
Wprowadzenie 195
6.1. Zasada ne bis in idem jako gwarancja procesowa 195
6.2. Zasada ne bis in idem w międzynarodowym prawie karnym 198
Podsumowanie 214
Rozdział 7
Waga sprawy 216
Wprowadzenie 216
7.1. Jak zmierzyć wagę sprawy? Kryteria oceny wagi sprawy 218
7.2. Waga sprawy w pracach Prokuratora MTK 220
7.3. Waga sprawy w pracach Izb 232
Podsumowanie 240
Rozdział 8
Proceduralne aspekty badania dopuszczalności sprawy 242
Wprowadzenie 242
8.1. Procedury związane ze składaniem sprzeciwów
wobec dopuszczalności 243
8.2. Efektywność postępowań krajowych 245
8.3. Dynamiczna ocena dopuszczalności przez MTK 247
8.4. Warunkowe orzeczenie o dopuszczalności wykonywania jurysdykcji 250
Podsumowanie 251
Rozdział 9
Zasada komplementarności w perspektywie suwerenności państw 254
Wprowadzenie 254
9.1. Komplementarność jako zagrożenie dla suwerenności? 255
9.2. Komplementarność jako próba zrównoważenia interesów państw…
i globalnego wymiaru sprawiedliwości 265
9.3. Konieczna zmiana paradygmatu? 269
Zakończenie 271
1. Obowiązkiem każdego państwa jest wykonywanie jurysdykcji karnej
wobec sprawców zbrodni międzynarodowych 272
2. Trybunał nie bada woli i zdolności państwa do prowadzenia
postępowania, jeśli pozostaje ono nieaktywne 273
3. Działanie państwa musi wypełnić standard określony przez Trybunał . 274
4. Sąd krajowy musi skazać sprawcę zbrodni 276
5. Stosowanie ograniczeń sankcji karnej przez państwo nie jest zakazane 277
6. Naruszanie przez państwo praw człowieka
a zasada komplementarności 278
7. Ustalenie wagi sprawy spoczywa na Prokuratorze MTK 279
8. Czas jest istotnym elementem, jeśli chodzi o postępowanie państwa 280
9. MTK nie zagraża suwerenności państw 281
Załącznik 1. Porównanie przepisów dotyczących dopuszczalności
sprawy w projekcie z 1994 r., projekcie Komitetu Przygotowawczego
oraz Statucie Rzymskim MTK 283
Summary 285
Bibliografia 301
Indeks spraw i dokumentów 315
Indeks nazwisk 326
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.