Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym

ebook

- 14%

Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym

Zbigniew Kmiecik

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 101.00 zł 87.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 87.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-161-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nW publikacji omówiono problematykę dowodu z przesłuchania świadka i strony w postępowaniu administracyjnym.
\n\nOprócz zagadnień administracyjnoprawnych, takich jak:\n • pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym, \n • wezwanie do złożenia zeznań,\n • obowiązek zeznawania i niedopuszczalność zeznawania,\n • prawo odmowy zeznań i skutki nieuzasadnionej odmowy zeznań,\n • koszty stawiennictwa w celu złożenia zeznań,\n • administracyjnoprawne konsekwencje fałszywych zeznań,\n w książce poruszone zostały kwestie prawnoteoretyczne (pojęcia: świadka, czynności dowodowej, ciężaru dowodu), karnoprawne (odpowiedzialność karna za złożenie fałszywych zeznań) oraz zagadnienia psychologii zeznań (m.in. taktyka i technika przesłuchiwania).\n \n Opracowanie jest przeznaczone dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego i studentów kierunków prawniczych.

Tytuł
Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym
Autor
Zbigniew Kmiecik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-161-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2022
Liczba stron
360
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Słowo wstępne  | str. 13
Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 17
1.1. Pojęcie postępowania administracyjnego | str. 17
1.1.1. Postępowanie administracyjne w szerokim        znaczeniu | str. 17
1.1.2. Postępowanie jurysdykcyjne jako postępowanie administracyjne w ścisłym znaczeniu | str. 20
1.1.2.1. Pojęcie jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego | str. 20
1.1.2.2. Rodzaje jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego | str. 29
1.2. Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym | str. 33
1.2.1. Strona w ogólnym jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym | str. 33
1.2.1.1. Ustawowa definicja strony | str. 33
1.2.1.2. Interes prawny jako przesłanka bycia stroną | str. 37
1.2.1.3.  Koncepcje strony: subiektywna i obiektywna | str. 55
1.2.2. Strony w szczególnych jurysdykcyjnych postępowaniach administracyjnych | str. 62
1.3. Pojęcie świadka  | str. 72
1.3.1. Ewolucja pojęcia świadka w doktrynie prawa        sądowego  | str. 72
1.3.2. Świadek w znaczeniu faktycznym (materialnym) | str. 77
1.3.3. Świadek w znaczeniu prawnym (formalnym) | str. 81
1.3.3.1. Świadek czynny (świadek zeznający) | str. 82
1.3.3.2. Świadek bierny (świadek przybrany) | str. 90
1.3.4. Świadek w postępowaniu administracyjnym | str. 96
 
 
Rozdział II
Przesłuchanie jako zespół oświadczeń procesowych | str. 101
2.1. Miejsce oświadczeń procesowych wśród faktów     procesowych | str. 101
2.2. Rodzaje oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym | str. 108
2.2.1. Oświadczenia uczestników postępowania | str. 108
2.2.1.1. Oświadczenia woli  | str. 108
2.2.1.2. Oświadczenia wiedzy | str. 116
2.2.1.3. Oświadczenia stosunku | str. 117
2.2.1.4. Oświadczenia o mieszanym charakterze  | str. 120
2.2.2.  Oświadczenia organu prowadzącego postępowanie  | str. 121
2.2.2.1. Oświadczenia woli  | str. 121
2.2.2.2. Oświadczenia wiedzy | str. 123
2.2.2.3. Oświadczenia stosunku  | str. 128
2.2.2.4. Oświadczenia o mieszanym charakterze  | str. 129
2.3. Wadliwość i skuteczność oświadczeń procesowych | str. 143
2.4. Oświadczenia składające się na przesłuchanie | str. 148
Rozdział III
Przesłuchanie jako czynność dowodowa | str. 155
3.1. Pojęcie czynności dowodowej | str. 155
3.2. Inicjatywa dowodowa w postępowaniu     administracyjnym | str. 158
3.3. Tryb, taktyka i technika przesłuchania | str. 178
3.3.1. Tryb przesłuchania | str. 178
3.3.2. Metodologia przesłuchania | str. 183
3.3.3. Pytania niewłaściwie postawione | str. 188
3.4. Utrwalenie przesłuchania | str. 194
3.5. Wynik przesłuchania – zeznanie | str. 204
3.5.1. Zeznanie jako środek dowodowy | str. 204
3.5.2. Wartość dowodowa zeznań | str. 213
Rozdział IV
Przesłuchanie świadka | str. 229
4.1. Wezwanie do złożenia zeznań  | str. 229
4.2. Ograniczenia prawne | str. 238
4.2.1. Niedopuszczalność zeznawania  | str. 238
4.2.2. Prawo odmowy zeznań | str. 249
4.2.3. Prawo odmowy odpowiedzi na pytania | str. 254
4.3. Skutki nieuzasadnionej odmowy zeznań | str. 257
4.4. Koszty stawiennictwa | str. 259
Rozdział V
Przesłuchanie strony | str. 271
5.1. Zeznania strony a inne oświadczenia wiedzy strony | str. 271
5.1.1. Zeznania strony a wyjaśnienia  | str. 271
5.1.2. Zeznania strony a oświadczenie substytuujące       zaświadczenie | str. 273
5.2. Dopuszczalność dowodu z przesłuchania strony | str. 277
5.3. Kwestia obowiązku zeznawania | str. 282
5.4. Koszty stawiennictwa | str. 293
Rozdział VI
Konsekwencje fałszywych zeznań | str. 299
6.1. Odpowiedzialność karna zeznającego | str. 299
6.2. Wznowienie postępowania | str. 314
6.2.1. Fałszywe zeznania jako przesłanka wznowienia       postępowania administracyjnego | str. 315
6.2.2. Warunki dopuszczalności wznowienia postępowania administracyjnego | str. 317
6.2.3. Tryb i skutki wznowienia postępowania       administracyjnego  | str. 330
6.3. Obciążenie kosztami postępowania | str. 336
Uwagi końcowe | str. 337
Literatura  | str. 347
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa

-21%

Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa

Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa
Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia Sylwestra Szczepaniaka pt. Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa. Publikacja stanowi podsumowanie dorobku doktryny prawa administracyjnego osadzone w szerszym kontekście, jakim jest status ustrojowy podmiotów władnych do ich wydawania. Autor sformułował postulaty de lege ferenda, których wdrożenie może przyczynić się do zwiększenia pewności i stabilności w zakresie tworzenia podstaw prawnych i otoczenia prawnego dla aktów prawa miejscowego, a także procesu ich wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego.

Orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego oraz dorobek doktryny prawa administracyjnego wykazują co do zasady spójność w pojmowaniu samorządu terytorialnego, jego istoty oraz pozycji w strukturach władzy publicznej, ukształtowanej w szczególności po wejściu w życie konstytucji. Cechami tymi są udział w sprawowaniu władzy publicznej na zasadach de- centralizacji, skutkujący koniecznością zapewnienia odpowiednich mechanizmów realizacji zadań publicznych, włącznie z prawem do ochrony samodzielności jednostki samorządu terytorialnego, w tym na drodze sądowej. Niezbędnym elementem odpowiednich mechanizmów realizacji zadań publicznych jest przyznanie zdolności do tworzenia aktów prawotwórczych, będących aktami prawa wewnętrznie lub powszechnie obowiązującego (akty prawa miejscowego). Prawidłowe ukształtowanie ich relacji z materią ustawową stanowi gwarancje prawidłowej realizacji uprawnień konstytucyjnych i ustawowych samorządu terytorialnego.
Monografia stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym są akty prawa miejscowego i jakie jest ich umiejscowienie w systemie źródeł prawa. Autor osadził rozważania w szerszym kontekście, jakim jest status ustrojowy podmiotów władnych do wydawania danych rodzajów aktów.Autor: Sylwester Szczepaniak
Recenzja: dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN
Seria:Basic Research
Rok wydania: 2021
e-ISBN: 978-83-66300-45-3 (ebook: pdf)
DOI: 10.5281/zenodo.5773785
Ilość stron: 80
Format: ebook: pdf

Cena: 10.10 zł 8.00 zł
Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

-14%

Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego uregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Autor scharakteryzował ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być wykorzystywane przez osoby przygotowujące projekty uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnił aktualne kwoty świadczeń oraz pośrednio oddziałujące na ich treść zmiany aktów prawnych w zakresie zasad udzielania świadczenia wychowawczego, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

Ponadto w publikacji znajdują się przykłady uchwał, m.in. w sprawach:
• szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i udzielania ulg w tej opłacie, zwiększenia minimalnej wysokości środków finansowych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
• gminnych świadczeń na rzecz rodziny;
• podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego;
• zwiększenia wysokości pomocy dla osób usamodzielnianych.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, będzie pomocna przy tworzeniu projektów prawa miejscowego, a także jego stosowaniu. Zainteresuje również radców prawnych zajmujących się obsługą jednostek samorządu terytorialnego.

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

-13%

Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

Ustrojodawca w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 określił dwa rodzaje źródeł prawa, to znaczy akty prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznie obowiązującego. Zarówno akty pra-wa powszechnie obowiązującego, jak i akty prawa wewnętrznie obowiązującego są aktami normatywnymi wydanymi przez centralne organy państwowe. Nale-ży zauważyć, że w doktrynie nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego aktów prawa wewnętrznie obo-wiązującego. Niektórzy przedstawiciele doktryny wyrażają pogląd, że katalog aktów prawa wewnętrznie obowiązującego jest otwarty pod względem podmio-tów (między innymi prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego) upoważnionych do wydawania tego rodzaju aktów.
(fragment wstępu)

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.