Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii

ebook

- 14%

Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii

Emil W. Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-459-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka porusza ważne problemy z zakresu kryminologii, prawa karnego i patologii społecznych. Autorzy, młodzi naukowcy z Polski i zagranicy, omówili m.in. następujące zjawiska przestępcze i patologiczne:

współczesne przejawy terroryzmu oraz handlu ludźmi,
organizowanie adopcji wbrew prawu,
przestępstwa popełniane na szkodę dzieci, przeciwko dziedzictwu kulturalnemu czy w internecie,
stalking,
patologie w pomocy humanitarnej.Znaleźć tu można również artykuły na temat współczesnych metod profilowania kryminalnego.


Adresaci:
Opracowanie zainteresuje adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych i studentów.


Artykuły zawarte w książce powstały na bazie referatów wygłoszonych przez autorów podczas drugiej edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, zorganizowanym na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku.

Tytuł
Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii
Autorzy
Emil W. Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-459-5
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
556
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Część I
Szanse i wyzwania dla polskiej kryminologii

Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski, Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Druga edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów jako przykład działalności Białostockiej Szkoły Kryminologii | str. 15

Tomasz Berdzik
Postęp technologiczny jako jeden z determinantów współczesnego terroryzmu | str. 27

Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska
Wybrane kryminologiczne aspekty macierzyństwa zastępczego. Przestępstwo handlu ludźmi oraz organizowania adopcji wbrew przepisom ustawy | str. 40

Diana Dajnowicz-Piesiecka
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przestępczości popełnianej na szkodę dzieci w Polsce | str. 57

Agnieszka Daniszewska, Michał Dąbrowski
Aplikacja badań typu foresight w kryminologii – zastosowanie, status quo i szanse na przyszłość | str. 78

Joanna Domin, Katarzyna Hebda
Zjawisko eutanazji jako wyzwanie dla współczesnej kryminologii | str. 90

Maciej Duda
Przemyt dziedzictwa kulturalnego i naturalnego – wyzwanie dla kryminologii w XXI wieku | str. 105

Michał Dziedzic
Kradzież informacji przedsiębiorstwa – zagadnienia prawne i kryminologiczne | str. 120

Mariusz Gąsiorowski
Rola kynologii policyjnej w procesie wykrywczym przestępstw | str. 134

Mateusz Gąsowski
Cyberprzemoc wśród młodzieży szkolnej – analiza kryminologiczna na podstawie badań ankietowych | str. 149

Patrycja Głodzińska
Cybersamobójstwo jako zagrożenie XXI wieku | str. 166

Magdalena Grzyb
Jeśli biją to tylko kwiatkiem? O niskich wskaźnikach przemocy wobec kobiet w Polsce | str. 177

Katarzyna Gurak
Postęp techniczny i wynikająca z niego cyberprzestępczość jako wyzwanie współczesnej kryminologii | str. 194

Maria Hapunik, Anna Świerczewska -Gąsiorowska
Formułowanie profilu nieznanego przestępcy na potrzeby Policji | str. 207

Karolina Kamińska
Zjawisko „kradzieży tożsamości’’ – aspekty prawne i kryminologiczne | str. 220

Agnieszka Kilińska-Pękacz
Przestępstwa narkotykowe popełniane przez nieletnich oraz środki wychowawcze orzekane wobec nich | str. 232

Joanna Klimczak
Kradzież – wyzwanie czy przeżytek w kryminologii XXI w.? | str. 246

Aleksandra Joanna Lewandowska, Łukasz Presnarowicz
Neurodowody w sądzie – nowe wyzwanie prawa i kryminologii | str. 260

Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska
Wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne handlu ludźmi | str. 274

Piotr Mroczko
Znieważanie celebrytów w Internecie | str. 296

Aleksandra Nowak
Kryptowaluty a pranie pieniędzy. Pranie pieniędzy jako przestępstwo XXI wieku | str. 311

Paweł Ostaszewski
W kręgu kryminologii publicznej i metodologii badań | str. 326

Teofil Pietroń
Patologie w pomocy humanitarnej | str. 334

Emilia Płońska
Upowszechnienie danych biometrycznych – udogodnienie czy zagrożenie? Rozważania w kontekście bezpieczeństwa obywateli | str. 346

Emil W. Pływaczewski, Sławomir Redo, Agnieszka Langowska, Przemysław Alkowski
Ocena kształcenia metodą sokratyczną dla przeciwdziałania przestępczości w środowisku wielokulturowym | str. 364

Joanna Sowisło-Wawrzyniak
Granice odpowiedzialności lekarza – gwaranta – studium przypadku | str. 378

Aleksandra Stachelska
Obraz przestępstwa stalkingu w latach 2011–2016 w Polsce – wybrane aspekty kryminologiczne | str. 390

Justyna Włodarczyk -Madejska
Wychowankowie zakładów poprawczych (wstępne wyniki badań) | str. 407

Dominik Wzorek
Diagnoza stanu bezpieczeństwa w oparciu o badania nad strachem przed przestępczością | str. 419

Milena Zajowska
Ustalanie osobowości sprawców przestępstw na podstawie profilowania kryminalnego | str. 433

Sebastian Zieliński
Nowoczesne technologie przetwarzania informacji w służbie prywatnego zwalczania przestępczości | str. 451

Część II
Przestępczość XXI wieku w świetle zagranicznych badań kryminologicznych

Evgenia Demidova
The concept of forensic activity (ontological aspect) | str. 467

Darya Ivinskaya
The system of means for convicts correction, applied with due regard for the identity of the off ender in accordance with the legislation of the Republic of Belarus | str. 477

Joanna Melz
Z lotu ptaka, czyli drony a prawo karne | str. 488

Simonas Nikartas
Community sanctions: a real alternative to imprisonment or expansion of punishment? The case of Lithuania | str. 501

Ixone Ondarre Fuente, Nicolás García, Pilar Tarancón
Human trafficking in Spanish context from a gender perspective | str. 515

Michaela Roubalová (Štefunková), Zuzana Kostelníková, Jakub Holas, Martina Novopacká (Pešková)
A victimization survey focused on the experience of the Czech population with selected types of off ences within a set reference period | str. 526

Claudia Zielińska
„Cybercrime” – wyzwanie dla kryminologii | str. 540

O redaktorach | str. 553
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Akta karne dla aplikantów

-14%

Akta karne dla aplikantów

\n\nKsiążka zawiera zbiór starannie wybranych materiałów do ćwiczeń, które pomogą aplikantom adwokackim i radcowskim przygotować się do egzaminu zawodowego.\n\nOpracowanie składa się z czterech części. W pierwszej znajdują się uwagi ogólne dotyczące sposobu przygotowania projektu apelacji oraz opinii prawnej o braku podstaw do jej wniesienia wraz z praktycznymi objaśnieniami i wzorami. W drugiej części zamieszczono materiały do wybranych spraw karnych i przedstawiono je w formie kazusów wraz z propozycjami ich rozwiązania. Są to materiały do pracy indywidualnej w formie zmodyfikowanych akt spraw karnych zaczerpniętych z praktyki, mające ułatwić czytelnikom przygotowanie projektu własnego skutecznego rozwiązania. Części trzecia i czwarta zawierają propozycje rozwiązań kazusów stanowiących materiał egzaminacyjny na egzaminach adwokackich oraz radcowskich, uwzględniających opis istotnych zagadnień sporządzonych przez powołany zespół do przygotowania zadań egzaminacyjnych z zakresu prawa karnego.\n\nW nowym wydaniu szczególny nacisk położono na problematykę zarzutów apelacyjnych w warunkach zmiany modelu postępowania odwoławczego związanego z reformatoryjnym orzekaniem przez sąd odwoławczy. Zawarto w nim także uzasadnienia wyroków sporządzone zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami na formularzu uzasadnień w sprawach karnych oraz krótkie omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów ułatwiających prawidłowe sporządzenie apelacji.

Cena: 144.00 zł 124.00 zł
Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

-20%

Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

Publikacja zawiera wskazówki niezbędne przy dokonywaniu wyceny bilansowej i odpowiedzi na pytania:
- jak tworzyć i rozwiązywać odpisy aktualizujące należności,
- kiedy odpisy aktualizujące można zaliczyć do kosztów podatkowych,
- jak udokumentować nieściągalność należności,
- jak prezentować odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym.

Cena: 19.90 zł 16.00 zł
AKTYWA I PASYWA ustalanie wartości w skorygowanej cenie nabycia

-20%

AKTYWA I PASYWA ustalanie wartości w skorygowanej cenie nabycia

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że szereg aktywów i pasywów może (a według rozporządzenia o instrumentach finansowych – powinno) być wycenione nie rzadziej niż na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia. Niniejszy e-book prezentuje jakich aktywów i pasywów dotyczy taka wycena, w jaki sposób ustalić skorygowaną cenę nabycia i jakich należy dokonać zapisów w księgach rachunkowych w związku ze stosowaniem takiej wyceny.

Cena: 19.90 zł 16.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.