Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przestępstwa motywowane kulturowo

ebook

- 14%

Przestępstwa motywowane kulturowo

Magdalena Grzyb

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-081-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia jako pierwsza na rynku wydawniczym porusza problematykę przestępstw motywowanych kulturowo popełnianych przez imigrantów. W książce przedstawiono w szczególności praktyki kulturowe, które wywoływały w ostatnich latach największe kontrowersje w Europie Zachodniej, takie jak okaleczanie seksualne kobiet, przemoc związana z honorem czy wymuszane małżeństwa. Praktyki te stawały się często punktem zwrotnym w systemowym podejściu aparatu państwowego do problemu integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym oraz dowodem na "porażkę wielokulturowości". W pracy krytycznej analizie poddano koncepcję wielokulturowości oraz dokonano analizy porównawczej reakcji wybranych krajów zachodnich na omawiane zjawiska.

Adresaci:
Książka zainteresuje prawników, polityków, dziennikarzy i wszystkie osoby uczestniczące w debacie publicznej, będzie też przydatna pracownikom naukowym i studentom.

"Praca wypełnia istotną lukę i zaprasza do debaty. Zwraca uwagę świetna znajomość przedmiotu, badawczy dystans i dobre wykorzystanie wiedzy socjologicznej i kryminologicznej (...). To mądra, świetnie napisana książka".
Prof. dr hab. Monika Płatek

Tytuł
Przestępstwa motywowane kulturowo
Autor
Magdalena Grzyb
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-081-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
412
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Wielokulturowość jako dylemat współczesnych społeczeństw | str. 21
1. Zmiany kulturowe | str. 21
2. Społeczeństwa wielokulturowe | str. 26
2.1. Pojęcie wielokulturowości | str. 26
2.2. Wielokulturowość a filozofia polityczna i teoria prawa | str. 30
2.2.1. Teoretycy multikulturalizmu | str. 30
2.2.2. Wielokulturowość w ogólnej teorii politycznej | str. 35
3. Przejawy konfliktów kulturowych - opresyjne praktyki kulturowe | str. 38
3.1. "Prawo do różnicy" a równość płci | str. 38
3.2. "Kultura" w wielokulturowości | str. 42
4. Sposoby reakcji na konflikty kulturowe w państwach liberalnych | str. 51
5. Wyzwania dla prawa karnego w społeczeństwach wielokulturowych | str. 55
6. Przestępstwa motywowane kulturowo | str. 61
6.1. Definicja pojęcia | str. 61
6.2. Przestępstwa kulturowe a teorie kryminologiczne | str. 68
6.3. Przestępstwa kulturowe jako problem kryminalnopolityczny | str. 71
7. Podsumowanie | str. 73

Rozdział II
Przemoc związana z honorem | str. 75
1. Pojęcie i znaczenie przemocy związanej z honorem | str. 75
1.1. Pojęcie | str. 75
1.2. Znaczenie honoru | str. 79
1.3. Morderstwa honorowe i zabójstwa w afekcie (crimes of passion) | str. 93
2. Przemoc związana z honorem na świecie | str. 98
3. Przemoc związana z honorem w kontekście migracyjnym | str. 109
4. Reakcja wybranych krajów na HRV | str. 114
4.1. Holandia | str. 114
4.2. Niemcy | str. 119
4.3. Szwecja | str. 126
4.4. Wielka Brytania | str. 140
4.5. Kanada | str. 154
5. Reakcja międzynarodowa | str. 161
5.1. HRV jako przemoc wobec kobiet | str. 161
5.2. Reakcja na HRV w Europie | str. 164
6. Podsumowanie | str. 168

Rozdział III
Okaleczanie seksualne kobiet (FGM) | str. 171
1. Opis zjawiska | str. 171
2. Prawne aspekty FGM | str. 184
3. Reakcja na FGM wybranych krajów europejskich | str. 192
3.1. Szwecja | str. 192
3.2. Wielka Brytania | str. 194
3.3. Pozostałe kraje | str. 199
3.4. Francja | str. 200
4. Reakcja międzynarodowa | str. 216
5. Podsumowanie | str. 223

Rozdział IV
Wymuszone małżeństwa | str. 227
1. Opis zjawiska | str. 228
1.1. Teoretyczne aspekty | str. 228
1.2. Wymuszone małżeństwa jako 'honour'-based violence | str. 233
1.3. Wymuszone małżeństwa w Europie | str. 234
2. Prawne aspekty wymuszonych małżeństw | str. 242
2.1. Wymuszone małżeństwa jako naruszenie praw człowieka | str. 242
2.2. Międzynarodowe prawo prywatne | str. 245
2.3. Prawo cywilne | str. 246
2.4. Prawo karne | str. 248
2.5. Prawo migracyjne, azylowe i podwójne obywatelstwo | str. 250
3. Kraje europejskie wobec wymuszonych małżeństw | str. 251
3.1. Belgia | str. 251
3.2. Francja | str. 252
3.3. Dania | str. 254
3.4. Norwegia | str. 257
3.5. Niemcy | str. 258
3.6. Wielka Brytania | str. 259
3.7. Aspekty reakcji państw europejskich na wymuszone małżeństwa | str. 266
4. Podsumowanie. Czy wymuszone małżeństwa powinny być skryminalizowane? | str. 272

Rozdział V
Obrona przez kulturę | str. 280
1. Obrona przez kulturę - pojęcie | str. 280
2. Debata wokół obrony przez kulturę | str. 307
2.1. Argumenty za obroną przez kulturę | str. 307
2.2. Argumenty przeciwko obronie przez kulturę | str. 313
2.2.1. Argumenty natury teoretyczno-dogmatycznej | str. 314
2.2.2. Argumenty polityczno-ideologiczne | str. 320
3. Podsumowanie | str. 337

Rozdział VI
Reakcja społeczeństw zachodnich na przestępstwa motywowane kulturowo | str. 342
1. Przestępstwa motywowane kulturowo | str. 342
2. Obrona przez kulturę | str. 356
3. Przestępstwa kulturowe a obrona przez kulturę - różne konteksty i rozwiązania | str. 358
4. Międzynarodowy wymiar problemu | str. 372

Zakończenie | str. 379

Bibliografia | str. 393
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

-14%

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do innych monografii, opisujących głównie postępowanie przed sądami administracyjnymi, książka koncentruje się na cechach samego sądownictwa administracyjnego.


Dzieło uwzględnia ostatnie nowelizacje ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego, będąc po części krytycznym komentarzem do nowych rozwiązań. Autor ukazuje z kilku punktów widzenia istotę sądownictwa administracyjnego, które ma ogromne znaczenie w demokratycznym państwie prawnym.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów prawa i administracji.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

-16%

Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyki dotyczącej samorządu terytorialnego. Ważną rolę w dostosowaniu norm prawnych do zmieniającej się rzeczywistości odgrywają sądy administracyjne. To właśnie orzecznictwo tych instytucji państwowych jest główną osią, wokół której skupiają się analizy wybranych zagadnień związanych z ustrojem samorządu terytorialnego.

Cena: 19.00 zł 16.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.