Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku

ebook

- 14%

Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku

Katarzyna Lenczowska-Soboń

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-232-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja omawia problematykę przestępstw naruszenia integralności zabytków oraz zawiera analizę przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w polskim porządku prawnym.


Zaprezentowano w niej genezę i rozwój historyczny regulacji dotyczących ochrony karnej zabytków oraz przedstawiono pojęcie zabytku (zarówno w oparciu o przepisy prawa międzynarodowego, europejskiego, jak i krajowego), a także opisano poszczególne znamiona przestępstwa jego zniszczenia lub uszkodzenia. Rozważaniom poddano system obowiązujących kar i środków karnych, zbieg przepisów karnych i zbieg przestępstw, problematykę badania akt oraz wymiaru kary.


Książka jest przeznaczona dla prawników i pracowników administracji zawodowo zajmujących się tematyką związaną z ochroną zabytków. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji i historii sztuki.

Tytuł
Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku
Autor
Katarzyna Lenczowska-Soboń
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-232-4
Seria
Monografie
Rok wydania
2022
Liczba stron
448
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 9
Wstęp | str. 13
Rozdział 1
Geneza i rozwój historyczny regulacji dotyczących ochrony karnej zabytków | str. 23
1.1. Zagadnienia ogólne | str. 23
1.2. Ochrona zabytków w okresie rozbiorowym | str. 24
1.2.1. Przepisy prawne odnoszące się do ochrony prawnej zabytków w okresie rozbiorowym | str. 26
1.2.2. Instytucje administracyjne i społeczne | str. 45
1.3. Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r.  | str. 50
1.4. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. | str. 57
1.5. Okres powojenny do uchwalenia ustawy z 1962 r. | str. 70
1.6. Ustawa z 1962 r. | str. 75
1.7. Ochrona zabytków kościelnych | str. 85
Rozdział 2
Pojęcie zabytku | str. 95
2.1. Zagadnienia ogólne  | str. 95
2.2. Pojęcie zabytku w rozumieniu słownikowym . | str. 96
2.3. Prawnomiędzynarodowe ujęcie pojęcia zabytku | str. 98
2.4. Pojęcie zabytku w prawie Unii Europejskiej . | str. 107
2.5. Konstytucyjne pojęcie ochrony dziedzictwa narodowego | str. 111
2.6. Ustawowa defi nicja zabytku w prawie polskim | str. 116
2.6.1. Historyczny rozwój pojęcia zabytku w polskim ustawodawstwie | str. 117
2.6.2. Pojęcie zabytku w aktualnie obowiązującej ustawie | str. 118
2.6.3. Wpis do rejestru | str. 134
2.6.4. Gminna ewidencja zabytków | str. 138
2.7. Normatywne konotacje pojęcia zabytku | str. 139
2.8. Zabytek a dobro kultury | str. 142
2.9. Zabytek a dzieło sztuki | str. 153
Rozdział 3
Ustawowe znamiona czynu w typie podstawowym | str. 157
3.1. Zagadnienia ogólne | str. 157
3.2. Przedmiot ochrony | str. 162
3.3. Strona przedmiotowa | str. 164
3.3.1. Przedmiot czynności wykonawczej | str. 164
3.3.2. Określenie czynności sprawczej i skutku | str. 170
3.4. Podmiot czynu zabronionego | str. . 183
3.5. Strona podmiotowa | str. 188
Rozdział 4
Inne przestępstwa dotyczące zniszczenia zabytku | str. 191
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 191
4.2. Przestępstwo kwalifikowane z uwagi na art. 294 § 2 k.k. | str. 192
4.3. Przestępstwa skierowane przeciwko dobrom kultury z rozdziału XVI k.k. | str. 205
4.4. Przestępstwo z art. 52 u.n.z.a. | str. 210
Rozdział 5
Zbieg przepisów ustawy karnej i zbieg przestępstw | str. 214
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 214
5.2. Zbieg art. 108 u.o.z. z art. 288 k.k. | str. 216
5.3. Zbieg art. 108 u.o.z. z art. 278 k.k. | str. 220
5.4. Zbieg art. 108 u.o.z. z art. 294 k.k. | str. 221
5.5. Zbieg art. 108 u.o.z. z przepisami kodeksu karnego innymi niż art. 288 i 294 | str. 223
5.6. Zbieg art. 108 u.o.z. z innymi przestępstwami i wykroczeniami z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami | str. 226
5.7. Zbieg art. 108 u.o.z. z art. 91a pr. bud. | str. 233
Rozdział 6
Wymiar kary  | str. 235
6.1. Zagadnienia ogólne | str. 235
6.2. Ustawowy i sądowy wymiar kary | str. 235
6.3. Nawiązka | str. 247
6.4. Obowiązek naprawienia szkody . | str. 262
6.5. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 271
6.6. Charakter chuligański czynu . | str. 272
Rozdział 7
Praktyka stosowania przepisów – wyniki przeprowadzonych badań | str. 277
7.1. Zagadnienia ogólne | str. 277
7.2. Analiza badanych postępowań | str. 278
7.3. Odmowa wszczęcia postępowania | str. 290
7.4. Inicjowanie postępowania przygotowawczego | str. 300
7.5. Umorzenie postępowania przygotowawczego | str. 303
7.6. Akt oskarżenia | str. 315
7.7. Zakończenie postępowań sądowych | str. 325
7.7.1. Uniewinnienie | str. 325
7.7.2. Umorzenie postępowania na etapie postępowania sądowego | str. 327
7.7.3. Warunkowe umorzenie postępowania | str. 328
7.7.4. Wyroki skazujące | str. 330
7.8. Badania spraw – z podziałem na rodzaj zabytków | str. 339
7.8.1. Zniszczenie zabytku nieruchomego | str. 341
7.8.2. Drzewa | str. 346
7.8.3. Zabytki archeologiczne | str. 352
7.8.4. Zabytki ruchome | str. 360
7.9. Graffiti | str. 362
7.10. Opinia biegłego | str. 366
7.11. Pokrzywdzony | str. 370
7.12. Stany faktyczne | str. 375
7.12.1. Sprawy zakończone odmową | str. 375
7.12.2. Postępowania zakończone umorzeniem | str. 383
7.12.3. Postępowania zakończone aktem oskarżenia | str. 395
Zakończenie | str. 403
Bibliografia | str. 413
Orzecznictwo | str. 435
Wykaz tabel i wykresów | str. . 441
Wykaz badanych spraw | str. 444
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.