Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników

ebook

- 13%

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników

Andrzej Malinowski, Michał Pełka, Radosław Brzeski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 47.00 zł 41.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 41.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-080-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje:

jest narzędziem służącym do praktycznego opanowania tej umiejętności,
stanowi repetytorium wiedzy niezbędnej do rozwiązywania zadań.Autorzy omawiają problematykę kategorii syntaktycznych, relacji, rachunku zdań, rachunku nazw, rachunku predykatów oraz wypowiedzi modalnych. Mniej sformalizowane działy logiki nie zostały ujęte.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla słuchaczy studiów wyższych, którzy zapoznają się z podstawami logiki traktowanej jako przedmiot pomocniczy, a nie jako dyscyplina specjalistyczna. Do adresatów przewodnika należą przede wszystkim studenci wydziałów prawa i administracji, a także innych uniwersyteckich kierunków humanistycznych.

Tytuł
Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników
Autorzy
Andrzej Malinowski, Michał Pełka, Radosław Brzeski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-080-4
Seria
Kazusy
Rok wydania
2018
Liczba stron
284
Format
pdf
Spis treści
Wstęp | str. 9

Rozdział I
Kategorie syntaktyczne | str. 13
Zadania | str. 29

Rozdział II
Nazwy | str. 38
1. Podziały nazw | str. 38
2. Stosunki zakresowe nazw | str. 43
Zadania | str. 49

Rozdział III
Definicje | str. 60
1. Podział definicji ze względu na ich budowę | str. 60
2. Podział definicji ze względu na ich odniesienie (sposób wysłowienia) | str. 65
3. Podział definicji ze względu na stawiane im zadania | str. 67
4. Błędy w definiowaniu | str. 70
Zadania | str. 73

Rozdział IV
Rachunek zdań | str. 82
1. Podstawowe pojęcia rachunku zdań | str. 82
2. Badanie tautologiczności funkcji logicznych | str. 89
3. Przekształcanie funkcji logicznych | str. 105
4. Wnioskowania wyrażone w języku naturalnym | str. 110
4.1. Wnioskowania wyrażone w postaci „pełnej” | str. 111
4.2. Ustalanie wniosku wynikającego logicznie z przesłanki | str. 114
Zadania | str. 116

Rozdział V
Relacje | str. 131
1. Podstawowe pojęcia | str. 131
2. Stosunki między dziedziną a przeciwdziedziną relacji | str. 132
3. Przyporządkowania w relacjach | str. 134
4. Własności relacji | str. 135
4.1. Symetryczność relacji | str. 135
4.2. Tranzytywność (przechodniość) relacji | str. 136
4.3. Zwrotność (refleksywność) relacji | str. 137
4.4. Spójność relacji | str. 139
5. Relacje złożone. Przykłady relacji | str. 141
5.1. Relacja porządkująca | str. 141
5.2. Relacja równościowa (ekwiwalentna, równoważnościowa) | str. 141
5.3. Podział logiczny, partycja i typologia | str. 142
5.4. Stosunki zakresowe i funktory prawdziwościowe jako relacje | str. 146
Zadania | str. 147

Rozdział VI
Rachunek predykatów (rachunek kwantyfikatorów) | str. 161
1. Podstawowe pojęcia | str. 161
2. Przedstawianie struktury wewnętrznej zdań w języku rachunku predykatów | str. 167
3. Znajdowanie przykładów zdań w języku naturalnym, których struktura odpowiada podanemu schematowi zapisanemu w języku rachunku predykatów | str. 170
4. Zamiana występującego w schemacie kwantyfikatora szczegółowego na kwantyfikator ogólny względnie zamiana występującego w schemacie kwantyfikatora ogólnego na kwantyfikator szczegółowy | str. 172
Zadania | str. 173

Rozdział VII
Rachunek nazw | str. 178
1. Zdania kategoryczne | str. 178
1.1. Podstawowe pojęcia rachunku nazw | str. 178
1.2. Związki logiczne pomiędzy zdaniami kategorycznymi | str. 181
1.3. Przekształcanie zdań kategorycznych | str. 184
2. Sylogizm kategoryczny | str. 194
2.1. Pojęcie sylogizmu kategorycznego | str. 194
2.2. Badanie poprawności trybów sylogistycznych | str. 195
2.3. Ustalanie wniosku wynikającego logicznie z przesłanek sylogizmu | str. 208
Zadania | str. 214

Rozdział VIII
Wypowiedzi modalne | str. 231
Zadania | str. 246

Odpowiedzi do zadań | str. 259

Skorowidz | str. 279
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.