Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przygotowana likwidacja. Praktyczny przewodnik

ebook

- 14%

Przygotowana likwidacja. Praktyczny przewodnik

Robert Kosmal, Dariusz Kwiatkowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-167-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji omówiono wszystkie zagadnienia związane z nową instytucją stworzoną w ramach ustawy – Prawo upadłościowe, jaką jest pre-pack – czyli zakup funkcjonującego przedsiębiorstwa od upadłego dłużnika. Celem ekonomicznym przygotowanej likwidacji jest wykorzystanie zasobów ludzkich, materialnych i niematerialnych pod rządami nowego właściciela, aby zapewnić ich produktywne zagospodarowanie w systemie gospodarczym i uniknąć tym samym niedogodności i nieefektywności związanych z klasyczną upadłością.


Książka uwzględnia najnowszą nowelizację prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r., wprowadzającą w zakresie przygotowanej likwidacji następujące zmiany:
• możliwość przeprowadzenia pre-packu również dla upadłości konsumenckiej,
• konieczność wpłaty wadium wraz ze złożeniem wniosku,
• obligatoryjność ustanowienia przez sąd tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego.


Książka zainteresuje nie tylko prawników zajmujących się prawem upadłościowym, lecz także przedsiębiorców i kadrę zarządzającą firm.

Tytuł
Przygotowana likwidacja. Praktyczny przewodnik
Autorzy
Robert Kosmal, Dariusz Kwiatkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-167-1
Rok wydania
2021
Liczba stron
148
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 7
Wstęp | str. 9
Przygotowana likwidacja – podstawowe informacje o przebiegu postępowania | str. 13
Rozdział I
Przedmiot przygotowanej likwidacji | str. 17
1. Przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część | str. 18
1.1. Decyzja co do „przedmiotu przygotowanej likwidacji” | str. 18
1.2. Definicja przedsiębiorstwa | str. 19
2. Masa upadłości a przygotowana likwidacja | str. 24
3. Zastaw na składnikach majątkowych dłużnika a możliwość skorzystania z przygotowanej likwidacji | str. 30
Rozdział II
Wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji i skutki jego złożenia | str. 35
1. Uprawnieni/podmioty uprawnione do wnioskowania o przygotowaną likwidację | str. 35
2. Poszukiwanie nabywcy | str. 42
3. Przygotowanie wniosku o pre-pack | str. 48
3.1. Wymagania formalne | str. 48
3.2. Opis i oszacowanie przedmiotu przygotowanej likwidacji | str. 51
3.3. Pozostałe załączniki do wniosku | str. 56
4. Złożenie wniosku i skutki przyjęcia go do rozpoznania | str. 59
4.1. Obwieszczenie o złożeniu wniosku | str. 62
4.2. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządcy przymusowego | str. 63
4.3. Zadania tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego | str. 68
Rozdział III
Rozpoznanie wniosku o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji | str. 71
1. Dopuszczalność skorzystania z pre-packu | str. 71
1.1. Bez upadłości nie ma pre-packu | str. 71
1.2. Przesłanki uwzględnienia wniosku o pre-pack | str. 77
1.3. Przygotowana likwidacja na rzecz podmiotów powiązanych | str. 85
2. Postępowanie w sprawie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji | str. 88
3. Postępowanie odwoławcze | str. 95
4. Wniosek o zmianę zatwierdzonych warunków sprzedaży | str. 100
Rozdział IV
Skutki uprawomocnienia się wniosku o pre-pack | str. 103
1. Zarząd i wydanie przedmiotu przygotowanej likwidacji i zapłata ceny | str. 103
2. Zawarcie umowy sprzedaży | str. 110
3. Ważniejsze skutki sprzedaży przedmiotu przygotowanej likwidacji | str. 118
4. Pre-pack także dla konsumentów | str. 123
Zakończenie | str. 127
Bibliografia | str. 129
Orzecznictwo | str. 131
Wzór wniosku o pre-pack-preform | str. 133
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.