Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz

ebook

- 14%

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz

Filip Elżanowski, Maksymilian Cherka, Krzysztof Andrzej Wąsowski, Patrycja Antoniak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5186-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu uwzględniono najważniejsze nowelizacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Autorzy zaproponowali rozwiązania problemów pojawiających się zarówno podczas wykonywania krajowego programu budowy dróg, jak i zmiany układu drogowego w związku z realizacją inwestycji niedrogowej. Książka zawiera analizę relacji specustawy drogowej do ustawy o drogach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu postępowania administracyjnego. W opracowaniu przedstawiono przepisy specustawy drogowej z uwzględnieniem szerokiej perspektywy reglamentacji procesu budowlanego.


Komentarz wnikliwie omawia takie zagadnienia jak:


postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych,
nabywanie nieruchomości pod drogi,
realizacja inwestycji drogowej.


Opracowanie zawiera wyciąg z najważniejszych aktów prawnych, do których odsyła specustawa drogowa.


Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli i pracowników organów administracji publicznej (przede wszystkim zarządców dróg), właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, inwestorów, projektantów, geodetów i prawników.


Autorzy są adwokatami i doktorami nauk prawnych specjalizującymi się w obsłudze prawnej najważniejszych projektów inwestycyjno-budowlanych w Polsce.

Tytuł
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
Autorzy
Filip Elżanowski, Maksymilian Cherka, Krzysztof Andrzej Wąsowski, Patrycja Antoniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5186-7
Rok wydania
2012
Liczba stron
188
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
str. 13

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 15

Art. 1. [Przedmiot regulacji]
str. 15

Rozdział 2
Lokalizacja dróg
str. 26

Art. 2-11. (uchylone)
str. 26

Rozdział 2a
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
str. 27

Art. 11a. [Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej]
str. 27

Art. 11b. [Opinie organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego]
str. 37

Art. 11c. [Odesłanie - kodeks postępowania administracyjnego]
str. 42

Art. 11d. [Treść wniosku; skutki wszczęcia postępowania]
str. 44

Art. 11e. [Zakaz nakładania dodatkowych obowiązków]
str. 60

Art. 11f. [Treść rozstrzygnięcia; doręczenia]
str. 62

Art. 11g. [Odwołanie]
str. 66

Art. 11h. [Termin na wydanie decyzji]
str. 70

Art. 11i. [Odesłanie - ustawa - Prawo budowlane]
str. 72

Art. 11j. [Odesłanie - ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych]
str. 73

Rozdział 3
Nabywanie nieruchomości pod drogi
str. 75

Art. 12. [Wywłaszczenie nieruchomości pod drogi]
str. 75

Art. 13. [Nabywanie nieruchomości przez zarządcę drogi]
str. 82

Art. 14-15. (uchylone)
str. 84

Art. 16. [Termin wydania nieruchomości; postępowanie egzekucyjne]
str. 84

Art. 17. [Rygor natychmiastowej wykonalności]
str. 86

Art. 18. [Odszkodowanie]
str. 91

Art. 18a. (uchylony)
str. 98

Art. 19. [Wpływ decyzji o wydaniu zezwolenia na stosunki zobowiązaniowe]
str. 98

Art. 20. [Ustanowienie trwałego zarządu]
str. 101

Art. 20a. [Zajęcie terenu na czas realizacji inwestycji]
str. 104

Art. 20b. [Wycinka drzew i krzewów]
str. 106

Art. 21. [Wyłączenia - ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ustawa o ochronie przyrody]
str. 107

Art. 22. [Koszty i zwolnienia od podatku]
str. 109

Art. 23. [Odesłanie - ustawa o gospodarce nieruchomościami]
str. 112

Rozdział 4
Realizacja inwestycji drogowej
str. 114

Art. 24-30. (uchylone)
str. 114

Art. 31. [Trwałość decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej]
str. 114

Art. 32. [Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie drogi]
str. 120

Art. 32a. [Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego]
str. 132

Art. 33. (uchylony)
str. 136

Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 137

Art. 34. [Zmiana - ustawa o drogach publicznych]
str. 137

Art. 35. [Zmiana - ustawa o lasach]
str. 137

Art. 36. [Zmiana - ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa]
str. 138

Art. 37. [Zmiana - ustawa o autostradach płatnych]
str. 138

Art. 38. [Zmiana - ustawa o gospodarce nieruchomościami]
str. 138

Art. 39. [Zmiana - ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych]
str. 139

Art. 40. [Zmiana - ustawa - Prawo ochrony środowiska]
str. 139

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
str. 140

Art. 41. [Przepis przejściowy - sprawy zakończone decyzją lub udzieleniem wskazań]
str. 140

Art. 42. [Przepis przejściowy - sprawy niezakończone decyzją ostateczną]
str. 142

Art. 43. [Przepis przejściowy - kwestia utraty mocy]
str. 144

Art. 44. [Wyłączenie - ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym]
str. 144

Art. 45. [Wejście w życie i utrata mocy]
str. 145

Załączniki nr 1-2 (uchylone)
str. 147

Wyciąg z innych aktów prawnych
str. 149

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
str. 151

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
str. 158

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
str. 170

Bibliografia
str. 177

Indeks rzeczowy
str. 181

Noty biograficzne
str. 185
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.