Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Psychologia sądowa dla prawników

ebook

- 14%

Psychologia sądowa dla prawników

Ewa Gruza

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 144.00 zł 124.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 124.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-469-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji w przystępny sposób przedstawiono problematykę stosowania wiedzy psychologicznej w poszczególnych czynnościach procesowych i pozaprocesowych, łącząc ze sobą rozważania teoretyczne z zaleceniami praktycznymi.W najnowszym wydaniu omówiono m.in.:
• problematykę fałszywych wspomnień;
• kryteria oceny wiarygodności zeznań dzieci;
• niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z tzw. metody FBI przy przesłuchaniu podejrzanego.W książce uwzględniono też wyniki najnowszych badań poświęconych zagadnieniom psychologii sądowej.Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także funkcjonariuszy policji i innych służb prowadzących postępowania, w których niezbędne jest szerokie zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, zwłaszcza sądowej. Zainteresuje także pracowników naukowych oraz studentów.

Tytuł
Psychologia sądowa dla prawników
Autor
Ewa Gruza
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-469-6
Seria
Biblioteka Sądowa
Rok wydania
2021
Liczba stron
380
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Wstęp | str. 13
Rozdział 1
Pojęcie i zakres psychologii sądowej | str. 17
1.1. Uwagi ogólne | str. 17
1.2. Działy psychologii | str. 21
1.3. Psychologia sądowa | str. 23
Rozdział 2
Procesy psychiczne człowieka | str. 29
2.1. Ogólne problemy psychologii | str. 29
2.2. Procesy psychiczne | str. 31
2.3. Zmysły | str. 34
2.3.1. Wprowadzenie | str. 34
2.3.2. Wzrok | str. 34
2.3.3. Słuch | str. 41
2.3.4. Węch | str. 45
2.3.5. Smak | str. 47
2.3.6. Zmysły skórne | str. 48
Rozdział 3
Proces formowania się zeznań | str. 51
3.1. Etapy formowania się zeznań | str. 51
3.2. Spostrzeganie | str. 52
3.3. Zapamiętywanie | str. 58
3.4. Odtwarzanie | str. 71
Rozdział 4
Czynniki wpływające na proces kształtowania się zeznań i wyjaśnień | str. 75
4.1. Uwagi ogólne | str. 75
4.2. Czynniki subiektywne | str. 75
4.2.1. Płeć | str. 76
4.2.2. Wiek | str. 78
4.2.3. Uwaga i motywacja | str. 80
4.2.4. Stan emocjonalny | str. 83
4.2.5. Atrakcyjność wyglądu i rola społeczna | str. 86
4.2.6. Stereotypy i uprzedzenia | str. 88
4.3. Czynniki obiektywne | str. 91
4.3.1. Warunki obserwacji | str. 91
4.3.2. Odległość | str. 93
4.3.3. Czas | str. 95
Rozdział 5
Psychologia a zeznania świadka | str. 99
5.1. Uwagi ogólne | str. 99
5.2. Przygotowanie do przesłuchania | str. 103
5.3. Etapy przesłuchania | str. 105
5.3.1. Uwagi ogólne | str. 105
5.3.2. Etap wstępny | str. 106
5.3.3. Swoboda wypowiedzi | str. 107
5.3.4. Etap pytań | str. 111
5.4. Przesłuchanie poznawcze | str. 118
Rozdział 6
Psychologia a przesłuchanie podejrzanego | str. 127
6.1. Uwagi ogólne | str. 127
6.2. Etapy przesłuchania | str. 132
6.2.1. Przygotowanie do przesłuchania | str. 132
6.2.2. Etapy przesłuchania | str. 135
6.3. Taktyka przesłuchania | str. 140
6.3.1. Uwagi ogólne | str. 140
6.3.2. Metody racjonalne | str. 140
6.3.3. Metody emocjonalne | str. 142
6.3.4. Metody kontrowersyjne | str. 143
6.3.5. Metoda „dziewięciu kroków” | str. 144
6.3.6. Fałszywe przyznanie się podejrzanego | str. 148
6.4. Fakty i mity dotyczące przesłuchania | str. 150
Rozdział 7
Psychologia przesłuchań szczególnych | str. 153
7.1. Przesłuchanie biegłego | str. 153
7.2. Przesłuchanie dziecka | str. 161
7.3. Przesłuchanie osoby starszej i chorej | str. 170
Rozdział 8
Psychologia a inne czynności | str. 179
8.1. Konfrontacja | str. 179
8.2. Okazanie osoby | str. 185
8.3. Przeszukanie | str. 193
8.4. Wizja lokalna | str. 197
Rozdział 9
Psychologiczne metody oceny wiarygodności zeznań | str. 201
9.1. Podstawowe metody oceny | str.  201
9.2. Systematyka metod oceny wiarygodności zeznań | str. 207
9.2.1. Uwagi ogólne | str. 207
9.2.2. Grupa pierwsza | str. 208
9.2.2.1. Analiza procesu formowania się zeznań | str. 208
9.2.2.2. Analiza danych osobowych | str. 210
9.2.3. Grupa druga | str. 213
9.2.3.1. Uwagi ogólne | str. 213
9.2.3.2. Obserwacja świadka – styl wypowiedzi i reakcje emocjonalne | str. 214
9.2.3.3. Obserwacja zachowań niewerbalnych | str. 218
9.2.3.4. Metoda eksperymentalna | str. 224
9.2.4. Grupa trzecia | str. 226
9.2.4.1. Uwagi ogólne | str. 226
9.2.4.2. Motywacja świadka | str. 226
Rozdział 10
Kontrowersyjne metody oceny zeznań i wyjaśnień | str. 231
10.1. Fizjodetekcja | str. 231
10.2. Ekspertyza wariograficzna | str. 233
10.3. Psychologiczny ewaluator stresu | str. 242
10.4. Termowizja | str. 246
10.5. Hipnoza | str. 250
10.6. Narkoanaliza | str. 255
Rozdział 11
Kryteria wiarygodności zeznań | str. 259
11.1. Uwagi ogólne | str. 259
11.2. Model U. Undeutscha | str. 260
11.3. Model A. Trankella | str. 261
11.4. Model H. Szewczyka i E. Littmanna | str. 262
11.5. Model G. Köhnkena | str. 263
11.6. Procedura SVA | str. 264
11.7. Model F. Arntzena | str. 270
11.8. Model Z. Martena | str. 274
11.9. Model praktyczny | str. 275
11.10. Ocena zeznań dzieci | str. 278
Rozdział 12
Psychologia a praca wykrywcza | str. 283
12.1. Profilowanie psychologiczne | str. 283
12.2. Czynności operacyjne | str. 296
Rozdział 13
Psychopatologia | str. 305
13.1. Uwagi ogólne | str. 305
13.2. Zaburzenia spostrzegania | str. 307
13.2.1. Wprowadzenie | str. 307
13.2.2. Złudzenia | str. 308
13.2.3. Omamy | str. 310
13.3. Zaburzenia poznania | str. 313
13.3.1. Wprowadzenie | str. 313
13.3.2. Zaburzenia uwagi | str. 314
13.3.3. Zaburzenia treści | str. 315
13.3.4. Zaburzenia myślenia | str. 318
13.3.5. Zaburzenia emocji | str. 319
13.4. Zaburzenia pamięci | str. 320
13.4.1. Wprowadzenie | str. 320
13.4.2. Hipermnezja | str. 321
13.4.3. Hipomnezja | str. 321
13.4.4. Amnezja | str. 322
13.4.5. Złudzenia pamięciowe | str. 324
13.4.6. Kryptomnezja | str. 325
13.5. Zaburzenia odtwarzania | str. 325
13.5.1. Wprowadzenie | str. 325
13.5.2. Agnozje | str. 325
13.5.3. Afazje | str. 326
Rozdział 14
Psycholog w procesie karnym | str. 329
14.1. Biegły psycholog i jego kompetencje w procesie karnym | str. 329
14.2. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej | str. 334
14.3. Psycholog jako konsultant | str. 344
Rozdział 15
Psychologia na sali sądowej | str. 349
15.1. Uwagi ogólne | str. 349
15.2. Psychologia a postępowanie dowodowe | str. 351
15.3. Psychologia a decyzje procesowe | str. 359
Bibliografia | str. 367
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz

-14%

Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz

Książka stanowi kompleksowy komentarz do dyrektyw i rozporządzeń unijnych regulujących podatek akcyzowy, uwzględniający w szerokim zakresie istotne dla tematyki akcyz postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.


Autorzy sygnalizują problemy związane z implementacją komentowanych przepisów w prawie polskim. Szczególnie cenne dla czytelników są liczne odwołania do przepisów krajowych oraz orzeczeń polskich sądów, gdyż pokazują w jaki sposób przepisy unijne są rozumiane przez polską administrację podatkową i sądy administracyjne.


Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów podatkowych (zwłaszcza urzędów i izb celnych), adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych oraz powszechnych. Będzie przydatna również dla osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość podatników akcyzy.


"Recenzowany komentarz jest opracowaniem o fundamentalnym charakterze. Decyduje o tym nie tyle i na pewno nie przede wszystkim jego imponująca objętość, ale sposób potraktowania analizowanej materii. Jest to dzieło kompletne, o wydźwięku wręcz encyklopedycznym, chociaż zachowujące wszystkie cechy porządnego komentarza prawniczego. Zespół doświadczonych autorów, wybitnych teoretyków i praktyków prawa podatkowego, a przy tym znawców akcyz pokazał tu pełnię swoich możliwości".


Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

Cena: 213.00 zł 184.00 zł
Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

-14%

Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Książka jest dziełem wieloautorskim poruszającym aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
Głównym obszarem zainteresowania jej autorów są zagadnienia związane ze zmianami wprowadzonymi w ostatnim czasie w przepisach normujących postępowanie egzekucyjne w administracji, w szczególności w zakresie działań informacyjnych podejmowanych przez wierzyciela wobec zobowiązanego, wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej, dochodzenia wykonania obowiązku pieniężnego przeciwko innym osobom niż pierwotnie zobowiązany, zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji, kosztów postepowania egzekucyjnego oraz ulg w ich zapłacie, obowiązków informacyjnych wierzyciela wobec organu egzekucyjnego, dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego egzekwowanej należności pieniężnej, współpracy uczestników postępowania egzekucyjnego w administracji, egzekucji administracyjnej z ruchomości o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wyboru środka egzekucyjnego w stanie pandemii COVID-19, ulg z Tarczy Antykryzysowej i ich wpływu na administracyjne postępowanie egzekucyjne oraz zaspokojenia świadczenia pieniężnego z ruchomości po przejęciu egzekucji przez komornika sądowego na skutek zbiegu.

Cena: 36.00 zł 31.00 zł
Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

-13%

Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

Ustrojodawca w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 określił dwa rodzaje źródeł prawa, to znaczy akty prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznie obowiązującego. Zarówno akty pra-wa powszechnie obowiązującego, jak i akty prawa wewnętrznie obowiązującego są aktami normatywnymi wydanymi przez centralne organy państwowe. Nale-ży zauważyć, że w doktrynie nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego aktów prawa wewnętrznie obo-wiązującego. Niektórzy przedstawiciele doktryny wyrażają pogląd, że katalog aktów prawa wewnętrznie obowiązującego jest otwarty pod względem podmio-tów (między innymi prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego) upoważnionych do wydawania tego rodzaju aktów.
(fragment wstępu)

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.