Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

ebook

- 14%

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Paweł Lenio

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-615-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym prawnofinansowych aspektów źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Głównym celem monografii jest ustalenie, czy regulacje prawne determinujące rodzaje publicznoprawnych źródeł finansowania zabezpieczają realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.

W książce znajdziesz m.in. informacje na temat:

konstrukcji i charakteru prawnego składki na ubezpieczenie zdrowotne,
zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
wydatków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczanych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia,
ewolucji źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce,
modeli ochrony zdrowia funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej - Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.Z dokonanych w pracy ustaleń wynika, że struktura normatywna instytucji prawnofinansowych determinujących kształt publicznoprawnych źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce, a także część relacji zachodzących pomiędzy nimi nie zostały ukształtowane w sposób właściwy. Dokonywane zmiany w strukturze źródeł finansowania ochrony zdrowia mają jedynie charakter doraźny i nie powodują zwiększenia w istotny sposób nakładów pochodzących ze środków publicznych.

Autor uwzględnił w opracowaniu m.in.:

regulacje wynikające z ustawy z 10.06.2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw,
zmiany przepisów w zakresie wprowadzenia możliwości finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
zmiany dotyczące pokrycia straty netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ich likwidacji i przekształcenia,
zmiany w zakresie funkcjonowania podmiotów działających w formie spółek kapitałowych, w których akcje bądź udziały posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także pracowaników NFZ, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również ekonomistów, księgowych i przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych specjalizujących się w prawie finansowym, ochrony zdrowia oraz administracyjnym, a także studentów prawa, administracji i ekonomii.

Tytuł
Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia
Autor
Paweł Lenio
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-615-6
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
508
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział I Podstawowe pojęcia oraz źródła prawa determinujące zakres przedmiotowy pracy
Wprowadzenie
1. Podstawowe pojęcia
1.1. Zdrowie
1.2. Ochrona zdrowia
1.3. Źródła finansowania
1.4. Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia i kryteria ich klasyfikacji
2. Rodzaje źródeł prawa w zakresie finansowania ochrony zdrowia w Polsce
2.1. Źródła prawa wewnętrznego
2.2. Źródła prawa zewnętrznego
Wnioski
Rozdział II Ewolucja publicznoprawnych źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce
Wprowadzenie
1. Źródła finansowania ochrony zdrowia w latach 1918 – 1944
2. Źródła finansowania ochrony zdrowia w latach 1944 – 1999
3. Źródła finansowania ochrony zdrowia w latach 1999 – 2004
Wnioski
Rozdział III Modele ochrony zdrowia i źródła ich finansowania
Wprowadzenie
1. Model Bismarcka
2. Model Narodowej Służby Zdrowia
3. Model socjalistyczny
4. Model rezydualny
Wnioski
Rozdział IV Podmioty polskiego systemu ochrony zdrowia
Wprowadzenie
1. Podmioty czynne polskiego modelu ochrony zdrowia
1.1. Narodowy Fundusz Zdrowia
1.1.1. Status Narodowego Funduszu Zdrowia
1.1.2. Struktura organizacyjna Narodowego Funduszu Zdrowia
1.1.3. Zadania Narodowego Funduszu Zdrowia
1.1.4. Zasady gospodarki finansowej Narodowej Funduszu Zdrowia
1.2. Rodzaje podmiotów wykonujących działalność leczniczą
1.3. Organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej
2. Podmioty bierne polskiego systemu ochrony zdrowia
2.1. Osoby ubezpieczone obowiązkowo
2.1.1. Osoby ubezpieczone obciążone obowiązkiem opłacania składki zdrowotnej
2.1.2. Osoby ubezpieczone, które nie opłacają składki zdrowotnej z własnych środków
2.1.3. Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej
2.2. Osoby ubezpieczone dobrowolnie
Wnioski
Rozdział V Konstrukcja prawna składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wprowadzenie
1. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
1.1. Uzyskane świadczenie lub przychód jako podstawa wymiaru składki
1.2. Zadeklarowana kwota jako podstawa wymiaru składki
1.2.1. Podstawa wymiaru składki osób dobrowolnie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
1.2.2. Podstawa wymiaru składki dla osób prowadzących działalność pozarolniczą
1.3. Podstawa wymiaru składki rolników
1.4. Podstawa wymiaru składki w pozostałych przypadkach
2. Stawka składki zdrowotnej
3. Zasady opłacania składki zdrowotnej oraz zbieg tytułów ubezpieczeniowych
4. Wpływ składki zdrowotnej na kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych
Wnioski
Rozdział VI Charakter prawny składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wprowadzenie
1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jako danina publicznoprawna
2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne a podatek
3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne a składki na ubezpieczenie społeczne
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne a inne daniny publicznoprawne
Wnioski
Rozdział VII Rodzaje wydatków na finansowanie ochrony zdrowia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa
Wprowadzenie
1. Budżet jako podstawowy plan finansowy państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
2. Rodzaje wydatków na ochronę zdrowia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
2.1. Wydatki j.s.t. jako podmiotu tworzącego podmioty lecznicze
2.1.1. Wydatki związane z finansowaniem zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2.1.2. Prawno-finansowe aspekty tworzenia i przystępowania do spółek prawa handlowego
2.2. Wydatki na finansowanie działalności realizowanej przez podmioty lecznicze
2.2.1. Zasady przekazywania środków publicznych w formie dotacji celowej
2.2.2. Umowa jako podstawa przekazania środków publicznych
2.3. Wydatki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej
3. Rodzaje wydatków na ochronę zdrowia z budżetu państwa
3.1. Wydatki związane z tworzeniem i prowadzeniem podmiotów leczniczych oraz
finansowaniem działalności realizowanej przez podmioty lecznicze
3.2. Wydatki na finansowanie systemu ratownictwa medycznego
3.3. Wydatki na finansowanie świadczeń zdrowotnych
Wnioski
Rozdział VIII Środki europejskie jako źródło finansowania ochrony zdrowia w Polsce
Wprowadzenie
1. Struktura, zakres i charakter budżetu środków europejskich
2. Środki pozyskiwane w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 – 2020
3. Środki pozyskiwane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
4. Środki pozyskiwane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020
Wnioski
Zakończenie
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.