Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

ebook

- 14%

Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-595-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W treści książki uwzględniono między innymi:

teoretyczne zagadnienia finansów publicznych,
tendencje międzynarodowe rachunkowości sektora publicznego,
przykłady jednostek działających w formach instytucji gospodarki budżetowej, agencji wykonawczych oraz państwowych funduszy celowych,
zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych,
specyfikę rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, a także samorządowych zakładów budżetowych,
korespondencje wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planów kont,
ewidencje pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
zakres sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
zarys rachunkowości zarządczej w sektorze finansów publicznych.Publikacja może być wykorzystywana także podczas zajęć z rachunkowości budżetowej w szkołach średnich i wyższych oraz na szkoleniach z tego zakresu. Cenną pomoc dydaktyczną stanowią zamieszczone w niej przykłady i zadania z rozwiązaniami.

Tytuł
Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku
Autorzy
Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-595-1
Rok wydania
2018
Liczba stron
440
Format
pdf
Spis treści
O autorkach
str. 9

Wstęp
str. 11

1. Teoretyczne zagadnienia finansów publicznych
str. 13

Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych
str. 13

Zakres sektora finansów publicznych
str. 21

Funkcje i zasady finansów publicznych
str. 22

Dyscyplina finansów publicznych
str. 26

2. Tendencje rachunkowości sektora publicznego
str. 35

Metoda kasowa i memoriałowa w rachunkowości sektora publicznego
str. 35

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
str. 39

Memoriałowe ukierunkowanie rachunkowości w sektorze publicznym
str. 44

3. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej
str. 47

Istota i zakres rachunkowości budżetowej
str. 47

Zastosowanie klasyfikacji budżetowej
str. 51

Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości
str. 59

Charakterystyka zakładowego planu kont
str. 66

4. Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 100

Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek
str. 100

Ewidencja rozrachunków i rozliczeń
str. 105

Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych
str. 109

Ewidencja wyniku wykonania budżetu
str. 116

Ewidencja podatków w organie podatkowym
str. 119

5. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych
str. 128

Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
str. 128

Zasady sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych
str. 136

Tryb dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
str. 144

Realizacja dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe
str. 145

Szczególne zasady gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych
str. 149

Zasady obsługi rachunków bankowych
str. 153

6. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planu kont
str. 160

Majątek trwały
str. 160

Środki pieniężne
str. 173

Rozrachunki
str. 177

Materiały i towary
str. 184

Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
str. 191

Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
str. 201

Produkty
str. 207

Przychody i koszty ich uzyskania
str. 214

Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
str. 224

Konta pozabilansowe
str. 235

7. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych
str. 251

Ewidencja dochodów i wydatków
str. 251

Ewidencja kosztów i przychodów
str. 259

Ustalenie i podział wyniku finansowego jednostki budżetowej
str. 272

Rachunek dochodów jednostek budżetowych
str. 276

8. Specyfika rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych
str. 293

Ewidencja kosztów i przychodów
str. 293

Ustalanie wyniku finansowego
str. 294

Rozliczenia z budżetem
str. 296

Przykłady planu finansowego i jego realizacji
str. 297

9. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych
str. 305

Zadania i zakres funduszy pomocowych
str. 305

Konta do ewidencji funduszy pomocowych
str. 309

Ewidencja wykorzystania funduszy pomocowych
str. 316

10. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
str. 322

Regulacje prawne sprawozdawczości
str. 322

Rodzaje sprawozdań budżetowych, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania
str. 326

Rodzaje sprawozdań w zakresie operacji finansowych, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania
str. 343

Rodzaje sprawozdań z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania
str. 347

Sprawozdawczość finansowa
str. 351

11. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
str. 364

Pojęcie i zakres kontroli zarządczej
str. 364

Standardy kontroli wewnętrznej podstawą tworzenia standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
str. 366

Teoretyczne zagadnienia audytu wewnętrznego
str. 378

Standardy audytu wewnętrznego
str. 386

Regulacje prawne audytu wewnętrznego
str. 395

Metodyka audytu wewnętrznego
str. 402

12. Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych
str. 417

13. Test i ćwiczenia sprawdzające
str. 422

Test
str. 422

Ćwiczenia sprawdzające
str. 427

Literatura
str. 439

Indeks
str. 445
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.