Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce

ebook

- 13%

Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce

Roman Niemczyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 68.00 zł 59.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 59.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5350-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu praktycznej rachunkowości finansowej. Zaprezentowano w nim współczesne rozwiązania w świetle ustawy o rachunkowości według aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Każdy rozdział zawiera obszerny wstęp teoretyczny oraz przykłady i ćwiczenia, które ułatwiają zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce i naukę samodzielnej dekretacji operacji gospodarczych.

Szczegółowo omówiono m.in. zasady ewidencji:


podstawowych operacji dotyczących obrotu pieniężnego, magazynowego, towarowego,
podatku VAT,
zmian w rzeczowym majątku trwałym oraz w wartościach niematerialnych i prawnych,
różnic kursowych,
wynagrodzeń,
kredytów bankowych oraz odsetek od kredytów.

Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla czytelników znających już podstawy rachunkowości, przede wszystkim dla pracowników szeroko rozumianych służb finansowo-księgowych, studentów wyższych uczelni ekonomicznych, słuchaczy szkół policealnych o profilu rachunkowość oraz wszystkich osób, które w swojej działalności zawodowej potrzebują wiedzy z dziedziny rachunkowości.

Tytuł
Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce
Autor
Roman Niemczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5350-2
Rok wydania
2012
Liczba stron
384
Format
pdf
Spis treści
Od autora
str. 7

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia rachunkowości
str. 9

1.1. Pojęcie i zakres rachunkowości
str. 9

1.2. Rachunkowość finansowa
str. 10

Rozdział 2. Ewidencja środków pieniężnych i rachunków bankowych
str. 13

2.1. Charakterystyka operacji gotówkowych
str. 13

2.2. Charakterystyka operacji bezgotówkowych
str. 22

2.3. Ewidencja pozostałych środków pieniężnych
str. 34

2.4. Ewidencja kredytów bankowych
str. 41

2.5. Krótkoterminowe aktywa finansowe
str. 50

Rozdział 3. Weksle
str. 56

3.1. Rodzaje weksli i ich ewidencja
str. 56

3.2. Dyskonto wekslowe
str. 63

3.3. Przedstawienie weksla do zapłaty
str. 81

3.4. Weksel in blanco
str. 83

3.5. Forfaiting wekslowy
str. 92

3.6. Dyskonto weksli w forfaitingu wekslowym
str. 96

Rozdział 4. Ewidencja rozrachunków i roszczeń
str. 99

4.1. Charakterystyka i podział rozrachunków
str. 99

4.2. Rozrachunki publicznoprawne
str. 107

4.3. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
str. 108

4.4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
str. 112

4.5. Ewidencja wynagrodzeń
str. 126

4.6. Różnice kursowe
str. 144

Rozdział 5. Podatek od towarów i usług vat
str. 155

5.1. Rozrachunki z tytułu podatku VAT
str. 155

5.2. Charakterystyka podatku VAT
str. 167

5.3. Nowelizacja ustawy o podatku VAT (wybrane zagadnienia)
str. 170

5.4. Rejestry i ewidencja podatku VAT
str. 176

Rozdział 6. Obrót materiałowy
str. 213

6.1. Materiały i ich klasyfikacja
str. 213

6.2. Rodzaje ewidencji materiałów
str. 217

6.3. Ceny w obrocie materiałowym
str. 220

6.4. Ewidencja i wycena rozchodu materiałów
str. 227

6.5. Ewidencja i rozliczenie zakupu materiałów
str. 232

6.6. Ewidencja i rozliczenie rozchodu materiałów
str. 244

6.7. Koszty zakupu materiałów
str. 249

Rozdział 7. Obrót towarowy
str. 258

7.1. Ogólna charakterystyka towarów
str. 258

7.2. Rodzaje i formy obrotu towarowego
str. 260

7.3. Zasady ustalania cen i marż
str. 264

7.4. Wycena i ewidencja obrotu towarowego
str. 269

7.5. Reklamacje towarów
str. 294

7.6. Zakupy krajowe
str. 302

7.7. Zakupy towarów z importu
str. 303

7.8. Towary w przerobie
str. 307

7.9. Sprzedaż komisowa
str. 309

Rozdział 8. Aktywa trwałe
str. 314

8.1. Klasyfikacja aktywów trwałych
str. 314

8.2. Środki trwałe i ich ewidencja
str. 315

8.3. Amortyzacja środków trwałych
str. 335

Rozdział 9. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
str. 351

Zakładowy plan kont
str. 369

Literatura
str. 379

Indeks
str. 381
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Akademickie prawo pracy

-14%

Akademickie prawo pracy

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w swoich założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera wykładnię obowiązujących przepisów prawa, a także dorobku judykatury oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- nawiązanie stosunku pracy,
- przekształcenie stosunku pracy,
- treść stosunku pracy,
- ustanie stosunku pracy,
- procedura dyscyplinarna,
- status prawny doktorantów.
Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie pracy, pracowników działów kadr uczelni wyższych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami szkolnictwa wyższego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy zajmujących się problematyką akademickiego prawa pracy.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

-14%

Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

Akademickie prawo zatrudnienia odnosi się do relacji normatywnych zachodzących pomiędzy zatrudnionymi a podmiotami zatrudniającymi w uczelniach wyższych. W szczególnie szeroki sposób reguluje ono status nauczycieli akademickich.


Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.


Przedmiotem wywodów są w nim m.in.:

nawiązanie stosunku pracy,
uprawnienia i obowiązki wynikające ze stosunku pracy,
przekształcenie stosunku pracy,
rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy,
procedury uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego,
zatrudnienie administracyjnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie cywilnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie doktorantów w szkołach doktorskich,
przepisy przejściowe.Komentując poszczególne regulacje, autorzy przedstawiają również bogaty dorobek judykatury i nauki prawa pracy w tym zakresie.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli akademickich, władz uczelni, pracowników działów kadr oraz przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje również przedstawicieli doktryny prawa pracy, radców prawnych, adwokatów, a także sędziów orzekających w sprawach pracowniczych.

Cena: 136.00 zł 117.00 zł
Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń

-15%

Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń

Wśród wielu podziałów prawa karnego istotne znaczenie ma rozróżnianie prawa karnego kodeksowego i pozakodeksowego. To pierwsze utożsamiane jest z Kodeksem karnym. Oprócz niego przepisy karne zawiera też wiele ustaw regulujących różne obszary. To one tworzą właśnie pozakodeksowe prawo karne. W książce zaprezentowano dwanaście różnych obszarów pozakodeksowego prawa karnego, które potwierdzają jego rozciągłość, ale też aktualność. Publikacja jest owocem zaangażowania naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Cena: 27.00 zł 23.00 zł
Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

-14%

Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego uregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Autor scharakteryzował ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być wykorzystywane przez osoby przygotowujące projekty uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnił aktualne kwoty świadczeń oraz pośrednio oddziałujące na ich treść zmiany aktów prawnych w zakresie zasad udzielania świadczenia wychowawczego, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

Ponadto w publikacji znajdują się przykłady uchwał, m.in. w sprawach:
• szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i udzielania ulg w tej opłacie, zwiększenia minimalnej wysokości środków finansowych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
• gminnych świadczeń na rzecz rodziny;
• podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego;
• zwiększenia wysokości pomocy dla osób usamodzielnianych.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, będzie pomocna przy tworzeniu projektów prawa miejscowego, a także jego stosowaniu. Zainteresuje również radców prawnych zajmujących się obsługą jednostek samorządu terytorialnego.

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.