Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych

ebook

- 14%

Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych

Krzysztof Dziadek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-675-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.


W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.:

dostosowania polityki rachunkowości do wymogów funduszy unijnych,
ujęcia w ewidencji księgowej zdarzeń związanych z otrzymanym dofinansowaniem,
wyceny majątku sfinansowanego z udziałem dotacji unijnej,
prezentacji dotacji w sprawozdaniu finansowym.Autor omawia ponadto problemy związane z opodatkowaniem dotacji na gruncie:

podatków dochodowych, w tym:

otrzymanie dotacji a przychód podatkowy,
możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w projektach,
zasady ujęcia w kosztach podatkowych amortyzacji od aktywów trwałych współfinansowanych dotacjami;

podatku od towarów i usług, w tym:

obowiązek zapłaty podatku VAT od otrzymanej dotacji,
możliwości odliczenia VAT od wydatków ponoszonych w projektach.
W opracowaniu wskazano również przykłady rozbudowy ewidencji księgowej zapewniające pozyskiwanie szczegółowych informacji na temat:

realizowanych projektów, a także
możliwości tworzenia raportów zarządczych na podstawie danych z wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów, które mogą być wykorzystane przez koordynatorów oraz kontrolerów do podejmowania decyzji w zakresie:

zarządzania kosztami i finansami projektu,
kontroli wykorzystania środków pieniężnych oraz
monitorowania przepływów pieniężnych w projekcie.
Publikacja prezentuje wyniki badań prowadzonych przez autora książki w przedsiębiorstwach w zakresie rozwiązań stosowanych do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów unijnych, zakresu informacji finansowych przekazywanych menedżerom do zarządzania projektami, problemów występujących przy realizacji projektów, a także ocenę dostosowania sposobu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej do potrzeb informacyjnych instytucji finansujących oraz menedżerów zarządzających tymi projektami.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, głównych księgowych, pracowników zatrudnionych w komórkach finansowo-księgowych oraz biurach rachunkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, a także studentów uczelni wyższych oraz słuchaczy studiów podyplomowych realizujących kursy związane z problematyką rachunkowości i zarządzania projektami unijnymi.

Tytuł
Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych
Autor
Krzysztof Dziadek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-675-9
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2020
Liczba stron
336
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9

Wstęp 11

Rozdział 1. Projekty unijne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw 17

1.1. Definicje oraz typy projektów unijnych 17

1.2. Znaczenie funduszy unijnych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw 31

1.3. Zasady realizacji projektów biznesowych dofinansowanych z Unii Europejskiej 42

1.4. Cykl życia projektu unijnego 52

1.5. Fundusze unijne przeznaczone dla przedsiębiorstw 65

Rozdział 2. Wymagania wobec rachunkowości przedsiębiorstw korzystających ze środków unijnych 78

2.1. Rola systemu rachunkowości w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dotacji unijnych 78

2.2. Zakres informacji finansowych wymagany we wniosku o dotację 88

2.3. Zakres informacji finansowych niezbędny do rozliczenia projektu unijnego 102

2.4. Modyfikacja zasad (polityki) rachunkowości przedsiębiorstw korzystających ze środków unijnych 113

2.5. Regulacje wewnętrzne związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych 121

Rozdział 3. Dostosowanie rachunkowości do potrzeb rozliczania dofinansowania ze środków unijnych 130

3.1. Koszty i wydatki związane z realizacją projektu europejskiego 130

3.2. Aktywa trwałe współfinansowane ze środków unijnych 137

3.3. Przychody z tytułu dotacji ze środków unijnych 147

3.4. Rozrachunki w projekcie unijnym 155

3.5. Obciążenia publicznoprawne związane z realizacją projektu unijnego 163

Rozdział 4. Dostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych 169

4.1. Zarządzanie finansami i zarządzanie kosztami projektu 169

4.2. Rozbudowa ewidencji księgowej na potrzeby zarządzania projektami 175

4.3. Wykorzystanie wyodrębnionej ewidencji księgowej do tworzenia raportów zarządczych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych 189

4.4. Sprawozdawczość zarządcza projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej 193

Rozdział 5. Bilansowe i podatkowe skutki otrzymania dotacji unijnych 204

5.1. Wycena majątku sfinansowanego z udziałem dotacji unijnej 204

5.2. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym 209

5.3. Dotacje unijne na gruncie podatku dochodowego 217

5.4. Dofinansowanie ze środków unijnych a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług 227

5.5. Wydatki finansowane dotacją a prawo do odliczenia podatku VAT 232

Rozdział 6. Wykorzystanie rachunkowości do zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych – wyniki badań 239

6.1. Analiza rozwiązań w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu współfinansowanego ze środków unijnych 239

6.2. Zakres informacji finansowo-księgowych wykorzystywany do zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych 251

6.3. Problemy beneficjentów w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych 260

6.4. Oceny czynników determinujących użyteczność informacji finansowo-księgowych w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych 275

Zakończenie 285

Bibliografia 291

Spis schematów 307

Spis tabel 311

Spis wykresów 315

Spis rysunków 317

Załącznik – Przykład dostosowania ewidencji księgowej do potrzeb zarządzania projektem unijnym 319
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.