Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych

ebook

- 13%

Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych

Gertruda Krystyna Świderska, Marcin Pielaszek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 68.00 zł 59.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 59.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8410-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka w sposób kompleksowy prezentuje zagadnienia rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych. Jej celem jest przedstawienie omawianej dyscypliny jako niezbędnej w procesie efektywnego zarządzania współczesnymi organizacjami. Uzyskane tą drogą informacje mogą zostać wykorzystane zarówno przez zarządzających podmiotem leczniczym, jak i przedstawicieli organów właścicielskich, którzy zapewniają źródła finansowania, współdecydują o ważnych zakupach inwestycyjnych i są zaangażowani w proces kontroli.

W publikacji omówiono m.in.:
różnice w projektowaniu systemów rachunkowości zarządczej dla podmiotów komercyjnych oraz organizacji z sektora publicznego i non profit,
wpływ specyfiki działalności leczniczej na potrzeby informacyjne zarządzających i system informacji zarządczej,
nowoczesny rachunek kosztów jako źródło informacji do zarządzania i wyceny usług zdrowotnych,
ograniczenia rachunkowości finansowej jako źródła informacji dla zarządzających,
sposoby wykorzystania informacji z nowoczesnego rachunku kosztów w procesie zarządzania rentownością i efektywnością,
rachunek kosztów zmiennych i analizę koszty-rozmiary produkcji-zysk,
wykorzystanie rachunkowości zarządczej w procesie realizacji nowych projektów inwestycyjnych,
zasady budowania systemów planowania i kontroli w podmiotach leczniczych,
koncepcję zrównoważonej karty dokonań (Balanced Scorecard).


Adresaci:


Książka przeznaczona jest dla zarządzających podmiotami leczniczymi, pracowników NFZ oraz studentów uczelni medycznych i ekonomicznych. Z pewnością przyczyni się ona do lepszego zrozumienia znaczenia dobrej informacji przy podejmowaniu decyzji zarządczych.

Tytuł
Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych
Autorzy
Gertruda Krystyna Świderska, Marcin Pielaszek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8410-0
Rok wydania
2015
Liczba stron
256
Format
pdf
Spis treści
O autorach | str. 11

Wprowadzenie | str. 13
Gertruda Krystyna Świderska, Marcin Pielaszek

Rozdział 1
Rachunkowość zarządcza i jej rola w procesach zarządzania organizacją. Rachunkowość zarządcza w organizacjach nastawionych na zysk oraz organizacjach non profit | str. 15
Marcin Pielaszek

1.1. Wprowadzenie | str. 15
1.2. Wsparcie procesów planowania | str. 16
1.3. Wsparcie procesów podejmowania decyzji | str. 17
1.4. Wsparcie procesów organizowania | str. 20
1.5. Wsparcie procesów przewodzenia (kierowania ludźmi | str. 22
1.6. Wsparcie procesów kontroli | str. 23
1.7. Charakterystyka informacji wykorzystywanej w rachunkowości zarządczej | str. 24
1.8. Rachunkowość zarządcza w organizacjach nastawionych na zysk a rachunkowość zarządcza w organizacjach z sektora publicznego oraz non profit | str. 27

Rozdział 2
Specyfika działalności leczniczej i jej wpływ na potrzeby informacyjne zarządzających | str. 29
Marcin Pielaszek

2.1. Wprowadzenie | str. 29
2.2. Świadczenia zdrowotne i ich rodzaje | str. 30
2.2.1. Wprowadzenie | str. 30
2.2.2. Przełożenie na system informacji zarządczej | str. 31
2.3. Podział podmiotów leczniczych według rodzaju prowadzonej działalności, specjalizacji komórek organizacyjnych oraz dziedzin medycyny | str. 32
2.3.1. Wprowadzenie | str. 32
2.3.2. Przełożenie na system informacji zarządczej | str. 35
2.4. Forma prawna podmiotów leczniczych oraz jej wpływ na finansowanie i zakres informacji zarządczej | str. 37
2.4.1. Wprowadzenie | str. 37
2.4.2. Przełożenie na system informacji zarządczej | str. 39
2.5. Źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej | str. 40
2.5.1. Wprowadzenie | str. 40
2.5.2. Przełożenie na system informacji zarządczej | str. 42
2.6. Metody wyceny świadczeń opieki zdrowotnej | str. 42
2.6.1. Wprowadzenie | str. 42
2.6.2. Przełożenie na system informacji zarządczej | str. 45

Rozdział 3
System rachunkowości finansowej w podmiocie leczniczym i jego ograniczenia z punktu widzenia procesu zarządzania | str. 46
Gertruda Krystyna Świderska

3.1. Wprowadzenie | str. 46
3.2. Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego | str. 49
3.3. Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym podmiotu leczniczego | str. 52
3.4. Zakres i przydatność informacji o kosztach w podmiocie leczniczym sporządzającym rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym | str. 55
3.5. Zakres i przydatność informacji o kosztach w podmiocie leczniczym sporządzającym rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym | str. 60
3.5.1. Prezentacja informacji o kosztach podstawowej działalności operacyjnej w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat | str. 60
3.5.2. Grupowanie i rozliczenie kosztów w tradycyjnych, dostosowanych do potrzeb sprawozdawczości finansowej, rozwiązaniach rachunku kosztów | str. 63
3.5.3. Kalkulacja kosztów w tradycyjnych, dostosowanych do potrzeb sprawozdawczości finansowej, rozwiązaniach rachunku kosztów | str. 65
3.5.4. Szczególne zasady rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej obowiązujące od 1998 do 2011 roku | str. 69
3.5.5. Przydatność informacji o kosztach, przygotowywanych do celów sprawozdawczości finansowej, do podejmowania decyzji zarządczych | str. 70

Rozdział 4
Nowoczesny rachunek kosztów w podmiotach leczniczych | str. 73
Gertruda Krystyna Świderska

4.1. Wprowadzenie | str. 73
4.2. Koncepcja nowoczesnego rachunku kosztów w podmiocie leczniczym | str. 76
4.3. Obiekty kosztów i ich identyfikacja | str. 77
4.4. Gromadzenie informacji o kosztach faktycznie poniesionych (rzeczywistych) | str. 80
4.5. Kalkulacja planowanych kosztów zasobów ekonomicznych | str. 93
4.5.1. Przykłady kalkulacji planowanego kosztu jednostkowego zasobu ekonomicznego "pracownik | str. 96
4.6. Kalkulacja planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej | str. 99
4.6.1. Kalkulacja planowanych kosztów procedur medycznych | str. 100
4.6.2. Przykłady kalkulacji planowanego kosztu procedury medycznej | str. 101
4.6.3. Kalkulacja planowanych kosztów hospitalizacji | str. 108
4.6.4. Przykłady kalkulacji planowanego kosztu hospitalizacji | str. 109
4.6.5. Kalkulacja planowanych kosztów leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych | str. 110
4.6.6. Przykłady kalkulacji planowanego kosztu leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych | str. 111
4.6.7. Przypisanie pozostałych usług nabytych przez podmiot leczniczy na rzecz konkretnego pacjenta | str. 116
4.7. Kalkulacja kosztów gotowości i niewykorzystanego potencjału podmiotu leczniczego | str. 117
4.7.1. Przykłady kalkulacji planowanego kosztu gotowości | str. 118
4.8. Kalkulacja kosztów sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej | str. 119
4.9. Uwagi końcowe | str. 120

Rozdział 5
Wykorzystanie informacji z nowoczesnego rachunku kosztów w procesie zarządzania rentownością i efektywnością | str. 121
Marcin Pielaszek

5.1. Wprowadzenie | str. 121
5.2. Raportowanie informacji o rentowności podmiotów leczniczych . 122
5.3. Analiza i zarządzanie kosztami procesu leczenia | str. 128
5.4. Analiza i optymalizacja jednostkowych kosztów zasobów ekonomicznych | str. 136
5.5. Czynniki kosztotwórcze | str. 139
5.6. Analiza i zarządzanie kosztami niewykorzystanego potencjału oraz gotowości do wykonywania świadczeń zdrowotnych | str. 143

Rozdział 6
Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych oraz analizy koszty-rozmiary działalności-zysk w krótkoterminowym podejmowaniu decyzji i analizowaniu działalności podmiotów leczniczych | str. 146
Marcin Pielaszek

6.1. Wprowadzenie | str. 146
6.2. Zachowanie się kosztów w podmiocie leczniczym pod wpływem zmian w liczbie pacjentów oraz świadczeń opieki zdrowotnej | str. 147
6.3. Raportowanie przychodów i kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu koncepcji rachunku kosztów zmiennych | str. 151
6.4. Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów zmiennych w kształtowaniu krótkoterminowej polityki cenowej świadczeń zdrowotnych | str. 152
6.5. Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów zmiennych w optymalizowaniu struktury świadczeń opieki zdrowotnej | str. 162
6.6. Dźwignia operacyjna i jej wykorzystanie do analizy wrażliwości wyniku ze sprzedaży w podmiocie leczniczym | str. 165
6.7. Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów zmiennych do analizy progu rentowności podmiotu leczniczego | str. 166
6.8. Segmentowy rachunek marż pokrycia w podmiocie leczniczym | str. 170

Rozdział 7
Wykorzystanie rachunkowości zarządczej w zarządzaniu nowymi projektami w podmiotach leczniczych | str. 173
Marcin Pielaszek

7.1. Wprowadzenie | str. 173
7.2. Etapy przygotowania nowego projektu inwestycyjnego w podmiocie leczniczym | str. 174
7.2.1. Identyfikacja projektu, jego powiązanie z celami organizacji i analiza scenariuszowa | str. 174
7.2.2. Studium rynkowe przygotowania nowego projektu | str. 174
7.2.3. Ocena rynku i działań konkurentów | str. 177
7.2.4. Studium wykonalności i analiza planowanych kosztów realizacji projektu | str. 178
7.2.5. Ocena efektywności finansowej projektu inwestycyjnego na podstawie zdyskontowanych strumieni pieniężnych | str. 180

Rozdział 8
Budowa nowoczesnego systemu planowania i kontroli operacyjnej w podmiocie leczniczym | str. 186
Marcin Pielaszek

8.1. Wprowadzenie | str. 186
8.2. System ośrodków odpowiedzialności w podmiocie leczniczym i zasady wydzielania ośrodków | str. 187
8.3. Mierniki oceny ośrodków odpowiedzialności | str. 191
8.4. Tworzenie budżetów i kontrola ich realizacji w podmiocie leczniczym | str. 196
8.4.1. Istota procesu budżetowania oraz metody jego sporządzania | str. 196
8.4.2. Fazy procesu budżetowania | str. 199
8.4.3. Budowa budżetu wiodącego | str. 201
8.4.4. Wykorzystanie w procesie budżetowania nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów | str. 203
8.5. Rozliczenia pomiędzy ośrodkami w podmiocie leczniczym przy wykorzystaniu systemu cen transferowych | str. 210

Rozdział 9
Zrównoważona karta dokonań i jej wykorzystanie w procesie zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych | str. 213
Marcin Pielaszek

9.1. Wprowadzenie | str. 213
9.2. Problemy z implementacją strategii w podmiotach leczniczych | str. 213
9.3. Zrównoważona karta dokonań - budowa i integracja z systemem zarządzania organizacją | str. 215
9.3.1. Definicja i istota koncepcji Balanced Scorecard | str. 215
9.3.2. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych perspektyw | str. 222
9.3.3. Wartości dla miar strategicznych | str. 225
9.3.4. Inicjatywy strategiczne | str. 226
9.3.5. Mapa strategii | str. 226
9.4. Projektowanie zrównoważonej karty dokonań w podmiotach leczniczych | str. 227
9.4.1. Strategia podmiotu leczniczego a układ i zakres informacyjny perspektyw Balanced Scorecard | str. 227
9.4.2. Cele i miary w poszczególnych perspektywach | str. 236
9.4.3. Integracja z procesem zarządzania podmiotem leczniczym | str. 240

Bibliografia | str. 243

Spis ilustracji | str. 246

Spis tabel | str. 248

Indeks | str. 251
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 3/2017

-29%

Administrator 3/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Usuwanie drzew w świetle prawa,
● Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw,
● Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot,
● Co trapi zarządców?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.