Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

ebook

- 14%

Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Dorota Fleszer

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-757-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja podejmuje zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.


W opracowaniu omówiono m.in. problematykę :

statusu i składu rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego,
kompetencji członków rady nadzorczej,
zakazu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w określonych sytuacjach,
działalności rady nadzorczej,
wpływu rady nadzorczej na zarząd spółki, szczególnie na powoływanie i odwoływanie członków zarządu.Autorka uwzględniła nie tylko regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania spółek handlowych na gruncie Kodeksu spółek handlowych, lecz także prawa administracyjnego. Ponadto wyjaśniła kwestię ograniczeń wobec osób pretendujących do wykonywania funkcji członka rady nadzorczej spółki komunalnej określonych w wielu regulacjach dotyczących sfery ustrojowej samorządu terytorialnego i w pragmatykach służbowych odnoszących się do pracowników samorządowych i innych osób, które wykonują zadania publiczne. Znajomość ograniczeń wobec osób wykonujących funkcje członków organu nadzorczego spółki jest niezbędna przede wszystkim dla prawidłowego ukonstytuowania się tego organu w spółce komunalnej.


Adresaci:
Książka zainteresuje sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji.

Tytuł
Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego
Autor
Dorota Fleszer
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-757-2
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2020
Liczba stron
220
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Status i skład rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str. 15
1.1. Obowiązek ustanowienia rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str. 15
1.2. Minimalny skład rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str. 19
1.3. Powołanie członków rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str. 21
1.4. Kadencja członków rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str. 28
1.4.1. Zasada kadencyjności rady nadzorczej – zagadnienia wstępne | str. 28
1.4.2. Czas trwania kadencji członków rady nadzorczej spółek z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego | str. 35
1.4.3. Czas trwania kadencji członków rady nadzorczej spółek z mniejszościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego | str. 38
1.5. Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej w związku z upływem kadencji | str. 41
1.6. Rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej | str. 46

Rozdział 2
Kwalifikacje członków rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str. 61
2.1. Kwalifikacje kandydatów na członków rad nadzorczych na gruncie ustawy o gospodarce komunalnej | str. 61
2.2. Kwalifikacje kandydata na członka rady nadzorczej na gruncie Kodeksu spółek handlowych | str. 71
2.2.1. Kodeksowe wymogi kompetencyjne wobec kandydata na członka rady nadzorczej – zagadnienia wstępne | str. 71
2.2.2. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych jako członek rady nadzorczej | str. 73
2.2.3. Niekaralność warunkiem wykonywania funkcji członka rady nadzorczej | str. 78
2.2.3.1. Uzasadnienie wprowadzenia zakazu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej | str. 78
2.2.3.2. Skutek skazania za przestępstwo określone w art. 18 § 2 k.s.h | str. 83
2.2.3.3. Czas trwania zakazu określonego w art. 18 § 2 k.s.h | str. 88

Rozdział 3
Zakazy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str. 91
3.1. Zakaz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego na gruncie samorządowych przepisów ustrojowych | str. 91
3.2. Zakaz sprawowania funkcji członka rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego na gruncie ustawy antykorupcyjnej | str. 99
3.3. Zakaz łączenia stanowisk na gruncie Kodeksu spółek handlowych | str. 112
3.3.1. Zakaz łączenia stanowisk na gruncie art. 214 i art. 387 k.s.h. – zagadnienia wstępne | str. 112
3.3.2. Kategorie osób objętych zakazem łączenia stanowisk | str. 116

Rozdział 4
Sprawowanie przez radę nadzorczą stałego nadzoru nad działalnością spółki | str. 129
4.1. Nadzór i kontrola rady nadzorczej – zagadnienia wstępne | str. 129
4.2. Zakres czynności rady nadzorczej w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością spółki | str. 132
4.3. Prawo badania dokumentów spółki, żądania sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywania rewizji stanu majątku spółki | str. 141
4.4. Prawo rady nadzorczej do korzystania z pomocy osób trzecich | str. 143
4.5. Zakaz wydawania przez radę nadzorczą wiążących poleceń zarządowi | str. 147
4.6. Indywidualne prawo nadzoru członka rady nadzorczej w spółce z o.o. | str. 153

Rozdział 5
Wpływ rady nadzorczej na skład i funkcjonowanie zarządu spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str. 155
5.1. Powołanie i odwołanie członków zarządu jako wyłączna kompetencja rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str. 155
5.2. Wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków zarządu spółki | str. 161
5.2.1. Uzasadnienie wprowadzenia zakazu działalności konkurencyjnej dla członków zarządu spółki | str. 161
5.2.2. Istota zakazu działalności konkurencyjnej członka zarządu spółki | str. 163
5.2.3. Zakres zakazu działalności konkurencyjnej członków zarządu | str. 170
5.2.4. Wyrażenie zgody przez radę nadzorczą na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członka zarządu spółki | str. 172
5.2.5. Forma zgody na działalność konkurencyjną członków zarządu spółki | str. 176
5.3. Prawo rady nadzorczej do reprezentacji spółki w umowach i sporach pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu | str. 177
5.3.1. Uzasadnienie wprowadzenia szczególnych zasad do reprezentacji spółki | str. 179
5.3.2. Reprezentacja spółki przez radę nadzorczą przy zawieraniu umów przez spółkę z członkiem zarządu | str. 180
5.3.3. Reprezentacja spółki przez radę nadzorczą przy zaistnieniu sporów między członkiem zarządu a spółką | str. 183
5.3.4. Sposób reprezentacji rady nadzorczej w umowach i sporach między spółką a członkiem jej zarządu | str. 185
5.3.5. Skutki naruszenia reguł reprezentacji spółki | str. 199

Zakończenie | str. 203

Bibliografia | str. 205

Wykaz źródeł prawa | str. 213

Wykaz orzecznictwa | str. 215
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.