Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu

ebook

- 8%

Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu

Maciej Ptaszyński.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 12.00 zł 11.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-3552-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Autor prezentuje dzieje reformacji w Królestwie Polskim w latach 1518–1566, ze szczególnym uwzględnieniem roli polskich erazmian, rozumianych zarówno jako przyjaciele i korespondenci Erazma z Rotterdamu, jak też – szerzej – jako admiratorzy jego dzieł. Niderlandzki filozof – kluczowa postać w dziejach humanizmu na północy Europy – odegrał istotną rolę w początkach reformacji oraz wpłynął na rozwój ówczesnej myśli politycznej.

W okresie reformacji można mówić o dwóch generacjach polskich erazmian. Do pierwszej, wąsko pojmowanej grupy zalicza się przede wszystkich Piotra Tomickiego, Krzysztofa Szydłowieckiego, Andrzeja Krzyckiego, Jana Dantyszka oraz członków rodziny Łaskich. W drugiej połowie panowania Zygmunta Starego tworzyli oni ścisłą elitę polityczną Królestwa Polskiego. Do szerszego kręgu należeli Andrzej Zebrzydowski, Stanisław Hozjusz i Andrzej Frycz Modrzewski, których największa aktywność przypadła na okres panowania Zygmunta Augusta.

W studiach historycznych nad dziejami polskiej reformacji dominowały do tej pory ujęcia społeczne, regionalne i biografistyczne. Maciej Ptaszyński ukazuje reformację jako proces, w którym pytanie o podstawy wiary pociągnęło za sobą przemiany teologiczne, społeczne i polityczne. Dokonywały się one w wyniku nieustannej komunikacji między różnymi ośrodkami w Europie, wymiany idei i przepływu ludzi, wśród których erazmianie odgrywali znaczącą rolę. Autor stawia tezę, że rodzimi erazmianie współtworzyli reformację w Polsce, a jednocześnie musieli reagować na zmiany, które ona przyniosła – kształtowali zatem przebieg procesów obejmujących całe społeczeństwo, będąc zarazem ich uczestnikami. Jako członkowie elit intelektualnych wnikliwie studiowali zarówno traktaty reformacyjne, jak i polemiki antyreformacyjne. Jako członkowie elit politycznych współdecydowali o pierwszych oficjalnych reakcjach na reformację. Mieli także wpływ na ostateczny kształt relacji między nowożytnym państwem a Kościołami protestanckimi.

Takie ujęcie tematu pozwala postawić ważne pytanie, na ile dziedzictwo Erazma – zwolennika pokojowego rozwiązywania sporów politycznych i religijnych, przywiązanego do jedności chrześcijańskiego świata i pozostającego przy Kościele katolickim – bezpośrednio i pośrednio oddziaływało na przebieg procesów reformacyjnych również w Polsce.

******

The Reformation in Poland Alongside Erasmus of Rotterdam's Heritage

The author presents the history of the Reformation in the Kingdom of Poland in the years 1518–1566, with a particular emphasis on the role of Polish erasmen, understood both as friends and correspondents of Erasmus from Rotterdam, and – more broadly – as admirers of his works. The text presents the Reformation as a process in which the question about the foundations of faith entailed theological, social and political changes. They co-created the erstwhile reformation in Poland and shaped the processes of the entire society, being at the same time participants in these processes.

Tytuł
Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu
Autor
Maciej Ptaszyński
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-3552-2
Rok wydania
2018 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
748
Format
epub, mobi, pdf
Spis treści
Wstęp 9 1. Przedmiot badań 9 2. Baza źródłowa 10 3. Stan badań 13 4. Tezy i metoda 18 5. Struktura pracy 20 Rozdział 1. Reformacja humanistów 23 Wstęp 23 1.1. Drogi transferu 24 1.2. Czas Erazma 32 1.3. Erazmianizm a reformacja 42 1.4. Erazmianie w Polsce wobec reformacji 54 1.5. Erazmianie a Erazm i Melanchton 63 1.6. „Apostoł Polski” w Wittenberdze 70 1.7. Długie zrywanie więzi z Wittenbergą 77 1.8. Śmierć Erazma, fi lipizm i irenizm 83 Podsumowanie 93 Rozdział 2. Reformacja miejska w Prusach Królewskich i Koronie 96 Wstęp 96 2.1. Reformacja w miastach 96 2.2. Pierwsze reakcje dworu i króla 118 2.3. Interwencja monarchy 126 2.4. Represje 140 2.5. Reformacja miejska a reformacja książęca 151 2.6. Wnioski 156 2.7. Ekskurs: kontynuacja „ukrytej” reformacji miejskiej 158 Podsumowanie 179 Rozdział 3. Wobec reformacji książęcej 180 Wstęp 180 3.1. Erazmianie jako elita dworu 181 3.2. Pierwsze edykty antyluterańskie a kierunki polityki zagranicznej 187 3.3. Antyluteranizm Zygmunta Starego a erazmianizm 203 3.4. Reformacyjny przewrót: sekularyzacja Prus 208 3.5. Zmiany układu sił a kreowanie wizerunku chrześcijańskiego władcy 216 3.6. Erazmianie a sprawa węgierska 225 3.7. Elekcja vivente rege, dialog konfesji i upadek Łaskich 237 3.8. Zabiegi dworu o utrzymanie neutralnego kursu 256 3.9. Wobec wojny religijnej 278 Podsumowanie 292 Rozdział 4. Reformacja szlachecka 294 Wstęp 294 4.1. Antyklerykalizm kleru i szlachty 295 4.2. Kryzys polityczny lat trzydziestych a elekcja vivente rege 316 4.3. Wymiana elity politycznej 327 4.4. Reakcja antyprotestancka 335 4.5. Narodziny publicystyki: De poena homicidii 340 Podsumowanie 355 Rozdział 5. Przełom reformacyjny (1548–1551) 360 Wstęp 360 5.1. Zawiedzione nadzieje 360 5.2. Walki polityczne i konfesyjne 386 5.3. Prowokacje i symboliczne zerwanie 392 5.4. Kryzys 408 Podsumowanie 426 Rozdział 6. Późna reformacja 429 Wstęp 429 6.1. Początek przemian 430 6.2. Rozpad stronnictwa biskupów i ofensywa protestantów 444 6.3. Piśmiennictwo protestanckie i erazmiańskie 451 6.4. Recepcja dzieł Frycza podczas sejmu piotrkowskiego 1555 r. 474 6.5. Skutki i echa sejmu 1555 r. 484 6.6. Odpowiedź Rzymu: nuncjusz Lippomano przeciw via media 493 6.7. Mobilizacja protestantów 509 Podsumowanie 514 Rozdział 7. Czas konfesji 516 Wstęp 516 7.1. Treści konfesyjne w debacie przedsejmowej 517 7.2. Sejm warszawski 1556/1557 r. 528 7.3. Powrót Jana Łaskiego 536 7.4. Radykalizacja i konflikty 544 7.5. Sejm piotrkowski 1558 r. 547 7.6. Frycza O Kościele księga druga 562 7.7. Budowa struktur kościelnych 571 Podsumowanie 577 Rozdział 8. Schyłek reformacji i koniec świata erazmian 579 Wstęp 579 8.1. Nowe rozdanie 580 8.2. Kontrowersja wokół poglądów Franciszka Stankara 583 8.3. Rozpad Kościoła reformowanego w Małopolsce i konsolidacja katolicka 604 8.4. Sejm piotrkowski 1562/1563 r. 610 8.5. Powstanie dwóch organizacji kościelnych w Małopolsce 615 8.6. Sejm warszawski 1563 r. i przyjęcie postanowień soboru trydenckiego 621 8.7. Sejm piotrkowski 1565 r. 634 8.8. Antytrynitaryzm i Sylwy Frycza 639 Podsumowanie 656 Zakończenie 659 Wykaz skrótów 664 Bibliografia 667 Indeks osób 720
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu

Pobierz fragment

Produkty podobne

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 1 (5)

-12%

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 1 (5)

Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego”, podobnie jak wcześniejsze, przynosi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych nie tylko w ośrodku górnośląskim, ale także w innych centrach krajowych i zagranicznych. Część Artykuły i rozprawy otwiera tekst Jakuba Morawca na temat króla Norwegii Olafa Tryggvasona. Z kręgiem skandynawskim wiąże się również artykuł fińskiej badaczki Sirpy Aalto, która porusza kwestie mieszania się elementów historycznych i fikcyjnych w przekazie Sagi o Jomswikingach. Kolejny artykuł – autorstwa Fiodora Uspienskiego – dotyczy przeniesienia szczątków dwóch książąt z dynastii Rurykowiczów, Olega (zm. w 977 r.) i Jaropełka (zm. w 980 r.), dokonanego w 1044 roku przez księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Okresu wczesnego średniowiecza dotyczy tekst Dariusza Adamczyka. Autor na podstawie analizy skarbów z X i pierwszej połowy XI wieku, znalezionych na obszarach nad środkowym Dniestrem i w Wielkopolsce, przedstawia skutki wciągnięcia ziem słowiańskich do arabskiej sieci handlowej. Sławomir Pelczar z kolei – w swoim tekście – rekonstruuje przebieg toczonego w latach 1228–1231 konfliktu o Wielkopolskę między Władysławem Odonicem a jego synem Władysławem Laskonogim. Jan Tęgowski, opierając się na nieznanych do tej pory źródłach, zakwestionował z kolei dotychczasową datę objęcia rządów na Rusi Czerwonej przez Władysława Opolczyka. Tekst Katarzyny Niemczyk przybliża nam słabo zbadane kwestie dotyczące dwóch pierwszych małżeństw Elżbiety Pileckiej-Granowskiej, późniejszej trzeciej żony króla Władysława Jagiełły, a także wyjaśnia kwestie genologiczne, dotyczące mężów Elżbiety, a mianowicie Wisła Czambora i Jana z Jičina. Charakter genologiczny ma również studium Sobiesława Szybkowskiego (chodzi o ród Godziembów). Artykuł Tomasza M. Gronowskiego to omówienie średniowiecznych zabudowań klasztoru w Tyńcu. Studium Jerzego Sperki zawiera z kolei omówienie wydarzeń związanych z napadem na klasztor Paulinów w Częstochowie w 1430 roku. Jana Grollová zwróciła zaś uwagę na siedem grzechów głównych w twórczości myślicieli i teologów oraz pisarzy husyckich – Tomáša ze Štitného i Petra Chelčicého. Prezentowany tom zamykają Polemiki i dyskusje – artykuły Jarosława Nikodema i Janusza Kurtyki, które dotyczą tzw. kryzysu legitymizacyjnego po śmierci królowej Jadwigi (zm. w 1399 r.) i problemu namiestnictwa Jana Tęczyńskiego w Małopolsce oraz w ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej.

Cena: 38.85 zł 34.00 zł
„Płonęli gniewem”. Autobiografia młodego Żyda Autobiografia młodego Żyda

-14%

„Płonęli gniewem”. Autobiografia młodego Żyda Autobiografia młodego Żyda

„Płonęli gniewem” to napisana w 1934 roku autobiografia i zarazem dziennik żydowskiego nastolatka z Bielska Podlaskiego, ukrywającego się pod pseudonimem „Beniamin R”. W tomie znalazł się też napisany w 1935 roku przez tego samego autora list do wybitnego filologa i językoznawcy Maksa Weinreicha.
W prezentowanych tekstach Czytelnik znajdzie fascynujący opis dzieciństwa i dorastania. Przedstawiona została w nich międzywojenna żydowska kultura młodzieżowa, a także syjonizm, socjalizm, komunizm i ostra rywalizacja między nimi. W tomie znajdują się też opisy katastrofy humanitarnej okresu pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej czy też przemocy antyżydowskiej na podlaskiej prowincji w połowie lat trzydziestych XX wieku.
„Płonęli gniewem” jest też zapisem burzliwego procesu dorastania i konfliktów międzypokoleniowych, napięć między światem żydowskiej tradycji a procesami sekularyzacji. Na stronach autobiografii i listu Beniamina R. Czytelnik spotka też takie postaci, jak przyszły premier Państwa Izrael Menachem Begin czy też odwiedzający Polskę w 1931 roku największy hebrajski poeta XX wieku Chaim Nachman Bialik.

Cena: 59.00 zł 51.00 zł
Almanach Historyczny, t. 17, z. 2

-27%

Almanach Historyczny, t. 17, z. 2

Prezentowany tom czasopisma składa z kilkunastu artykułów o tematyce historycznej. Obok artykułów w dalszej części książki znalazły się Źródła i materiały oraz Recenzje, Sprawozdania i Kronika naukowa.

Cena: 23.37 zł 17.00 zł
Almanach Historyczny, t. 22

-24%

Almanach Historyczny, t. 22

Prezentowany tom czasopisma składa z kilkunastu artykułów o tematyce historycznej. Obok artykułów w dalszej części książki znalazły się: materiały źródłowe, artykuły recenzyjne, recenzje i polemiki, kronika naukowa oraz in memoriam.

Cena: 35.64 zł 27.00 zł
Anatomia nienawiści Stosunki polsko - rosyjskie XVIII-XX w.

-25%

Anatomia nienawiści Stosunki polsko - rosyjskie XVIII-XX w.

Monumentalne dzieło na temat trudnych relacji między Rosjanami a Polakami w okresie od roku 1700 do czasów współczesnych. Książka zaczyna się od opowieści o wojnie północnej w latach 1700-1721,a kończy na epoce komunizmu w Polsce. Białoruski historyk opowiada dzieje wzajemnych antagonizmów polsko-rosyjskich,które wielokrotnie przeradzały się w liczne konflikty zbrojne. Od dawna są one przedstawiane w Rosji w sposób jawnie stronniczy i antypolski. Dzieje się tak,ponieważ historycy rosyjscy w swojej większości,zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, głoszą koncepcje imperialne. A Polska od stuleci jest ofiarą rosyjskiej polityki wielkomocarstwowej.

Cena: 15.90 zł 12.00 zł
Antyczna sztuka wojenna Tom 2 Republika Rzymska

-20%

Antyczna sztuka wojenna Tom 2 Republika Rzymska

Hans Delbrück, urodzony 11 listopada 1848 w Bergen na wyspie Rugia, polityk, na forum międzynarodowym uznawany za pierwszego prawdziwie współczesnego historyka wojskowości. Studiował począwszy od 1868 na uniwersytetach w Heidelbergu i Bonn. W międzyczasie walczył jako ochotnik w wojnie francusko-pruskiej z 1870 roku. W roku 1874 został nauczycielem Waldemara, szóstego dziecka Fryderyka Wilhelma. W latach 1882-1885 był członkiem pruskiej Izby Posłów z ramienia konserwatywnej Freikonservative Partei, zaś od 1884 do 1890 członkiem Reichstagu. W życiu politycznym intensywnie spierał się z pruskim rządem, między innymi na linii jego obchodzenia się z Polakami i Duńczykami. W roku 1885 został profesorem historii współczesnej na uniwersytecie w Berlinie, gdzie bardzo ceniono jego prace, a od 1883 był współwydawcą periodyku Preussischen Jahrbücher, który wydawał do roku 1920. Swoje badania nad historią wojskowości upatrywał jako kontynuację dzieła Carla von Clausewitza, którego podziwiał i do którego bardzo często się odwoływał. Jego nowatorskie podejście, dekonstrukcja połączona z ponownym budowaniem tez na temat historii sztuki wojennej wywoływały liczne spory ze współczesnymi mu historykami. Obok sztandarowej Historii sztuki wojennej (Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte), napisał liczne prace o charakterze porównawczym, monograficznym i przekrojowym: Die Perserkriege und die Burgunderkriege (1887), Die Strategie des Perikles erläutert durch die Strategie Friedrichs des Grossen (1890), Das Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt von Gneisenau (1894), Bismarcks Erbe (1915), Krieg und Politik (1918), oraz wydana w 1894 Sprawa polska (Die Polenfrage). W czasie I wojny światowej wdawał się w spory ze sztabem generalnym na polu przyjętej strategii w Wielkiej Wojnie. Był członkiem komisji pokojowej, która w Wersalu podpisała traktat pokojowy. Ostro sprzeciwiał się tezie jakoby Niemcy przegrały tę wojnę ze względu na zadany im przez Żydów i komunistów „cios w plecy” (Dolchstosslegende). Na emeryturę przeszedł w roku 1920. Zmarł 14 lipca 1929 roku w Berlinie.

Cena: 69.99 zł 56.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.