Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym

ebook

- 14%

Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym

Michał Kurowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-587-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia kompleksowo opisuje praktyczne zagadnienia fundamentalnej w procesie karnym instytucji aktu oskarżenia. Omawia problematykę dyspozycyjności stron czynnych (oskarżycieli: publicznego, posiłkowego i prywatnego) dotyczącą uprawnienia do modyfikowania zakresu działania skargi zasadniczej. Zawiera także argumenty sformułowane na podstawie teorii procesu karnego, systematyzuje wiedzę, wprowadza nowe nieopisane uprzednio instytucje i ukazuje je w nowym świetle.


Autor łączy płaszczyznę prawa karnego procesowego w bardzo szerokim ujęciu (obejmującym: prawo wykroczeń, prawo skarbowe, postępowanie wobec nieletnich oraz tryby szczególne, tj. postępowanie przyspieszone czy postępowanie przed sądami wojskowymi) z zagadnieniami prawa karnego materialnego (takimi jak: tożsamość czynu, czyn ciągły, czyny współukarane), omawia zagadnienia związane z uprawnieniami oskarżyciela publicznego dotyczącymi cofnięcia aktu oskarżenia, jak również:

sytuacje, w których podmiot ten odstępuje od oskarżenia po wcześniejszej wymuszonej ingerencji w ściganie przestępstw prywatnoskargowych,
instytucje związane w uprawnieniami oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego w zakresie odstąpienia od oskarżenia.Adresaci:
Główni odbiorcy książki to prawnicy praktycy: prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, a także pracownicy finansowych organów postępowania przygotowawczego. Zainteresuje również pracowników naukowych i wykładowców przedmiotu postępowanie karne.

Tytuł
Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
Autor
Michał Kurowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-587-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2019
Liczba stron
352
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Granice oskarżenia | str. 19
1.1. Zainicjowanie postępowania sądowego | str. 19
1.2. Granice rozpoznania sprawy wyznaczone skargą inicjującą postępowanie | str. 24
1.3. Granice rozpoznania sprawy wyznaczone skargą inicjującą postępowanie w zakresie czynu opisanego jako czyn ciągły (art. 12 § 1 k.k. i art. 6 § 2 k.k.s.) | str. 36
1.4. Granice rozpoznania sprawy wyznaczone skargą inicjującą postępowanie a konstrukcja zbiegów przestępstw i wykroczeń | str. 43

Rozdział 2
Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego | str. 50

Rozdział 3
Odstąpienie od oskarżenia w poszczególnych regulacjach dotyczących publicznego ścigania czynów prywatnoskargowych | str. 130
3.1. Zmiana trybu ścigania czynów prywatnoskargowych – zagadnienia ogólne | str. 130
3.2. Pojęcie interesu społecznego jako warunku zmiany trybu ścigania | str. 131
3.3. Tryb objęcia ściganiem przez prokuratora i jego konsekwencje | str. 135
3.4. Odstąpienie przez prokuratora od ścigania przestępstw prywatnoskargowych ze względu na stwierdzenie braku interesu społecznego | str. 139
3.5. Odstąpienie w ramach postępowania przyspieszonego | str. 155
3.5.1. Odmienności w zakresie postępowania przyspieszonego wpływające na konstrukcję odstąpienia od oskarżenia | str. 155
3.5.2. Regulacje szczególne w zakresie instytucji odstąpienia w postępowaniu przyspieszonym | str. 161
3.6. Odstąpienie w ramach postępowania podlegającego orzecznictwu sądów wojskowych | str. 165
3.6.1. Odrębności w zakresie ścigania przestępstw z oskarżenia prywatnego popełnionego przez osobę podlegającą orzecznictwu sądów wojskowych | str. 165
3.6.2. Odstąpienie od oskarżenia w postępowaniu prowadzonym przed sądami wojskowymi | str. 171
3.7. Rezygnacja z oskarżenia w postępowaniu wobec nieletnich | str. 177
3.7.1. Odmienności postępowania wobec nieletnich dotyczące czynów ściganych z oskarżenia publicznego oraz prywatnego | str. 177
3.7.2. Rezygnacja z oskarżania w postępowaniu prowadzonym wobec nieletnich sprawców | str. 182

Rozdział 4
Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia na tle jego pozycji procesowej | str. 189
4.1. Samoistny oskarżyciel posiłkowy | str. 189
4.2. Oskarżyciel posiłkowy uboczny | str. 195
4.3. Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia | str. 207

Rozdział 5
Odstąpienie od oskarżenia w trybie prywatnoskargowym | str. 226
5.1. Status prawny i rola oskarżyciela prywatnego w procesie karnym | str. 226
5.2. Oskarżenie wzajemne w postępowaniu prywatnoskargowym | str. 230
5.3. Zasady ogólne dotyczące odstąpienia od oskarżenia w trybie prywatnoskargowym | str. 233
5.4. Odstąpienie dorozumiane | str. 235
5.5. Odstąpienie wyraźne | str. 260
5.6. Odstąpienie w procesie wzajemnym | str. 267

Rozdział 6
Cofnięcie wniosku o ściganie lub odstąpienie od oskarżenia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia | str. 272

Rozdział 7
Cofnięcie aktu oskarżenia w postępowaniu karnym skarbowym | str. 288

Wnioski końcowe | str. 311

Bibliografia | str. 331
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.