Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny

ebook

- 26%

Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny

Ilona Matysiak.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 23.00 zł 17.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-614-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współczesne sołtyski i sołtysi i jakie przyjmują strategie działania? Jakie są przyczyny i konsekwencje wyraźnego wzrostu liczby kobiet wśród ogółu sołtysów w Polsce w ostatnich dekadach?
Książka została oparta na różnorodnym, jakościowym i ilościowym materiale empirycznym, zebranym przez Autorkę. Teorie kapitału społecznego i rekrutacji politycznej stanowią ramy prezentowanych tu analiz szeroko ujętych procesów przemian, jakim podlegają wzory współpracy oraz role społeczne kobiet i mężczyzn w polskich środowiskach wiejskich.

Książka zapełnia istotną lukę w wiedzy o polskiej wsi, o społeczeństwie obywatelskim w Polsce i samorządności lokalnej na tym szczeblu.
dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW

Zwracam uwagę na benedyktyński wkład pracy autorki w zgromadzenie tak bogatego i różnorodnego materiału empirycznego.
prof. zw. dr hab. Janina Sawicka

Tytuł
Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich
Podtytuł
Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny
Autor
Ilona Matysiak
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-614-3
Rok wydania
2014 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
240
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie   9
1. Specyfika społeczności wiejskich w Polsce 13
1.1. Wiejskość i obszary wiejskie a społeczności wiejskie  13
1.2. Charakterystyka społeczno-zawodowa mieszkańców wsi 14
1.3. Historyczne uwarunkowania zróżnicowań środowisk wiejskich w Polsce 19
1.4. Współczesne zróżnicowania środowisk wiejskich w Polsce 22
1.5. Kapitał społeczny w środowiskach wiejskich w Polsce 23
1.5.1. Tradycje współpracy społeczno-gospodarczej  25
1.5.2. Tradycje zrzeszeniowe 28
1.5.3. Kapitał społeczny we współczesnych środowiskach wiejskich  31
1.5.4. Przestrzenne zróżnicowania kapitału społecznego polskiej wsi 34
1.6. Role społeczne kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich w Polsce  36
1.6.1. Role w gospodarstwie domowym i rolnym w ujęciu historycznym 37
1.6.2. Aktywność społeczna i polityczna kobiet wiejskich w ujęciu
historycznym  39
1.6.3. Role społeczne kobiet i mężczyzn we współczesnych środowiskach
Wiejskich 43
1.7. Podsumowanie 46
2. Mechanizmy rekrutacji elit w środowiskach wiejskich  48
2.1. Mechanizmy rekrutacji lokalnych elit politycznych  48
2.1.1. Rekrutacja polityczna a koncepcja kapitału społecznego  49
2.2. Kobiety w lokalnych elitach politycznych  50
2.2.1. Konsekwencje obecności kobiet w polityce  54
2.3. Elity w środowiskach wiejskich 57
2.4. Funkcja sołtysa w społeczności wiejskiej – rys historyczny  60
2.4.1. Funkcja sołtysa w społeczeństwie stanowym  60
2.4.2. Samorząd wiejski w okresie zaborów 62
2.4.3. Funkcja sołtysa w II Rzeczypospolitej  63
2.4.4. Funkcja sołtysa w okresie PRL  65
2.5. Uwarunkowania prawno-instytucjonalne funkcji sołtysa po 1989 r. 67
2.5.1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy  68
2.5.2. Sołtys jako instytucja samorządu wiejskiego  70
2.5.3. Fundusz sołecki  71
2.6. Kobiety w samorządzie wiejskim przed 1989 r. 74
2.7. Kobiety wśród sołtysów po 1989 r. 79
2.8. Podsumowanie 84
3. Metodologia badań empirycznych 85
3.1. Pytania badawcze i hipotezy  85
3.2. Metody badawcze  88
3.2.1. Analiza treści  91
3.2.2. Badanie sondażowe 93
3.2.3. Wielokrotne studium przypadku 95
3.3. Sposób prezentacji wyników 101
4. Rola sołtysa na podstawie zgłoszeń do konkursu Sołtys Roku 103
4.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna sołtysów i sołtysek 103
4.2. Sołtysi i sołtyski w lokalnych strukturach i sieciach współpracy 108
4.3. Przedsięwzięcia realizowane przez sołtysów i sołtyski 116
4.4. Rola sołtysa w świetle analizy zgłoszeń oraz opinii laureatów i laureatek 121
4.5. Okoliczności obejmowania funkcji sołtysa przez kobiety i mężczyzn 125
4.6. Podsumowanie 127
5. Determinanty obejmowania funkcji sołtysa przez kobiety i mężczyzn –
wymiar jednostkowy 130
5.1. Podstawowe charakterystyki badanych sołtysów i sołtysek 130
5.2. Zasoby społeczne kobiet i mężczyzn obejmujących funkcję sołtysa 134
5.2.1. Kapitał kulturowy 134
5.2.2. Źródła utrzymania i doświadczenie zawodowe 136
5.2.3. Zaangażowanie społeczne 139
5.2.4. Pochodzenie – miejscowi i przybysze 143
5.2.5. Rodzina jako zasób sprzyjający zaangażowaniu społecznemu 146
5.3. Motywy towarzyszące obejmowaniu funkcji sołtysa 149
5.4. Podsumowanie 153
6. Determinanty obejmowania funkcji sołtysa przez kobiety i mężczyzn –
wymiar strukturalny i kontekstowy 157
6.1. Społeczna percepcja funkcji sołtysa 157
6.1.1. Funkcja sołtysa jako obiekt rywalizacji 157
6.1.2. Pozycja sołtysa w strukturach samorządu lokalnego 160
6.1.3. Oczekiwania społeczne wobec sołtysa 162
6.2. Środowisko lokalne jako kontekst obejmowania funkcji sołtysa przez
kobiety 166
6.2.1. Czynniki przestrzennego zróżnicowania udziału kobiet
wśród sołtysów 166
6.2.2. Obecność kobiet w lokalnej sferze publicznej 176
6.2.3. Typy struktur i organizacji lokalnych 180
6.2.4. Wzory aktywności zawodowej 182
6.3. Podsumowanie 183
7. Aktywność sołtysów i sołtysek – typy działań i sieci współpracy 186
7.1. Rola sołtysa „w działaniu” 186
7.2. Strategie przywództwa sołtysów i sołtysek 196
7.3. Aktywność sołtysów i sołtysek w opiniach innych aktorów lokalnych 199
7.4. Kapitał społeczny sołtysów i sołtysek 200
7.4.1. Sołtysi i sołtyski w lokalnych organizacjach 201
7.4.2. Sieci współpracy sołtysów i sołtysek 203
7.4.3. Procesy wzmacniania kapitału społecznego 206
7.5. Funkcja sołtysa a upodmiotowienie kobiet wiejskich 210
7.6. Podsumowanie 212
Zakończenie 215
Bibliografia 221
Indeks osobowy 235
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7

-14%

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7

Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Nauk „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”. W tomie siódmym został podjęty problem szeroko rozumianej socjologii miasta i problemów miejskich. "Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” – to periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyka społeczną.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
Anders Breivik. Między dumą a wstydem

-26%

Anders Breivik. Między dumą a wstydem

„Czarny piątek” 22/7/2011 w Norwegii, kraju uznawanym za najszczęśliwszy na świecie, stał się niebywałym wstrząsem. Tym bardziej, że sprawcą nie był – jak początkowo sądzono –skrajny islamski terrorysta, ale rdzenny Norweg, „one of us”.
W czasach odżywających tendencji skrajnie nacjonalistycznych i brunatnoprawicowych pojawienie się epigonów Breivika jest bolesnym faktem.
Dla jednych ABB to postać budząca odrazę i pogardę. Są jednak tacy, dla których został bohaterem i współczesnym herosem. W tym kontekście warto uczynić ważkie zastrzeżenie: Breivika skazano i odsiaduje karę w więzieniu nie za poglądy, które wielu skłonnych jest podzielać, ale za odebranie życia 77 osobom.
Elżbieta Czykwin, analizując casus Breivika, odpowiada na pytanie: jakie cechy współczesności sprzyjają pojawieniu się postaci tego rodzaju? Niektóre były już przywoływane w podobnych kontekstach: dysfunkcjonalna rodzina, powszechny narcyzm oraz rola i znaczenie internetu. Autorka wskazuje jeszcze inne cechy Breivika i osobowości jemu podobnych: załamanie naturalnego oporu przed zabijaniem, status incela (odrzuconego przez kobiety mizogina). Na plan pierwszy wysuwają się kluczowe kwestie wstydu i poniżenia jako decydujące w genezie agresji.

Elżbieta Czykwin – prof. dr hab. nauk społecznych. Profesor zwyczajna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dwukrotna stypendystka Robinson College Uniwersytetu w Cambridge. Autorka książek: Samoświadomość nauczyciela (1995); Stygmat społeczny (2007, 2008, 2013, 2018); Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana (2000); Wstyd (2013). Współautorka, redaktorka i tłumaczka monografii zbiorowych: Teaching the mother tongue in multilingual Europe (Londyn 1998, 2005); Dwujęzyczność i dwukulturowość (1998, wspólnie z D. Misiejuk); Gorsi inni (2008, redakcja wspólnie z M. Rusaczyk); Stygmatyzacja, tolerancja, naprawa. Integracyjna analiza psychologiczna reakcji na dewiację (2009, tłumaczenie książki A.J.M. Dijkera i W. Koomena, wspólnie z M. Rusaczyk) oraz licznych artykułów.
Książka Stygmat społeczny, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN i trzykrotnie wznawiana, w 2007 roku została wyróżniona Ogólnopolską Nagrodą im. Prof. Ireny Lepalczyk przyznawaną przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Publikacja Wstyd w 2015 roku została uznana przez internautów „Najlepszą książką na lato”.

Cena: 34.00 zł 25.00 zł
Badania etnograficzne i obserwacyjne

-14%

Badania etnograficzne i obserwacyjne

Praktyczne wprowadzenie do metodologii badań terenowych, od samego wyboru miejsca dokonywania badań, przez zbieranie materiałów, po interpretację i w końcu prezentację badań etnograficznych. Autor rozważa najważniejsze dylematy, również etyczne, związane z rozpoczęciem obserwacji, a także stosunkiem do podmiotów badania. Książkę podsumowuje przybliżenie perspektyw etnografii w XXI wieku.

Cena: 49.00 zł 42.00 zł
Badania jakościowe t.2 Metody i narzędzia

-13%

Badania jakościowe t.2 Metody i narzędzia

Tom 2 przybliża metody i narzędzia niezbędne w trakcie prowadzenia wywiadów indywidualnych, grup fokusowych, badań etnograficznych czy analizy dyskursu i dokumentów.

Cena: 69.00 zł 60.00 zł
Bieda i płeć Sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej

-16%

Bieda i płeć Sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej

"Książka podejmuje bardzo ważny problem relacji płci wobec współczesnych zasad funkcjonowania rynku, systemów zabezpieczenia społecznego w ramach różnych modeli polityki społecznej oraz skutków tych relacji uwidocznionych w strukturalnym i społecznym ubóstwie kobiet i ich rodzin w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Praca ta jest ważna poznawczo nie tylko ze względu na zakres i sposób analizy, lecz także przede wszystkim dlatego, że badany problem nie znika pomimo poprawy ogólnych warunków bytu, lecz trwa w większym zakresie w kryzysie gospodarczym i na ogół w mniejszym po wyjściu gospodarek z kryzysu. Praca ta dostarcza argumentów i wzmacnia dyskurs naukowy, publiczny i praktyczny, ponieważ podnosi problemy, które wymagają mocniejszego ich usytuowania w polityce społecznej i skuteczniejszego osłabiania negatywnych zjawisk i tendencji mających wpływ na ubóstwo kobiet i ich rodzin."
prof. dr hab. Adam Kurzynowski

"Ujęcie tematu opracowania jest wieloaspektowe, oscylujące wokół nierówności niezawinionych, ich genezy, natury, konsekwencji. Autorka, przytaczając odpowiednio dobrane poglądy i dane, przedstawia własne interpretacje i oceny. Dotyczą one biedy, rodziny, struktur gospodarstw domowych, zatrudnienia oraz rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem położenia kobiety. Wielce trafnie podejmuje wątek kumulacji ryzyka niedostatku w rodzinach niepełnych, kiedy to z reguły obowiązki utrzymania i wychowania dziecka obciążają samotną matkę. Godny podkreślenia jest wysoki poziom erudycji autorki, znajomości wielu obcojęzycznych publikacji oraz umiejętność doboru licznych danych porównawczych."
prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Contemporary Family – Comparative Perspective

-14%

Contemporary Family – Comparative Perspective

The main aim of the book is to depict the transformations that are taking place within different form of family in comparative perspective. Interest in the family is extremely alive and widespread now. In the time of intensive transformations family as the basic social particle undergoes different changes from the preferred and implemented models of the family life to the relations in the family. That is why the editors of the book decided to invite scholars from different part of Europe so they can present the results of their research. From the general tendencies to the analysis of particular cases the book is an answer to the need of broader view of changes taking place in our family life.

Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wiedzy Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół rodziny, alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego oraz współczesnego społeczeństwa polskiego. Swe dotychczasowe osiągnięcia badawcze i naukowe opublikowała w kilku artykułach zamieszczonych w czasopismach o międzynarodowym i krajowym zasięgu. Jest uczestniczką kilku międzynarodowych projektów badawczych. Była stypendystką Funduszu Wyszehradzkiego. [13.10.2014]Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz is an assistant professor in the Institute of Sociology at the Faculty of Social Sciences at the University of Silesia in Katowice (Poland). She is interested in sociology of marriage, family and the alternative family life forms, especially cohabitation, and also contemporary polish family and social morality. She is an author of many publications in Polish and English languages. The most important publication are: Factors Influencing the Spread of Cohabitation Phenomenon in Poland: Sociological Study among Residents of Katowice (2015), (with M. Simó-Solsona), The Shape of the Contemporary Family in Poland and Spain (2015), Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich / Cohabitation in Poland and Slovak Republic. Sociological study in students environment (2014), Importance of the Institution of Marriage for Polish and Slovak Students (2013). Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz is a member of International Association for Relationship Research, Polish Sociological Association and Korea Foundation. She was also a Visegrad scholarship holder and coordinator of many research project. In 2015 she was attended in the “Regular soft-skills course” realized in Wageningen University in Netherlands within the framework of the project: “Support for the management of research and its results” financed by European Union and the Ministry of Science and Higher Education in the framework of the Operational Program of Innovative Economy. [28.10.2016]

Grzegorz Libor, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Socjologii Polityki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek World Economic Association. Recenzent European Journal of Political Research oraz Journal of Economic World. Absolwent studiów podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo – Rozwojowego, a także – w momencie pisania – słuchacz podpyplomowych studiów Nowoczesne Technologie Webowe i Mobilne. W 2015 roku znalazł się w gronie osób wybranych do Who's Who in the World. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: Polityka Społeczna, Socjologia Polityki, Badania Ewaluacyjne, Globalne Procesy Społeczne oraz Społeczne Aspekty Testowania Gier i Oprogramowania.Najważniejsze publikacje:

Libor G., Gałuszka J., Gałuszka I., Economic crisis and sub-national elections in chosen European countries. Three types of possible relationships, „Local Government Studies” [2013]
Libor G., M. Szpoczek – Sało, M. Kornacka, Problematyka granic w refleksji społeczno
– humanistycznej, [Wyd. UŚ Katowice 2012]
Libor G., Wybory parlamentarne w 2011 roku na przykładzie gminy Mikołów i powiatu mikołowskiego – lokalny wymiar komunikowania politycznego w analizie wyborczej [w:] Wódz K., Kulas P. (red.), Governance i wyzwania partycypacji publicznej, WSB [Dąbrowa Górnicza 2012, s. 93 – 108]
Libor G., Życie polityczne na obrzeżach przyszłej metropolii na przykładzie gminy Mikołów, Drukarnia Archidiecezjalna [Katowice 2011]
Libor G., Lille : Métropole, Communauté Urbaine - une synchronisation des transports optimale, une grande efficacité de la région. Une leçon pour la Pologne [w:] Pyka R. (red.) Entre la coopération et la concurrence. La gouvernance et le développement équilibré des espaces métropolitains français – conclusions pour la Pologne, RSS MSNP UŚ w Katowicach, GZM – „Metropolia Silesia” [Katowice 2011, s. 115 – 135]

Autor oraz współautor kilkunastu publikacji opublikowanych w kraju i za granicą, m.in. w „Polityce Społecznej”, „Wrocławskich Studiach Politologicznych”, w „Local Government Studies”, a także we włoskim „Rivista Internationale di Scienze Sociali”.Zainteresowania badawcze: społeczne, polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe konsekwencje zjawiska dewolucji władzy na przykładzie Walii. [11.03.2015]Grzegorz Libor (https://scholar.google.pl/citations?user=lOv-XiMAAAAJ&hl=pl), PhD in sociology, an assistant professor in the Department of Sociology of Politics in the Institute of Sociology of the University of Silesia in Katowice. A member of the World Economic Association. A reviewer of the European Journal of Political Research and the Journal of Economic World. Graduated in Research & Development Project Manager, as well as in Modern web and mobile technologies. In 2015 selected to Who's Who in the World. Classes given: Social Policy, Sociology of Politics, Evaluation Research, Global Social Processes and others. Author and co-author of several publications published in the country and abroad, for example in "Social Policy", "Wroclaw Political Studies" in the "Local Government Studies" and Italian "Rivista Internationale di Scienze Sociali". Participated in national and international research, the most recently in the international study by The Lille Center for European Research on Administration, Politics and Society (CERAPS) on training of local government staff in Europe (2016). A member of the European research network OLA - Observatory on Local Economy.5 most important publications:1. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries, University of Silesia in Katowice, 2015. [in English]

2. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Robert Pyka, Regionalisation in Europe: The State of Affairs, University of Silesia in Katowice, 2015. [in English]

3. Grzegorz Libor, Kazimiera Wódź, Dorota Nowalska-Kapuścik, Social peripheries in theory and empirical research, University of Silesia in Katowice, 2016. [in Polish]

4. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Monoculture and polyculture in former industrial regions. The case of South Wales and the Silesian voivodeship, Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 2015, n. 4, pp. 431-448. [in English]

5. Grzegorz Libor, Jolanta Gałuszka, Ireneusz Gałuszka, Economic crisis and sub-national elections in chosen European countries. Three types of possible relationships, Local Government Studies, 2013. [in English]Research interests: changes in industrial regions of Poland and Wales, social, political, economic and cultural implications of the phenomenon of devolution of power on the example of Wales. [28.10.2016]

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.