Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne

ebook

- 14%

Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne

Bartosz Stelmach

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-290-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Autor szczegółowo omówił istotne zagadnienia związane z problematyką tzw. roszczeń uzupełniających roszczenie windykacyjne (art. 224 i 225 oraz 228–230 k.c.).


W książce zaprezentowane zostały następujące zagadnienia:

instytucja roszczeń uzupełniających – istota, funkcja oraz ich obligacyjny i samodzielny (względem roszczenia windykacyjnego) charakter;
przymusowe (sądowe) dochodzenie tytułowych roszczeń – przesłanki roszczeń uzupełniających, treść tych roszczeń, ich wymagalność oraz przedawnienie;
zakres zastosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających;
problematyka roszczeń o wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej między współwłaścicielami;
ocena roszczeń jako instrumentu prawnego służącego sprawnemu przywróceniu stanu majątkowego właściciela do poziomu, który byłby możliwy do osiągnięcia, gdyby jego własność nie została naruszona.Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje także pracowników administracji rządowej i samorządowej, zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców z branż dostarczających media do nieruchomości.

Tytuł
Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne
Autor
Bartosz Stelmach
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-290-4
Seria
Monografie
Rok wydania
2019
Liczba stron
416
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Uwagi wprowadzające | str. 29
1. Geneza regulacji roszczeń uzupełniających | str. 30
1.1. Roszczenia uzupełniające w projekcie prawa rzeczowego z 1937 r. | str. 30
1.2. Roszczenia uzupełniające w projekcie prawa rzeczowego z 1939 r. | str. 35
1.3. Roszczenia uzupełniające w dekrecie z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe | str. 39
1.3.1. Status posiadacza w dobrej wierze | str. 43
1.3.2. Status posiadacza w złej wierze | str. 44
1.3.3. Podsumowanie | str. 45
2. Roszczenie windykacyjne (art. 222 § 1 k.c.) jako instrument podstawowej ochrony właściciela pozbawionego władztwa nad rzeczą | str. 46
2.1. Przedmiot ochrony | str. 47
2.1.1. Pojęcie własności w polskim prawie cywilnym | str. 49
2.1.2. Przedmiot własności | str. 52
2.1.3. Przedmiot roszczenia windykacyjnego | str. 54
2.2. Naruszenie własności uzasadniające roszczenie windykacyjne | str. 56
2.3. Treść roszczenia windykacyjnego | str. 58
2.4. Rzeczowy charakter roszczenia windykacyjnego | str. 61
2.5. Przesłanki roszczenia windykacyjnego | str. 63
2.5.1. Prawo własności | str. 64
2.5.2. Faktyczne władanie rzeczą przez adresata roszczenia | str. 66
2.5.3. Defensywne zarzuty adresata roszczenia windykacyjnego | str. 66
2.6. Przedawnienie roszczenia windykacyjnego | str. 70
2.7. Legitymacja czynna i bierna w sporze o wydanie rzeczy | str. 72
2.7.1. Legitymacja czynna | str. 72
2.7.2. Legitymacja bierna | str. 74
3. Ogólna charakterystyka roszczeń uzupełniających | str. 75
3.1. Katalog roszczeń uzupełniających | str. 76
3.1.1. Roszczenia właściciela względem posiadacza w dobrej wierze | str. 78
3.1.2. Roszczenia właściciela względem posiadacza w dobrej wierze, który dowiedział się, że wytoczono przeciwko niemu powództwo o wydanie rzeczy | str. 81
3.1.3. Roszczenia właściciela względem posiadacza w złej wierze | str. 85
3.2. Istota i funkcja roszczeń uzupełniających | str. 86
3.3. Obligacyjny i samodzielny charakter roszczeń uzupełniających | str. 91
3.4. Dyspozytywny czy bezwzględnie obowiązujący charakter przepisów o roszczeniach uzupełniających | str. 101

Rozdział II
Przesłanki roszczeń uzupełniających | str. 105
1. Uwagi wprowadzające | str. 105
2. Prawo własności | str. 106
3. Samoistne posiadanie rzeczy bez tytułu prawnego | str. 108
3.1. Status posiadacza samoistnego | str. 110
3.2. Brak tytułu prawnego do posiadania rzeczy | str. 113
3.2.1. Umowy związane z obrotem nieruchomościami | str. 113
3.2.2. Przedświadczenie pozaumowne | str. 125
3.2.3. Milcząca zgoda właściciela | str. 126
3.2.4. Prawo zatrzymania | str. 129
3.2.5. Przekroczenie przysługujących uprawnień | str. 131
4. Zła wiara posiadacza | str. 134
5. Wiedza samoistnego posiadacza w dobrej wierze o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy | str. 143

Rozdział III
Treść roszczeń uzupełniających | str. 145
1. Uwagi wprowadzające | str. 145
2. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy | str. 145
2.1. Charakter roszczenia | str. 146
2.2. Wysokość wynagrodzenia | str. 149
3. Zwrot pożytków lub ich wartości | str. 157
4. Odszkodowanie za zużycie, pogorszenie lub utratę rzeczy | str. 161
4.1. Charakter roszczenia | str. 161
4.2. Zużycie rzeczy | str. 163
4.3. Pogorszenie rzeczy | str. 166
4.4. Utrata rzeczy | str. 168

Rozdział IV
Wymagalność roszczeń uzupełniających | str. 175
1. Uwagi wprowadzające | str. 175
2. Pojęcie wymagalności roszczenia | str. 176
3. Wymagalność poszczególnych roszczeń uzupełniających | str. 182
3.1. Roszczenia przeciwko posiadaczowi zachwianemu w dobrej wierze | str. 182
3.1.1. Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy | str. 183
3.1.2. Roszczenie o zwrot pożytków lub ich wartości | str. 187
3.1.3. Roszczenie odszkodowawcze za zużycie, pogorszenie lub utratę rzeczy | str. 188
3.2. Roszczenia przeciwko posiadaczowi w złej wierze | str. 190
4. Powództwo o wydanie rzeczy jako przesłanka wymagalności roszczeń uzupełniających przysługujących względem samoistnego posiadacza w złej wierze | str. 194
5. Podsumowanie | str. 198

Rozdział V
Przedawnienie roszczeń uzupełniających | str. 201
1. Uwagi wprowadzające | str. 201
2. Relacja między przepisami art. 118 a art. 229 § 1 k.c. | str. 204
2.1. Dominująca koncepcja | str. 207
2.2. Krytyka dominującej koncepcji | str. 212
2.3. Uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 215
3. Przedawnienie roszczeń z tytułu zużycia lub utraty rzeczy | str. 218
4. Pojęcie zwrotu rzeczy | str. 219
5. Podsumowanie | str. 221

Rozdział VI
Legitymacja | str. 223
1. Uwagi wprowadzające | str. 223
2. Legitymacja czynna | str. 223
3. Legitymacja bierna | str. 231
3.1. Posiadacz samoistny | str. 231
3.2. Posiadacz zależny | str. 235
3.3. Dzierżyciel | str. 247
3.4. Prekarzysta | str. 248
3.5. Skarb Państwa | str. 249
4. Zjawisko rozszczepienia się legitymacji czynnej i biernej | str. 251

Rozdział VII
Zakres zastosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających | str. 255
1. Uwagi wprowadzające | str. 255
2. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy przysługujące od posiadacza służebności | str. 257
2.1. Odpowiednie stosowanie art. 224 § 2, art. 225 i 230 k.c. na podstawie art. 352 § 2 k.c. | str. 259
2.2. Odrębność posiadania służebności od posiadania rzeczy/brak odpowiedniego stosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających w stosunku do posiadacza służebności | str. 265
3. Uzupełnienie actio negatoria | str. 271
4. Artykuł 151 k.c. | str. 276
5. Artykuł 231 k.c. | str. 278
6. Wpływ utraty prawa własności na skutek zasiedzenia lub zbycia tego prawa przez właściciela na zakres zastosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających | str. 279
7. Podsumowanie | str. 290

Rozdział VIII
Konkurencja norm prawnych stanowiących podstawę roszczeń uzupełniających rei vindicatio z normami prawnymi przewidującymi odrębne reżimy odpowiedzialności | str. 293
1. Uwagi wprowadzające | str. 293
2. Problem zasięgu ochrony interesu uprawnionego wskutek zakwalifikowania danego stanu faktycznego jako rodzącego roszczenia uzupełniające a możliwość odmiennej kwalifikacji prawnej tego samego zdarzenia | str. 297
2.1. Roszczenia uzupełniające a roszczenia wynikające ze stosunku szczególnego | str. 298
2.2. Roszczenia uzupełniające a roszczenia wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia | str. 300
2.3. Roszczenia uzupełniające a roszczenia odszkodowawcze | str. 302
3. Kryteria oceny istnienia zbiegu norm | str. 306
4. Ocena potencjalnego zbiegu norm dekodowanych z przepisów o roszczeniach uzupełniających z normami przewidującymi odrębny reżim odpowiedzialności | str. 308
5. Roszczenia z art. 18 ust. 1–3a u.o.p.l. a problem zbiegu z unormowaniem roszczeń uzupełniających rei vindicatio | str. 315
6. Podsumowanie | str. 325

Rozdział IX
Stosunki między współwłaścicielami jako podstawa roszczenia o wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej | str. 327
1. Uwagi wprowadzające | str. 327
2. Wprowadzenie do problematyki dotyczącej roszczenia współwłaściciela o wynagrodzenie z tytułu nieuprawnionego korzystania z rzeczy wspólnej | str. 329
3. Ustawowy model współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej (art. 206 k.c.) | str. 331
4. Podstawa prawna roszczenia o dopuszczenie do współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej | str. 339
5. Konstrukcja roszczenia współwłaściciela o zapłatę wynagrodzenia za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej przez innego współwłaściciela | str. 349
5.1. Charakter prawny roszczenia – uwagi wstępne | str. 350
5.2. Przesłanki roszczenia | str. 352
5.2.1. Prawo współwłasności | str. 354
5.2.2. Nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej przez współwłaściciela | str. 356
5.2.3. Zła wiara współwłaściciela | str. 362
5.2.4. Wiedza współwłaściciela będącego w dobrej wierze o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o dopuszczenie do współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej lub o złożeniu wniosku o podział rzeczy wspólnej do korzystania | str. 364
6. Wysokość wynagrodzenia | str. 365
7. Relacja roszczenia współwłaściciela o zapłatę wynagrodzenia za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej w stosunku do roszczenia o dopuszczenie do współposiadania tej rzeczy lub jej podziału do korzystania | str. 370
8. Podsumowanie | str. 377

Zakończenie | str. 379

Bibliografia | str. 391

Wykaz orzecznictwa | str. 403
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

-13%

Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

Ustrojodawca w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 określił dwa rodzaje źródeł prawa, to znaczy akty prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznie obowiązującego. Zarówno akty pra-wa powszechnie obowiązującego, jak i akty prawa wewnętrznie obowiązującego są aktami normatywnymi wydanymi przez centralne organy państwowe. Nale-ży zauważyć, że w doktrynie nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego aktów prawa wewnętrznie obo-wiązującego. Niektórzy przedstawiciele doktryny wyrażają pogląd, że katalog aktów prawa wewnętrznie obowiązującego jest otwarty pod względem podmio-tów (między innymi prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego) upoważnionych do wydawania tego rodzaju aktów.
(fragment wstępu)

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.