Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce

ebook

- 13%

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce

Jarosław Sekita

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-085-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej. Przedstawiono w niej zasady opodatkowania dochodów z pracy wykonywanej przez polskich podatników za granicą oraz przez zagranicznych rezydentów w Polsce. Analizie poddano zarówno obowiązki pracodawcy (płatnika), jak i pracownika.


W książce omówione zostały różne sposoby zatrudnienia, które różnią się m.in.:

położeniem rezydencji podatkowej pracownika oraz pracodawcy,
miejscem świadczenia pracy,
wykonywaniem pracy w przedsiębiorstwie głównym, jego zagranicznym zakładzie lub miejscu zamieszkania pracownika.Autor opisuje w szczególności zasady rozpoznawania przychodów, stosowania zwolnień przedmiotowych, potrącania kosztów, odliczania polskich i zagranicznych składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rozliczania zaliczek, zasady opodatkowania wynikające z umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.


W opracowaniu znajdziesz również omówienie takich zagadnień jak:

wpływ umów międzynarodowych na zakres polskiego obowiązku podatkowego,
stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania w umowach międzynarodowych,
ustalenie państwa uzyskania oraz opodatkowania dochodu,
rozliczanie podatku w przypadku zewnętrznego zatrudnienia,
opodatkowanie w przypadku braku umowy międzynarodowej,
odszkodowania, koszty przeniesienia służbowego, dodatek za rozłąkę, dopłaty do wypoczynku, zwolnienie związane z pobytem za granicą, dojazd do pracy, wykorzystywanie samochodu pracownika w jazdach lokalnych, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,
odliczenie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
zaliczki na podatek dochodowy w przypadku zatrudnienia:

polskiego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą,
zagranicznego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy w Polsce,
polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce,
polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy za granicą,
zagranicznego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce,

wynagrodzenie za czas choroby uzyskane od polskiego oraz zagranicznego pracodawcy.Przedstawiając swoją ocenę przepisów, autor pozytywnie lub negatywnie konfrontuje ją z praktyką działań organów podatkowych i sądów.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i sędziów, którzy na co dzień zajmują się opodatkowaniem dochodów z pracy. Będzie cennym źródłem wiedzy dla menadżerów wszystkich szczebli oraz przedsiębiorców różnych branż.

Tytuł
Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce
Autor
Jarosław Sekita
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-085-9
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2018
Liczba stron
290
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .................................................................................. 9

Wstęp ................................................................................................... 15

Rozdział I. Nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy ...... 17

1. Nieograniczony obowiązek podatkowy w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .......... 17

2. Wpływ umów międzynarodowych na zakres polskiego obowiązku podatkowego .................................... 25

3. Ograniczony obowiązek podatkowy ..................................... 36

4. Obowiązek podatkowy podatnika a obowiązki płatnika ... 38

Rozdział II. Metody unikania podwójnego opodatkowania .......................... 45

1. Uwagi ogólne ............................................................................. 45

2. Metoda wyłączenia z zastrzeżeniem progresji ..................... 45

3. Metoda zaliczenia (kredytu podatkowego) .......................... 52

4. Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania w umowach międzynarodowych ........................ 60

Rozdział III. Postanowienia umów międzynarodowych dotyczące dochodów z pracy najemnej ............ 65

1. Uwagi ogólne ............................................................................. 65

2. Zasada podstawowa – opodatkowanie w państwie źródła (świadczenia pracy) ................ 67

3. Praca najemna a inne normy rozdziału umów międzynarodowych (zatrudnienie menedżerów, urzędników i in.) ..... 68

4. Zakres przedmiotowy świadczeń objętych normą rozdziału „praca najemna” .................................. 72

5. Ustalenie państwa uzyskania oraz opodatkowania dochodu ............................................................. 73

6. Wyjątek od zasady głównej – opodatkowanie tylko w państwie rezydencji pracownika .............................. 79

7. Długość pobytu a opodatkowanie w państwie źródła ................................... 80

8. Zatrudnienie przez rezydenta państwa źródła ........................................ 88

9. Rozliczanie podatku w przypadku zewnętrznego zatrudnienia ..................................................... 99

10. Zatrudnienie w zakładzie położonym w państwie źródła ....... 105

11. Stosowanie umowy międzynarodowej – analiza stanu faktycznego na dzień świadczenia pracy czy wypłaty wynagrodzenia ................................................... 109

12. Różne przypadki zatrudnienia a umowy międzynarodowe ..................................................... 114

13. Pracownicy zatrudnieni w transporcie międzynarodowym .................................................................. 115

14. Szczególne postanowienia niektórych umów międzynarodowych ........................................................... 133

15. Opodatkowanie w przypadku braku umowy międzynarodowej ...................................................... 135

16. Pracownicy państwowi ............................................................ 136

Rozdział IV. Przychody z pracy „zagranicznej” w polskim prawie podatkowym ......................... 149

1. Definiowanie przychodu podatkowego ................................. 149

2. Świadczenia dla pracowników oddelegowanych jako przychód ze stosunku pracy ................................ 150

3. Świadczenia „imigracyjne” ..................................................... 162

Rozdział V. Zwolnienia przedmiotowe .............................................................. 167

1. Uwagi ogólne ............................................................................. 167

2. Odszkodowania ........................................................................ 171

3. Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe .......................... 173

4. Ubiór służbowy ......................................................................... 173

5. Świadczenia BHP ...................................................................... 173

6. Wykorzystanie majątku prywatnego pracownika ............... 176

7. Koszty przeniesienia służbowego ........................................... 176

8. Przewóz pracowników ............................................................. 177

9. Dodatek za rozłąkę ................................................................... 178

10. Zakwaterowanie pracowników .............................................. 179

11. Wykorzystywanie samochodu pracownika w jazdach lokalnych .......................................................... 180

12. Dochody marynarzy ................................................................ 181

13. Zapomogi ................................................................................... 181

14. Świadczenia „służbowe” .......................................................... 182

15. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ........................... 183

16. Świadczenie „żłobkowe” .......................................................... 183

17. Dopłaty do wypoczynku ......................................................... 184

18. Szkolenie pracowników ........................................................... 185

19. Odsetki za zwłokę ..................................................................... 186

20. Służba zagraniczna ................................................................... 186

21. Dojazd do pracy ........................................................................ 187

22. Zagraniczne podróże służbowe .............................................. 187

23. Zwolnienie związane z pobytem za granicą ......................... 191

Rozdział VI. Koszty uzyskania przychodów ....................................................... 203

Rozdział VII. Odliczenie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ........................ 209

1. Składki polskiego ubezpieczenia społecznego ..................... 209

2. Składki zagranicznego ubezpieczenia społecznego ............. 217

3. Składki ubezpieczenia zdrowotnego...................................... 225

Rozdział VIII. Zasady wpłacania zaliczek .............................................................. 231

1. Zakres podmiotowy płatnika ................................................. 231

2. Zatrudnienie polskiego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą ...................... 237

3. Zatrudnienie zagranicznego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy w Polsce ........................... 247

4. Zatrudnienie polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce ......................... 248

5. Zatrudnienie polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy za granicą ...................... 249

6. Zatrudnienie zagranicznego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce ........... 251

7. Umowy międzynarodowe a wpłacanie zaliczek przez pracownika ....................................................... 252

Rozdział IX. Formularze podatkowe .................................................................... 255

Rozdział X. Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłki chorobowe ............... 263

1. Wynagrodzenie za czas choroby uzyskane od polskiego pracodawcy ................................................ 263

2. Wynagrodzenie za czas choroby uzyskane od zagranicznego pracodawcy ................................................ 267

3. Odprawa emerytalna................................................................ 268

4. Zasiłki chorobowe .................................................................... 269

Rozdział XI. Ulga „abolicyjna” .............................................................................. 279

Bibliografia ......................................................................................... 289
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.