Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej

ebook

- 14%

Rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej

Dawid Rogoziński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-160-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nW publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę rozliczeń stron nieważnej umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej.
\n\nOmówiono w niej m.in. takie zagadnienia jak:

roszczenia przysługujące kredytodawcy,
świadczenia podlegające zwrotowi w razie upadku umowy i w razie odwalutowania kredytu
kwestie prawnoprocesowe związane z występowaniem kilku podmiotów po stronie powodowej.


\n\nPrzewodnik zawiera praktyczne wskazówki jak stworzyć poprawnie pozew czy odpowiedź na pozew (znalazły się nawet przykładowe sformułowania do wykorzystania przy konstrukcji pism procesowych) i prowadzić dalszą wymianę pism procesowych, przygotować się do rozpraw, a następnie reagować na wydane orzeczenia w sposób zabezpieczający interesy klientów.

\n\nOpracowanie jest przeznaczone zarówno dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, jak i doradców podatkowych, księgowych oraz pracowników urzędów zajmujących się ochroną praw klienta na rynku finansowym. Zainteresuje również pracowników naukowych i studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych.

Tytuł
Rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej
Autor
Dawid Rogoziński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-160-5
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2022
Liczba stron
216
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 11
Rozdział 1
Umowa kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej | str. 13
1.1. Umowa w podtypie indeksowanym | str. 16
1.2. Umowa w podtypie denominowanym | str. 18
1.3. Dodatkowe postanowienia umowne ściśle związane z mechanizmem waloryzacji | str. 20
Rozdział 2
Abuzywność mechanizmu waloryzacji kredytu kursem waluty obcej | str. 25
2.1. Abuzywność klauzuli kursów tabelarycznych | str. 25
2.2. Abuzywność klauzuli ryzyka walutowego | str. 33
2.3. Abuzywność tzw. klauzuli dowolnej zmiany oprocentowania | str. 40
2.4. Indywidualne uzgodnienie postanowienia umownego | str. 43
2.5. Status konsumenta | str. 46
Rozdział 3
Sankcja bezskuteczności a specyfika umów kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej | str. 53
3.1. Bezskuteczność postanowienia umownego | str. 53
3.2. Dopuszczalność usunięcia jedynie części postanowienia | str. 55
3.3. Dopuszczalność wprowadzenia do umowy reguł wynikających z regulacji prawnych | str. 61
3.4. Aneksy do umów a konwalidacja wadliwości postanowień waloryzacyjnych | str. 72
3.5. Eliminacja mechanizmu waloryzacji a dalszy los umowy kredytu | str. 75
3.6. Pouczenie konsumenta o skutkach upadku umowy | str. 81
Rozdział 4
Roszczenia przysługujące kredytobiorcom | str. 88
4.1. Roszczenie o ustalenie | str. 88
4.2. Roszczenie o zapłatę | str. 103
4.2.1. Świadczenia podlegające zwrotowi w razie upadku umowy kredytu | str. 106
4.2.2. Świadczenia podlegające zwrotowi w razie odwalutowania kredytu | str. 116
4.2.3. Waluta dochodzonych roszczeń | str. 119
4.2.4. Sposób zasądzenia świadczeń pieniężnych w sytuacji współuczestnictwa czynnego | str. 122
4.2.5. Dopuszczalność roszczenia o zwrot spełnionych świadczeń po spłacie kredytu w całości | str. 125
4.3. Termin wymagalności roszczeń pieniężnych kredytobiorcy | str. 129
4.4. Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy | str. 131
4.5. Zagadnienia prawnoprocesowe związane z występowaniem kilku podmiotów po stronie powodowej | str. 137
Rozdział 5
Roszczenia przysługujące kredytodawcy | str. 144
5.1. Roszczenie o zwrot kapitału | str. 144
5.2. Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału | str. 150
5.2.1. Źródło roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału | str. 150
5.2.2. Ocena roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału z perspektywy prawa krajowego | str. 153
5.2.3. Ocena roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału z perspektywy prawa unijnego (dyrektywy 93/13/EWG) | str. 157
5.2.4. Wysokość roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału | str. 160
5.3. Sądowa waloryzacja kwoty kapitału podlegającej zwrotowi | str. 163
5.4. Roszczenie o ustalenie | str. 168
5.5. Przedawnienie i termin wymagalności roszczeń przysługujących kredytodawcy | str. 170
Rozdział 6
Ewolucja linii orzeczniczej w sprawach kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej | str. 177
6.1. Orzecznictwo polskiego Sądu Najwyższego | str. 177
6.2. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE | str. 187
Wzory pism procesowych | str. 191
Wzór petitum pozwu – kredyt trwający | str. 193
Wzór pozwu – kredyt spłacony | str. 198
Wzór sentencji wyroku I (unieważnienie umowy) | str. 201
Wzór sentencji wyroku II (odwalutowanie kredytu i utrzymanie umowy w mocy) | str. 203
Bibliografia | str. 205
Orzecznictwo | str. 209
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.