Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

ebook

- 13%

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Krzysztof Stefański, Zbigniew Góral, Anna Piszczek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-552-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Problematyka ta obfituje w liczne kontrowersje i kłopoty interpretacyjne, o czym świadczy dorobek doktryny oraz bardzo bogate orzecznictwo. Autorzy przeanalizowali poglądy przedstawiane w literaturze przedmiotu oraz ponad 300 orzeczeń, co umożliwiło im szczegółowe omówienie kluczowych zagadnień związanych z bezzwłocznym rozwiązaniem umowy o pracę.

W publikacji przedstawiono gruntowną analizę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia:


dokonanego przez pracodawcę z winy pracownika (art. 52 k.p.),
dokonanego przez pracodawcę bez winy pracownika (art. 53 k.p.),
dokonanego przez pracownika (art. 55 k.p.)
oraz omówienie roszczeń związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem tej umowy.Opracowanie zawierawzory najczęściej stosowanych pism dotyczących rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

.

Adresaci:
Praca jest przeznaczona dla prawników-praktyków: adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie również przydatna dla pracowników działów kadr, inspektorów pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje także pracowników naukowych wydziałów prawa i administracji. Praktyczne informacje zawarte w książce mogą okazać się szczególnie ważne dla pracodawców, którzy rozważają zakończenie z pracownikiem umowy o pracę, dają też pracownikom możliwość podjęcia skutecznej obrony.

Tytuł
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Autorzy
Krzysztof Stefański, Zbigniew Góral, Anna Piszczek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-552-7
Seria
Biblioteka Prawa Pracy
Rok wydania
2017
Liczba stron
264
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę | str. 23
1. Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika | str. 24
1.1. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych | str. 24
1.1.1. Podstawowe obowiązki pracownicze | str. 25
1.1.1.1. Obowiązek wykonywania pracy | str. 26
1.1.1.2. Obowiązek trzeźwości | str. 28
1.1.1.3. Obowiązek świadczenia pracy właściwej jakości | str. 32
1.1.1.4. Obowiązek wykonywania poleceń | str. 34
1.1.1.5. Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy | str. 36
1.1.1.6. Obowiązek przestrzegania zasad BHP | str. 44
1.1.1.7. Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego | str. 45
1.1.1.8. Inne obowiązki | str. 47
1.1.2. Pojęcie ciężkości naruszenia | str. 47
1.2. Popełnienie przestępstwa | str. 50
1.2.1. Pojęcie przestępstwa | str. 50
1.2.2. Przestępstwo popełnione w czasie trwania umowy o pracę | str. 51
1.2.3. Przestępstwo uniemożliwiające dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku | str. 53
1.2.4. Przestępstwo oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem | str. 55
1.3. Zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy | str. 58
2. Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika | str. 62
2.1. Nieobecność pracownika spowodowana chorobą | str. 63
2.2. Nieobecność pracownika spowodowana sprawowaniem opieki | str. 72
2.3. Nieobecność z powodu kwarantanny | str. 74
2.4. Nieobecność z innych przyczyn | str. 75
3. Wymogi formalne oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 76
3.1. Forma | str. 76
3.2. Treść | str. 81
3.3. Tryb | str. 84
3.3.1. Termin | str. 84
3.3.2. Konsultacja z zakładową organizacją związkową | str. 91
4. Pracownicy szczególnie chronieni przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 98
5. Prawo do ponownego zatrudnienia pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn przez niego niezawinionych | str. 111

Rozdział 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika | str. 117
1. Przesłanki | str. 117
1.1. Nieprzeniesienie pracownika do innej pracy | str. 118
1.2. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę | str. 119
2. Wymogi formalne oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 130
2.1. Forma i treść | str. 130
2.2. Termin | str. 133
3. Uprawnienia pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w trybie art. 55 k.p. | str. 135

Rozdział 3. Roszczenia związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 147
1. Roszczenia przysługujące pracownikowi | str. 147
1.1. Przywrócenie do pracy | str. 148
1.1.1. Pojęcie przywrócenia do pracy | str. 148
1.1.2. Niemożliwość lub niecelowość przywrócenia do pracy | str. 150
1.1.3. Niezasadność przywrócenia do pracy przy umowach na czas określony | str. 157
1.1.4. Sprzeczność przywrócenia do pracy ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia społecznego | str. 158
1.1.5. Podjęcie pracy w wyniku przywrócenia | str. 161
1.1.6. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy | str. 164
1.2. Odszkodowanie | str. 169
1.2.1. Możliwość zasądzenia oraz wysokość odszkodowania | str. 169
1.2.2. Dopuszczalność dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego | str. 181
1.3. Aktualizacja świadectwa pracy | str. 190
2. Roszczenia przysługujące pracodawcy | str. 196
2.1. Odszkodowanie | str. 196
2.2. Aktualizacja świadectwa pracy | str. 205
3. Tryb dochodzenia roszczeń | str. 206
3.1. Termin dochodzenia roszczeń | str. 206
3.2. Postępowanie przed komisją pojednawczą | str. 215
3.3. Postępowanie przed sądem | str. 217

Zakończenie | str. 227

Wzory pism | str. 231

Bibliografia | str. 243

Wykaz aktów prawnych | str. 249

Wykaz orzeczeń | str. 255
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.