Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi

ebook

- 14%

Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi

Alicja Czerederecka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-374-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce omówiono problemy psychologiczne pojawiające się w związku z podwójnym kryzysem w rodzinie – rozstania rodziców oraz ich rywalizacji o uregulowanie na drodze prawnej kwestii związanych z udziałem w wychowaniu dzieci. Analizie poddano współczesną literaturę przedmiotu ze wskazaniem podstaw prawnych. Autorka przedstawia m.in. własne badania dotyczące dyspozycji psychicznych, które mają istotne znaczenie dla kompetencji wychowawczych rodziców, w tym ich umiejętności uchronienia dziecka przed negatywnymi konsekwencjami rozstania i zaadaptowania się do nowej, trudnej psychologicznie sytuacji, w jakiej się znalazło.


Najszerzej rozwinięte zostały tematy, które w ostatnim okresie są przedmiotem szczególnych kontrowersji w odniesieniu do regulacji formalnoprawnych sytuacji dziecka po rozstaniu tych rodziców, którzy mają rozbieżne wizje wychowania dzieci i własnego w nim udziału – alienacja rodzicielska oraz piecza (opieka) naprzemienna.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, sędziów, prokuratorów, biegłych psychologów, pedagogów i psychiatrów opiniujących w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz specjalistów pracujących z rodziną w kryzysie związanym z rozstaniem rodziców. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla rodziców ubiegających się o aktywne sprawowanie pieczy nad dzieckiem po rozstaniu.

Tytuł
Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi
Autor
Alicja Czerederecka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-374-1
Seria
Biblioteka Sądowa
Rok wydania
2019
Liczba stron
340
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów ........................................................................................................... 11
Wprowadzenie do drugiego wydania ..................................................................... 13
Wprowadzenie do pierwszego wydania ................................................................. 17
CZĘŚĆ PIERWSZA
Rozdział I. Rywalizacja o dziecko w kontekście psychologii rodziny ............. 25
1. Definicja rodziny, struktura rodziny i jej funkcje ............................................. 25
2. Zmiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny ............................................ 29
3. Więzi uczuciowe w rodzinie ................................................................................ 34
4. Płeć rodziców a rozwój i wychowanie dziecka .................................................. 37
Rozdział II. Regulacje prawne dotyczące władzy rodzicielskiej ....................... 42
1. Przedmiot i zakres opinii psychologicznej ......................................................... 42
2. Podstawowe pojęcia związane z władzą rodzicielską ....................................... 45
3. Rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym oraz zmiany w zakresie jej sprawowania ..................... 51
4. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem .............................................................. 60
Rozdział III. Rozbicie rodziny ................................................................................ 68
1. Przyczyny rozbicia, podstawowe przejawy i adaptacja do sytuacji kryzysu ... 69
2. Objawy obserwowane u rodziców ...................................................................... 77
3. Objawy obserwowane u dzieci ............................................................................ 81
4. Zaburzenia relacji między rodzicami a dziećmi ................................................ 87
5. Skutki angażowania dziecka w konflikt .............................................................. 89
Rozdział IV. Kompetencje wychowawcze .............................................................. 110
1. Wychowanie – charakterystyka procesu ............................................................ 110
2. Wychowanie w rodzinie – funkcje, style wychowania i postawy wychowawcze ........................ 112
3. Definicja i metody oceny kompetencji wychowawczych ................................. 119
4. Kompetencje wychowawcze w literaturze prawniczej ...................................... 122
5. Piecza naprzemienna a rywalizacja o opiekę nad dzieckiem .......................... 127
Rozdział V. Diagnozowanie osobowości rodziców w sprawach opiekuńczych ....................... 135
1. Osobowość i dyspozycje psychiczne, dojrzałość psychiczna i społeczna ...... 135
2. Narzędzia badawcze stosowane w diagnozowaniu osobowości rodziców występujących w sprawach opiekuńczych ............ 138
3. Uwarunkowania osobowościowe rodziców rywalizujących o przejęcie opieki nad dziećmi – przegląd badań .......... 142
4. Osobowość rodziców a rozwój psychiczny ich dzieci w świetle badań empirycznych ................ 152
CZĘŚĆ DRUGA
Rozdział VI. Co decyduje o kompetencjach wychowawczych? Metodologia badań własnych ........ 163
1. Cel pracy i pytania badawcze ............................................................................... 163
2. Hipotezy badawcze ................................................................................................ 165
3. Operacjonalizacja zmiennych .............................................................................. 168
4. Badana grupa ......................................................................................................... 169
5. Narzędzia badawcze .............................................................................................. 175
5.1. Test Rorschacha ............................................................................................. 175
5.1.1. Przyczyny wyboru testu jako narzędzia do badania osobowości rodziców rywalizujących o przejęcie opieki ................ 175
5.1.2. Podstawowe założenia testu ............................................................. 178
5.2. Skala pomiaru behawioralnych wskaźników kompetencji wychowawczych rodziców (własnego autorstwa) .................... 184
6. Procedura badawcza ............................................................................................. 189
7. Przebieg badań ....................................................................................................... 190
Rozdział VII. Zasoby psychiczne i braki w zakresie kompetencji wychowawczych .................. 191
1. Dyspozycje psychiczne wyróżniające badaną grupę ........................................ 191
1.1. Podstawowa struktura psychiczna .............................................................. 192
1.2. Procesy poznawcze ....................................................................................... 195
1.3. Procesy emocjonalne .................................................................................... 199
1.4. Obraz własnej osoby ..................................................................................... 203
1.5. Postawa wobec otoczenia ............................................................................. 206
1.6. Dojrzałość psychiczna i społeczna .............................................................. 208
2. Kompetencje wychowawcze specyficzne dla badanej grupy ........................... 211
3. Kształtowanie relacji dziecka z drugim opiekunem jako zjawisko wyróżniające badaną grupę .................. 212
Rozdział VIII. Omówienie uzyskanych zależności ............................................. 213
1. Dyspozycje psychiczne a kompetencje wychowawcze ..................................... 213
1.1. Dyspozycje związane z podstawową strukturą psychiczną ..................... 214
1.2. Dyspozycje związane z procesami poznawczymi ..................................... 225
1.3. Dyspozycje związane z procesami emocjonalnymi .................................. 240
1.4. Dyspozycje związane z obrazem własnej osoby ........................................ 249
1.5. Dyspozycje związane z postawą wobec innych ......................................... 253
1.6. Dyspozycje związane z dojrzałością psychiczną i społeczną .................. 255
2. Dyspozycje psychiczne a kształtowanie relacji z byłym partnerem ............... 256
2.1. Dyspozycje związane z podstawową strukturą psychiczną ..................... 256
2.2. Dyspozycje związane z procesami poznawczymi ..................................... 258
2.3. Dyspozycje związane z procesami emocjonalnymi .................................. 261
2.4. Dyspozycje związane z obrazem własnej osoby ........................................ 262
2.5. Dyspozycje związane z postawą wobec innych ......................................... 263
2.6. Dyspozycje związane z dojrzałością psychiczną i społeczną .................. 264
3. Kształtowanie relacji dziecka z byłym partnerem a kompetencje wychowawcze ............... 264
4. Różnice między rodzicami rywalizującymi o udział w opiece nad dzieckiem w zależności od ich płci ............ 267
4.1. Płeć badanych rodziców a ich dyspozycje psychiczne ............................. 267
4.2. Płeć badanych rodziców a ich kompetencje wychowawcze .................... 270
4.3. Płeć badanych rodziców a kształtowanie relacji dziecka z drugim opiekunem .................. 270
Rozdział IX. Dyskusja na temat uzyskanych wyników ...................................... 271
1. Charakterystyka osobowości i kompetencji wychowawczych rodziców rywalizujących o opiekę nad dziećmi ............... 271
1.1. Dyspozycje psychiczne ................................................................................. 271
1.2. Kompetencje wychowawcze i kształtowanie relacji dziecka z drugim opiekunem ................ 278
2. Dyspozycje psychiczne a kompetencje wychowawcze ..................................... 279
3. Kształtowanie relacji dziecka z byłym partnerem a kompetencje wychowawcze ................... 294
4. Dyspozycje psychiczne a kształtowanie relacji dziecka z byłym partnerem ................... 296
5. Płeć badanych rodziców a ich osobowość i kompetencje wychowawcze ...... 300
Rozdział X. Wnioski końcowe ................................................................................. 305
1. Uwagi ogólne ......................................................................................................... 305
2. Konkluzje dotyczące wyników badań ................................................................. 307
3. Sugestie dalszych badań ....................................................................................... 312
4. Wnioski praktyczne ............................................................................................... 315
Literatura cytowana ................................................................................................... 317
Wykaz rycin ................................................................................................................ 333
Wykaz tabel ................................................................................................................. 335
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.