Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci

ebook

- 14%

Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci

Maria Kaczmarek, Napoleon Wolański.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 99.00 zł 85.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-20358-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Podręcznik omawia aspekty rozwoju, genetyczne i poza genetyczne czynniki rozwoju osobniczego człowieka, rozwój struktury i funkcji w ontogenezie wraz z mechanizmami rozwoju, etapy rozwoju osobniczego człowieka od zygoty do śmierci, okresy krytyczne i przejściowe w ontogenezie człowieka i ich powiązania ze zdrowiem i jakością życia, dymorfizm płciowy, cykle i biorytmy w rozwoju ontogenetycznym człowieka, międzypokoleniowe przemiany przebiegu ontogenezy, metody i techniki badań oraz modele rozwoju biologicznego człowieka.
Podręcznik jest adresowany do studentów kierunków studiów z obszaru nauk przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, humanistycznych i społecznych oraz wszystkich zainteresowanych zmianami fizycznymi dokonującymi się w czasie życia osobniczego człowieka.

Tytuł
Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci
Autorzy
Maria Kaczmarek, Napoleon Wolański
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-20358-0
Rok wydania
2018 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
650
Format
epub, mobi
Spis treści
Spis bloków XIII Symbole i skróty XV 1. Rozwój jako przedmiot badań naukowych 1 2. Aspekty rozwoju 9 3. Czynniki rozwoju osobniczego człowieka 29 Klasyfikacja czynników 29 Czynniki endogenne genetyczne 38 Regulacja ekspresji genów: modyfikacje epigenetyczne 50 Geny homeotyczne i ich rola w regulacji procesów rozwojowych 66 Genotyp a fenotyp: geny a cechy 70 Genetyka cech ilościowych 73 Genetyczne uwarunkowania masy i wielkości 79 Genetyczne uwarunkowanie kształtu ciała i składników tkankowych 80 Genetyczne uwarunkowania właściwości funkcjonalnych 84 Tempo rozwoju a wielkość i masa ciała 86 Kolejność przejawów rozwoju (zjawisko stadialności) 88 Zmiany fenotypowego podobieństwa z wiekiem u osób spokrewnionych 90 Podobieństwo a pokrewieństwo 94 Teoria limitowanego ukierunkowania rozwoju. Sterowanie rozwojem 96 Dobór małżeński a rozwój potomstwa 104 Dobór małżeński 104 Skutki kojarzenia wsobnego i krzyżowego. Homozja i heterozja 106 Tendencja równania do średniej 112 Czynniki endogenne paragenetyczne i pozagenetyczne 117 Genotyp i mechanizmy regulacyjne matki 117 Tryb życia i żywienie matki 128 Właściwości biologiczne rodziców a rozwój dziecka 129 Wpływ uprzednich ciąż matki. Kolejność urodzenia 134 Czynniki egzogenne – modyfikatory 138 Plastyczność fenotypowa 138 Rodzaje zmian przystosowawczych 142 Reaktywność organizmu 146 Wpływ żywienia na rozwój 155 Zaburzenia żywieniowe a stan odżywienia. Niedożywienie 158 Wpływ żywienia w czasie ciąży, karmienia piersią i niemowlęctwa 166 Wpływ żywienia na rozwój dzieci i młodzieży 167 Okresy szczególnej wrażliwości 170 Niedobory pokarmowe (nieprawidłowe żywienie) 171 Rola warunków bytowych 173 Środowisko biogeograficzne 189 Stresory psychospołeczne 203 Wpływ trybu życia na przebieg rozwoju 213 Wpływ aktywności ruchowej 213 Znaczenie snu i odpoczynku 225 Determinanty a modyfikatory 228 4. Rozwój struktury i funkcji w ontogenezie. Mechanizmy rozwoju 243 Aparat ruchu (stabilizująco-lokomocyjny) 247 Rozwój układu kostno-stawowego 247 Rozwój układu mięśniowego, nerwów ruchowych i siły 263 Postawa ciała. Asymetria budowy 279 Rozwój motoryczności człowieka 287 Aparat wegetatywny 297 Rozwój układu oddechowego 297 Drogi oddechowe 299 Płuca 299 Klatka piersiowa. Przepona 303 Funkcje oddechowe 304 Rozwój układu krążenia i krwi 309 Serce 309 Naczynia 313 Krew 314 Rozwój układu pokarmowego 319 Uzębienie 320 Przewód pokarmowy 322 Jama ustna 323 Żołądek 324 Trzustka i wątroba 326 Jelita 327 Przemiana materii i energii 329 Gospodarka wodno-mineralna. Homeostaza 338 Zmiany składu ciała z wiekiem 347 Rozwój układów wydalania 356 Aparat rozrodczy 362 Aparat koordynacyjno-regulacyjny 366 Rozwój narządów zmysłów (receptory i analizatory) 368 Rozwój układu nerwowego 384 Rozwój zachowania i myślenia 396 Układ wydzielania wewnętrznego i czynniki wzrostu 403 Rozwój układu endokrynnego 413 Rola hormonów w organizmie 422 Czynniki wzrostu. Hormonalne kierowanie rozwojem 428 Rozwój odporności organizmu 437 Bariery mechaniczne i chemiczne 438 Bariery immunologiczne 441 5. Etapowość rozwoju 447 Specyfika ontogenezy człowieka na tle innych naczelnych 448 Charakterystyka okresów życia w ontogenezie człowieka 460 Rozwój w środowisku wewnątrzmacicznym 469 Rozwój po urodzeniu: od narodzin do dorosłości 492 Faza bierności (wczesne niemowlęctwo) 492 Faza ekspansji 496 Niemowlęctwo (późny okres niemowlęcy i poniemowlęcy) 496 Okres dzieciństwa 499 Okres młodociany (przedpokwitaniowy) 501 Pokwitanie i dorastanie 502 Rozwój człowieka dorosłego: względna stabilizacja, przekwitanie, etap zmian inwolucyjnych 524 Względna stabilizacja 526 Przekwitanie (klimakterium) 530 Rozwόj progresywny a regres 545 Etap zmian inwolucyjnych (starości) 549 Okresy krytyczne w ontogenezie człowieka i ich związek ze zdrowiem i chorobą 570 6. Dymorfizm płciowy 585 7. Natura zmian rozwojowych w ontogenezie człowieka 595 Nierównomierność i niejednostajność wzrastania. Kiedy dziecko rośnie? 595 Cykle i biorytmy w rozwoju ontogenetycznym człowieka 599 Biorytmy okołodobowe 602 Biorytmy okołomiesięczne 604 Biorytmy sezonowe 604 8. Międzypokoleniowe przemiany przebiegu ontogenezy 613 9. Strategie badań ontogenetycznych człowieka 629 Wybrane zagadnienia z metodologii badań naukowych 629 Proces badawczy 632 Projektowanie badań i problem badawczy 634 Wybór metod badawczych 640 Operacjonalizacja badań 645 Dobór próby 657 Badania empiryczne 664 Analiza danych 665 Słownik wybranych terminów z zakresu rozwoju biologicznego człowieka 683 Piśmiennictwo 709 Skorowidz rzeczowy 721
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci

Pobierz fragment

Produkty podobne

Aktualne problemy badawcze 1. Obszar nauk biologiczno-technicznych

-26%

Aktualne problemy badawcze 1. Obszar nauk biologiczno-technicznych

Monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. Tom 1. zawiera najlepsze artykuły z zakresu nauk biomedycznych i technicznych, które powstawały w ramach ośmiu sekcji:
- Nauk Medycznych,
- Nauk o Zdrowiu,
- Nauk o Żywności,
- Nauk Rolniczych, Leśnych i Ochrony środowiska,
- Nauk Technicznych,
- Nauk Weterynaryjnych,
- Nauk Zootechnicznych i Rybactwa.

Cena: 35.00 zł 26.00 zł
Aktualne problemy badawcze 3. Księga abstraktów

-25%

Aktualne problemy badawcze 3. Księga abstraktów

Niniejszy tom jest zbiorem streszczeń artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami artykułów są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. W ramach seminarium mieli oni możliwość wymiany argumentów i opinii nie tylko z naukowcami z UMW, ale także z młodymi badaczami z innych ośrodków akademickich.

Cena: 40.00 zł 30.00 zł
Biologia starzenia

-13%

Biologia starzenia

Dlaczego się starzejemy? Co przesądza o długości życia człowieka i wszelkich innych gatunków?

Biologia starzenia podejmująca problematykę starzenia biologicznego, to pierwszy podręcznik na ten temat od momentu wyjaśnienia przyczyn starzenia się i długowieczności. Treść angażuje Czytelnika i została skomponowana tak, że ma się wrażenie, iż jest to opowieść, jednocześnie bez szkody dla dokładności, która jest cechą nieodłączną jakiegokolwiek tekstu biologicznego.

Poznanie biologicznego procesu starzenia się wymaga zrozumienia podstawowych koncepcji z zakresu biochemii i fizjologii, które mają zastosowanie do wszystkich form życia i wszystkich jego etapów. Dlatego też każdy z rozdziałów rozpoczyna się od omówienia podstawowych praw biologicznych odnoszących się do systemów, które nie uległy procesowi starzenia się. Ilustracje są łatwo zrozumiałe i towarzyszą im obszerne legendy, stanowiąc uzupełnienie tekstu głównego, a nie jego zwykłe powtórzenie. We wszystkich rozdziałach kluczowe pojęcia zostały pogrubione, a ich definicje znajdują się z obszernym Słowniku pojęć. Ramki uszczegóławiają wywód z tekstu głównego bądź wprowadzają dygresje związane z tematem rozdziału. Kluczowe pojęcia stanowią podsumowanie najważniejszych wiadomości zaprezentowanych w każdym z rozdziałów. Pytania do dyskusji stanowią pomoc dydaktyczną, zaś Literatura uzupełniająca to lista źródeł przyporządkowanych każdemu z rozdziałów.

W rozdziałach 1 i 2 omawiane są podstawowe pojęcia z zakresu biogerontologii, które odnoszą się zarówno do jej zastosowań eksperymentalnych, jak i klinicznych. Została w nich zaprezentowana i wytłumaczona terminologia, którą posługują się biogerontolodzy, przedstawiono rozwój tej subdyscypliny, a ponadto opisano organizmy modelowe, które naukowcy wykorzystują do badania procesu starzenia się i długowieczności. Przyglądamy się bliżej podstawowym metodom używanym przez biogerontologów do pomiaru tempa starzenia się osobnika i populacji.

Rozdziały 3–6 dotyczą odkryć w dziedzinie biogerontologii ewolucyjnej, komórkowej i genetycznej, którym zawdzięczamy obecny stan wiedzy na temat przyczyn i mechanizmów starzenia się. Śledzimy rozwój teorii ewolucyjnych na temat długowieczności i starzenia się, począwszy od dawnych propozycji obserwacyjnych, a skończywszy na eksperymentach matematycznych i laboratoryjnych prowadzonych przez współczesnego ewolucjonistę.
Tłumaczymy, w jaki sposób prawa termodynamiki określają fundamentalną zasadę starzenia komórkowego, głoszącą, że odzwierciedla ono akumulację uszkodzonych białek. Przedstawiając mechanizmy biochemiczne i fizjologiczne odpowiadające za akumulację uszkodzonych białek i określoną długość życia komórki, odwołujemy się do dwóch zjawisk: stresu oksydacyjnego i skracania telomerów. Omawiamy wyniki wyrafinowanego badania laboratoryjnego na drożdżach i robakach, dzięki któremu zidentyfikowano konkretne geny odpowiadające za długość życia. Omawiamy starzenie się roślin, a także znaczenie tego procesu dla zjawiska starzenia się człowieka i zwierząt.

Z kolei w rozdziałach 7–10 mowa jest o związkach między opisaną wcześniej podstawową wiedzą a zjawiskami starzenia się człowieka i jego długowieczności. Uwzględniony został tu także związek między starzeniem się a chorobami, a ponadto mowa jest w nim o sposobach, w jakie można spowolnić tempo starzenia się człowieka. Przyglądamy się nowemu obszarowi badań na temat starzenia się i długowieczności – biodemografii gerontologicznej oraz analizujemy przyczyny bezprecedensowego wzrostu oczekiwanej dalszej długości trwania życia w XX wieku. Omawiamy zależne od czasu zmiany głównych układów fizjologicznych, tj. związane z wiekiem zmiany, które – ogólnie rzecz biorąc – nie zwiększają ryzyka choroby lub zgonu, ale też takie, których konsekwencją może być rozwój choroby, w związku czym zwiększa się umieralność i chorobowość. Książkę zamyka rozdział podsumowujący obecny stan wiedzy naukowej na temat możliwej modulacji starzenia się i długowieczności

Cena: 149.00 zł 129.00 zł
Chrystianizm a świat zwierzęcy

-27%

Chrystianizm a świat zwierzęcy

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF.
Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu

Chrystianizm a świat zwierzęcy to dogłębna, chociaż może nie do końca wyczerpująca, analiza stosunku chrześcijaństwa do zwierząt w oparciu o Pismo Święte, tradycję, a nawet legendy chrześcijańskie. Książka niezwykle interesująca, ponieważ zajmuje się zagadnieniem niezbyt często poruszanym i analizowanym z punktu widzenia religii. Na pewno zasługująca na lekturę, bo pozwalająca nie tylko poznać wiele nowych spraw, ale i zmienić pokutujące w społeczeństwie stereotypy odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia. A oto tytuły rozdziałów: Echa tradycji kościelnej. Raj dla zwierząt. Zwierzęta a sztuka kościelna. U szczytów. Święci i zwierzęta. Kotka Najświętszej Maryi Pany. Demony. Pod opiekuńczym płaszczem Bogarodzicy. Zakończenie

Cena: 12.30 zł 9.00 zł
Diversity of forest vegetation of the Silesian Foothills / Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego

-13%

Diversity of forest vegetation of the Silesian Foothills / Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego

Praca jest dwujęzyczną monografią naukową z zakresu fitosocjologii. Zostało w niej kompleksowo przedstawione zagadnienie zróżnicowania roślinności leśnej Pogórza Śląskiego – jednego z najbardziej interesujących botanicznie regionów Polski. Roślinność obszaru była obiektem dużej liczby prac naukowych, jednakże mających charakter wybiórczy lub dawno nieaktualnych. Wieloletnie badania, których wyniki przedstawiono w monografii, pozwoliły na usystematyzowanie wiedzy z zakresu zróżnicowania roślinności leśnej Pogórza Śląskiego w kontekście wielu, często sprzecznych ze sobą, prac archiwalnych. Stanowi w ten sposób materiał wyjściowy dla badań z zakresu takich dziedzin jak: geobotanika, ekologia, leśnictwo, chorologia, zoologia, etnobiologia czy klimatologia. Dokładne rozpoznanie fitocenotyczne lasów obszaru jest także podstawą działań praktycznych na potrzeby ochrony przyrody, leśnictwa, gospodarki przestrzennej oraz turystyki.

Cena: 44.90 zł 39.00 zł
Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków

-14%

Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków

Kompendium wiedzy o coraz powszechniej stosowanych w Polsce ekologicznych systemach hydrofitowych. Autorki przedstawiły charakterystykę metody hydrofitowej, która jest procesem biologicznym zachodzącym z udziałem mikroorganizmów heterotroficznych oraz roślin wodnych i wodolubnych (trzcin lub wikliny), egzystujących w odpowiednio zaprojektowanych obiektach – filtrach gruntowych lub stawach.


Książka omawia także:

procesy biochemiczne w systemach hydrofitowych,
rodzaje tych systemów i zasady ich projektowania,
zastosowanie systemów hydrofitowych do oczyszczania wód opadowych, ścieków przemysłowych i odcieków ze składowisk odpadów,
wykorzystanie systemów hydrofitowych do stabilizacji i odwadniania osadów ściekowych.


Publikacja podaje wiele przykładów wdrażania technologii hydrofitowego oczyszczania wód i ścieków w kraju i za granicą.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ochrony i inżynierii środowiska, biotechnologii, chemii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, doktorantów i wykładowców na politechnikach i uniwersytetach oraz inżynierów praktyków i projektantów oczyszczalni.

Cena: 49.90 zł 43.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.