Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego

ebook

- 13%

Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 68.00 zł 59.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 59.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-601-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE


Ustawą z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wprowadzone zostały reguły określające zasady wdrożenia i funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Jednym z założeń reformy jest wygaszanie gimnazjów i przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Publikacja Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego w sposób praktyczny opisuje, jakie w związku z tym zadania postawił ustawodawca przed dyrektorami szkół w kontekście polityki kadrowej. Jest odpowiedzią na pytania, jakich czynności musi dopełnić dyrektor, jakie możliwości posiada nauczyciel i w jakich terminach należy poszczególne etapy wdrożyć. Opracowanie zostało ponadto wzbogacone specjalistycznymi wzorami dokumentów, szczególnie istotnymi w okresie reformy ustroju szkolnego.

Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów dowiesz się m.in.:


czy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum, którego dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe, należy przeprowadzić konsultacje związkowe,
czy po włączeniu gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej dyrektor szkoły podstawowej tworzy jeden arkusz organizacyjny dla szkoły podstawowej i gimnazjum,
czy z nauczycielką zatrudnioną na czas nieokreślony w niepublicznym gimnazjum, która przebywa na urlopie wychowawczym, można rozwiązać stosunek pracy.
Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. Z uwagi na poruszoną tematykę opracowanie może być również wykorzystane przez przedstawicieli organów sprawujących nadzór nad wymienionymi jednostkami.
O serii ABC Praktyki Prawa OświatowegoABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.

Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędną w danym temacie wiedzę:

podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
wzory pism i dokumentów,
wzory regulaminów i procedur postępowania,
odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół oraz przedszkoli, a także praw i obowiązków nauczycieli.

Tytuł
Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego
Autorzy
Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-601-2
Seria
ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Rok wydania
2017
Liczba stron
92
Format
pdf
Spis treści
Akty prawne | str. 9

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 13

Komentarz

1. Wprowadzenie | str. 17
2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach podlegających przekształceniu z mocy prawa | str. 18
2.1. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w sześcioletnich szkołach podstawowych | str. 18
2.2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w trzyletnich liceach ogólnokształcących i czteroletnich technikach | str. 18
2.3. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami zasadniczych szkół zawodowych | str. 19
2.4. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy | str. 19
2.5. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami szkoły policealnej | str. 19
2.6. Nauczyciele zatrudnieni w zespole szkół, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum | str. 20
3. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w gimnazjach | str. 21
3.1. Nauczyciele | str. 21
3.1.1. Zatrudnianie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 | str. 21
3.1.2. Ruch kadrowy w roku szkolnym 2018/2019 | str. 22
3.2. Pracownicy niebędący nauczycielami | str. 24
4. Regulacje przejściowe | str. 26
5. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w gimnazjach włączanych do szkół podstawowych lub przekształcanych w szkołę podstawową | str. 29
6. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w gimnazjach włączanych do liceum, technikum albo branżowej szkoły I stopnia albo przekształcanych w liceum, technikum albo branżową szkołę I stopnia | str. 31
7. Nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w zespołach szkół, w skład których wchodzą gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa | str. 32
8. Uregulowania szczególne dotyczące nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum prowadzonym przez podmiot prywatny | str. 33

Procedury

1. Procedura ruchu kadrowego nauczycieli w okresie reformy ustroju szkolnego | str. 37
1.1. Poinformowanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych o warunkach zatrudnienia oraz inne czynności, które muszą lub mogą być podejmowane przez dyrektorów w okresie przejściowym | str. 37
1.2. Ruch kadrowy nauczycieli wygaszanego gimnazjum | str. 43
2. Procedura ruchu kadrowego pracowników niepedagogicznych w okresie reformy ustroju szkolnego | str. 49

Wzory dokumentów

1. Informacja o zatrudnieniu w szkole od 1.09.2017 r. | str. 53
2. Informacja o zatrudnieniu w ośmioletniej szkole podstawowej dla nauczycieli zespołu/pracowników zespołu, w skład którego wchodzą jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum, od 1.09.2017 r. | str. 54
3. Informacja o zatrudnieniu w branżowej szkole I stopnia dla nauczycieli zespołu/pracowników zespołu, w skład którego wchodzą jedynie gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, od 1.09.2017 r. | str. 55
4. Informacja o zatrudnieniu w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla nauczycieli/pracowników dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego od 1.09.2019 r. | str. 56
5. Informacja o zatrudnieniu w pięcioletnim technikum dla nauczycieli/ pracowników dotychczasowego czteroletniego technikum od 1.09.2019 r. | str. 57
6. Informacja o zatrudnieniu w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla nauczycieli zespołu, w skład którego wchodzą jedynie gimnazjum i trzyletnie liceum, od 1.09.2019 r. | str. 58
7. Informacja o zatrudnieniu w pięcioletnim technikum dla nauczycieli zespołu/pracowników zespołu, w skład którego wchodzą jedynie gimnazjum i czteroletnie technikum, od 1.09.2019 r. | str. 59
8. Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli | str. 60
9. Wniosek nauczyciela/dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia | str. 61
10. Zgoda dyrektora na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela | str. 62
11. Zgoda organu prowadzącego na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora | str. 63
12. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela/dyrektora, który nawiązał lub kontynuuje dodatkowe zatrudnienie | str. 64
13. Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu pensum nauczyciela | str. 65
14. Pismo nauczyciela w przedmiocie wyrażenia zgody na uzupełnienie pensum w innej placówce lub placówkach oświatowych na innym stanowisku niż dotychczasowe | str. 67
15. Wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły | str. 68
16. Przeniesienie nauczyciela na jego prośbę do innej szkoły | str. 69
17. Przeniesienie nauczyciela z urzędu na inne stanowisko w tej samej szkole | str. 70
18. Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z urzędu za jego zgodą do innej szkoły | str. 71
19. Zgoda nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony na przeniesienie z urzędu do innej szkoły | str. 72
20. Opinia organu prowadzącego w sprawie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły | str. 73
21. Zgoda dyrektora na przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony do innej szkoły | str. 74
22. Informacja o zmianach organizacyjnych powodujących wygaszenie kształcenia w gimnazjum | str. 75
23. Zgoda nauczyciela gimnazjum na ograniczenie wymiaru zatrudnienia | str. 76
24. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela gimnazjum | str. 77
25. Oświadczenie nauczyciela o odmowie przejścia w stan nieczynny | str. 78
26. Pismo w sprawie możliwości ponownego podjęcia pracy przez nauczyciela gimnazjum przebywającego w stanie nieczynnym | str. 79
27. Ustanie stanu nieczynnego z dniem podjęcia pracy w dotychczasowej szkole | str. 80
28. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela gimnazjum przeniesionego w stan nieczynny, który podjął zatrudnienie w innej szkole | str. 81
29. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela w związku z pozostawaniem w sześciomiesięcznym stanie nieczynnym | str. 82
30. Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela z powodu zmian organizacyjnych powodujących wygaszenie kształcenia w gimnazjum | str. 83
31. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wygaszanego gimnazjum w roku 2018/2019 | str. 84
32. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem | str. 85
33. Porozumienie dyrektorów szkół w sprawie przeniesienia pracownika niepedagogicznego z wygaszanego gimnazjum | str. 86
34. Oświadczenie pracownika niepedagogicznego o wyrażeniu zgody na przeniesienie do innej szkoły | str. 88
35. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum prowadzonego przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego przekształcanego w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączanego do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, nieposiadającym kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej | str. 89

Autorzy | str. 91
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.