Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części

ebook

- 14%

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 51.00 zł 44.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 44.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-818-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy.


Autorzy skupiają się na aktualnych problemach, z którymi będą zmierzać się dyrektorzy szkół w okresie ruchu kadrowego, omawiając m.in.:

podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem;
zagadnienia przekształcenia z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony;
dokumentację wymaganą przy zatrudnieniu;
obowiązek przedkładania informacji o niekaralności;
rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę;
rozwiązanie stosunku pracy w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce;
przeniesienie nauczyciela do innej szkoły (przedszkola) lub na inne stanowisko w tej samej szkole (przedszkolu).Książka zawiera odpowiedzi specjalistów na najbardziej nurtujące pytania, m.in.:

Czy z nauczycielem kontraktowym można zawrzeć umowę terminową?
Jak długo ważne jest zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRS dla kandydata na pracownika?
Czy zaświadczenie o niekaralności dostarczone w związku z ubieganiem się o pracę na stanowisku nauczyciela należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w oryginale?
Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym odbywającym staż na nauczyciela mianowanego?
Jak wypowiedzieć umowę na zastępstwo osobie zastępującej?
Kiedy rozpoczyna swój bieg stan nieczynny nauczyciela?Poradnik wzbogacony został o specjalistyczne wzory dokumentów powszechnie stosowane w praktyce szkolnej, a także procedury rozwiązywania nauczycielskich stosunków pracy.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów oraz nauczycieli publicznych szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych, pracowników działów kadr w tych placówkach oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Tytuł
Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części
Autorzy
Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-818-0
Seria
ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Rok wydania
2020
Liczba stron
176
Format
pdf
Spis treści
Część I

Akty prawne • 11
Wykaz skrótów • 13
Słowo wstępne • 17

Komentarz

I. Zatrudnianie nauczycieli w publicznych szkołach i placówkach • 21
Wprowadzenie • 21
1. Podstawa nawiązania stosunku pracy • 21
1.1. Umowa o pracę • 22
2. Mianowanie • 29
3. Przekształcenie z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony • 30
II. Obowiązek przedkładania informacji o niekaralności w kontekście nauczycielskich stosunków pracy • 31
Wprowadzenie • 31
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego • 31
2. Informacja o niekaralności a Karta Nauczyciela • 34
2.1. Przekształcenie stosunku nawiązanego na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania • 35
2.2. Jednoczesne zatrudnienie w kilku szkołach a dokumentacja pracownicza • 36
2.3. Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole • 37
2.4. Nawiązywanie kolejnych stosunków pracy z tym samym pracodawcą • 38
III. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę, nawiązanych na czas określony i nieokreślony • 39
Wprowadzenie • 39
1. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania • 40
1.1. Na wniosek nauczyciela • 40
1.2. W razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy • 40
1.3. W razie orzeczenia o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy • 42
1.4. W razie uzyskania negatywnej oceny pracy • 44
1.5. Na mocy porozumienia stron • 45
1.6. Niezgłoszenie się na badania okresowe lub kontrolne • 46
2. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony • 48
3. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas określony • 49
4. Rozwiązanie umownego stosunku pracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego • 52
5. Rozwiązanie stosunków pracy w związku z przekazaniem szkoły podmiotom prywatnym • 53
IV. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce • 54
1. Wypowiedzenie stosunków pracy na podstawie art. 20 KN • 54
1.1. Zastosowanie art. 20 KN • 54
1.2. Przesłanki zastosowania art. 20 KN • 55
1.3. Kryteria doboru do zwolnienia • 57
1.4. Skrócenie okresu wypowiedzenia • 59
2. Stan nieczynny • 59
3. Ochrona przed wypowiedzeniem – art. 41 k.p. • 65
4. Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy • 68
4.1. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania • 68
4.2. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy • 69
4.3. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w części obowiązkowego wymiaru czasu pracy • 70
4.4. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy a przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny • 71
4.5. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy • 72
4.6. Odprawa dla nauczyciela w związku z przekazaniem szkoły osobie fizycznej lub osobie prawnej niebędącej organem samorządu terytorialnego • 72
5. Doręczenie wypowiedzenia stosunku pracy • 74
6. Konsultowanie zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi • 75
6.1. Konsultacje związkowe zamiaru wypowiedzenia na podstawie art. 20 KN • 75
6.2. Wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie mianowania (art. 23 KN) a kwestia konsultacji związkowych • 75
6.3. Konsultacje związkowe zamiaru wypowiedzenia na podstawie art. 27 KN • 76
V. Rozwiązanie stosunku pracy z księdzem oraz nauczycielem religii • 77
Wprowadzenie • 77
1. Cofnięcie skierowania • 77
2. Zwolnienie z innych przyczyn • 79
3. Zwolnienie na podstawie art. 20 ust. 1 KN • 81
4. Odprawa • 84
Podsumowanie • 84
VI. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi podczas urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego • 86
1. Urlop macierzyński i rodzicielski • 86
2. Urlop wychowawczy • 87
3. Urlop dla poratowania zdrowia • 89
4. Urlop bezpłatny • 91
Podsumowanie • 92
VII. Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły, przedszkola lub na inne stanowisko w tej samej szkole, przedszkolu • 93
Wprowadzenie • 93
1. Przeniesienie dokonywane przez dyrektora szkoły • 93
1.1. Tryb przeniesienia • 93
1.2. Istota przeniesienia • 94
1.3. Pojęcie innego stanowiska • 94
1.4. Odprawa • 95
1.5. Wydanie świadectwa pracy • 96
1.6. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego • 96

Część II

Procedury

1. Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania • 103
1.1. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania • 104
1.2. Fakultatywne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania • 109
1.3. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku przejścia na emeryturę w trybie art. 88 KN • 110
1.4. Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela • 111
2. Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę • 114
2.1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony • 115
2.2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony • 117
2.3. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie uzyskania negatywnej oceny pracy • 120
2.4. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn, o których mowa w art. 20 KN • 121
2.5. Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela • 123
3. Procedura opracowania kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia • 125

Wzory dokumentów

Wzór 1. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą • 133
Wzór 2. Umowa z nauczycielem w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania • 135
Wzór 3. Umowa na zastępstwo nieobecnego nauczyciela • 138
Wzór 4. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony • 140
Wzór 5. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania • 141
Wzór 6. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony (w przypadku niespełnienia przez nauczyciela mianowanego/dyplomowanego warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 KN) • 142
Wzór 7. Umowa o pracę na czas określony • 143
Wzór 8. Umowa o pracę na czas nieokreślony • 145
Wzór 9. Akt mianowania nauczyciela • 147
Wzór 10. Przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania • 148
Wzór 11. Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela za wypowiedzeniem • 149
Wzór 12. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela • 150
Wzór 13. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok • 151
Wzór 14. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy • 152
Wzór 15. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy • 153
Wzór 16. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii • 154
Wzór 17. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który wniósł podanie o urlop bezpłatny • 155
Wzór 18. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki • 156
Wzór 19. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych • 157
Wzór 20. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny • 158
Wzór 21. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, z którym nawiązano stosunek pracy przez mianowanie • 159
Wzór 22. Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania • 160
Wzór 23. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na mocy porozumienia stron • 161
Wzór 24. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne • 162
Wzór 25. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę • 163
Wzór 26. Świadectwo pracy • 164
Wzór 27. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem za wypowiedzeniem • 169
Wzór 28. Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia • 170
Wzór 29. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem przebywającym w stanie nieczynnym • 171
Wzór 30. Wniosek nauczyciela o przeniesienie go do innej szkoły/placówki • 172
Wzór 31. Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, z urzędu, do innej szkoły/placówki oświatowej • 173
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.