Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rzymskie prawo publiczne

ebook

- 14%

Rzymskie prawo publiczne

Anna Tarwacka, Jan Zabłocki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 42.00 zł 36.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 36.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-751-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji omówiono zagadnienia rzymskiego prawa publicznego w ujęciu chronologicznym: od założenia Rzymu, poprzez okres królewski, republikański, pryncypat i dominat, aż do czasów cesarza Justyniana I Wielkiego.Rzymskie prawo publiczne stanowi nieocenione źródło wiedzy na temat różnych ustrojów, zasad administrowania państwem, organizacji armii, a także relacji między państwem a jednostką i państwem a rodziną.


Rzymscy juryści stworzyli definicje, podziały i typologie stosowane do dzisiaj. Dzięki nim wykształciły się też zasady, stanowiące podstawę dzisiejszego państwa prawnego. To Rzymianie sformułowali zasadę kontradyktoryjności procesu, nieretroakcji prawa czy domniemania niewinności.Opracowanie zawiera przejrzysty układ treści, jest opatrzone wyborem tekstów źródłowych w polskim przekładzie, a także kazusami, które pokazują praktyczne zastosowanie przedstawianych zagadnień.Książka zainteresuje studentów prawa i administracji, a także prawników, historyków, filologów klasycznych oraz miłośników antyku.

Tytuł
Rzymskie prawo publiczne
Autorzy
Anna Tarwacka, Jan Zabłocki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-751-2
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2021
Liczba stron
288
Format
pdf
Spis treści
Rozdział I. Zagadnienia wstępne
1.1. Chronologia ustroju Rzymu i historii prawa
1.2. Definicje i podziały prawa
Rozdział II. Królestwo
2.1. Początki państwa rzymskiego
2.2. Źródła prawa
2.3. Pierwotna organizacja wspólnoty rzymskiej
2.3.1. Król
2.3.2. Interregnum
2.3.3. Kurie rzymskie
2.3.4. Rody rzymskie
2.3.5. Rodzina rzymska
2.3.6. Tribus plemienne
2.4. Reformy polityczne
2.4.1. Podział ludności według cenzusu majątkowego i reorganizacja wojska
2.4.2. Comitia centuriata
2.4.3. Tribus terytorialne
2.5. Prawo karne
2.6. Armia w okresie królewskim
2.7. Religia w okresie królewskim
2.8. Wypędzenie królów
Rozdział III. Republika
3.1. Początki republiki
3.2. Kształtowanie się ustroju republikańskiego
3.3. Struktura społeczna
3.3.1. Patrycjusze
3.3.2. Plebejusze
3.3.3. Klienci
3.3.4. Nobilitas
3.3.5. Equites
3.3.6. Proletariat
3.3.7. Niewolnicy
3.4. Rodzina w okresie republiki
3.4.1. Status prawny osób
3.4.2. Małżeństwo
3.4.3. Patria potestas
3.5. Nabycie obywatelstwa rzymskiego
3.6. Uprawnienia polityczne obywateli
3.6.1. Prawo do służby w legionach
3.6.2. Ius suffragii
3.6.3. Ius honorum
3.6.4. Ius provocationis
3.6.5. Ius auxilii
3.7. Ustrój polityczny republiki rzymskiej
3.7.1. Specyfika ustroju republiki rzymskiej
3.7.2. Zgromadzenia ludowe
3.7.3. Senat rzymski
3.7.4. Urzędnicy republikańscy
3.7.4.1. Konsulowie
3.7.4.2. Decemwirowie
3.7.4.3. Trybuni wojskowi z władzą konsularną
3.7.4.4. Pretorzy
3.7.4.5. Dyktator
3.7.4.6. Cenzorzy
3.7.4.7. Edylowie kurulni
3.7.4.8. Kwestorzy
3.7.4.9. Urzędnicy pomocniczy
3.7.5. Zasady piastowania urzędów
3.8. Polityczna organizacja plebsu
3.8.1. Zgromadzenia plebejskie
3.8.2. Edylowie plebejscy
3.8.3. Trybuni plebejscy
3.9. Stanowienie prawa
3.9.1. Uchwalanie ustaw i plebiscytów
3.9.2. Procedura ustawodawcza
3.9.3. Zrównanie ustaw z plebiscytami
3.9.4. Leges a privilegia
3.9.5. Edykty urzędników
3.9.6. Uchwały senatu
3.10. Wierzenia Rzymian
3.10.1. Wprowadzenie
3.10.2. Poszczególne bóstwa
3.10.3. Kult bóstw
3.10.4. Kapłani
3.11. Organizacja administracyjna państwa
3.11.1. Italia
3.11.2. Prowincje rzymskie
3.12. Skarb państwa w okresie republiki
3.12.1. Zarządzanie finansami publicznymi
3.12.2. Dochody państwa w okresie republiki
3.13. Prawo karne w okresie republiki
3.14. Armia w okresie republiki
3.15. Kryzys republiki rzymskiej
3.15.1. Reformy grakchańskie
3.15.2. Reforma wojskowa Mariusza
3.15.3. Quaestiones perpetuae
3.15.4. Wojna ze sprzymierzeńcami
3.15.5. Dyktatura Sulli
3.15.6. Powstania niewolników
3.15.7. W stronę tak zwanego pierwszego triumwiratu
3.15.8. Wojna domowa i dyktatura Cezara
3.154.9. Upadek republiki
3.15.10. Przyczyny upadku republiki
Rozdział IV. Pryncypat
4.1. Tradycje republikańskie pryncypatu
4.2. Struktura społeczna w okresie pryncypatu
4.2.1. Stan senatorski
4.2.2. Stan ekwicki
4.2.3. Ordo decurionum
4.2.4. Żołnierze armii rzymskiej
4.2.5. Ludność wiejska
4.2.6. Ludność miejska
4.2.7. Niewolnicy
4.3. Ustawodawstwo małżeńskie Augusta
4.4. Sytuacja ekonomiczna w okresie pryncypatu
4.5. Finanse w okresie pryncypatu
4.5.1. Skarb państwa
4.5.2. Dochody w okresie pryncypatu
4.5.2.1. Podatki bezpośrednie
4.5.2.2. Podatki pośrednie obrotowe
4.5.2.3. Cła i inne dochody państwa
4.5.3. Wydatki państwowe w okresie pryncypatu
4.6. Źródła prawa w okresie pryncypatu
4.7. Ustrój w okresie pryncypatu
4.7.1. Prawne umocowanie princepsa
4.7.2. Zgromadzenia ludowe
4.7.3. Senat
4.7.4. Urzędnicy republikańscy w okresie pryncypatu
4.7.4.1. Konsulowie
4.7.4.2. Pretorzy
4.7.4.3. Cenzorzy
4.7.4.4. Edylowie
4.7.4.5. Kwestorzy
4.7.4.6. Trybuni plebejscy
4.7.5. Urzędnicy cesarscy w okresie pryncypatu
4.7.5.1. Prefekt pretorianów
4.7.5.2. Prefekt miasta
4.7.5.3. Prefekt aprowizacji
4.7.5.4. Prefekt straży miejskiej
4.7.5.5. Prefekt poczty
4.7.5.6. Prokuratorzy majątków państwowych
4.7.6. Kancelarie cesarskie
4.7.7. Cursus honorum
4.7.8. Rada cesarska
4.8. Struktura administracyjna
4.8.1. Italia
4.8.1.1. Zgromadzenia ludowe miast italskich
4.8.1.2. Rada miejska
4.8.1.3. Urzędnicy
4.8.2. Prowincje
4.8.2.1. Prowincje senackie
4.8.2.2. Prowincje cesarskie
4.9. Zasady odpowiedzialności urzędników rzymskich
4.9.1. Odpowiedzialność karna
4.9.2. Odpowiedzialność cywilna
4.9.3. Pociągnięcie urzędnika do odpowiedzialności
4.10. Prawo karne w okresie pryncypatu
4.11. Armia w okresie pryncypatu
4.12. Religia w okresie pryncypatu
4.13. Proces romanizacji imperium
Rozdział V. Dominat
5.1. Kształtowanie się ustroju dominatu
5.2. Źródła prawa w dominacie
5.3. Sytuacja gospodarcza
5.4. Struktura społeczna
5.4.1. Honestiores
5.4.1.1. Stan senatorski
5.4.1.2. Stan ekwicki
5.4.1.3. Latyfundyści
5.4.2. Humiliores
5.4.2.1. Plebs urbana
5.4.2.2. Plebs rustica
5.4.3. Niewolnicy
5.4.4. Korporacje
5.4.5. Patrocinium
5.5. Struktura administracyjna
5.5.1. Administracja centralna
5.5.2. Podział administracyjny państwa
5.5.2.1. Prefektury
5.5.2.2. Diecezje
5.5.2.3. Prowincje
5.5.2.4. Municypia
5.5.2.5. Rzym i Konstantynopol
5.6. Prawo karne w dominacie
5.7. Armia w okresie dominatu
5.8. Religia w okresie dominatu
5.9. Zmierzch cesarstwa rzymskiego
Rozdział VI. Wybór źródeł
Rozdział VII. Kazusy
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Akty prawa miejscowego. Tworzenie, procedura i kontrola

-14%

Akty prawa miejscowego. Tworzenie, procedura i kontrola

\n\nW publikacji w sposób kompleksowy i przystępny omówiono zagadnienia związane z tworzeniem aktów prawa miejscowego, w tym ich projektowaniem, procedowaniem, ogłaszaniem i kontrolą treści.\n \n Chronologicznie i wieloaspektowo przedstawiono całą procedurę – od momentu podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, poprzez prace w różnych komisjach, uzgodnienia i opiniowanie aktu prawa miejscowego, poprzez konsultacje społeczne, kończąc na zagadnieniach związanych z jego przyjęciem, podpisaniem i publikacją w dzienniku urzędowym.\n \n Opracowanie ma charakter praktyczny, zamieszczono w nim liczne przykłady rozwiązań legislacyjnych oraz przedstawiono wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych. Ponadto omówiono najczęściej występujące błędy w toku redagowania aktów prawa oraz ich procedowania.\n \n Książka jest przeznaczona zarówno dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów i radców prawnych występujących przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących tych aktów.

Cena: 101.00 zł 87.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.