Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej

ebook

- 14%

Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej

Robert Suwaj

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7065-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia zawiera pogłębioną analizę sposobu rozumienia pojęcia bezczynności organu administracji publicznej na gruncie poszczególnych prawnych form działania administracji, a także ocenę modelu sądowej ochrony przed bezczynnością administracji publicznej w świetle krajowych regulacji normatywnych.


W publikacji zaprezentowano katalog konsekwencji prawnych, jakie może wywoływać bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania - zarówno dla prowadzonego postępowania, organu załatwiającego sprawę, jak i samego pracownika, biorącego udział w wydaniu decyzji. Uczestnicy postępowań administracyjnych znajdą tutaj także informacje na temat wykorzystania dostępnych środków prawnych w przypadku braku działania organu administracyjnego lub podejmowania przez niego działań w sposób przewlekły - obejmujących zarówno dochodzenie swoich praw przed sądem administracyjnym, jak i przed sądem cywilnym, karnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.


Adresaci:

Książka będzie szczególnie przydatna dla pełnomocników procesowych (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych) reprezentujących strony szeroko rozumianych postępowań administracyjnych w przypadkach bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania przez organy administracji publicznej. Kompleksowe ujęcie omawianej problematyki powoduje, że znajdzie ona swoje zastosowanie również w procesie dydaktycznym jako materiał uzupełniający wykłady z postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego.
Książka nominowana w VII edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”

Tytuł
Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej
Autor
Robert Suwaj
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7065-3
Rok wydania
2014
Liczba stron
360
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 19

Rozdział I
Terminowość załatwiania spraw administracyjnych a bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania | str. 29

1. Konstytucyjne prawo jednostki do sądu w każdej sprawie | str. 32

2. Traktatowe standardy załatwiania spraw w rozsądnym terminie | str. 35

2.1. Prawo do sądowej ochrony w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 36

2.2. Prawo do skutecznego środka odwoławczego w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 37

2.3. Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 38

3. Temporalne aspekty funkcjonowania administracji publicznej | str. 39

4. Normatywny i doktrynalny zakres pojęć bezczynności oraz przewlekłego prowadzenia postępowania | str. 44

5. Zachowania administracji mogące wywoływać stan bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania | str. 57

6. Terminowość a poprawność załatwienia sprawy administracyjnej | str. 63

Rozdział II
Instrumenty przedsądowego przeciwdziałania bezczynności i przewlekłemu prowadzeniu postępowania | str. 64

1. Przyczyny kwestionowania bezczynności administracji | str. 64

1.1. Ochrona interesu publicznego jako przesłanka przeciwdziałania nieterminowym działaniom administracji | str. 67

1.2. Indywidualny interes oparty na prawie | str. 70

2. Sposoby przeciwdziałania nieterminowości w procesie stanowienia prawa przez administrację | str. 70

2.1. Prawotwórcza działalność administracji publicznej | str. 70

2.2. Skarga powszechna jako instrument ochrony interesu indywidualnego przed nieterminowością legislacyjną administracji | str. 75

2.3. Środki ochrony interesu publicznego w związku z nieterminowością legislacyjną organu administracyjnego | str. 79

3. Przeciwdziałanie bezczynności organu stosującego prawo administracyjne | str. 82

3.1. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie | str. 84

3.1.1. Prawny charakter zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie | str. 84

3.1.2. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie | str. 85

3.1.3. Zakres przedmiotowy spraw, w których służy zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie | str. 85

3.1.4. Postępowanie w sprawie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie | str. 91

3.1.5. Rozstrzygnięcia w przedmiocie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie | str. 93

3.2. Zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania | str. 98

3.3. Ponaglenie organu podatkowego | str. 108

3.4. Sprzeciw przedsiębiorcy wobec prowadzenia kontroli z naruszeniem czasu jej trwania | str. 111

3.5. Skarga na bezczynność wierzyciela | str. 113

3.6. Skarga na przewlekłość organu egzekucyjnego | str. 115

4. Instrumenty ochrony interesu publicznego w związku z bezczynnością administracji publicznej na etapie stosowania i wykonywania prawa przez administrację publiczną | str. 117

5. Milczenie organu jako konstrukcja prawna zapobiegająca powstawaniu stanu bezczynności administracji | str. 121

6. Skuteczność administracyjnoprawnej ochrony przed bezczynnością administracji publicznej | str. 122

Rozdział III
Ochrona przed bezczynnością administracji publicznej dochodzona przed sądem | str. 127

1. Prawo do ochrony sądowej w każdej sprawie | str. 127

2. Sądowy wymiar sprawiedliwości a sądowa kontrola administracji | str. 130

3. Bezczynność w sprawie administracyjnej jako przedmiot kontroli sądowej | str. 134

3.1. Sprawa administracyjna | str. 134

3.2. Sprawa sądowoadministracyjna | str. 137

4. Przedmiot ochrony realizowanej przez sądy administracyjne w związku z bezczynnością administracji | str. 138

5. Sądowa kontrola administracji sprawowana przez sądy powszechne | str. 140

5.1. Pośrednia kontrola administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne | str. 140

5.2. Kontrola bezpośrednia administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne | str. 143

6. Skuteczność i kompletność systemu sądowej ochrony przed bezczynnością administracji publicznej | str. 157

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy sądowej kontroli bezczynności sprawowanej przez sądy administracyjne | str. 160

1. Właściwość sądu administracyjnego w sprawach bezczynności administracji | str. 160

2. Sądowa ochrona w przypadku bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania przy wydawaniu decyzji administracyjnych | str. 165

3. Sądowa ochrona przed bezczynnością w związku z wydawaniem postanowień | str. 171

3.1. Sądowa ochrona przed bezczynnością w związku z wydawaniem postanowień w postępowaniu administracyjnym | str. 172

3.2. Kwestionowanie bezczynności organu w związku z wydawaniem postanowień w postępowaniu podatkowym | str. 178

3.3. Kwestionowanie bezczynności organu w związku z wydawaniem postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty | str. 180

3.4. Sądowa ochrona przed bezczynnością w związku z niewydaniem postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym | str. 182

4. Sądowa ochrona przed bezczynnością w związku z wydawaniem pozostałych aktów i czynności z zakresu administracji publicznej w sprawach indywidualnych | str. 185

5. Sądowa ochrona przed bezczynnością w związku z wydawaniem pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach | str. 189

6. Sądowa ochrona przed bezczynnością w sprawach załatwianych na podstawie przepisów szczególnych | str. 190

7. Kompletność zakresu ochrony przed bezczynnością administracji realizowanej przez sądy administracyjne | str. 191

Rozdział V
Środki ochrony prawnej przed bezczynnością administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 193

1. Środki ochrony prawnej służące przeciwdziałaniu bezczynności administracji w postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 194

1.1. Dopuszczalność skargi na bezczynność i na przewlekłe prowadzenie postępowania | str. 194

1.2. Termin na wniesienie skargi | str. 196

1.3. Tryb wniesienia skargi | str. 197

1.4. Uwzględnienie skargi | str. 201

1.5. Wymogi formalne skargi | str. 204

1.6. Podmioty upoważnione do wniesienia skargi | str. 206

1.7. Właściwość sądu | str. 207

1.8. Odrzucenie skargi | str. 207

2. Przedmiot rozpoznania | str. 210

3. Przedmiot orzekania | str. 211

4. Elementy rozstrzygnięcia sprawy ze skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania | str. 216

4.1. Zobowiązanie organu do wydania aktu administracyjnego lub dokonania czynności | str. 222

4.2. Wyznaczenie terminu załatwienia sprawy | str. 225

4.3. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa | str. 226

4.4. Wymierzenie organowi grzywny | str. 231

5. Niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania | str. 233

5.1. Wymierzenie grzywny organowi, który nie wykonał orzeczenia sądu w wyznaczonym terminie | str. 234

5.2. Orzeczenie o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku | str. 239

5.3. Roszczenie o odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek niewykonania orzeczenia sądu | str. 241

6. Bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności | str. 242

7. Skuteczność i kompletność ochrony przed bezczynnością administracji realizowanej przez sądy administracyjne | str. 243

Rozdział VI
Ochrona prawna przed negatywnymi konsekwencjami bezczynności dostępna przed sądem powszechnym | str. 246

1. Odpowiedzialność prawna a odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 246

2. Środki ochrony przed konsekwencjami bezczynności administracji dostępne w postępowaniu cywilnym | str. 247

2.1. Konstytucyjne podstawy wynagrodzenia szkody za niezgodne z prawem zaniechanie organu władzy publicznej | str. 247

2.2. Negatywne konsekwencje zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej jako podstawa odszkodowania | str. 250

2.2.1. Niewydanie aktu normatywnego | str. 252

2.2.2. Niewydanie orzeczenia lub decyzji | str. 257

2.2.3. Niezgodne z prawem zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej | str. 262

2.2.3.1. Szkoda | str. 263

2.2.3.2. Wykonywanie władzy publicznej | str. 265

2.2.3.3. Związek przyczynowy | str. 266

3. Zagadnienia procesowe mające wpływ na zakres ochrony prawnej przed konsekwencjami bezczynności organu władzy publicznej | str. 267

3.1. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody | str. 268

3.2. Szacowanie wysokości szkody | str. 269

4. Przedawnienie roszczeń | str. 271

5. Podsumowanie | str. 271

Rozdział VII
Odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego jako konsekwencja bezczynności | str. 275

1. Niedopełnienie obowiązku oraz działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego jako podstawa zarzutu w procesie karnym | str. 276

2. Ciężar czynu sprawcy jako kryterium odpowiedzialności karnej | str. 280

3. Okoliczności uchylające lub umniejszające winę | str. 282

3.1. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność lub winę | str. 282

3.2. Anormalna sytuacja motywacyjna | str. 285

4. Skazanie wyrokiem karnym jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 287

5. Powództwo adhezyjne jako środek dochodzenia roszczeń cywilnych w ramach procesu karnego | str. 288

6. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w procesie karnym | str. 290

Rozdział VIII
Ochrona przed bezczynnością administracji dochodzona przed Trybunałem Konstytucyjnym | str. 294

1. Skarga konstytucyjna jako instrument wpływający na rozszerzenie ustawowej ochrony przed bezczynnością administracji | str. 296

1.1. Wymogi formalne skargi konstytucyjnej | str. 296

1.2. Przedmiot skargi konstytucyjnej | str. 298

1.3. Naruszenie prawa do sądu jako podstawa skargi konstytucyjnej | str. 301

1.4. Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla spraw zakończonych | str. 304

2. Pytania prawne kierowane do Trybunału Konstytucyjnego | str. 306

3. Postanowienia sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego | str. 307

4. Podsumowanie | str. 308

Wnioski i postulaty | str. 311

Bibliografia | str. 329
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 3/2017

-29%

Administrator 3/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Usuwanie drzew w świetle prawa,
● Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw,
● Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot,
● Co trapi zarządców?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.