Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych

ebook

- 14%

Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych

Aleksandra Orzeł-Jakubowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-608-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Wyróżnienie za rozprawę doktorską w LVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji przyznaje każdemu prawo do rozpoznania jego sprawy na zasadach określonych w ustawie zasadniczej, a którym tylko w części odpowiada postępowanie przed sądem polubownym. Rodzi to pytania o miejsce sądownictwa polubownego w porządku konstytucyjnym – tj. o dopuszczalność jego funkcjonowania – oraz o standardy, które muszą zostać zachowane w postępowaniu przed sądem polubownym.


Niniejsza monografia przedstawia koncepcję zapisu na sąd polubowny jako rezygnacji z wykonywania prawa do sądu i omawia standardy konstytucyjne, które wyznaczają wzorzec weryfikacji zgodności ustawowej regulacji arbitrażu z Konstytucją oraz wpływają na ukształtowanie i prowadzenie postępowania przed sądem polubownym przez same strony i arbitrów.


Autorka szczególną uwagę poświęca standardowi sprawiedliwości proceduralnej, na który składają się: równouprawnienie stron, przewidywalność i transparentność postępowania oraz bezstronność organu orzekającego.


Publikacja zainteresuje zarówno sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i arbitrów oraz pracowników nauki.

Tytuł
Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych
Autor
Aleksandra Orzeł-Jakubowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-608-9
Rok wydania
2021
Liczba stron
408
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Wprowadzenie | str. 13
Rozdział I
Istota i charakter prawny arbitrażu | str. 25
1. Pojęcie arbitrażu | str. 25
1.1. Definicje pojęcia „arbitraż | str. 25
1.2. Konstytutywne cechy arbitrażu | str. 28
1.2.1. Niepaństwowy charakter | str. 29
1.2.2. Wola stron podstawą kompetencji orzeczniczej arbitrów | str. 31
1.2.3. Wiążące rozstrzyganie sporów prawnych w miejsce sądów państwowych | str. 41
1.2.4. Wpływ stron na kształt postępowania przed sądem polubownym | str. 55
1.3. Inne charakterystyczne cechy arbitrażu | str. 58
2. Teoretycznoprawne ujęcia arbitrażu | str. 68
2.1. Teoria kontraktowa | str. 68
2.2. Teoria jurysdykcyjna | str. 71
2.3. Teoria mieszana | str. 75
2.4. Teoria autonomiczna | str. 77
3. Typologia arbitrażu | str. 82
3.1. Arbitraż ad hoc i instytucjonalny | str. 82
3.2. Arbitraż krajowy i międzynarodowy | str. 91

Rozdział II
Miejsce sądownictwa polubownego w porządku konstytucyjnym | str. 93
1. Konstytucyjne źródło „prawa do arbitrażu" | str. 93
2. Sądownictwo polubowne w konstytucyjnym systemie wymiaru sprawiedliwości | str. 98
2.1. Przedmiotowe ujęcie wymiaru sprawiedliwości | str. 100
2.2. Wymiar sprawiedliwości w ujęciu konstytucyjnym | str. 103
2.3. Status sądów polubownych w świetle zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości | str. 108
2.4. Sądowa kontrola sądownictwa polubownego w świetle zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości | str. 116
3. Sądownictwo polubowne a prawo do sądu | str. 126
3.1. Prawo do sądu w prawie europejskim i międzynarodowym | str. 126
3.2. Prawo do sądu w Konstytucji | str. 131
3.2.1. Prawo dostępu do sądu | str. 136
3.2.2. Prawo do odpowiedniego ukształtowania postępowania sądowego | str. 141
3.2.3. Prawo do wyroku sądowego | str. 147
3.3. Koncepcja realizacji prawa do sądu w ramach postępowania przed sądem polubownym | str. 150
3.4. Koncepcja realizacji prawa do sądu w ramach sądowej kontroli sądownictwa polubownego | str. 153
3.5. Zapis na sąd polubowny jako ograniczenie prawa do sądu | str. 155
3.6. Zapis na sąd polubowny jako rezygnacja z wykonywania prawa do sądu | str. 157
3.6.1. Konieczny dostęp do sądu państwowego | str. 164
3.6.2. Ocena skuteczności zapisu na sąd polubowny w świetle prawa do sądu | str. 178
3.6.3. Konstytucyjne prawo do sądu a postępowanie przed sądem polubownym z miejscem postępowania poza granicami Rzeczypospolitej | str. 185

Rozdział III
Zawarcie zapisu na sąd polubowny a gwarantowane w art. 6 ust. 1 EKPCz prawo do sądu | str. 193
1. Zarys prawa do sądu w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 193
2. Dopuszczalność poddania sporów pod rozstrzygnięcie sądu polubownego w świetle art. 6 ust. 1 EKPCz | str. 196
3. Ewolucja koncepcji dotyczących oceny znaczenia zapisu na sąd polubowny w świetle art. 6 ust. 1 EKPCz | str. 198
3.1. Zapis na sąd polubowny jako rezygnacja z wykonywania prawa do sądu | str. 198
3.2. Zapis na sąd polubowny jako rezygnacja z niektórych praw gwarantowanych w art. 6 ust. 1 EKPCz | str. 204
4. Warunki rezygnacji z wykonywania prawa do sądu | str. 209
5. Odpowiedzialność państwa za naruszenie art. 6 ust. 1 EKPCz w związku z postępowaniem przed sądem polubownym | str. 220
6. Stosowanie art. 6 ust. 1 EKPCz w postępowaniu przed sądem polubownym | str. 227
Rozdział IV
Realizacja konstytucyjnych standardów ochrony prawnej w ramach postępowania przed sądem polubownym | str. 233
1. Ukształtowanie postępowania przed sądem polubownym zgodnie z zasadą sprawiedliwości proceduralnej | str. 233
1.1. Równouprawnienie stron | str. 238
1.2. Przewidywalne i transparentne postępowanie | str. 261
1.3. Bezstronność | str. 272
2. Orzekanie przez sąd polubowny a standardy konstytucyjne | str. 286
2.1. Związanie sądu polubownego Konstytucją i ustawami | str. 286
2.2. Odmowa zastosowania przez sąd polubowny przepisu ustawy niezgodnego z Konstytucją | str. 286
2.3. Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na postępowania arbitrażowe i postarbitrażowe | str. 294

Rozdział V
Sądowa kontrola wyroku sądu polubownego a standardy konstytucyjne | str. 299
1. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 299
1.1. Istota i charakter skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 299
1.2. Dopuszczalność umownego wyłączenia prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 308
1.3. Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego a standardy konstytucyjne | str. 322
2. Postępowanie o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego | str. 340
2.1. Istota i charakter postępowania o uznanie lub stwierdzenie wykonalności | str. 340
2.2. Koncepcja międzynarodowego porządku publicznego a zagadnienia konstytucyjnoprawne | str. 347
3. Dopuszczalność złożenia skargi konstytucyjnej w sprawie, w której został wydany wyrok sądu polubownego | str. 352
Wnioski | str. 363
Bibliografia | str. 375
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.