Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Samorząd terytorialny XXI wieku

ebook

- 14%

Samorząd terytorialny XXI wieku

Irena Lipowicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-615-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Samorząd terytorialny jest ideą i instytucją prawną doskonaloną przez prawie 200 lat w nauce prawa administracyjnego wielu krajów europejskich. Publikacja stanowi nowe, oryginalne ujęcie jego istoty. Autorka wskazuje na najważniejsze problemy, z którymi samorząd ten będzie się borykać w XXI w., eksponuje uniwersalność niektórych – niesłusznie zapomnianych – idei leżących u jego podstaw, a także odnosi je do obecnej krytyki decentralizacji.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla osób realizujących w praktyce zadania i kompetencje samorządu terytorialnego. Będzie również interesującą lekturą dla szerokiego kręgu specjalistów z zakresu prawa administracyjnego (samorządowego) i polityki administracyjnej oraz studentów.

Tytuł
Samorząd terytorialny XXI wieku
Autor
Irena Lipowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-615-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2019
Liczba stron
364
Format
pdf
Spis treści
Uwagi wstępne, cel i metoda pracy | str. 9

Rozdział 1
Poglądy głównych twórców samorządu terytorialnego oraz ich kontekst historyczny i kulturowy – w poszukiwaniu współczesnej inspiracji | str. 29
1.1. „Ojcowie samorządu” – uzasadnienie wyboru | str. 29
1.2. Jean-Jacques Rousseau – gmina „starsza od państwa” i naturalne prawa jej mieszkańców | str. 33
1.3. Baron Heinrich vom Stein – uniwersalna idea reformy państwa – współudział i współodpowiedzialność | str. 36
1.4. Alexis de Tocqueville – wolna gmina podstawą wolnych społeczeństw | str. 42
1.5. Rudolf von Gneist – samorząd jako uzupełniający system realizacji woli państwowej, państwo jako zbiorowy obowiązek | str. 43
1.6. Lorenz von Stein – samorząd jako społeczny obszar wolności, narodziny nadzoru | str. 46
1.7. Paul Laband – samorząd jako forma samoograniczenia się państwa dla sprawnego administrowania, ku pozytywizmowi prawniczemu | str. 49
1.8. Tadeusz Bigo – celowe rozproszenie władzy państwowej a związki publicznoprawne | str. 52
1.9. Aleksander Kroński – samodzielny zarząd osób bezpośrednio zainteresowanych | str. 57
1.10. Stanisław Kasznica – prekursor partycypacji oraz uznania roli innowacji społecznych | str. 59
1.11. Adolf Gasser – samorząd terytorialny „ratunkiem dla Europy” | str. 63

Rozdział 2
Główne fazy rozwoju idei samorządu terytorialnego | str. 67
2.1. Uwagi wstępne | str. 67
2.2. Lata 1809–1849: bunt przeciw absolutyzmowi | str. 68
2.3. Lata 1850–1914: stabilizacja idei i praktyki, wielkie debaty europejskie | str. 71
2.4. Lata 1918–1939: samorząd wobec nowych zadań i wyzwań: Wielkiego Kryzysu i narastającego totalitaryzmu | str. 72
2.5. Lata 1945–1988: odmienne losy samorządu na Wschodzie i Zachodzie Europy po II wojnie światowej w świetle doktryny prawa administracyjnego | str. 81
2.5.1. Europa Środkowa i Wschodnia – narzucony kres samorządu, triumf centralizacji | str. 81
2.5.2. Wolny Zachód Europy – rozwój teorii samorządu i jego europeizacja | str. 89
2.5.2.1. Samorząd terytorialny w odbudowie demokratycznej legitymacji władzy publicznej | str. 90
2.5.2.2. Rozwój teorii samorządu i jego europeizacja | str. 95
2.5.2.3. Idea prywatyzacji zadań publicznych i jej konsekwencje dla podstaw teorii samorządu | str. 99
2.5.2.4. Pojęcia samorządu wobec ofensywy nowych teorii administracji | str. 119
2.6. Lata 1989–2001: odrodzenie samorządu terytorialnego jako część procesu transformacji ustrojowej – w poszukiwaniu ustroju optymalnego | str. 122
2.6.1. Samorząd terytorialny jako fi lar demokratycznego państwa prawnego w świetle nauki prawa administracyjnego | str. 124
2.6.2. Konstytucyjna gwarancja samorządu terytorialnego i jej znaczenie w stabilizacji ustrojowej administracji | str. 128
2.7. Lata 2001–2018: samorząd współczesny – ku europeizacji | str. 129

Rozdział 3
Fundamenty aksjologiczne samorządu terytorialnego | str. 133
3.1. Pomocniczość – powstanie i ewolucja idei | str. 133
3.1.1. Źródła koncepcji – katolicka nauka społeczna w obronie podmiotowości | str. 133
3.1.2. Pomocniczość w zarządzaniu lokalnym Europy – uzasadnienie teoretyczne | str. 137
3.1.3. Kryzys idei pomocniczości jako mechanizmu ochronnego i jej odrodzenie | str. 138
3.1.4. Pomocniczość jako idea na trudne czasy i uniwersalność jej zastosowania | str. 147
3.2. Decentralizacja | str. 150
3.3. Decentralizacja jako ustrojowa zasada podstawowa | str. 161
3.4. Demokracja | str. 162
3.4.1. Demokratyczna organizacja samorządu | str. 162
3.4.2. Demokratyczna kontrola samorządu | str. 176
3.4.3. Demokratyczna legitymacja samorządu | str. 181

Rozdział 4
Samorząd w państwie współczesnym | str. 195
4.1. Uwagi wstępne | str. 195
4.2. Samorząd terytorialny a parlament | str. 200
4.3. Samorząd terytorialny a sądownictwo | str. 209
4.4. Samorząd terytorialny a administracja rządowa jako część władzy wykonawczej | str. 211
4.5. Pojęcie władztwa administracyjnego | str. 213
4.6. Erozja władztwa samorządu terytorialnego | str. 220
4.6.1. Depopulacja i nomadyzacja | str. 221
4.6.2. Deindustrializacja a specjalne strefy ekonomiczne | str. 225
4.6.3. Prywatyzacja i jej ograniczenia | str. 227
4.6.4. Uspołecznienie a rezonans społeczny | str. 231
4.6.5. Recentralizacja i jej ideologiczne uzasadnienia | str. 234
4.7. Konsekwencje teoretyczne zmian | str. 236

Rozdział 5
Samorząd czasów przełomu | str. 243
5.1. Globalizacja i odmiejscowienie administrowania na poziomie lokalnym i ponadlokalnym | str. 243
5.2. Ofensywa cyfryzacji – wirtualne wspólnoty i ich samorządy czy wirtualne społeczności? | str. 254
5.3. eSamorząd w ePaństwie – perspektywy i granice | str. 264
5.4. Standardy samorządu terytorialnego – perspektywy gminy | str. 269
5.5. Samorząd terytorialny – ratunek dla Europy? | str. 292
5.5.1. Zaufanie i otwartość w „demokracji nieufnych” | str. 292
5.5.2. Bliskość i lokalność w anonimowym społeczeństwie | str. 298
5.5.3. Dobro wspólne w świecie eskalacji konfliktów | str. 303
5.5.4. Racjonalność jako płaszczyzna legitymacji działania w czasach postprawdy | str. 310

Podsumowanie i wnioski | str. 317

Bibliografia | str. 337
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.