Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Samorządowe konsultacje społeczne

ebook

- 14%

Samorządowe konsultacje społeczne

Roman Marchaj

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8969-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Konsultacje społeczne jako sposób angażowania osób trzecich w procesy decyzyjne są jedną z podstawowych form demokracji bezpośredniej wykorzystywanej na poziomie samorządowym. Stanowią one ważne narzędzie zwiększające transparentność podejmowanych decyzji, wewnętrznie organizujące działanie administracji oraz umożliwiające społeczności lokalnej wypowiedzenie swojego stanowiska.

W monografii w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę konsultacji społecznych przeprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zarówno rozważania teoretyczne, jak i praktyczne pokazujące w jaki sposób samorządowe konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane. W publikacji omówiono m.in.:

pojęcie i rodzaje konsultacji,
wybrane rodzaje samorządowych konsultacji społecznych,
wyniki badań ilościowych pokazujących, że częstotliwość przeprowadzania konsultacji społecznych w Polsce wzrasta,
problematykę konsultacji w wybranych krajach europejskich.


Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich, którzy przeprowadzają konsultacje społeczne, a także dla przedstawicieli organizacji społecznych i ruchów miejskich. Zainteresuje również naukowców specjalizujących się w prawie administracyjnym.

Tytuł
Samorządowe konsultacje społeczne
Autor
Roman Marchaj
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8969-3
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
332
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Pojęcie i rodzaje konsultacji | str. 27
1. Konsultacje - definicja pojęcia | str. 27
2. Miejsce konsultacji w procesie decyzyjnym | str. 31
3. Rodzaje konsultacji - uwagi terminologiczne | str. 36
3.1. Wprowadzenie | str. 36
3.2. Podstawowy podział procedur konsultacyjnych | str. 36
4. Konsultacje publiczne | str. 38
5. Konsultacje społeczne | str. 44
5.1. Wprowadzenie | str. 44
5.2. Ogólna podstawa prawna procesu konsultacji społecznych | str. 45
5.2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | str. 45
5.2.2. Konsultacje w aktach prawnych Unii Europejskiej | str. 48
5.3. Konsultowanie decyzji publicznych jako podstawowe prawo obywatelskie | str. 50
5.4. Funkcje konsultacji społecznych | str. 56
5.5. Podstawowe typologie konsultacji społecznych | str. 60
5.6. Formy przeprowadzania konsultacji | str. 62
5.6.1. Wprowadzenie | str. 62
5.6.2. Konsultacje społeczne o charakterze bezpośrednim | str. 65
5.6.3. Konsultacje społeczne o charakterze pośrednim | str. 66
5.6.4. Konsultacje społeczne o charakterze pośrednim ilościowym | str. 67
5.7. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych | str. 67
5.8. Historia konsultacji społecznych | str. 70
5.8.1. Wprowadzenie | str. 70
5.8.2. Konsultacje społeczne w okresie 1976-1990 | str. 71
5.8.3. Konsultacje społeczne w czasach współczesnych | str. 77

Rozdział II
Konsultacje społeczne przeprowadzane przez organy jednostek samorządu terytorialnego | str. 84
1. Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym jako niewładcza forma demokracji bezpośredniej | str. 84
1.1. Wprowadzenie | str. 84
1.2. Demokracja | str. 85
1.3. Formy demokracji bezpośredniej | str. 90
1.4. Samorządowe konsultacje społeczne jako niewładcza forma demokracji bezpośredniej | str. 93
2. Prawo mieszkańców do kierowania sprawami publicznymi w samorządzie terytorialnym | str. 96
2.1. Wprowadzenie | str. 96
2.2. Zakres przedmiotowy prawa do kierowania sprawami publicznymi w samorządzie terytorialnym | str. 97
2.3. Prawo mieszkańców do uczestniczenia w konsultacjach obligatoryjnych jako prawo podmiotowe | str. 102
3. Konsultacje społeczne w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego | str. 106
4. Szczegółowa podstawa prawna procesu konsultacji społecznych | str. 109
5. Cechy samorządowych konsultacji społecznych | str. 110
5.1. Wprowadzenie | str. 110
5.2. Dwustronny charakter konsultacji społecznych | str. 111
5.3. Opiniotwórczy charakter konsultacji społecznych | str. 116
5.4. Powszechny charakter konsultacji społecznych | str. 117
5.5. Złożony i zorganizowany charakter konsultacji społecznych | str. 118
5.6. Dobrowolny charakter konsultacji społecznych | str. 121
5.7. Swoboda organizacyjna | str. 121

Rozdział III
Wybrane rodzaje samorządowych konsultacji społecznych | str. 124
1. Konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym oraz jego odpowiedników w ustawie powiatowej i wojewódzkiej | str. 124
1.1. Wprowadzenie | str. 124
1.2. Miejsce art. 5a w ustawie o samorządzie gminnym | str. 125
1.3. Definicja | str. 126
1.4. Charakterystyka prawna konsultacji społecznych przeprowadzanych na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym i jego odpowiedników w ustawie powiatowej i wojewódzkiej | str. 129
1.4.1. Wprowadzenie | str. 129
1.4.2. Podmioty konsultacji społecznych | str. 129
1.4.2.1. Decydent - konsultujący | str. 130
1.4.2.2. Konsultujący - mieszkańcy | str. 137
1.4.2.3. Udział obcokrajowców w konsultacjach społecznych | str. 142
1.4.2.4. Inicjatywa przeprowadzenia konsultacji społecznych | str. 144
1.4.2.5. Reprezentacja podmiotów zbiorowych | str. 145
1.4.2.6. Zakaz dyskryminacji mieszkańców | str. 146
1.4.2.7. Prawo oddania głosu w konsultacjach społecznych | str. 148
1.4.2.8. Koszt przeprowadzenia konsultacji społecznych | str. 148
1.4.3. Przedmiot konsultacji społecznych | str. 149
1.4.3.1. Wprowadzenie | str. 149
1.4.3.2. Konsultacje obligatoryjne | str. 150
1.4.3.3. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym | str. 157
1.4.3.4. Ograniczenia zakresu terytorialnego prowadzonych konsultacji | str. 158
1.4.3.5. Odstąpienie od procedury konsultacyjnej | str. 159
1.4.3.6. Konsultacje społeczne w formie referendum lokalnego | str. 162
1.4.3.7. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy oraz określenia ich statutu | str. 164
1.4.3.8. Konsultacje społeczne w procesie tworzenia, łączenia, dzielenia oraz znoszenia jednostki pomocniczej | str. 168
1.4.3.9. Konsultacje społeczne w procesie uchwalania lub zmiany treści statutu jednostki pomocniczej | str. 171
1.4.3.10. Konsultacje fakultatywne | str. 172
1.4.4. Zakres terytorialny gminnych konsultacji społecznych | str. 173
1.4.4.1. Wprowadzenie | str. 173
1.4.4.2. Ograniczenie zakresu terytorialnego gminnych konsultacji społecznych | str. 174
1.4.4.3. Rozszerzenie zakresu terytorialnego gminnych konsultacji społecznych | str. 176
1.4.5. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych | str. 177
1.4.5.1. Wprowadzenie | str. 177
1.4.5.2. Uchwała w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych jako akt organizacji | str. 180
1.4.5.3. Pojęcie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych | str. 183
1.4.5.4. Charakter uchwały w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania konsultacji społecznych | str. 187
1.4.6. Treści abstrakcyjne uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji | str. 188
1.4.6.1. Wprowadzenie | str. 188
1.4.6.2. Regulacje podmiotowo nieistotne | str. 188
1.4.6.3. Regulacje podmiotowo istotne o charakterze obligatoryjnym | str. 190
1.4.6.4. Regulacje podmiotowo istotne o charakterze nieobligatoryjnym | str. 195
1.4.7. Treść uchwały o przeprowadzeniu jednostkowych konsultacji społecznych | str. 197
1.4.8. Zarządzenie wójta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych | str. 198
1.4.8.1. Wprowadzenie | str. 198
1.4.8.2. Treść zarządzenia wójta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych | str. 200
1.5. Samorządowe konsultacje społeczne a referendum lokalne | str. 201
1.6. Konsultacje społeczne w projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw | str. 207
2. Konsultacje społeczne przeprowadzane z młodzieżową radą gminy lub gminną radą seniorów | str. 214
3. Konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | str. 216
3.1. Wprowadzenie - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy | str. 216
3.2. Konsultacje społeczne jako forma współpracy | str. 219
3.3. Konsultacje społeczne przeprowadzane z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego | str. 220
3.4. Konsultacje społeczne przeprowadzane z gminnymi, powiatowymi oraz wojewódzkimi radami działalności pożytku publicznego | str. 222
4. Samorządowe konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str. 224
4.1. Wprowadzenie | str. 224
4.2. Przebieg procedury planistycznej w gminie | str. 226
4.3. Udział czynnika społecznego w tworzeniu studium lub planu | str. 227
4.3.1. Wprowadzenie | str. 227
4.3.2. Wniosek do studium lub planu | str. 228
4.3.3. Wyłożenie projektu studium lub planu | str. 228
4.3.4. Dyskusja publiczna | str. 229
4.3.5. Uwagi do studium lub planu | str. 230
4.3.6. Podsumowanie | str. 232
5. Samorządowe wysłuchanie publiczne | str. 233
5.1. Wprowadzenie | str. 233
5.2. Wysłuchanie publiczne w procedurze parlamentarnej jako wzór dla regulacji samorządowych | str. 234
5.3. Zasady przeprowadzania wysłuchania publicznego | str. 237
5.4. Dziesięć zasad przeprowadzania samorządowego wysłuchania publicznego | str. 238
5.5. Przebieg pierwszego samorządowego wysłuchania publicznego | str. 245

Rozdział IV
Konsultacje społeczne na poziomie lokalnym w wybranych krajach europejskich | str. 250
1. Wprowadzenie | str. 250
2. Konsultacje społeczne na poziomie lokalnym w | str. 252
2.1. Wprowadzenie | str. 252
2.2. Zarys ustroju samorządu terytorialnego Niemiec | str. 252
2.3. Konsultacje na poziomie krajów związkowych | str. 256
2.4. Formy demokracji bezpośredniej na szczeblu lokalnym | str. 258
2.4.1. Formy demokracji bezpośredniej o charakterze konsultacyjnym | str. 258
2.4.2. Inne instytucje demokracji bezpośredniej o charakterze nierozstrzygającym stosowane w Niemczech | str. 264
2.4.3. Formy demokracji bezpośredniej o charakterze rozstrzygającym | str. 265
3. Konsultacje społeczne w Austrii | str. 267
3.1. Wprowadzenie | str. 267
3.2. Referendum konsultacyjne na poziomie federalnym | str. 269
3.3. Referendum konsultacyjne na przykładzie Wiednia | str. 270
4. Konsultacje społeczne w Szwajcarii | str. 273
4.1. Wprowadzenie | str. 273
4.2. Zarys ustroju samorządu terytorialnego w Szwajcarii | str. 274
4.3. Referendum i inicjatywa obywatelska | str. 276
4.4. Postępowanie konsultacyjne | str. 277
5. Konsultacje społeczne na poziomie lokalnym we Francji | str. 279
5.1. Wprowadzenie | str. 279
5.2. Konsultacje społeczne na poziomie samorządowym we Francji | str. 280

Rozdział V
Samorządowe konsultacje społeczne w ujęciu liczbowym oraz praktycznym | str. 282
1. Wprowadzenie | str. 282
2. Samorządowe konsultacje społeczne w ujęciu praktycznym | str. 284
2.1. Wprowadzenie | str. 284
2.2. Konsultacje społeczne na poziomie gminnym i powiatowym | str. 285
2.3. Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim | str. 292
3. Samorządowe konsultacje społeczne w praktyce | str. 295

Zakończenie | str. 299

Bibliografia | str. 317
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.