Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego

ebook

- 14%

Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego

Anna Ostrowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-748-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Celem publikacji jest sformułowanie generalnych standardów samorządowego dotowania, które miałyby zastosowanie do wszystkich dotacji udzielanych z budżetów gmin, powiatów i województw samorządowych takich jak np.:

dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek i przedszkoli,
dotacje dla organizacji pozarządowych,
dotacje dla klubów sportowych,
dotacje na prace przy zabytkach,
dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska,
dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej,
dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
dotacje dla samorządowych instytucji kultury i samorządowych zakładów budżetowych,
dotacje dla SPZOZ-ów,
dotacje międzysamorządowe.Przyrost przepisów dotacyjnych, zarówno ustawowych, jak i samorządowych, a także obszerne orzecznictwo powoduje, że zarówno praktycy, jak i naukowcy często mają trudności w rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych w zakresie przepisów dotacyjnych. Publikacja pozwala na poznanie podstawowych konstrukcji samorządowego prawa dotacyjnego, takich jak:

wykładnia tego prawa,
odpowiedzialność prawnodotacyjna,
umowa dotacyjna,
prawa i obowiązki stron stosunku dotacyjnego,
standardy samorządowej legislacji dotacyjnej.Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie udzielania dotacji oświatowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest nie tylko dla pracowników administracji rządowej i samorządowej - w tym głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego - jak również dla adwokatów, radców prawnych, sędziów.

Tytuł
Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego
Autor
Anna Ostrowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-748-1
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
460
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Teoretyczno prawne determinanty wyodrębnienia prawa
dotacyjnego samorządu terytorialnego z prawa finansowego
1.1. Historyczna i etymologiczna geneza dotacji samorządowej
1.2. Definicja samorządowego prawa dotacyjnego
1.3. Cechy i funkcje samorządowego prawa dotacyjnego
1.4. Norma dotacyjna jako kategoria normy prawno fin ansowej
1.4.1. Dekodowanie normy dotacyjnej jako sposobu postępowania
dotacyjnego
1.4.2. Norma dotacyjna jako norma sprzężona (podwójna)
1.4.3. Podmioty normy dotacyjnej
1.4.4. Normy parametryczne w prawie dotacyjnym
1.4.5. Tytuły dotacyjne oraz cechy definicyjne normy dotacyjnej
1.5. Wykładnia samorządowego prawa dotacyjnego
1.5.1. Omnia sunt interpretanda
1.5.2. Dyrektywy wykładni samorządowego prawa dotacyjnego
1.5.3. Klauzule generalne w samorządowym prawie dotacyjnym
1.5.4. Instrumenty wykładni legalnej samorządowego prawa dotacyjnego
1.5.5. Koncepcja ogólnych i indywidualnych interpretacji dotacyjnych
1.6. Samorządowe prawo dotacyjne w świetle badań empirycznych
1.7. Wnioski
Rozdział II. Odpowiedzialność, umowa i stosunek prawno dotacyjny
jako podstawowe desygnaty samorządowego prawa dotacyjnego
2.1. Odpowiedzialność prawno dotacyjna
2.1.1. Pojęcie odpowiedzialności prawno dotacyjnej i jej systematyzacja
2.1.2. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa
2.1.3. Argumenty za zachowaniem odpowiedzialności karnej skarbowej
2.1.4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.1.5. Odpowiedzialność systemowo-administracyjna
2.1.6. Zasada ne bis in idem
2.2. Charakter prawny umowy dotacyjnej
2.2.1. Geneza wprowadzenia umowy dotacyjnej do ustawodawstwa
polskiego
2.2.2. Umowa dotacyjna jako umowa administracyjna
2.2.3. Definicja i podstawy prawne zawierania umowy dotacyjnej
2.2.4. Ramowy wzór umowy dotacyjnej
2.2.5. Dokonywanie zmian w umowie dotacyjnej
2.2.6. Właściwość sądowa w sprawach dotacyjnych
2.3. Samorządowy stosunek prawno dotacyjny
2.3.1. Poszukiwanie właściwych cech stosunku prawno dotacyjnego
2.3.2. Podmioty samorządowego stosunku prawno dotacyjnego
2.3.3. Uprawnienia i obowiązki stron stosunku prawno dotacyjnego
2.4. Podstawowe elementy samorządowego prawa dotacyjnego
na tle badań empirycznych
2.5. Wnioski
Rozdział III. Dotacje w systemie prawnym wydatków jednostek samorządu
terytorialnego w świetle wybranych zagadnień definicyjnych i praktycznych
3.1. Pozytywna i negatywna analiza legalnej definicji dotacji
3.1.1. Definicja dotacji jako podstawa zakazu dotowania
3.1.2. Wady legalnej definicji dotacji
3.1.3. Nowa definicja dotacji (z wykorzystaniem cech stałych podatku)
3.2. Prawne i pozaprawne klasyfikacje dotacji samorządowych
3.2.1. Podział na dotacje obligatoryjne i fakultatywne
3.2.2. Podział na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Analiza art. 221 u.f.p.
3.2.3. Podział na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe
3.3. Dotacja jako finansowy instrument współpracy i pomocy
między jednostkami samorządu terytorialnego
3.3.1. Uwagi wprowadzające
3.3.2. Porozumienie międzysamorządowe
jako podstawa przekazywania dotacji
3.3.3. Pomoc finansowa innej jednostce samorządu terytorialnego.
Dotacja pomocowa
3.4. Udzielanie dotacji w świetle budżetowej zasady roczności
3.4.1. Uwagi definicyjne
3.4.2. Dotacja na refundację wydatków a zasada roczności
3.4.3. Wieloletnie umowy dotacyjne a zasada roczności
3.4.4. Ujmowanie wydatków na dotacje
w wykazie wydatków niewygasających
3.5. Wydatki dotacyjne w samorządowej procedurze budżetowej
3.5.1. Planowanie wydatków na dotacje w budżecie i uchwale budżetowej
3.5.2. Dokonywanie zmian w planie wydatków dotacyjnych
3.6. Praktyczne problemy samorządowego dotowania
w świetle badań empirycznych
3.7. Wnioski
Rozdział IV. Wydatki dotacyjne jednostek samorządu terytorialnego
– dane liczbowe oraz ujęcie porównawcze
4.1. Samorządowe wydatki na dotacje w statystykach ogólnopolskich
4.2. Wydatki na dotacje a klasyfikacja budżetowa
4.3. Dotacje udzielane podmiotom sektora finansów publicznych jako wydatki
jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego
4.4. Dotacje udzielane podmiotom spoza sektora finansów
publicznych jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego
województwa podlaskiego
4.5. Struktura dotacji celowych udzielanych z budżetów samorządów
lokalnych województwa podlaskiego
4.6. Struktura rodzajowa wydatków na dotacje udzielane z budżetu
samorządu województwa podlaskiego
4.7. Samorządowe wydatki na dotacje w aspekcie porównawczym
– zjawisko guangos i płatniczy model brytyjskiej samorządowości
4.8. Wnioski
Rozdział V. Dotacyjne uchwały trybowe jako akty prawa miejscowego
oraz przejaw władztwa dotacyjnego samorządu terytorialnego
5.1. Geneza ustrojowa dotacyjnych uchwał trybowych
i pojęcie władztwa dotacyjnego samorządu terytorialnego
5.2. Rodzaje aktów dotacyjnych podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego
5.3. Zakres upoważnienia ustawowego do wydania
5.4. Dotacyjne uchwały trybowe jako wykonawcze akty prawa miejscowego
5.4.1. Istota i definiowanie aktów prawa miejscowego
5.4.2. Wykonawczy charakter dotacyjnych uchwał trybowych
5.5. Zakres samodzielności legislacyjnej samorządu
w dotacyjnych uchwałach trybowych
5.6. Samorządowe władztwo dotacyjne na tle badań empirycznych
5.7. Wnioski
Wnioski i postulaty de lege ferenda
Literatura
Inne źródła
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Wykaz schematów, tabel i wykresów
Załączniki
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.