Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz

ebook

- 14%

Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz

Anna Sylwestrzak, Grzegorz Karaszewski, Małgorzata Balwicka-Szczyrba

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7083-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera omówienie przepisów z zakresu sąsiedztwa nieruchomości. Normy te znajdują się w różnych częściach kodeksu cywilnego oraz w ustawach pozakodeksowych. Autorzy książki w sposób kompleksowy prezentują wykładnię przepisów prawa z punktu widzenia doktryny i orzecznictwa, analizują poszczególne unormowania w odniesieniu do problemów powstających w praktyce oraz proponują ich nowe rozwiązania.W opracowaniu przedstawiono m.in.:

instytucje prawa sąsiedzkiego, w tym: immisje, służebność drogi koniecznej, rozgraniczenie gruntów, pościg za rojem pszczół,
problematykę służebności gruntowych, w szczególności ich istotę, wykonywanie i wygaśnięcie,
zagadnienia z zakresu sąsiedztwa lokali, przede wszystkim obowiązek przestrzegania porządku domowego i sankcje grożące za jego naruszenie,
przepisy normujące sytuację prawną posiadacza w kontekście relacji sąsiedzkich.


Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników wydziałów geodezyjno-budowlanych i ochrony środowiska w urzędach samorządowych. Zainteresuje również właścicieli i zarządców nieruchomości, najemców i wynajmujących nieruchomości.Książka nominowana w VII edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”

Tytuł
Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz
Autorzy
Anna Sylwestrzak, Grzegorz Karaszewski, Małgorzata Balwicka-Szczyrba
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7083-7
Rok wydania
2014
Liczba stron
400
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Zasięg przestrzenny nieruchomości | str. 17

Art. 46 k.c. | str. 17

Art. 143 k.c. | str. 17

Rozdział II
Prawo sąsiedzkie | str. 23

§ 1. Immisje | str. 23

Art. 144 k.c. | str. 23

§ 2. Służebność drogi koniecznej | str. 55

Art. 145 k.c. | str. 55

§ 3. Roboty ziemne | str. 111

Art. 147 k.c. | str. 111

§ 4. Status gałęzi, owoców i korzeni | str. 113

Art. 148 k.c. | str. 113

Art. 149 k.c. | str. 114

Art. 150 k.c. | str. 114

§ 5. Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku lub urządzenia | str. 117

Art. 151 k.c. | str. 117

§ 6. Rozgraniczenie gruntów i urządzenia graniczne | str. 151

Art. 152 k.c. | str. 151

Art. 153 k.c. | str. 151

Art. 154 k.c. | str. 194

§ 7. Wyrojenie pszczół | str. 197

Art. 182 k.c. | str. 197

Rozdział III
Służebności gruntowe | str. 202

§ 1. Istota i wykonywanie służebności | str. 202

Art. 285 k.c. | str. 202

Art. 286 k.c. | str. 239

Art. 287 k.c. | str. 239

Art. 288 k.c. | str. 243

Art. 289 k.c. | str. 246

§ 2. Podział nieruchomości a służebność | str. 251

Art. 290 k.c. | str. 251

§ 3. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności | str. 259

Art. 291 k.c. | str. 259

§ 4. Zasiedzenie służebności | str. 267

Art. 292 k.c. | str. 267

§ 5. Wygaśnięcie służebności | str. 317

Art. 293 k.c. | str. 317

Art. 294 k.c. | str. 325

Art. 295 k.c. | str. 335

Rozdział IV
Sąsiedztwo lokali | str. 339

§ 1. Obowiązki sąsiedzkie właściciela lokalu | str. 339

Art. 13 ust. 1. u.w.l. | str. 339

§ 2. Obowiązki sąsiedzkie osoby korzystającej z lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności | str. 346

Art. 1710 u.s.m. | str. 346

Art. 683 k.c. | str. 347

Art. 6b ust. 1 u.o.p.l. | str. 352

Rozdział V
Posiadanie a sąsiedztwo nieruchomości | str. 356

§ 1. Roszczenie o wstrzymanie budowy | str. 356

Art. 347 k.c. | str. 356

§ 2. Posiadanie służebności | str. 369

Art. 352 k.c. | str. 369

§ 3. Zajęcie cudzego zwierzęcia | str. 379

Art. 432 k.c. | str. 379

Bibliografia | str. 383
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.