Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka

ebook

- 14%

Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka

Danuta Elsner

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 42.00 zł 36.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 36.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6083-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka Sieci współpracy i samokształcenia wpisuje się w nurt przemian, jakie zachodzą obecnie w systemie doskonalenia nauczycieli. Jest pierwszą pozycją na rynku, której lektura dostarcza jednocześnie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istotnego novum, jakim są sieci współpracy i samokształcenia.

W publikacji Czytelnik znajdzie m.in.:


omówienie pojęcia sieci z trzech punktów widzenia: jako fenomenu społecznego naszych czasów, nowego typu organizacji i społeczności uczącej się,
relacje z badań na temat kapitału społecznego nauczycieli.
wskazanie warunków organizacyjnych i edukacyjnych sprzyjających powoływaniu sieci,
przykłady metod pracy sieci oraz narzędzi do ich ewaluacji.
Autorzy przedstawiają korzyści dla nauczycieli i szkół wynikające z uczestnictwa w sieci, opisują ich funkcjonowanie w tych krajach, w których działają one z powodzeniem już od wielu lat oraz prezentują zarówno polskie, jak i zagraniczne przykłady dobrej praktyki.


Praca zawiera bogatą bibliografię umożliwiającą osobom zainteresowanym poszerzenie wiedzy na prezentowany temat.

Adresaci:
Książka jest adresowana do wszystkich nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - w równej mierze kreatorów, jak i członków sieci współpracy i samokształcenia. Przede wszystkim jednak skierowana jest do koordynatorów sieci, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół


Publikacja jest pracą zbiorową przygotowaną przez autorów polskich i zagranicznych pod redakcją dr Danuty Elsner - jednej z założycielek European Network for lmproving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM).

Tytuł
Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka
Autor
Danuta Elsner
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6083-8
Rok wydania
2013
Liczba stron
244
Format
pdf
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów
str. 13

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział 1
Kierunki zmian w systemie doskonalenia nauczycieli
str. 19

Bibliografia
str. 26

Inne źródła
str. 26

Część 1
Podstawy teoretyczne

Rozdział 2
Sieć jako fenomen społeczny naszych czasów
str. 29

1. Wprowadzenie
str. 29

2. Sieci, węzły, połączenia i przepływy
str. 29

3. Sieci społeczne
str. 31

4. Struktura sieci społecznych
str. 33

5. Sieć jako optymalna organizacja społeczna w czasach permanentnej zmiany
str. 36

6. Internet a sieci społeczne
str. 39

7. Zakończenie
str. 42

Bibliografia
str. 45

Rozdział 3
Sieć jako nowy typ organizacji
str. 46

1. Wprowadzenie
str. 46

2. Charakterystyka sieci jako typu organizacji
str. 48

3. Członkowie sieci
str. 51

4. Wystąpienie z inicjatywą utworzenia sieci
str. 52

5. Wielkość sieci i dobór członków
str. 53

6. Czas potrzebny na nawiązanie kontaktów
str. 54

7. Cykl życia sieci
str. 55

8. Nazwa sieci
str. 56

9. Inicjacja pracy sieci
str. 56

10. Zasady wspólnego działania w sieci
str. 57

11. Koordynacja pracy sieci
str. 59

12. Komunikowanie się w sieci
str. 61

13. Potrzeby członków sieci a ich wkład własny
str. 62

14. Ewaluacja pracy sieci
str. 64

15. Warunki niezbędne do rozwoju sieci
str. 66

16. Mocne i słabe strony sieci jako organizacji
str. 67

17. Zakończenie
str. 68

Bibliografia
str. 68

Rozdział 4
Sieć jako społeczność uczących się
str. 69

1. Wprowadzenie
str. 69

2. Wiedza w społecznościach uczących się
str. 70

3. Zastosowanie konstruktywizmu w budowaniu społeczności uczących się
str. 76

4. Zespołowe uczenie się w sieci
str. 80

5. Zakończenie
str. 88

Bibliografia
str. 89

Część 2
Od teorii do praktyki

Rozdział 5
Potencjał społeczny nauczycieli jako wyzwanie dla tworzących sieci
str. 93

1. Wprowadzenie
str. 93

2. Kapitał społeczny jako potencjał wspierający współpracę i wymianę wiedzy
str. 93

3. Podstawowe wymiary kapitału społecznego
str. 96

4. Potencjał społeczny nauczycieli - założenia i problematyka badań własnych
str. 99

5. Potencjał społeczny nauczycieli - wyniki badań własnych
str. 101

6. Zakończenie
str. 108

Bibliografia
str. 108

Rozdział 6
Tworzenie organizacyjnych warunków do współpracy i zespołowego uczenia się
str. 110

1. Wprowadzenie
str. 110

2. Tworzenie warunków w szkołach
str. 110

3. Tworzenie warunków w środowisku zawodowym
str. 113

4. Tworzenie warunków w placówkach doskonalenia nauczycieli
str. 116

5. Tworzenie warunków przez organy prowadzące
str. 119

6. Zakończenie
str. 120

Bibliografia
str. 121

Rozdział 7
Tworzenie uczącej się społeczności w szkole i w sieci. Doświadczenia brytyjskie
str. 122

1. Wprowadzenie
str. 122

2. Początki
str. 123

3. Zmiana praktyki, zmiana kultury
str. 124

4. Przywódcy i przywództwo w uczeniu się
str. 127

5. Warunki efektywnego uczenia się w szkole i w sieci
str. 129

5.1. Zespołowe uczenie się
str. 129

5.2. Zainteresowania badawcze
str. 129

5.3. Opinie uczniów
str. 130

5.4. Przywództwo nauczycieli
str. 131

5.5. Uczenie się całej szkoły
str. 132

6. Przeszkody i trudności w efektywnym uczeniu się w szkole i w sieci
str. 133

6.1. Potrzeba "dobrych" zwolenników
str. 133

6.2. Nieporozumienia
str. 133

6.3. Czas i przestrzeń
str. 134

7. Zakończenie i wnioski
str. 134

Bibliografia
str. 135

Rozdział 8
Dynamika powstawania sieci na przykładzie Sieci Uczących się Przedszkoli "Supeł"
str. 136

1. Wprowadzenie
str. 136

2. Inicjacja Sieci "Supeł"
str. 136

3. Proces organizowania się Sieci "Supeł"
str. 137

4. Trudne początki Sieci "Supeł"
str. 139

5. Przykłady udanych inicjatyw wewnętrznych Sieci "Supeł"
str. 141

6. Pierwsze sukcesy Sieci "Supeł"
str. 143

7. Plany na przyszłość Sieci "Supeł"
str. 144

8. Zakończenie
str. 145

Bibliografia
str. 145

Rozdział 9
Sieci szkół i sieci nauczycieli w Republice Federalnej Niemiec
str. 146

1. Wprowadzenie
str. 146

2. Początki tworzenia sieci w Niemczech
str. 148

3. Warunki organizacyjne powstania sieci
str. 151

4. Warunki prawne powstawania sieci
str. 152

5. Finansowanie sieci
str. 153

6. Sposoby współpracy w sieci
str. 153

7. Organizacja sieci
str. 154

8. Sieci - przykłady udanych inicjatyw oddolnych
str. 155

8.1. Sieć Service-Learning - nauka poprzez pracę uczniów na rzecz społeczności lokalnej
str. 155

8.2. Sieć nauczycieli matematyki - od projektu wewnątrzszkolnego do stworzenia sieci
str. 156

8.3. Sieć w ramach paktu dla edukacji miasta Recklinghausen
str. 157

9. Trudności w funkcjonowaniu sieci
str. 158

10. Zakończenie
str. 159

Bibliografia
str. 160

Inne źródła
str. 160

Rozdział 10
Sieć: naturalne środowisko uczenia się nauczycieli i szkół. Doświadczenia holenderskie
str. 162

1. Wprowadzenie
str. 162

1.1. Początki
str. 162

1.2. Kierunki polityki państwa
str. 163

1.3. Trendy w myśleniu o uczeniu się nauczycieli
str. 164

1.4. Lekcja pierwsza: poszukiwanie równowagi
str. 165

2. O czym jest ten rozdział?
str. 166

3. Organizacja sieci
str. 167

3.1. Schemat sieci szkół
str. 167

3.2. Członkowie
str. 168

3.3. Role dyrektora szkoły
str. 168

3.4. Wielkość sieci i odległość między członkami
str. 169

3.5. Koordynacja sieci
str. 169

3.6. Aktywności w sieci
str. 170

4. Proces rozwoju sieci
str. 171

4.1. Przebieg procesu, zastój, ryzyko niepowodzenia
str. 171

4.2. Zagrożenie stagnacją i ryzyko niepowodzenia
str. 172

4.3. Ewaluacja i refleksja
str. 173

4.4. Inicjacja pracy sieci
str. 173

4.5. Transfer efektów
str. 175

4.6. Efekty
str. 175

5. Stymulowanie, monitorowanie i coaching sieci
str. 178

6. Zakończenie
str. 179

Bibliografia
str. 180

Część 3
Przykłady dobrej praktyki

Rozdział 11
Sieć "Kujawy"
str. 183

1. Wprowadzenie
str. 183

2. Powstanie Sieci "Kujawy"
str. 183

3. Organizacja i funkcjonowanie Sieci "Kujawy"
str. 184

4. Zadania zrealizowane w Sieci "Kujawy"
str. 186

5. Trudności, którym nie udało się sprostać w Sieci "Kujawy"
str. 190

6. Zakończenie
str. 192

Bibliografia
str. 192

Inne źródła
str. 193

Rozdział 12
Sieć uczących się szkół
str. 194

1. Wprowadzenie
str. 194

2. Inicjacja pracy sieci
str. 195

3. Zespołowe uczenie się w sieci
str. 198

4. Ewaluacja funkcjonowania sieci
str. 201

5. Narzędzia do ewaluacji pracy sieci
str. 205

6. Zakończenie
str. 211

Bibliografia
str. 213

Rozdział 13
Sieć dyrektorek przedszkoli
str. 215

1. Wprowadzenie
str. 215

2. Powstanie sieci
str. 215

3. Kształtowanie zrębów organizacyjnych i merytorycznych sieci
str. 216

4. Przejście od spraw pilnych do ważnych
str. 217

5. Organizacja pracy sieci
str. 219

6. Efekty uboczne funkcjonowania sieci
str. 219

7. Impas w funkcjonowaniu sieci i poszukiwanie nowych wyzwań
str. 220

8. Próba samooceny funkcjonowania sieci
str. 221

9. Zakończenie
str. 224

Bibliografia
str. 224

Rozdział 14
Sieć ENIRDELM
str. 225

1. Wprowadzenie
str. 225

2. Powstanie Sieci ENIRDELM
str. 225

3. Formy aktywności Sieci ENIRDELM
str. 226

4. Organizacja Sieci ENIRDELM
str. 227

4.1. Członkostwo
str. 228

4.2. Język
str. 228

4.3. Nazwa
str. 229

4.4. Misja i cele
str. 229

4.5. Wewnętrzne organy i "funkcyjni" członkowie
str. 230

4.6. Sposób organizowania konferencji
str. 231

5. Wkład Polaków w działalność Sieci ENIRDELM
str. 232

5.1. Organizacja spotkań grup roboczych i projektowych
str. 233

5.2. Organizacja sympozjum
str. 233

6. Sukcesy i porażki Sieci ENIRDELM
str. 234

7. Zakończenie
str. 235

Bibliografia
str. 235

Zakończenie
str. 237

Summary
str. 239

Informacje o autorach
str. 241
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

-14%

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do innych monografii, opisujących głównie postępowanie przed sądami administracyjnymi, książka koncentruje się na cechach samego sądownictwa administracyjnego.


Dzieło uwzględnia ostatnie nowelizacje ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego, będąc po części krytycznym komentarzem do nowych rozwiązań. Autor ukazuje z kilku punktów widzenia istotę sądownictwa administracyjnego, które ma ogromne znaczenie w demokratycznym państwie prawnym.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów prawa i administracji.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

-14%

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich:


istota,
zasady tworzenia,
język,
udostępnianie, okazywanie oraz przesyłanie,
odtwarzanie,
zwrot materiałów z akt sprawy.
Kluczowe znaczenie dla praktyki administracyjnej mają zwłaszcza zagadnienia dotyczące składników akt sprawy (ze względu na konsekwencje procesowe poszczególnych postaci utrwaleń) oraz te związane z czynnością udostępniania akt sprawy - już sama liczba orzeczeń sądowych odnoszących się do wskazanej problematyki podkreśla jej doniosłość w sferze orzecznictwa administracyjnego.

Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, stron postępowania administracyjnego oraz ich zastępców procesowych, sędziów sądów administracyjnych oraz dla pracowników naukowych.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

-16%

Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyki dotyczącej samorządu terytorialnego. Ważną rolę w dostosowaniu norm prawnych do zmieniającej się rzeczywistości odgrywają sądy administracyjne. To właśnie orzecznictwo tych instytucji państwowych jest główną osią, wokół której skupiają się analizy wybranych zagadnień związanych z ustrojem samorządu terytorialnego.

Cena: 19.00 zł 16.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.