Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Siemantika truda w russko‑polskom jazykowom sopostawlenii

ebook

- 14%

Siemantika truda w russko‑polskom jazykowom sopostawlenii

Gabriela Wilk.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 21.00 zł 18.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8012-681-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia wpisuje się w nurt studiów językoznawczych nad semantyką nazw wartości. Podjęto w niej próbę rekonstrukcji językowego obrazu pracy w dwóch pokrewnych językach słowiańskich – rosyjskim i polskim. Głównym założeniem monografii było przeniknięcie poprzez analizę semantyczną leksemów i frazeologizmów, wyekscerpowanych ze źródeł leksykograficznych (m.in. słowników objaśniających, frazeologicznych, mowy potocznej oraz slangu młodzieżowego), do sfery konceptów. Analiza ta miała na celu ukazanie, w jaki sposób praca postrzegana i interpretowana bywa przez Polaków i Rosjan, użytkowników zarówno języka ogólnego, jak i slangu młodzieżowego. Badanie materiału przeprowadzane było wielotorowo: nie tylko na bazie opozycji język rosyjski – język polski, ale również na bazie opozycji język ogólny – slang. Monografia ma charakter interdyscyplinarny, czerpie z dorobku etnolingwistyki, lingwistyki kulturowej, lingwistyki kognitywnej i socjolingwistyki. Jest adresowana do filologów różnych specjalności, w szczególności językoznawców: rusycystów i polonistów. Uzyskane wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w praktyce akademickiej, przy opracowywaniu pomocy naukowych dla osób uczących się języka polskiego i rosyjskiego, przy tworzeniu słowników (jednojęzycznych, dwujęzycznych) oraz w procesie tłumaczenia.

Tytuł
Siemantika truda w russko‑polskom jazykowom sopostawlenii
Autor
Gabriela Wilk
Język
rosyjski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-8012-681-7
Seria
Prace Naukowe UŚ; Językoznawstwo Słowiańskie
Rok wydania
2015 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
226
Format
pdf
Spis treści
Оглавление Введение / 9 Глава 1 Теоретические основы исследования / 17 1.1. Aнтропоцентрический подход к языку / 17 1.2. Истоки антропоцентризма в современной лингвистике / 19 1.3. Основные лингвистические направления в рамках антропоцентрической парадигмы / 24 1.4. Понятие языковая карmuна мuра в российской и польской лингвистике / 30 1.5. Концепт как единица языковой картины мира / 43 1.5.1. Концепт vs. Понятие / 43 1.5.2. Дефиниции концепта и подходы к его исследованию / 45 1.5.3. Типология концептов / 46 1.5.4. Основные свойства концептов / 48 1.5.5. Методы исследования концептов / 52 1.6. Роль субстандартной лексики и фразеологии в исследовании языковой картины мира / 53 Глава 2 Лексические средства характеристики труда в русском и польском языках / 61 2.1. Этимологический анализ слов mруд, рабоmа, trud, robota, praca / 61 2.2. Дифференцирующие смысловые признаки слов mруд, рабоmа, trud, robota, praca / 66 2.3. Синонимы слов mруд, рабоmа, trud, robota, praca / 74 2.4. Антонимы слов mруд, рабоmа, trud, robota, praca / 80 2.5. Наименования лиц по отношению к труду / 83 2.5.1. Наименования лиц, работающих много и тяжело / 84 2.5.2. Наименования лиц, работающих много и усердно / 86 2.5.3. Наименования лиц, работающих медленно / 86 2.5.4. Наименования лиц, работающих быстро / 88 2.5.5. Наименования лиц, выполняющих работу небрежно / 88 2.5.6. Наименования лиц, выполняющих работу доброкачественно / 89 2.5.7. Наименования лиц, живущих или пользующихся чужим трудом / 91 2.5.8. Наименования лиц ленивых, бездельничающих / 96 Глава 3 Фразеологические средства характеристики труда в русском и польском языках / 103 3.1. Фразеосемантическая группа ‘выполнение тяжелой, изнурительной работы’ / 103 3.2. Фразеосемантическая группа ‘большой объем работы’ / 115 3.3. Фразеосемантическая группа ‘усердное выполнение работы’ / 119 3.4. Фразеосемантическая группа ‘быстрое выполнение работы’ / 121 3.5. Фразеосемантическая группа ‘медленное выполнение работы’ / 125 3.6. Фразеосемантическая группа ‘непрерывное выполнение работы’ / 126 3.7. Фразеосемантическая группа ‘выполнение легкой работы’ / 128 3.8. Фразеосемантическая группа ‘старательное выполнение работы’ / 129 3.9. Фразеосемантическая группа ‘небрежное выполнение работы’ / 131 3.10. Фразеосемантическая группа ‘отсутствие заработка’ / 133 3.11. Фразеосемантическая группа ‘присвоение результатов чужого труда’ / 133 3.12. Фразеосемантическая группа ‘выполнение ненужной, лишенной смыс‑ ла работы’ / 136 3.13. Фразеосемантическая группа ‘отсутствие желания трудиться, пребыва‑ ние в праздности’ / 138 Глава 4 «Труд» в языковом сознании носителей современного русского и поль‑ ского субстандарта / 147 4.1. Ненормативные наименования трудовой деятельности либо ее отсут‑ ствия / 150 4.2. Ненормативные наименования лиц по отношению к труду / 153 4.2.1. Наименования лиц, работающих много и тяжело / 154 4.2.2. Наименования лиц, выполняющих нудную и однообразную работу / 156 4.2.3. Наименования лиц, делающих что‑либо Быстро / 156 4.2.4. Наименования лиц, выполняющих работу небрежно / 157 4.2.5. Наименования лиц, живущих или пользующихся чужим трудом / 158 4.2.6. Наименования лиц ленивых, бездельничающих / 159 4.3. «Труд» в ненормативной фразеологии / 161 4.3.1. Фразеосемантическая группа ‘выполнение тяжелой, изнуритель‑ ной работы’ / 161 4.3.2. Фразеосемантическая группа ‘выполнение легкой работы’ / 162 4.3.3. Фразеосемантическая группа ‘медленное выполнение работы’ / 163 4.3.4. Фразеосемантическая группа ‘быстрое выполнение работы’ / 163 4.3.5. Фразеосемантическая группа ‘небрежное выполнение работы’ / 163 4.3.6. Фразеосемантическая группа ‘старательное выполнение работы’ / 164 4.3.7. Фразеосемантическая группа ‘зарабатывание денег’ / 164 4.3.8. Фразеосемантическая группа ‘присвоение результатов чужого труда’ / 165 4.3.9. Фразеосемантическая группа ‘выполнение ненужной, лишенной смысла работы’ / 165 4.3.10. Фразеосемантическая группа ‘отсутствие желания трудиться, пребывание в праздности’ / 166 Заключение / 169 Литература / 173 Приложения / 195 Streszczenie / 223 Summary / 224
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

"Nikt za nas tego nie zrobi". Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy

"Nikt za nas tego nie zrobi". Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy

Książka przedstawia portret młodych ludzi angażujących się na rzecz mniejszości językowych Europy: Kaszubów (w Polsce), Górnołużyczan (w Niemczech), Bretończyków (we Francji) i Walijczyków. Odgrywają oni rolę przewodników po swoich kulturach, wskazują na problemy, trudności i wyzwania, z jakimi się spotykają w codziennym życiu i działaniu. Ich słowa ukazują sytuację socjolingwistyczną mniejszości, panujące ideologie językowe, rolę edukacji mniejszościowej oraz typy młodych użytkowników języków mniejszościowych. Analizie zostały poddane także praktyki kulturowe i tożsamościowe młodych w kontekście różnych form życia wspólnotowego oraz ich drogi do działania na rzecz mniejszości, wiodące od aktywnego uczestnictwa w kulturze, przez stopniowe angażowanie się w działania, a ż po aktywizm językowy.

Cena: sprawdź
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6

-14%

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6

Szósty tom cieszącej się dużym zainteresowaniem serii "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii" jest publikacją, która przedstawia dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej studentów, doktorantów i młodych doktorów (Katowice, 6 XI 2014). Autorki zgromadzonych w tomie artykułów skupiały się zwykle na takich kwestiach, jak: 1) opis leksyki dawnej (też współczesnej) zorientowany słowotwórczo, semantycznie czy etymologicznie; 2) problemy nominacji w historii polszczyzny – zarówno nominacji prioprialnej, jak i apelatywnej; 3) konceptualizacja pojęć w języku, a co za tym idzie – w kulturze. Wskazane kręgi tematyczne stały się podstawą podziału niniejszej książki na trzy części.

Na pierwszą z nich ("Wokół wyrazów i znaczeń") złożyły się prace poświęcone analizom słownictwa, a zatem: leksemom autosemantycznym współrdzennym w czystopisach piętnastowiecznych rot kościańskich, znaczeniu czasownika dotknąć w jego metaforycznych rozszerzeniach, przeobrażeniom semantycznym słownictwa związanego ze sferą mentalną, analizie rozwoju znaczeniowego leksemu duży oraz kręgowi semantycznemu leksemów rok i god. W drugiej części ("Z problemów nominacji") znalazły się artykuły, w których autorki podjęły się analizy zagadnień nazewniczych i onomastycznych, np. we wczesnej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego. Omówiono też historycznie zmienną konceptualizację pojęć na przykładzie kamienia piorunowego oraz przedstawiono bogactwo nazewnicze polszczyzny dawnej, prezentując nazwy złodzieja. W zamykającej tom części trzeciej ("W świetle słów i tekstów – o konceptualizacji w języku i kulturze") zwrócono uwagę na takie zjawiska językowe, jak: element leksyki ekspresywnej dialektu górnośląskiego, czyli leksem pieron; ujęte diachronicznie zagadnienie puryzmu językowego; problem definiowania kobiecości w wybranych opowiadaniach Julii Fiedorczuk.

Autorki zebranych w tej publikacji prac udowodniły po raz kolejny, że historia języka polskiego jest zajmującą dziedziną wiedzy, której rozpoznanie przybliża nas do zrozumienia nie tylko epok minionych, ale także współczesnych tendencji rozwojowych polszczyzny i polskiej kultury.

Tom jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych historią języka polskiego – językoznawców, studentów kierunków humanistycznych (zwłaszcza filologicznych) oraz licealistów. Szczegółowe ustalenia i proponowane rozwiązania dyskutowanych problemów, jakie znajdujemy w kolejnych artykułach publikacji, mogą zostać wykorzystane w dalszych badaniach nad językiem, kulturą i człowiekiem.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
Chcąc − nie chcąc? Intencjonalność działania w wyrażeniach języka polskiego. Wprowadzenie do tematyki. Klasa jednostek wartościujących

-14%

Chcąc − nie chcąc? Intencjonalność działania w wyrażeniach języka polskiego. Wprowadzenie do tematyki. Klasa jednostek wartościujących

Podjęta w monografii problematyka – sprawa działań, ich intencjonalności (i związanej z nią odpowiedzialności), celów i skutków, wreszcie kwestie związane z ich komentowaniem – to od dawna jeden z ważnych tematów rozważań filozoficznych, co można uznać za refleks żywego zainteresowania, jakie przejawiają w tych kwestiach zwykli użytkownicy języka. Jest to również problematyka istotna dla semantyki. W warstwie szczegółowych analiz rozprawa przynosi nienaganną metodologicznie interpretację danych językowych i stanowi przykład wzorcowego zastosowania metod redukcjonistycznej semantyki strukturalnej stosującej naturalny metajęzyk semantyczny. Rozprawa nie tylko daje wgląd w strukturę treści kilkunastu jednostek języka. Ma również walor ogólniejszy. Analizy oparte są na przedstawionej klarownie wizji pola działań, wypracowanej w konfrontacji z pytaniami zasadniczymi o charakterze teoretycznym, przede wszystkim dotyczącymi spraw wiedzy „podmiotów robiących”. (…) Książka jest głosem w dyskusji prowadzonej w filozofii od stuleci, a lingwistyce od dziesięcioleci. Jest w lingwistyce głosem nowym, m.in. dlatego, że obie perspektywy – filozoficzna i lingwistyczna – są traktowane z powagą i uwagą, dzięki czemu lingwistyczny szczegół jest widziany nie tylko jako element spójnej teorii języka, ale został pokazany na tle refleksji uprawianej w filozofii działania i filozofii umysłu.
Fragment recenzji

Praca (…) jest wybitnym dziełem z zakresu współczesnej semantyki językoznawczej. Jest rozprawą teoretyczną i zarazem empiryczną. Świadczy o niezwykłej erudycji autorki. Z jednej strony, prezentuje ogromną literaturę (…) dotyczącą semantyki teoretycznej, filozofii działania, filozofii umysłu, logiki i składni (przede wszystkim języka polskiego), a także poważną dyskusję metodologiczną z poglądami wielu badaczy (w tym uczonych światowego formatu). Z drugiej strony, przedstawia głęboką i wnikliwą analizę składniową, semantyczną i pragmatyczną niemałego zasobu leksykalnego współczesnej polszczyzny.
Fragment recenzji

Cena: 49.00 zł 42.00 zł
Ciao! Me uala? Perché i talamonesi cambiano il codice. Analisi cognitiva dell'alternanza e del cambio di codice tra l'italiano e il dialetto talamonese

-13%

Ciao! Me uala? Perché i talamonesi cambiano il codice. Analisi cognitiva dell'alternanza e del cambio di codice tra l'italiano e il dialetto talamonese

Publikacja stanowi efekt badań językoznawczych dotyczących dialektu charakterystycznego dla społeczności zamieszkującej Talamonę, małą miejscowość we włoskich Alpach w regionie Lombardia. Celem interdyscyplinarnej analizy procesów zachodzących w języku mieszkańców miasteczka jest wyłonienie prawidłowości występowania zjawisk alternacji i zmiany kodu między językiem włoskim a dialektem, którym posługują się talamończycy. Czynnikami wpływającymi w największym stopniu na zachowania językowe badanej grupy są: wiek, poziom wykształcenia, kariera zawodowa, silne emocje, stosunek do tradycji. Autorka wyjaśnia różnice między dialektologią włoską i polską, a następnie odpowiada na pytania: Czy mieszkańcy Talamony częściej mówią po włosku w pracy, a dialektu używają w domu? Czy najstarsi członkowie społeczności przedkładają dialekt nad język włoski? Czy prawdą jest, że młodzież wstydzi się używania dialektu i posługuje się wyłącznie językiem włoskim? Przedstawione obserwacje sposobu komunikacji wybranej grupy badawczej wpisują się w dialog o stanie języka włoskiego, jego pochodzeniu i ewolucji dialektu.

Cena: 29.90 zł 26.00 zł
Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture 1

-13%

Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture 1

Współczesne studia w językach chińskich, literaturze i kulturze, tom. 1 obejmują szeroki zakres treści, na który składają się teoretyczne i społeczno-kulturowe studia nad językiem chińskim, nauczaniem chińskiego jako języka obcego oraz chińskim literaturoznawstwem. Mają na celu dostarczenie czytelnikowi najnowszych wyników badań w sinologii.

In the past decade, Chinese studies have flourished and, excitingly, sinologists are at the verge of a revolution in research into different disciplines of this field. Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture, Vol. 1 covers a wide range of content composed of theoretical and socio-cultural studies of Chinese language(s), teaching Chinese as a second/foreign language, and literary studies, aiming at providing the reader with the latest research findings in sinology. It also serves as an affable and welcoming forum for all interested sinologists (or anyone doing Chinese studies) to exchange new ideas and discuss latest research findings. The nine chapters in this volume will be of interest to linguists, philologists, literary scholars, language instructors, and those eager to tap into the profoundness and mystery of the Chinese language. It is hoped that this volume will contribute to the Chinese studies in the post-pandemic, wartime era.

Cena: 32.00 zł 28.00 zł
De la phraséologie à la phraséodidactique Études théoriques et pratiques

-13%

De la phraséologie à la phraséodidactique Études théoriques et pratiques

Monografia jest efektem wielotorowych i szeroko zakrojonych badań naukowych w ramach współczesnej frazeologii ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne wykorzystanie w dziedzinie frazeodydaktyki. Główne zagadnienia zaprezentowane w publikacji to: - zakres współczesnej frazeologii wraz z jej różnymi aspektami terminologicznymi; - semantyczna i składniowa charakterystyka zjawiska frazeologizacji w językach naturalnych; - percepcja i rozumienie wielowyrazowych struktur o metaforycznym charakterze; - geneza i zakres badań w obrębie frazeodydaktyki; - rozwój kompetencji frazeologicznych na poziomie zaawansowanej nauki języka obcego (na przykładzie języka francuskiego); - analiza relacji pomiędzy łatwością lub trudnością w rozumieniu i przyswajaniu związków frazeologicznych w języku obcym a stopniem utrwalenia tych struktur na poziomie semantycznym i składniowym; - problem kompozycyjności frazeologizmów (zwłaszcza gradacja tego zjawiska) a rozumienie i przyswajanie utrwalonych struktur wyrazowych w języku obcym; - kwestia typowości i struktur prototypowych we frazeologii oraz ich znaczenie we frazeodydaktyce; - metody i techniki ułatwiające nauczanie i uczenie się związków frazeologicznych. Celem Autorki jest pokazanie związków pomiędzy frazeologią teoretyczną a jej dziedziną stosowaną, jaką jest frazeodydaktyka, a także przybliżenie odbiorcy najważniejszych zagadnień i problemów tej wciąż mało popularnej dyscypliny. Prezentowana problematyka jest wieloaspektowa, interdyscyplinarna i nowatorska, ponieważ frazeologia w ujęciu frazeodydaktycznym jest obecnie nową dziedziną badawczą zarówno w Polsce, jak i na świecie. Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie „Educatio Siglo XXI” 2014, Vol. 32, no 1, pp. 287–290 (Mª Ángeles Solano Rodríguez, Universidad de Murcia).

Cena: 46.20 zł 40.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.