Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Skarb państwa a działalność gospodarcza

ebook

- 14%

Skarb państwa a działalność gospodarcza

Andrzej Kidyba

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Skarb Państwa a działalność gospodarcza" zorganizowanej m.in. przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, która odbyła się w Lublinie w dniu 24 października 2013 r. Książka stanowi zbiór publikacji przygotowanych przez uczestników konferencji, które dotyczą teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania Skarbu Państwa w działalności gospodarczej.

Celem oddawanego do rąk czytelników opracowania jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być skala zaangażowania państwa w procesy prowadzenia działalności gospodarczej oraz jaka forma tego zaangażowania byłaby najbardziej optymalna.

Biorąc pod uwagę tak postawiony cel monografii, może ona stanowić interesującą pozycję dla szeregu odbiorców - nie tylko teoretyków zajmujących się problematyką uczestnictwa Skarbu Państwa w działalności gospodarczej, ale również osób spotykających się w codziennej praktyce z licznymi problemami, jakie udział Skarbu Państwa w tej działalności wywołuje.

Tytuł
Skarb państwa a działalność gospodarcza
Autor
Andrzej Kidyba
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania
2014
Liczba stron
288
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Uwagi wstępne | str. 15

Część I
Skarb Państwa i spółki Skarbu Państwa w działalności gospodarczej | str. 17

Maria Aluchna
Dobre praktyki corporate governance. Doświadczenia spółek giełdowych jako wskazówka dla spółek Skarbu Państwa | str. 19

1. Wprowadzenie | str. 19

2. Nadzór korporacyjny | str. 20

A. Cele nadzoru korporacyjnego | str. 20

B. Praktyka nadzoru korporacyjnego | str. 22

3. Dobre praktyki corporate governance | str. 26

A. Założenia dobrych praktyk | str. 26

B. Obszary dobrych praktyk | str. 29

4. Dobre praktyki spółek giełdowych w spółkach Skarbu Państwa | str. 33

A. Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego w Polsce | str. 33

B. Doświadczenia spółek giełdowych jako wskazówki dla spółek Skarbu Państwa | str. 40

5. Wnioski | str. 43

Małgorzata Dumkiewicz
Działanie w interesie spółki w kontekście podmiotów należących do grupy kontrolowanej przez Skarb Państwa | str. 45

1. Wprowadzenie | str. 45

2. Specyfika funkcjonowania spółek Skarbu Państwa powstałych w ramach procesów komercjalizacji i prywatyzacji oraz jej wpływ na treść obowiązku działania w interesie spółki | str. 45

3. Uwzględnianie interesu grupy spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa (lub poszczególnych spółek należących do tej grupy) a odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki (art. 293 i 483 k.s.h.) | str. 50

4. Wnioski | str. 55

Bartłomiej Gliniecki
Nadzór nad strukturami holdingowymi z udziałem spółek Skarbu Państwa | str. 57

1. Wprowadzenie | str. 57

2. Grupy kapitałowe z udziałem spółek Skarbu Państwa - wolnorynkowa działalność finansowana z publicznych środków | str. 58

3. Optymalizacja rozbudowanej struktury organizacyjnej czy ucieczka przed nadzorem państwowym? | str. 59

4. Nadzór nad grupami kapitałowymi z udziałem spółek Skarbu Państwa de lege lata | str. 61

5. Wnioski | str. 64

Filip Grzegorczyk
Spółki z udziałem Skarbu Państwa - zagadnienie nadzoru w ujęciu systemowym | str. 66

1. Wprowadzenie | str. 66

2. Nadzór z perspektywy podmiotów, których nadzór dotyczy | str. 67

3. Nadzór z perspektywy nadzorującego | str. 71

4. Wnioski | str. 75

Wojciech J. Katner, Wiktor P. Matysiak
Warunki prawne uczestnictwa państwa w gospodarce III Rzeczypospolitej | str. 78

1. Wprowadzenie | str. 78

2. Udział bezpośredni państwa w gospodarce | str. 82

3. Pośredni udział państwa w gospodarce - akcjonariat Skarbu Państwa | str. 85

4. Udział pośredni Skarbu Państwa w gospodarce - problem interesu publicznego i interwencjonizmu państwowego | str. 87

5. Działalność gospodarcza o szczególnym znaczeniu - problem tzw. złotej akcji | str. 91

Remigiusz Lewandowski
Narodowy wytwórca banknotów, dokumentów i towarzyszących im systemów IT we współczesnej gospodarce - studium przypadku PWPW S.A. | str. 98

1. Wprowadzenie | str. 98

2. Znaczenie PWPW dla państwa i gospodarki narodowej | str. 100

A. Skala działalności PWPW | str. 102

B. Udział PWPW w systemie bezpieczeństwa narodowego | str. 103

1. Wybrane przepisy regulujące realizację misji bezpieczeństwa państwa przez podmioty gospodarcze | str. 103

2. Działalność PWPW a podstawowy interes bezpieczeństwa państwa | str. 106

3. Działalność PWPW a bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo państwa | str. 107

3. Potencjał własny PWPW | str. 116

A. Innowacyjność PWPW | str. 116

B. Ekspansja zagraniczna PWPW | str. 118

4. W kierunku strategii narodowych czempionów | str. 122

5. Wnioski | str. 125

Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Renata Tanajewska
Uczestniczenie państwa w obrocie gospodarczym na przykładzie przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw komunalnych | str. 127

1. Wprowadzenie | str. 127

2. Cel działalności przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw komunalnych | str. 130

3. Podstawowe zasady uczestniczenia państwa w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej oraz w przedsiębiorstwach komunalnych | str. 135

4. Wyniki badań statystycznych | str. 139

5. Wnioski | str. 140

Przemysław Malinowski
Pozycja prawna Skarbu Państwa w spółkach partnerstwa publiczno-prywatnego - wybrane zagadnienia | str. 142

1. Wprowadzenie | str. 142

2. Zawiązanie spółki - kilka uwag na tle ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym | str. 142

3. Zasada jednomyślności w odniesieniu do art. 15 u.p.p.p. | str. 149

4. Pozycja Skarbu Państwa w odniesieniu do regulacji art. 16 i 11 u.p.p.p. | str. 151

5. Wnioski | str. 156

Aldona Piotrowska
Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy | str. 158

1. Wprowadzenie | str. 158

2. Specyfika udziału Skarbu Państwa w działalności gospodarczej | str. 158

3. BGK jako przedsiębiorstwo publiczne | str. 163

4. Powstanie BGK a nadzór wstępny KNF | str. 165

5. Bank państwowy a swoboda przedsiębiorczości | str. 168

6. Kapitał banku państwowego | str. 170

7. Nadzór struktury organów BGK | str. 172

8. Zakres działalności banku a ryzyko związane z działalnością | str. 176

9. Wnioski | str. 177

Tomasz Siemiątkowski
Spółka Skarbu Państwa to nie przedsiębiorstwo państwowe | str. 179

1. Wprowadzenie | str. 179

2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w praktyce spółek Skarbu Państwa | str. 180

3. Polityka personalna w spółkach Skarbu Państwa | str. 185

4. Środki umożliwiające profesjonalizację spółek Skarbu Państwa | str. 186

5. Wnioski | str. 188

Piotr Wiatrowski
Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa | str. 189

1. Wprowadzenie | str. 189

2. Procedura obsadzania rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa | str. 191

3. Naruszenia zasad konstytucyjnych | str. 194

4. Wnioski | str. 198

Jakub Jan Zięty
Rozwiązanie rady nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa z mocy prawa | str. 199

1. Wprowadzenie | str. 199

2. Zakres podmiotowy art. 14 ust. 1 u.w.o.k.p. | str. 200

3. Przesłanki rozwiązania rady nadzorczej z mocy prawa | str. 208

4. Przykładowe sposoby naruszenia przepisów ustawy o wynagradzaniu | str. 209

5. Skutki naruszenia przepisów ustawy o wynagradzaniu | str. 215

6. Wnioski | str. 216

Część II
Skarb Państwa w stosunkach obligacyjnych | str. 219

Anna Fermus-Bobowiec
Skarb Państwa jako strona umowy w sprawie zamówienia publicznego zawieranej z przedsiębiorcą a zasada swobody umów | str. 221

1. Wprowadzenie | str. 221

2. Podjęcie decyzji co do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 223

3. Wybór kontrahenta | str. 226

4. Kształtowanie treści umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 227

5. Zmiana treści umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 233

6. Forma umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 238

7. Wnioski | str. 239

Jan Lic
Potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa | str. 240

1. Wprowadzenie | str. 240

2. Potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa w orzecznictwie sądowym | str. 241

3. Stanowisko doktryny | str. 243

4. Rozstrzygnięcie ustawowe | str. 245

5. Stanowisko własne | str. 247

6. Wnioski | str. 255

Sylwia Łazarewicz
Szczególna ochrona podwykonawców robót budowlanych w inwestycjach Skarbu Państwa - przesadna zapobiegliwość czy uzasadniona konieczność? | str. 256

1. Wprowadzenie | str. 256

2. Ochrona podwykonawców robót budowlanych przewidziana w kodeksie cywilnym | str. 257

A. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (art. 6471 k.c.) | str. 258

B. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane (art. 6491-6495 k.c.) | str. 259

3. Ochrona podwykonawców robót budowlanych przewidziana w ustawie o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych | str. 261

A. Zakres podmiotowy ustawy | str. 261

B. Zakres roszczeń podlegających zaspokojeniu na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców | str. 262

4. Styk regulacji kodeksu cywilnego i ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców | str. 263

5. Wnioski | str. 266

Anna Rzetelska
Sytuacja prawna Skarbu Państwa jako poręczyciela (gwaranta) na podstawie ustawy z 1997 r. | str. 268

1. Wprowadzenie | str. 268

2. Zakres zastosowania ustawy z dnia 8 maja 1997 r. | str. 270

3. Ogólne zasady udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa | str. 273

4. Ustawa z 1997 r. w orzecznictwie | str. 277

5. Wnioski | str. 283

Noty o autorach | str. 285
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.